Nowoczesne leczenie przerzutów do wątroby: czy można obejść się bez operacji?

Przerzuty do wątroby wywołane przez guzy z innych lokalizacji (przerzutowy rak wątroby, przerzutowe uszkodzenie wątroby) są znacznie częstsze niż nowotwory złośliwe rozwijające się z komórek wątroby (pierwotny rak wątroby). O tym, jak wygląda współczesna diagnoza i leczenie przerzutów do wątroby - dzisiejszy materiał.

Skąd pochodzą przerzuty do wątroby??

Przerzuty do wątroby z reguły są krwiotwórcze - rozprzestrzeniają się wraz z przepływem krwi z guzów znajdujących się w pobliżu dużych naczyń krwionośnych. Po wzroście złośliwego nowotworu do światła żyły lub tętnicy cząsteczki guza zaczynają krążyć w ciele. Wątroba jest naturalnym „filtrem”, w którym krew jest oczyszczana, co spowalnia prędkość jej przepływu. Właśnie dlatego krążące mikroprzerzuty z dużym prawdopodobieństwem osadzają się w tkankach narządu, powodując wzrost wtórnego guza - przerzutów do wątroby.

Jakie guzy najczęściej dają przerzuty do wątroby?

Biorąc pod uwagę aktywną rolę wątroby w filtracji krwi, jest ona często „narządem docelowym” przerzutów raka w wielu lokalizacjach.

 • rak trzustki;
 • Rak jelita;
 • rak żołądka;
 • rak sutka;
 • rak przełyku.

Prawie wszystkie guzy tych lokalizacji mogą przebiegać potajemnie, nawet w momencie rozpoczęcia przerzutów; dlatego nierzadko przerzuty w wątrobie wykazują bardziej wyraźne objawy niż guz pierwotny i stają się przyczyną udania się do lekarza. Jeśli w wątrobie zostanie wykryty proces nowotworowy, nawet przed przeprowadzeniem badań morfologicznych w celu zidentyfikowania rodzaju komórek nowotworowych tworzących nowotwór, lekarz, który zna statystyki dotyczące przerzutów różnych rodzajów raka w wątrobie, otrzymuje cenny sygnał do poszukiwania pierwotnego guza - źródła przerzutów.

Objawy przerzutów do wątroby

Objawy raka wątroby z przerzutami są na ogół podobne do objawów innych chorób wątroby - wzdęcia, nudności, ciężkość w prawym podżebrzu, zaburzenia stolca, zatrucie, osłabienie. Bardziej precyzyjne objawy zależą od wielkości i lokalizacji nowotworu w każdym konkretnym przypadku klinicznym..

W leczeniu nowotworów pierwotnych, często z przerzutami do wątroby, ważna jest nie tyle nasilenie objawów, co sama ich obecność. Czujność lekarza i pacjenta na możliwe wystąpienie objawów uszkodzenia wątroby pozwala w odpowiednim czasie zidentyfikować i rozpocząć leczenie przerzutów raka w wątrobie.

Przerzuty do wątroby - diagnoza

Zwiększenie szans pacjentów z przerzutami do wątroby jest wysoka dostępność tak regularnej metody monitorowania, jak ultradźwięki. Ultradźwięki wątroby są nieinwazyjne, niedrogie, szybkie, dostępność tego rodzaju badań jest wysoka nawet w małych miejscowościach na poziomie centrum dzielnicy.

Jednak gdy pojawiają się objawy wskazujące na zaburzenia czynności wątroby, które mogą być spowodowane przerzutami nowotworu pierwotnego (na przykład raka żołądka), konieczne są bardziej pouczające metody diagnostyczne. Najczęściej diagnoza i leczenie przerzutów do wątroby wymaga danych z tomografii komputerowej (CT), rzadziej obrazowania rezonansu magnetycznego (MRI) lub pozytronowej tomografii emisyjnej (PET).

Po potwierdzeniu obecności nowotworu w narządzie światowe standardy onkologiczne przewidują biopsję przerzutów do wątroby (pobranie fragmentu nowotworu) do dalszych badań morfologicznych, w tym immunohistochemia. Drobnoigłowa biopsja wątroby wykonana w obszarze przerzutów pod kontrolą USG lub CT pozwala odpowiedzieć na temat rodzaju i cech komórek, które tworzą przerzuty. Pomaga to zidentyfikować źródło przerzutów do wątroby - guz pierwotny, a także wskazuje na dodatkową możliwość złożonej terapii - immunohistochemia może wykazać wrażliwość guza i jego przerzutów na wątrobę na celowane leczenie lub immunoterapię.

