Nowoczesne leczenie przerzutów do wątroby: czy można obejść się bez operacji?

Przerzuty do wątroby wywołane przez guzy z innych lokalizacji (przerzutowy rak wątroby, przerzutowe uszkodzenie wątroby) są znacznie częstsze niż nowotwory złośliwe rozwijające się z komórek wątroby (pierwotny rak wątroby). O tym, jak wygląda współczesna diagnoza i leczenie przerzutów do wątroby - dzisiejszy materiał.

Skąd pochodzą przerzuty do wątroby??

Przerzuty do wątroby z reguły są krwiotwórcze - rozprzestrzeniają się wraz z przepływem krwi z guzów znajdujących się w pobliżu dużych naczyń krwionośnych. Po wzroście złośliwego nowotworu do światła żyły lub tętnicy cząsteczki guza zaczynają krążyć w ciele. Wątroba jest naturalnym „filtrem”, w którym krew jest oczyszczana, co spowalnia prędkość jej przepływu. Właśnie dlatego krążące mikroprzerzuty z dużym prawdopodobieństwem osadzają się w tkankach narządu, powodując wzrost wtórnego guza - przerzutów do wątroby.

Jakie guzy najczęściej dają przerzuty do wątroby?

Biorąc pod uwagę aktywną rolę wątroby w filtracji krwi, jest ona często „narządem docelowym” przerzutów raka w wielu lokalizacjach.

 • rak trzustki;
 • Rak jelita;
 • rak żołądka;
 • rak sutka;
 • rak przełyku.

Prawie wszystkie guzy tych lokalizacji mogą przebiegać potajemnie, nawet w momencie rozpoczęcia przerzutów; dlatego nierzadko przerzuty w wątrobie wykazują bardziej wyraźne objawy niż guz pierwotny i stają się przyczyną udania się do lekarza. Jeśli w wątrobie zostanie wykryty proces nowotworowy, nawet przed przeprowadzeniem badań morfologicznych w celu zidentyfikowania rodzaju komórek nowotworowych tworzących nowotwór, lekarz, który zna statystyki dotyczące przerzutów różnych rodzajów raka w wątrobie, otrzymuje cenny sygnał do poszukiwania pierwotnego guza - źródła przerzutów.

Objawy przerzutów do wątroby

Objawy raka wątroby z przerzutami są na ogół podobne do objawów innych chorób wątroby - wzdęcia, nudności, ciężkość w prawym podżebrzu, zaburzenia stolca, zatrucie, osłabienie. Bardziej precyzyjne objawy zależą od wielkości i lokalizacji nowotworu w każdym konkretnym przypadku klinicznym..

W leczeniu nowotworów pierwotnych, często z przerzutami do wątroby, ważna jest nie tyle nasilenie objawów, co sama ich obecność. Czujność lekarza i pacjenta na możliwe wystąpienie objawów uszkodzenia wątroby pozwala w odpowiednim czasie zidentyfikować i rozpocząć leczenie przerzutów raka w wątrobie.

Przerzuty do wątroby - diagnoza

Zwiększenie szans pacjentów z przerzutami do wątroby jest wysoka dostępność tak regularnej metody monitorowania, jak ultradźwięki. Ultradźwięki wątroby są nieinwazyjne, niedrogie, szybkie, dostępność tego rodzaju badań jest wysoka nawet w małych miejscowościach na poziomie centrum dzielnicy.

Jednak gdy pojawiają się objawy wskazujące na zaburzenia czynności wątroby, które mogą być spowodowane przerzutami nowotworu pierwotnego (na przykład raka żołądka), konieczne są bardziej pouczające metody diagnostyczne. Najczęściej diagnoza i leczenie przerzutów do wątroby wymaga danych z tomografii komputerowej (CT), rzadziej obrazowania rezonansu magnetycznego (MRI) lub pozytronowej tomografii emisyjnej (PET).

Po potwierdzeniu obecności nowotworu w narządzie światowe standardy onkologiczne przewidują biopsję przerzutów do wątroby (pobranie fragmentu nowotworu) do dalszych badań morfologicznych, w tym immunohistochemia. Drobnoigłowa biopsja wątroby wykonana w obszarze przerzutów pod kontrolą USG lub CT pozwala odpowiedzieć na temat rodzaju i cech komórek, które tworzą przerzuty. Pomaga to zidentyfikować źródło przerzutów do wątroby - guz pierwotny, a także wskazuje na dodatkową możliwość złożonej terapii - immunohistochemia może wykazać wrażliwość guza i jego przerzutów na wątrobę na celowane leczenie lub immunoterapię.

Radykalne leczenie przerzutów do wątroby

Tradycyjnie przerzuty do wątroby, niezależnie od rodzaju pierwotnego raka, są usuwane chirurgicznie wraz z uszkodzonymi przez nowotwór strukturami i tkankami. Wadą operacji jako jedynej metody radykalnego leczenia przerzutów do wątroby jest znaczna inwazyjność operacji i ograniczenia jej możliwości - osłabione przez leczenie pierwotnego guza (chirurgia, radioterapia, chemioterapia), ciało często nie będzie w stanie wytrzymać kolejnej interwencji w znieczuleniu ogólnym.

Rozwój technologii w medycynie otworzył dla pacjentów z przerzutowym rakiem wątroby inne rodzaje łagodnego radykalnego leczenia:

 • chemoembolizacja, która polega na krótkotrwałym podawaniu do wątroby zamiast krwi leków chemioterapeutycznych w wyższym stężeniu niż przy podawaniu ogólnoustrojowym;
 • ablacja częstotliwością radiową, która ma wpływ na nowotwór fal radiowych wysokiej częstotliwości, co prowadzi do zniszczenia tkanek biologicznych przerzutów do wątroby z powodu ich podgrzania do znacznych temperatur;
 • terapia celowana, wpływająca na poziomie komórkowym jedynie guz pierwotny i jego przerzuty, z zastrzeżeniem szeregu cech strukturalnych komórek rakowych;
 • immunoterapia oparta na naturalnym mechanizmie niszczenia komórek złośliwych.

Radiochirurgiczne leczenie przerzutów do wątroby (CyberKnife, TrueBeam STx itp.)

Najbardziej zaawansowaną metodą radykalnego leczenia przerzutów do wątroby jest radiochirurgia na CyberKnife. Ponadto niektóre modele nowoczesnych akceleratorów liniowych umożliwiają wdrożenie radiochirurgii, na przykład specjalistyczny akcelerator liniowy TrueBeam STx, który działa w dziale radiochirurgii Kliniki Onkologii MIBS.