Radykalne leczenie przerzutów do wątroby

Tradycyjnie przerzuty do wątroby, niezależnie od rodzaju pierwotnego raka, są usuwane chirurgicznie wraz z uszkodzonymi przez nowotwór strukturami i tkankami. Wadą operacji jako jedynej metody radykalnego leczenia przerzutów do wątroby jest znaczna inwazyjność operacji i ograniczenia jej możliwości - osłabione przez leczenie pierwotnego guza (chirurgia, radioterapia, chemioterapia), ciało często nie będzie w stanie wytrzymać kolejnej interwencji w znieczuleniu ogólnym.

Rozwój technologii w medycynie otworzył dla pacjentów z przerzutowym rakiem wątroby inne rodzaje łagodnego radykalnego leczenia:

 • chemoembolizacja, która polega na krótkotrwałym podawaniu do wątroby zamiast krwi leków chemioterapeutycznych w wyższym stężeniu niż przy podawaniu ogólnoustrojowym;
 • ablacja częstotliwością radiową, która ma wpływ na nowotwór fal radiowych wysokiej częstotliwości, co prowadzi do zniszczenia tkanek biologicznych przerzutów do wątroby z powodu ich podgrzania do znacznych temperatur;
 • terapia celowana, wpływająca na poziomie komórkowym jedynie guz pierwotny i jego przerzuty, z zastrzeżeniem szeregu cech strukturalnych komórek rakowych;
 • immunoterapia oparta na naturalnym mechanizmie niszczenia komórek złośliwych.

Radiochirurgiczne leczenie przerzutów do wątroby (CyberKnife, TrueBeam STx itp.)

Najbardziej zaawansowaną metodą radykalnego leczenia przerzutów do wątroby jest radiochirurgia na CyberKnife. Ponadto niektóre modele nowoczesnych akceleratorów liniowych umożliwiają wdrożenie radiochirurgii, na przykład specjalistyczny akcelerator liniowy TrueBeam STx, który działa w dziale radiochirurgii Kliniki Onkologii MIBS.


Wysoka dokładność leczenia przerzutów do wątroby na akceleratorze liniowym TrueBeam STx: wstępne obliczenia są przedstawione w planie leczenia, który pokazuje, że tylko obszar wewnątrz niebieskiego konturu, który odpowiada swoim kształtem przestrzennym konturowi przerzutów do wątroby, otrzymuje wysoką dawkę. Zadaniem lekarzy jest ustalenie konturów zdrowych i chorych tkanek, a najpotężniejszy kompleks oprogramowania obliczy liczbę, kształt i trajektorię, za pomocą której ultranowoczesny medyczny kompleks robotyczny da pola promieniowania, Ale kontrola nadal dotyczy osoby - każdy plan leczenia jest zatwierdzany przez fizyka medycznego i radioterapeutę

Wysoka (ablacyjna) dawka promieniowania jonizującego dostarczana podczas radiochirurgii w tych obiektach prowadzi do zatrzymania procesów biologicznych w danej objętości przerzutów do wątroby. Jednocześnie uszkodzenie zdrowych tkanek jest zminimalizowane - nie są wymagane nacięcia, a wymagana dawka śmiertelnego przerzutu na promieniowanie wątroby składa się z pojedynczych dawek każdej z wielu cienkich wiązek. Ponadto każda wiązka promieniowania jest dostarczana dokładnie wzdłuż danej ścieżki, przechodząc przez różne części ciała, bez przekazywania dawki, która może spowodować nieodwracalne skutki dla zdrowych tkanek.

Zalety metody radiochirurgicznej:

 • radykalny wpływ na daną objętość uszkodzenia guza;
 • bezpieczeństwo otaczających tkanek;
 • minimalna inwazyjność, umożliwiająca leczenie ambulatoryjne;
 • niski całkowity koszt leczenia, ze względu na krótki pobyt w klinice onkologicznej i brak konieczności rehabilitacji.