Wysoka dokładność leczenia przerzutów do wątroby na akceleratorze liniowym TrueBeam STx: wstępne obliczenia są przedstawione w planie leczenia, który pokazuje, że tylko obszar wewnątrz niebieskiego konturu, który odpowiada swoim kształtem przestrzennym konturowi przerzutów do wątroby, otrzymuje wysoką dawkę. Zadaniem lekarzy jest ustalenie konturów zdrowych i chorych tkanek, a najpotężniejszy kompleks oprogramowania obliczy liczbę, kształt i trajektorię, za pomocą której ultranowoczesny medyczny kompleks robotyczny da pola promieniowania, Ale kontrola nadal dotyczy osoby - każdy plan leczenia jest zatwierdzany przez fizyka medycznego i radioterapeutę

Wysoka (ablacyjna) dawka promieniowania jonizującego dostarczana podczas radiochirurgii w tych obiektach prowadzi do zatrzymania procesów biologicznych w danej objętości przerzutów do wątroby. Jednocześnie uszkodzenie zdrowych tkanek jest zminimalizowane - nie są wymagane nacięcia, a wymagana dawka śmiertelnego przerzutu na promieniowanie wątroby składa się z pojedynczych dawek każdej z wielu cienkich wiązek. Ponadto każda wiązka promieniowania jest dostarczana dokładnie wzdłuż danej ścieżki, przechodząc przez różne części ciała, bez przekazywania dawki, która może spowodować nieodwracalne skutki dla zdrowych tkanek.

Zalety metody radiochirurgicznej:

 • radykalny wpływ na daną objętość uszkodzenia guza;
 • bezpieczeństwo otaczających tkanek;
 • minimalna inwazyjność, umożliwiająca leczenie ambulatoryjne;
 • niski całkowity koszt leczenia, ze względu na krótki pobyt w klinice onkologicznej i brak konieczności rehabilitacji.

Dokładność radiochirurgii CyberKnife zapewnia wstępne utworzenie cyfrowego modelu przestrzennego kształtu i objętości przerzutów w wątrobie pacjenta. Model wizualny, który zostanie wykorzystany do ustawienia parametrów planu radiochirurgii (strefa wysokiej dawki, jej znaczenie, strefy zerowej dawki w celu ochrony kluczowych narządów i struktur) opiera się na połączeniu kilku źródeł informacji diagnostycznych, najczęściej macierzy obrazów CT i MRI.


Leczenie przerzutów do wątroby, plan radiochirurgii CyberKnife. Można zauważyć, że pojedyncze cienkie wiązki promieniowania jonizującego (kolor turkusowy) przenikają do guza z różnych stron. Ponadto w obszarze, w którym znajduje się serce lub rdzeń kręgowy, ścieżki promienia nie przechodzą. Ale tkanki nowotworowe (wewnątrz zielonego konturu) otrzymują maksymalną przepisaną dawkę.

CyberKnife i chirurgia w leczeniu przerzutów do wątroby: nie konkurenci, ale koledzy

Nowoczesne protokoły leczenia przerzutowego raka wątroby opierają się na zintegrowanym podejściu, które w zależności od potrzeb konkretnego przypadku klinicznego łączy leczenie chirurgiczne (w tym usunięcie dotkniętych węzłów chłonnych), chemioterapię, a także radioterapię, radiochirurgię, immunoterapię. W takim przypadku lekarz, z zastrzeżeniem delikatnej metody chirurgii laparoskopowej, może zdecydować o usunięciu przerzutów, do których istnieje bezpieczny dostęp, lub segmentów wątroby dotkniętych znaczną liczbą drobnych przerzutów.

Oddział chirurgii Kliniki Onkologii MIBS ma wszystko, co niezbędne do interwencji chirurgicznych o dowolnej złożoności, w tym do usuwania przerzutów do wątroby, a decyzję o taktyce leczenia podejmuje interdyscyplinarna konsultacja z onkologami różnych specjalizacji: onkolog kliniczny, chemoterapeuta, chirurg, radioterapeuta radiochirurg. Tylko takie podejście pozwala zastosować dowolną z nowoczesnych metod leczenia i nie zapewnia pacjentowi wyboru metod dostępnych dla konkretnego ośrodka onkologicznego.

Czy istnieje wybór skutecznych taktyk leczenia dla pacjenta w klinice, gdzie może zaoferować tylko jedną opcję - radykalną operację?

CyberKnife z przerzutami do wątroby: przeciwwskazania

Nie ma bezpośrednich przeciwwskazań do leczenia przerzutów w wątrobie CyberKnife. Ograniczeniem może być wielokrotne przerzuty ze stosunkowo niewielkim rozmiarem największego z nowotworów. W tym przypadku nie ma przeciwwskazań z punktu widzenia medycyny, ale nie ma finansowej wykonalności - takie leczenie nie wpłynie bezpośrednio na jakość życia pacjenta. Niepraktyczne jest również przeprowadzanie radiochirurgii z przerzutami przekraczającymi efektywne wykorzystanie systemu CyberKnife - z reguły o średnicy co najmniej siedmiu centymetrów. Ale tak duże przerzuty do wątroby są wykrywane stosunkowo rzadko..

Należy jednak zachować ostrożność, aby przygotować się do leczenia przerzutów do wątroby za pomocą CyberKnife u pacjentów ze zmniejszonym krzepnięciem krwi. Tak, leczenie CyberKnife odbywa się zdalnie, bez kontaktu z ciałem, ale punktem znakowania jest znak - maleńka cząsteczka złota, która jest widoczna na obrazach systemu pozycjonowania kompleksu CyberKnife. Złote znaki wstrzykuje się bezpośrednio do wątroby. Ważne jest, aby wykonać tę procedurę jednocześnie z biopsją przerzutów do wątroby (biorąc część nowotworu do późniejszej analizy morfologicznej i monitorując krzepnięcie krwi pacjenta przed zabiegiem.

Ile kosztuje leczenie przerzutów do wątroby?

Szacując koszt leczenia, zwłaszcza porównując programy oferowane w różnych ośrodkach onkologicznych, należy wziąć pod uwagę nie tylko koszt radykalnego leczenia, ale także koszt terapii rehabilitacyjnej, straty finansowe z powodu czasowej niepełnosprawności itp..

W przypadku korzystania z CyberKnife do bezdotykowego niszczenia przerzutów do wątroby wyższy koszt leczenia rekompensuje brak konieczności znieczulenia (ponieważ nie ma nacięć), nie ma potrzeby zabiegów rehabilitacyjnych i zdolność pacjenta do pracy jest ograniczona (leczenie odbywa się w warunkach ambulatoryjnych).

Podczas leczenia poza miejscem pobytu poniesione są koszty podróży, lotu, zakwaterowania pacjenta i jego osób towarzyszących (szczególnie w zagranicznych klinikach), co znacznie zwiększa całkowity koszt leczenia, nie gwarantując jego jakości.

W przypadku mieszkańców Petersburga koszt leczenia w klinice onkologicznej MIBS można pokryć w ramach kwot; w przypadku mieszkańców innych regionów Rosji koszt leczenia można pokryć z budżetu regionalnego, jeżeli lokalny komitet przeznaczy ukierunkowane fundusze na leczenie w MIBS. Jednocześnie w regionach problem monitorowania kontrolnego po leczeniu rozwiązany jest łatwiej i taniej (bez konieczności wizyty w Petersburgu) dzięki rozwiniętej sieci ośrodków diagnostycznych IIB w Rosji i kilku sąsiednich krajach.

Jak skuteczne jest leczenie przerzutów do wątroby?

Nowoczesne metody terapii umożliwiają zatrzymanie wzrostu przerzutów, a nawet cofnięcie go w większości przypadków. Należy jednak wyraźnie zrozumieć, że leczenie przerzutów do wątroby jest tylko częścią zadania, przed którym stoi Twój onkolog. Obecność przerzutów wskazuje na występowanie tego procesu, a radiochirurgia przerzutów do wątroby rozwiązuje tylko lokalny problem. A zadanie odpowiedniego leczenia pierwotnego guza i przerzutów do innych narządów wymaga taktyki kompleksowego leczenia, ustalonego z udziałem grupy specjalistów („interdyscyplinarna konsultacja” lub „tablica guza”). To podejście dowiodło swojej skuteczności w światowej praktyce i jest stosowane w klinice onkologicznej IIBS..

Czy ty lub twoi bliscy zostali wskazani na przerzuty do wątroby? Zadzwoń do nas teraz!

Vorobev Nikolay Andreevich

Onkolog, radiolog
Kierownik Działu Terapii Promieniowaniem Konformalnym

Oczekiwana długość życia w przypadku przerzutów do wątroby

Przerzuty do wątroby mają inne rokowania na życie. Rozważ różne opcje w tym artykule..

Wątroba jest uważana za ulubiony narząd przerzutowy, ponieważ jest zaopatrzona w dużą żyłę wrotną. Druga przyczyna tego problemu to początek onkologii:

 • z żołądka;
 • sigmoidalna okrężnica;
 • płuca;
 • kątnica.

Ci, którzy rozwinęli przerzuty do wątroby, mają złe rokowanie na wyleczenie; liczba miesięcy pozostających do końca życia jest bardzo ograniczona.

Objawy

Pacjent może początkowo nie mieć żadnych objawów. Następnie manifestują się różnymi znakami:

 • zmniejszona wydajność;
 • słabość
 • wymioty i nudności;
 • utrata masy ciała
 • brak apetytu;
 • dreszcze;
 • swędzący
 • powiększenie wątroby;
 • ciągłe uczucie odwodnienia.

Ponadto przerzuty do wątroby mogą mieć następujący obraz objawowy:

 • swędząca skóra;
 • szara cera;
 • utrudniony oddech;
 • ciepło;
 • ciężar po prawej stronie pod żebrami;
 • zaburzenia czynności jelit;
 • krwawienie;
 • cardiopalmus;
 • żółtaczka;
 • manifestacja żył na otrzewnej;
 • wodobrzusze.

Klasyfikacja

W praktyce medycznej zwyczajowo klasyfikuje się przerzuty do wątroby do następujących typów:

 • typ wsteczny, w którym występuje odwrotny przepływ limfy lub krwi;
 • daleki pogląd, rozwijający się daleko od głównego celu;
 • typ krwiotwórczy, w wyniku przeniesienia materiału patologicznego przez strumień krwi;
 • rodzaj implantacji - przypadkowe przeniesienie komórek złośliwych do zdrowej tkanki;
 • typ limfatyczny spowodowany przenoszeniem materiału patologicznego przez limfę;
 • gatunki ortogradowe, mające krwiak lub źródło limfogenne, powstałe w wyniku przeniesienia materiału patologicznego przez krew lub limfę do narządów położonych daleko od ogniska początkowego pojawienia się przerzutów do wątroby.

Diagnostyka

Aby wyjaśnić lokalizację guza, przeprowadza się badanie przy użyciu immunochemicznych markerów nowotworu. Badając wątrobę za pomocą ultradźwięków, specjalista jest w stanie rozważyć rozmiar przerzutów, jak bardzo są one związane z przewodami wątroby i dużymi naczyniami. Zwykle podczas interwencji chirurgicznej wykonuje się również diagnostykę ultrasonograficzną, ponieważ pozwala to wykryć dodatkowe ogniska przerzutów.

Obrazowanie komputerowe lub rezonans magnetyczny dostarcza dodatkowych informacji, które pomagają zdecydować o potrzebie leczenia chirurgicznego. Kiedy natura przerzutów jest wątpliwa, zaleca się biopsję nakłucia. Aby wyjaśnić lokalizację przerzutów za pomocą techniki badawczej, takiej jak angiografia.

Przerzuty do wątroby są wielkim zagrożeniem dla ludzi i wskazują na długi przebieg onkologii. Nie można określić, jak długo trwa okres przejściowy zmiany pierwotnej przed wystąpieniem przerzutów do wątroby. W każdym przypadku wszystko jest rozpatrywane indywidualnie..

Jednak pojawienie się przerzutów do wątroby daje rozczarowujące rokowanie dla wielu pacjentów. Te nowotwory powodują silną truciznę, która może wpływać nie tylko na niektóre części wątroby, ale całkowicie na cały duży gruczoł..

Długość życia

Warto zauważyć, że przerzuty aktywnie rosną, dlatego często możliwe jest uzyskanie onkologii tylko do 3 lub 4 stopni uszkodzeń. Choroba w tym przypadku znacznie skraca życie człowieka. Zazwyczaj okres ten wynosi 2–6 miesięcy, w zależności od rodzaju raka..

Pojawiające się zmiany w aktywności organizmu prowadzą do awarii wszystkich układów ciała. Może to spowodować naruszenie metabolizmu płynów w ciele, a także pojawienie się wodobrzusza, co dodatkowo komplikuje prognozowanie oczekiwanej długości życia pacjenta. Po zaakceptowanej terapii taki pacjent nie może żyć dłużej niż sześć miesięcy. W takim przypadku wszystko zależy od specyfiki rozwoju złośliwości. Dlatego dokładna prognoza tego, ile człowiek może żyć, jest całkowicie niemożliwa.

Samo istnienie takiego zjawiska nie jest uważane przez lekarzy za ostateczne zdanie dla pacjenta, ponieważ istnieją różne opcje rozwoju sytuacji. Pacjentów można podzielić na 2 kategorie, w których wszystko zależy od liczby guzów wtórnych:

 • pacjenci z pojedynczą zmianą;
 • osoby z więcej niż trzema nowotworami wątroby.

Należy rozumieć, że ile żyją z przerzutami do wątroby po diagnozie onkologii, zależy od agresywności ich rozprzestrzeniania się. Biorąc pod uwagę wysoką aktywność pacjenta, oczekiwana długość życia rzadko przekracza 3 miesiące. Jeśli u pacjenta w wątrobie zostanie wykryta pojedyncza zmiana, przebiegająca w letargicznej postaci, a także gdy obserwuje się zatrzymany wzrost wtórnej onkologii, istnieje szansa na przedłużenie życia pacjenta do sześciu miesięcy.

Ryzyko i komplikacje

Gdy nowotwór wykryty zostanie w wątrobie we wczesnym stadium, pacjent zyskuje większą szansę na życie. Po pomyślnym usunięciu edukacji podstawowej i wtórnej onkologii osoba może żyć dłużej niż 5 lat po operacji, stosując inne procedury medyczne bez nawrotu.

Terapie pomocnicze obejmują:

 • chemoterapia;
 • ekspozycja radiowa;
 • interwencja chirurgiczna;
 • cel diety.

Niestety zjawisko to jest rzadkie, lekarze z reguły dają niekorzystne rokowanie w przypadku przerzutów do wątroby. Oczywiście lekarze mogą nieznacznie zatrzymać wzrost przerzutów za pomocą chemioterapii. W tym przypadku leki do chemioterapii są dostarczane do wątroby przez ich wprowadzenie przez cewnik, który przenika narząd przez naczynia krwionośne. Zastosowanie chemioterapii często pomaga spowolnić wzrost samego guza, pozwalając osobie żyć nieco dłużej. Czasami przy użyciu takiej techniki eliminowane są małe nowotwory. Nie można jednak zignorować, że ta metoda ma wiele negatywnych konsekwencji.

Radioterapia pomaga zmniejszyć rozmiar formacji. Za jego pomocą uderzenia punktowe są stosowane w miejscu ogniska, eliminując problem izotopów promieniotwórczych. Operacja przedłużenia życia pacjenta z rozpoznaniem przerzutów do wątroby bardzo rzadko pomaga. Z reguły wszystkie wyżej wymienione metody są wykonywane przez lekarzy w kompleksowy sposób. Wiele uwagi podczas leczenia pacjenta poświęca się diecie.

Pacjentowi przepisuje się ścisłe przestrzeganie reżimu diety i zasad. Nie wolno mu otrzymywać:

 • napój gazowany;
 • alkohol
 • ogórki konserwowe;
 • żywność w puszkach;
 • wędliny;
 • tłuste odmiany ryb i mięsa;
 • żywność z dodatkami chemicznymi.

Cała żywność powinna być przygotowywana z naturalnych i bezpiecznych warzyw, owoców, produktów mlecznych. Odżywianie ma bardzo pozytywny wpływ na oczekiwaną długość życia pacjenta. W takim przypadku dana osoba może mieć szansę na złagodzenie swojego stanu. Wydłużenie życia człowieka za pomocą medycyny alternatywnej jest niezwykle rzadkie.

Alternatywne leczenie

Należy stosować takie taktyki leczenia tylko w porozumieniu z lekarzem. Zwykle w obecności onkologii rośliny ludowe używają takich roślin, jak:

 • glistnik;
 • pięciornik biały;
 • kwiaty ziemniaka.

Środki te mogą czasami hamować rozwój nowotworów..

Wniosek

Oczywiście nie można z góry z góry przewidzieć, ile osoba jest w stanie przeżyć w początkowym lub ostatnim etapie obecności przerzutów raka. W każdym przypadku wszystko zależy od ogólnego stanu zdrowia ludzi, a także od wpływu na jego wątrobę. Należy od razu zauważyć, że obecność przerzutów do wątroby jest daleka od zawsze ostatniego zdania - każdy pacjent ma zawsze niepowtarzalną szansę, której nie można odebrać.

Przerzuty do wątroby

Wątroba jest najważniejszym narządem ludzkiego ciała. Tutaj odbywa się wiele procesów. Dlatego porażka jakiejkolwiek infekcji, choroba czyni osobę niezwykle wrażliwą. Wszystkie procesy zachodzące w gruczole są warunkowo podzielone na grupy:

 • związane z trawieniem;
 • nie związany z nim.

Funkcje związane z układem trawiennym, wątroba wykonuje przez żółć. Płyn wytwarzany przez gruczoł gromadzi się w specjalnym pęcherzyku żółciowym.

Funkcje wątroby z jej bezpośrednim udziałem:

 1. Metabolizm białek w organizmie. Białko rozkłada się i zostaje ponownie uporządkowane, dostaje się do wątroby, która rozkłada aminokwasy za pomocą enzymów, zamieniając je w glukozę. Przechowywane białko jest tutaj przechowywane..
 2. Metabolizm tłuszczów. Żółć utlenia lipidy. Również w wątrobie zachodzi przemiana cukru w ​​tłuszcz, który jest tutaj przechowywany.
 3. Reguluje metabolizm węglowodanów. Cukier dostający się do narządu jest przekształcany w glukozę, a następnie w glikogen, który jest zarezerwowany w tkankach gruczołu, w razie potrzeby z powrotem zamieniając się w glukozę.
 4. Metabolizm witamin i ich dalsze przechowywanie. Witaminy są tutaj gromadzone (rozpuszczalne w tłuszczach A, D, B12) i przetwarzane (A, B, C, D, E, K, PP i kwas foliowy), pierwiastki śladowe, kationy są przechowywane.
 5. Hormony rozpadają się. Wątroba syntetyzuje wybrane hormony (somatomedyny), niszczy inne (zawierające jod). Nadwyżka produkcji.
 6. Produkcja substancji biorących udział w procesie krzepnięcia krwi.
 7. Filtracja i neutralizacja krwi z toksyn (amoniak, produkt rozpadu leków, trucizn, hormonów, witamin itp.), Zarazków.

Funkcje wątroby są niezliczone. Organ jest niezwykle ważny dla całego ciała, uczestniczy w prawie wszystkich procesach życia ludzkiego. Uszkodzenie automatycznie pociąga za sobą zaburzenia metaboliczne, ich strawność i detoksykację krwi.

Jest to niesparowany, zdolny do przywracania narząd. Bez wątroby ludzie nie przeżyją. Całkowite uszkodzenie wątroby prowadzi do śmierci. Dlatego w celu ratowania życia ludzi i jeśli leczenie nie jest możliwe, przeprowadza się przeszczep. A ponieważ nie ma wystarczającej liczby dawców, w XXI wieku naukowcy próbują stworzyć sztuczną i bioinżynieryjną wątrobę. Prace zakończyły się sukcesem, dziś badania i testy.

Kiedy powstają przerzuty do wątroby

Przerzuty do wątroby to powstawanie wtórnych ognisk onkologii z powodu wnikania komórek patogennych z głównego ogniska guza. Ultradźwięki wyglądają jak małe guzki. Proces ten z reguły występuje już na etapie 4 raka.

Funkcjonalność wątroby jest ogromna. Przyczyny jego porażki wynikają z jednego z najważniejszych zadań (detoksykacji krwi). Ze względu na specyfikę struktury i lokalizacji, a także ze względu na właściwości neutralizujące, osadzają się tutaj patologiczne substancje i mikroorganizmy. Krew ludzka (żylna, tętnicza) przechodzi przez gruczoł, stając się głównym nosicielem patogenów. W końcu rozprzestrzenianie się i występowanie wtórnych ognisk raka występuje na kilka sposobów:

 • Limfogeniczne - komórki złośliwe przynoszą przepływ limfy;
 • Hematogenne - przerzuty są przenoszone przez przepływ krwi;
 • Implantacja - dostanie się do sąsiednich tkanek poprzez zastąpienie zdrowych komórek pacjentami;
 • Retrograde - ścieżka przeciwna do kierunków ruchu limfy i krwi w ciele;
 • Perineural - przerzuty rozprzestrzeniają się przez puste kanały, pęknięcia, ciało.

Szlaki te prowadzą do wątroby, ze względu na te cechy wtórne uszkodzenie (proces przerzutów) występuje w prawie wszystkich typach raka. Chociaż lekarze rozróżniają najczęstsze, w których populacja wątroby z komórkami patologicznymi jest nieunikniona:

 • onkologia przewodu żołądkowo-jelitowego i układu pokarmowego;
 • rak piersi (dotyczy to gruczołów mlecznych);
 • uszkodzenie układu oddechowego (płucnego).

Lekarze mają niewypowiedzianą zasadę: gdy w jakimkolwiek narządzie wykryty zostanie nowotwór złośliwy, najpierw sprawdź zmiany w wątrobie, a następnie pozostałe.

W praktyce zdarza się, że początkowo wykrywa się przerzuty w wątrobie, a następnie stwierdza się ognisko głównego guza.

Symptomatologia

W początkowej fazie infekcji proces przebiega bez widocznych objawów. Manifestacja przychodzi znacznie później. Następnie wraz z rozwojem guza odnotowuje się oznaki uszkodzenia wątroby:

 • znaczna utrata masy ciała bez wyraźnego powodu;
 • gorączka i zespół gorączkowy;
 • wzrost brzucha z powodu pojawienia się nadmiaru płynu;
 • żylne gwiazdki na powierzchni skóry;
 • szarawy (ziemisty) lub żółtawy kolor skóry i białek oka;
 • nieprzyjemny posmak w jamie ustnej;
 • powiększenie narządu, zauważalne przy badaniu palpacyjnym, obecność gęstych węzłów;
 • zawroty głowy, ogólne osłabienie;
 • zaburzenia jelitowe (biegunka, zaparcia), światło z odrobiną krwi lub smolistego koloru kału;
 • nieustanne wymioty z elementami krwi;
 • ból i dyskomfort w podbrzuszu;
 • obrzęk gruczołów sutkowych u mężczyzn (wzrost wzroku);
 • wystające żyły na skórze brzucha.

Jeśli przynajmniej jeden objaw jest znany osobie, konieczne jest udanie się do lekarza w celu przeżycia. Dalsze uszkodzenie wątroby może być śmiertelne. Przerzuty do wątroby można wyleczyć, osiągnięto długoterminową remisję (5 lat), w sprzyjających warunkach - całkowite przywrócenie funkcji narządów.

Kiedy jest za późno na przepisanie leczenia

Przy rozległym uszkodzeniu wątroby przez przerzuty i późnym wykryciu wtórnych ognisk, medycyna nie jest w stanie pomóc, pacjenci umierają. Następujące objawy pojawiają się u osoby przed śmiercią i są zwiastunem:

 • Ciągły spadek apetytu, odmowa pacjenta jedzenia, wody, ciało praktycznie nie trawi jedzenia.
 • Zwiększone zmęczenie i ciągłe pragnienie snu, trudno obudzić się rano.
 • Zmniejszona aktywność ruchowa, niemożność samodzielnego wykonywania czynności.
 • Drętwienie, utrata czucia i obniżona temperatura palców.
 • Płytkie i częste oddychanie.
 • Osoba traci umiejętności orientacyjne z powodu zaburzeń krążenia w mózgu, leki mają krótkotrwały efekt.
 • Opuchlizna nóg, żółtawy kolor skóry, ból, zaburzenia układu moczowego - powstają z powodu wadliwego działania organizmu.
 • Oderwanie pacjenta od innych.

W opisywanym przypadku nie ma już nic do leczenia, ciało traci siłę, aby się oprzeć, guz rozpada się, a ciało staje się całkowicie odurzone. Pozostało tylko kilka tygodni lub dni do śmierci..

Diagnostyka

Bardzo ważne jest wczesne wykrycie przerzutów do wątroby. Wybór metody leczenia i możliwość całkowitego uwolnienia ważnego narządu ze zidentyfikowanych patologii zależy od liczby zmian, ich wielkości, charakteru wyglądu. Rozpoznanie przerzutów do wątroby może wymagać wielokrotnego przejścia następujących procedur:

 • Ultradźwięki - metoda ultradźwiękowa jest niedokładna, ujawnia tylko naruszenia w strukturze wątroby.
 • Angiografia - wprowadzenie specjalnej substancji markerowej do naczyń wątroby, która pomaga zidentyfikować zmianę i jej cechy.
 • PET, CT, tomografia komputerowa najdokładniej pokazują zmiany.
 • MRI - rezonans magnetyczny jest podobny do CT.
 • Przebicie, biopsja - za pomocą ultradźwięków w chorym narządzie igłę wprowadza się do guza i pobiera materiał do badań klinicznych.
 • Rozszerzone badania krwi - na obecność lub brak enzymów znajdujących się w wątrobie w celu wykrycia resztkowej funkcjonalności.

Biopsja jest również konieczna, jeśli zostanie wykryta tylko wtórna zmiana, za jej pomocą ustala się patanatomię guza. Badanie komórek patologicznych pozwala znaleźć dawcę przerzutów narządowych. Te ostatnie zawierają ważne informacje, powstają odpowiednio z różnych źródeł, rodzaj leczenia zależy od rodzaju raka. Onkologia dzieli się na:

 • raki powstałe z tkanek powłokowych;
 • czerniaki pochodzące z wewnętrznych warstw skóry;
 • mięsaki powstające z tkanki łącznej;
 • białaczka rozpoczynająca się od komórek krwiotwórczych;
 • chłoniaki pochodzące z układu limfatycznego;
 • potworniaki pojawiające się na etapie wewnątrzmacicznym z komórek zarodka;
 • glejaki powstające z komórek glejowych (składających się z tkanki nerwowej);
 • rak kosmówki pochodzący z tkanki łożyska.

Lekarz poda prognozy dotyczące oczekiwanej długości życia z opieką medyczną, termin leczenia pacjenta tylko z pełnym obrazem choroby, po przejściu wszystkich testów i osobistej rozmowy z pacjentem. Przybliżone daty są następujące:

 • bez interwencji medycznej osoba będzie żyła od 6 do 18 miesięcy;
 • 35% korekta medyczna zwiększa szanse na życie do 5 lat;
 • na późnych etapach wykrywania, w zaawansowanych przypadkach, osoba ma tylko tygodnie życia, a nawet dni.

Rokowanie i leczenie

Ponieważ aktywne przerzuty w raku zaczynają się w czwartym, ostatnim etapie raka, wyniki leczenia zależą od wielu czynników. Następujące momenty mają ogromny wpływ: stan zdrowia, początkowe skupienie procesu złośliwego, obecność przerzutów w innych narządach, wzrost, waga, płeć. Nastrój człowieka, jego pragnienie życia, podążaj za radą lekarza. Guzy nie są leczone szybko. Proces leczenia przerzutów do wątroby dzieli się na etapy, a następnie wymaga spełnienia szeregu warunków sprzyjających przywróceniu narządów.

 • pojedynczy - dwa ogniska w wątrobie;
 • wielokrotność - ogniska powyżej 3, znajdujące się w różnych działach;
 • samotny - 1 przerzut.

Najbardziej korzystne dla wyniku są samotne i pojedyncze. Możliwe jest nawet przy wielu całkowitych odkażeniach. Wszystko zależy od wielkości, lokalizacji i wybranej metody walki. Leczone są tylko przerzuty niewielkiego obszaru. Jeśli zacznie się rak, pomoc i uzdrowienie są niemożliwe.

Należy zrozumieć, że wskazane jest radzenie sobie z przerzutami do wątroby, jeśli można skupić się na głównym ognisku guza i nie ma innych nowotworów złośliwych. Lub jeśli wtórne ogniska są obecne w innych narządach, a także reagują na leki. Czasami efekt narkotykowy jest przeprowadzany na wątrobie bez głównego skupienia, jeśli nie można ich było znaleźć.

Leczenie dzieli się na kilka etapów:

 • Gojenie: zdrowienie. Obejmuje leczenie, które może zatrzymać wzrost i możliwe jest oczyszczenie organizmu z przerzutów (chirurgia, chemioterapia itp.).
 • Wspierający i zapobiegawczy. Stosowane są leki przeciwnowotworowe, które zapobiegają ponownemu powstawaniu procesów chorobotwórczych, oraz środki poprawiające jakość i oczekiwaną długość życia pacjenta. Jeśli pozostanie co najmniej jedna komórka rakowa, guz może powrócić.
 • Gojenie: zdrowienie. Używane leki, które eliminują efekty resztkowe, które pomagają wątrobie odzyskać i utrzymać jej funkcjonalność.

Ważny jest wybór odpowiedniego szpitala i lekarza prowadzącego. Rzeczywiście, aby osiągnąć sukces, konieczne jest kosztowne leczenie, być może nawet operacja wątroby, przy użyciu specjalnego nowoczesnego, nowoczesnego sprzętu medycznego i wysokiej klasy personelu. Wszystko to może zaoferować wyłącznie specjalistyczna klinika, warto rozważyć opcje w Rosji i za granicą.

Stosowane metody są podobne do innych rodzajów raka:

 • embolizacja chemiczna;
 • chemoterapia;
 • kriodestrukcja;
 • stosowanie radiochirurgii i chirurgii;
 • embolizacja;
 • ablacja częstotliwością radiową.

Chemioterapia staje się nieistotną metodą ze względu na masę działań niepożądanych. Metoda jest powszechnie znana, nie ma sensu opisywać jej poniżej. W przypadku przerzutów do wątroby metoda nie zawsze jest istotna, leki nie wpływają na raka, który może uszkodzić zdrowe komórki.

Rozważ zalety i wady każdej metody.

Metoda kriodestrukcji

Polega na wpływie zimna (-190 stopni) na ogniska złośliwej formacji. Ciekły azot jest dostarczany do miejsca zniszczenia specjalną rurką i pod wpływem niskich temperatur umierają chore komórki. Następnie w naturalny sposób są wydalane z organizmu. W miejscu nakłucia tworzy się bąbel, którego nie można dotknąć. Po 5-6 dniach znika. W miejscach kontaktu możliwe jest uczucie pieczenia i dyskomfort. Metoda jest popularna, należy do typu chirurgicznego, pozostawia mniej ran.

Embolizacja chemiczna

Ta metoda jest uważana za powszechną i skuteczną. Embolizacja chemiczna dzieli się na olejową i sferyczną. Istota obu przypadków: preparat zawierający embolizator (oleisty lub w postaci kulek) wstrzykuje się do tętnicy wątrobowej, uwalniając chemiczną substancję przeciwnowotworową, która zatyka naczynie do karmienia nowotworu. Jednocześnie ma niszczący wpływ na komórki rakowe.

Radiochirurgia i chirurgia

Radiochirurgia - usunięcie złośliwego nowotworu za pomocą promieni radiowych. Są one złożone razem i raz działają na patogenny węzeł, niszcząc go.

 • nóż gamma, składający się z promieni widma gamma;
 • akcelerator liniowy;
 • cyber nóż;
 • akcelerator protonów.

Głównymi wadami są ogromne dawki promieniowania, dlatego możliwe jest stosowanie tylko z ogniskami mniejszymi niż 3,5 cm.

Metodą chirurgiczną jest resekcja wątroby (lewy lub prawy płat), mechaniczne wycięcie złośliwego elementu, a następnie ekspozycja na miejsce za pomocą chemioterapii lub radioterapii.

Embolizacja

Ta metoda jest skuteczna, wskaźnik przeżycia chorych na raka osiąga 70. Korzystne jest, gdy ogniska w postaci węzłów.

Istotą tej metody jest to, że promienie jonizujące są kierowane do komórek nowotworowych, a lek z polimerami, które zatykają naczynia krwionośne, które dostarczają składniki odżywcze i tlen do ogniska, jest wstrzykiwany równolegle. W tym przypadku giną elementy chorobotwórcze. Promieniowanie dobierane jest indywidualnie, aby zminimalizować szkodliwe działanie na zdrowe tkanki narządów. Po takiej interwencji możliwe są działania niepożądane..

Ablacja częstotliwościami radiowymi

Najczęstszy sposób. Specjalne elektrody (częstotliwość radiowa) są wprowadzane do chorego narządu w ogniska patologiczne i przenoszą wibracje o pewnym stopniu, które zwiększają temperaturę, niszcząc w ten sposób nowotwory na poziomie komórkowym. Jednocześnie zdrowe środowisko nie jest niszczone. Za pomocą tej metody obserwację przeprowadza się za pomocą ultradźwięków, CT, MRI.

Jest stosowany w przypadku dużego miejsca zmiany i niemożności interwencji chirurgicznej (bliskość głównych tętnic). Osiągnął 98% pozytywny wynik. Ponadto - w razie potrzeby można ponownie zastosować metodę bez szkody dla pacjenta.

Nano nóż

Ta nowa technika została wynaleziona w Izraelu. Wykorzystywany jest prąd elektryczny, który działa na nowotwór na poziomie komórkowym, jakby odcinał go od wątroby i niszczył. Możliwe jest stosowanie w onkologii, zlokalizowanej w pobliżu dużych tętnic, bez ich uszkadzania..

Transplantacja narządów

W najnowszym przypadku na wątrobę wpływają liczne zmiany większe niż 7 mm. Jedynym sposobem na przeżycie jest przeszczep organów. Metoda jest bardzo droga, wymagająca ogromnych kosztów moralnych i fizycznych. Jednak czyjaś wątroba zostanie przeszczepiona. Okres wszczepienia nie jest zdefiniowany. Wadą jest brak dawców (narząd jest pobierany od ludzi tylko ze śmiercią kliniczną) i tylko za zgodą krewnych. Dlatego wątroba jest przejmowana od niezidentyfikowanych osób, które zginęły w wypadkach samochodowych. Lub po prostu zabity. Nie wszystkim wolno stosować standardy etyczne przy użyciu tej metody..

Aby zniknąć przerzuty, metody są łączone. Nano-nóż z chemioterapią lub radioterapią, usuwający efekty resztkowe.

Naprawa wątroby

Przeprowadzone leczenie, stosowanie specjalnych leków przyspieszających procesy regeneracji, prawidłowe odżywianie i przestrzeganie specjalnej diety wpływają na proces regeneracji. Pamiętaj, aby wykluczyć z diety tych produktów:

 • Napoje gazowe.
 • Alkohol.
 • Nienaturalne soki.
 • Wyroby cukiernicze i produkty mączne ze śmietaną.
 • Kawa herbata.
 • Czekolada.
 • Produkty wędzone.
 • Tłuste mięso i ryby.
 • Konserwy.
 • Pomidory.
 • Smażone jedzenie.

Jedzenie należy często przyjmować w małych porcjach, najpierw surowych warzyw, a następnie potrawy mięsnej na parze. Wszystkie składniki muszą być świeże, przyczyniając się do przywrócenia uszkodzonych tkanek i tworzenia krwi. Oczekiwana długość życia zależy bezpośrednio od jedzenia..

Tradycyjne metody leczenia

Często wraz z tradycyjnymi lekami pacjenci z rakiem próbują stosować nietradycyjne metody leczenia. A jeśli napary ziołowe mają pozytywny wpływ, wówczas magiczne ceremonie są znachaniem i kuszeniem pieniędzy od beznadziejnych krewnych.

Nie będziemy dotykać etycznej strony tego problemu. Ostrzegamy cię, jeśli ktoś powie, że po przeczytaniu kilku modlitw nad pacjentem i wykonaniu kilku podań rękami, jest w stanie leczyć, nie marnować czasu i pieniędzy na tę osobę. Cuda oczywiście się zdarzają, ale nie tak często, jak byśmy tego chcieli. Czasy Kaszpirowskiego i Czumakowa zapadły w zapomnienie, ale ci, którzy chcą łatwo zarobić pieniądze, nie maleją.

Napary Ziołowe

Pamiętaj, że wszystkie zioła są toksyczne, ich stosowanie może zaszkodzić chorej osobie. Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem:

 • Nalewka z propolisu, podjęta zgodnie ze schematem, blokuje wzrost patogennego środowiska, a następnie niszczy go.
 • Nalewka z kolekcji ziół (cykoria + krwawnik + dzikiej róży + pąki brzozy) jest warzona i stosowana codziennie przed każdym posiłkiem. Może zmniejszyć ogniska nowotworowe.
 • Siemię lniane i ziele dziurawca są warzone we wrzącej wodzie, nalegają na kąpiel w wodzie przez kilka minut, a także spożywają pół szklanki przed posiłkami.
 • Korzeń Maryin, glistnik, Eleutherococcus (indywidualnie) wlewa się wódkę, nalega i przyjmuje trzy razy dziennie.
 • Suszone kadzidło warzone we wrzącej wodzie, spożywane po 8-godzinnej infuzji.

Nie spiesz się natychmiast, aby zrobić różne nalewki. Metody ludowe podano w przybliżonej wersji, szczegółowe przepisy znajdują się w literaturze specjalistycznej. Ale zaczynając angażować się w alternatywne leczenie, koniecznie spójrz na informacje na temat któregokolwiek ze składników. Czasami zioła okazują się w danym przypadku trucizną.

Ile żyje z przerzutami do wątroby? Objawy i leczenie

Dlaczego guz migruje do wątroby

Pierwotne nowotwory złośliwe mają inny kształt, strukturę, rozwijają się z komórek różnych typów. Ich niekorzystne cechy łączą się - zdolność do wzrostu, inwazji w zdrowe tkanki i sprowokowania ich śmierci. Inną „słabą” zdolnością jest to, że komórki nowotworowe są w stanie odłączyć się od struktury „matki”, wejść do krążenia krwi i limfy i rozprzestrzeniać się po całym ciele. Większość tych komórek jest eliminowana przez odporność. Niektórzy osiedlają się w narządach, przyczepiają do siebie inne krążące nietypowe komórki.

Komórki złośliwe mnożą się. Tak więc przerzuty powiększają się. Komórki wydzielają specjalny czynnik wzrostu. Jego funkcją jest stymulowanie tworzenia naczyń krwionośnych w celu dodatkowego odżywienia guza. Pod wpływem czynników wzrostu guz rośnie szybciej. Duże przerzuty pogarszają rokowanie dla pacjenta.

Częste pojawienie się przerzutów w wątrobie wynika z jego anatomicznego położenia i aktywnego ukrwienia. Z prawie wszystkich narządów jamy brzusznej krew dostaje się do wątroby przez żyłę wrotną. Ze względu na budowę naczyń krwionośnych krew jest zatrzymywana w gruczole, mieszając się z tętnicą. Komórki rakowe mają więcej czasu na „przywieranie” do tkanki miąższowej i tworzenie wtórnego guza. Innym czynnikiem predysponującym jest bliskość dużych węzłów chłonnych.

Częściej rak atakuje złośliwe komórki na tle raka:

 • trzustka;
 • dwukropek
 • żołądek;
 • jelito cienkie.

Rzadziej przerzutowe uszkodzenie wątroby rozwija się z płuc, gruczołów sutkowych i czerniaka. Prawdopodobieństwo przerzutów do wątroby jest zmniejszone w raku jajników, macicy i nerek. Rak wątroby z przerzutami na tle pierwotnego uszkodzenia mózgu, błony śluzowej jamy ustnej i krtani praktycznie nie występuje.

Związek objawów i stopnia uszkodzenia wątroby

Intensywność objawów, ich specyfika i czas trwania zależą od czynników:

 • liczba przerzutów;
 • rozmiary guzów;
 • lokalizacja (dogłębna lub powierzchniowa);
 • bliskość dużych statków;
 • bliskość przewodu żółciowego.

We wczesnych stadiach przerzutów nie ma objawów. Stąd wysokie prawdopodobieństwo zdiagnozowania raka, gdy staje się on nieoperacyjny. W miarę wzrostu guza i uwalniania toksyn pojawiają się niespecyficzne oznaki onkopatologii:

 • słabość;
 • szybka zmęczenie;
 • apatia;
 • zmniejszony apetyt;
 • senność.

Dalszy postęp przerzutów zwiększa intensywność objawów. Do wymienionych objawów dodaje się uporczywe nudności, okresowe wymioty (często z zanieczyszczeniami żółci lub krwi). Alarmujący sygnał wymiotuje więcej niż 2 razy dziennie. Zjawisko to towarzyszy przyspieszonemu wzrostowi przerzutów. Apetyt pacjenta jest całkowicie nieobecny, masa ciała jest znacznie zmniejszona. Rozwijają się objawy kacheksji, wyczerpania organizmu. Okresowo pacjent odczuwa ból lub ucisk pod prawym łukiem żebrowym. Trawienie jest nieco upośledzone - często w żołądku występuje uczucie ciężkości, wzdęcia, rozstrój stolca.

Przy dużych przerzutach zaburza się krążenie krwi w gruczole, zaburza się odpływ żółci. Pojawiają się specyficzne objawy raka wątroby:

 • ból w obszarze rzutu gruczołu;
 • wzór naczyniowy w okolicy pępka („głowa meduzy”);
 • objawy zatrucia (przedłużone nudności i częste wymioty);
 • żółtaczka obturacyjna (zażółcenie skóry, błon śluzowych, przebarwienia kału, ciemne zabarwienie moczu);
 • zaburzenia trawienne (zgaga, wymioty po jedzeniu, skurcze brzucha, uporczywe zaparcia lub przedłużająca się biegunka);
 • gorączka (objawia się falami, któremu towarzyszą dreszcze, nocne poty, zwiększone wydzielanie śliny);
 • ciężka hepatatomia (wątroba wystaje spod łuku żeńskiego na 5 cm lub więcej, sam pacjent łatwo wyczuwa);
 • zmiana w strukturze wątroby (z palpacją na powierzchni narządu, guzki, guzki, nietypowa twardość tkanek).

W przypadku braku terapii wątroba zawodzi. Z reguły pacjenci nie żyją do tego momentu. Śmiertelność z przerzutowymi zmianami w gruczole wiąże się z wysokim ryzykiem wysiewu z przerzutami do jamy brzusznej z rozwojem nowych ognisk onkologii. W rezultacie rozwija się złośliwe zapalenie otrzewnej o reaktywnym przebiegu. W innych przypadkach pacjent umiera z krwotoku wewnętrznego, gdy przerzuty niszczą duże naczynia krwionośne.

Często złośliwe uszkodzenie wątroby jest wykrywane podczas badania profilaktycznego. Po wyjaśnieniu diagnozy rozpoczyna się poszukiwanie pierwotnego raka. Podstawowy guz może pozostać niewykryty przez długi czas, jeśli przerzuty rozwijają się powoli i głęboko w miąższu.

Diagnoza

Podejrzenia raka wątroby z przerzutami występują za pomocą ultradźwięków gruczołu. Ostateczna diagnoza jest dokonywana po wszystkich badaniach i zebraniu informacji o guzie. Multislice CT i MRI mają dobrą zawartość informacyjną. Pozwalają ci wizualizować guzy, wyjaśnić ich liczbę, rozmiar, kształt. Kiedy angiografia z substancją nieprzepuszczającą promieniowania ocenia układ krwionośny organizmu:

 • integralność naczyniowa;
 • ryzyko ich zwężenia;
 • ryzyko uszkodzenia w miarę wzrostu guza.

Najbardziej pouczająca jest uważana za diagnozę laparoskopową. Podczas tego specjaliści mogą zobaczyć przerzuty, wykonać biopsję. Poza laparoskopią kluczową rolę odgrywa także biopsja. Przezskórne pobieranie próbek biomateriałów z wątroby odbywa się za pomocą długiej igły. Wyniki są ważne dla diagnozy i wyboru leczenia..

Aby przepisać skuteczne leki i wybrać metody leczenia, specjalista musi znać stopień złośliwości guza, jego strukturę, należącą do niektórych rodzajów złośliwych struktur.

Zgodnie z wynikami analizy histologicznej możliwe jest określenie lokalizacji guza pierwotnego. Przerzuty do wątroby są zbudowane z tej samej tkanki, co główny węzeł. Wszystkie różnią się kolorem i strukturą. Doświadczony onkolog natychmiast podejrze, co rozpoczęło onkopatologię i zaleci odpowiednią diagnozę..

Podczas oceny stanu podczas uszkodzenia wątroby z przerzutami ważne jest biochemiczne badanie krwi. Zgodnie z jego wynikami ustala się liczbę funkcjonujących komórek wątroby, etap uszkodzenia, ryzyko ogólnego wyczerpania organizmu.

Metody leczenia i prognozy

Rak przerzutowy jest lepiej leczony przy wczesnej diagnozie. Na skuteczność terapii ma wpływ liczba, wielkość i agresywność nowotworów. Klasycznym leczeniem jest resekcja wątroby. Przeprowadzany z pojedynczymi przerzutami o średnicy do 3 cm. Podczas operacji usuwa się segment, płat lub oddzielną część narządu. Śmiertelność leczenia chirurgicznego wynosi 5-6%. Wynika to z nagłego rozwoju niewydolności wątroby w okresie pooperacyjnym..

Po operacji istnieje ryzyko powtarzających się przerzutów, rozwoju niezależnego guza. Kluczowe znaczenie ma chemioterapia pooperacyjna, radioterapia, przestrzeganie zaleceń lekarza podczas i po rehabilitacji.

Stosunkowo nowe metody leczenia raka z przerzutami to:

 • przez wątrobowa ablacja częstotliwością radiową;
 • embolizacja
 • chemoembolizacja.

Chirurgia na częstotliwościach radiowych zapewnia aseptyczne wewnętrzne zniszczenie pojedynczych i wielu średnich guzów. Elektroda jest wkładana do wątroby przez skórę. Z powodu działania częstotliwości radiowych komórki nowotworowe są nekrotyczne, po czym są lizowane..

Wraz z embolizacją naczyń zaopatrujących guz, ich trofizm jest osłabiony, a wzrost spowolniony. Czasami ta metoda jest stosowana w okresie przedoperacyjnym. Chemoembolizacja obejmuje zamknięcie światła naczyń krwionośnych, wprowadzenie specjalnych cząstek wydzielających lek chemioterapeutyczny. W rezultacie atrofia przerzutów zapada się pod wpływem leku. Podobny efekt daje wprowadzenie środków chemioterapeutycznych do naczyń zaopatrujących guz..

W przypadku małych guzów stosuje się kriodestrukcję - wpływ na przerzuty w niższych temperaturach. Terapia celowana i radioterapia są aktywnie stosowane w leczeniu raka wątroby..

Wyboru metod i procedury ich realizacji dokonuje onkolog. Przy odpowiednim doborze technik hamujących wzrost, operowane są duże przerzuty, co poprawia rokowanie dla pacjenta.

Najkorzystniejsze prognozy są charakterystyczne dla lokalizacji guza pierwotnego w okrężnicy. Terminowe leczenie takich pacjentów zapewnia pełne 5-letnie przeżycie. Resekcja wątroby w celu usunięcia przerzutów zmniejsza częstość do 40%. Po usunięciu kilku przerzutów tylko 1/3 pacjentów ma szansę przeżyć dłużej niż 5 lat. Chemioterapia guzów nieoperacyjnych zapewnia życie pacjentowi przez 15–22 miesięcy. Przy terminowej embolizacji i chemoembolizacji śmiertelność nie osiąga 1%.

Nawet po udanym leczeniu pacjent musi kontrolować swój stan. Badania profilaktyczne są pokazywane kwartalnie w pierwszym roku po leczeniu. Dalsza diagnostyka przeprowadzana jest co sześć miesięcy. Po 2 latach lub więcej stan wątroby jest monitorowany raz w roku, a pacjenta uważa się za całkowicie wyleczonego..

Jeśli stracisz czas, a stosowanie jakichkolwiek metod leczenia jest niemożliwe, pacjentowi przepisuje się leczenie objawowe. Oczekiwana długość życia wynosi 4-16 miesięcy, a przy rozproszonym uszkodzeniu narządów przez przerzuty - kilka tygodni.