Dokładność radiochirurgii CyberKnife zapewnia wstępne utworzenie cyfrowego modelu przestrzennego kształtu i objętości przerzutów w wątrobie pacjenta. Model wizualny, który zostanie wykorzystany do ustawienia parametrów planu radiochirurgii (strefa wysokiej dawki, jej znaczenie, strefy zerowej dawki w celu ochrony kluczowych narządów i struktur) opiera się na połączeniu kilku źródeł informacji diagnostycznych, najczęściej macierzy obrazów CT i MRI.


Leczenie przerzutów do wątroby, plan radiochirurgii CyberKnife. Można zauważyć, że pojedyncze cienkie wiązki promieniowania jonizującego (kolor turkusowy) przenikają do guza z różnych stron. Ponadto w obszarze, w którym znajduje się serce lub rdzeń kręgowy, ścieżki promienia nie przechodzą. Ale tkanki nowotworowe (wewnątrz zielonego konturu) otrzymują maksymalną przepisaną dawkę.

CyberKnife i chirurgia w leczeniu przerzutów do wątroby: nie konkurenci, ale koledzy

Nowoczesne protokoły leczenia przerzutowego raka wątroby opierają się na zintegrowanym podejściu, które w zależności od potrzeb konkretnego przypadku klinicznego łączy leczenie chirurgiczne (w tym usunięcie dotkniętych węzłów chłonnych), chemioterapię, a także radioterapię, radiochirurgię, immunoterapię. W takim przypadku lekarz, z zastrzeżeniem delikatnej metody chirurgii laparoskopowej, może zdecydować o usunięciu przerzutów, do których istnieje bezpieczny dostęp, lub segmentów wątroby dotkniętych znaczną liczbą drobnych przerzutów.

Oddział chirurgii Kliniki Onkologii MIBS ma wszystko, co niezbędne do interwencji chirurgicznych o dowolnej złożoności, w tym do usuwania przerzutów do wątroby, a decyzję o taktyce leczenia podejmuje interdyscyplinarna konsultacja z onkologami różnych specjalizacji: onkolog kliniczny, chemoterapeuta, chirurg, radioterapeuta radiochirurg. Tylko takie podejście pozwala zastosować dowolną z nowoczesnych metod leczenia i nie zapewnia pacjentowi wyboru metod dostępnych dla konkretnego ośrodka onkologicznego.

Czy istnieje wybór skutecznych taktyk leczenia dla pacjenta w klinice, gdzie może zaoferować tylko jedną opcję - radykalną operację?

CyberKnife z przerzutami do wątroby: przeciwwskazania

Nie ma bezpośrednich przeciwwskazań do leczenia przerzutów w wątrobie CyberKnife. Ograniczeniem może być wielokrotne przerzuty ze stosunkowo niewielkim rozmiarem największego z nowotworów. W tym przypadku nie ma przeciwwskazań z punktu widzenia medycyny, ale nie ma finansowej wykonalności - takie leczenie nie wpłynie bezpośrednio na jakość życia pacjenta. Niepraktyczne jest również przeprowadzanie radiochirurgii z przerzutami przekraczającymi efektywne wykorzystanie systemu CyberKnife - z reguły o średnicy co najmniej siedmiu centymetrów. Ale tak duże przerzuty do wątroby są wykrywane stosunkowo rzadko..

Należy jednak zachować ostrożność, aby przygotować się do leczenia przerzutów do wątroby za pomocą CyberKnife u pacjentów ze zmniejszonym krzepnięciem krwi. Tak, leczenie CyberKnife odbywa się zdalnie, bez kontaktu z ciałem, ale punktem znakowania jest znak - maleńka cząsteczka złota, która jest widoczna na obrazach systemu pozycjonowania kompleksu CyberKnife. Złote znaki wstrzykuje się bezpośrednio do wątroby. Ważne jest, aby wykonać tę procedurę jednocześnie z biopsją przerzutów do wątroby (biorąc część nowotworu do późniejszej analizy morfologicznej i monitorując krzepnięcie krwi pacjenta przed zabiegiem.

Ile kosztuje leczenie przerzutów do wątroby?

Szacując koszt leczenia, zwłaszcza porównując programy oferowane w różnych ośrodkach onkologicznych, należy wziąć pod uwagę nie tylko koszt radykalnego leczenia, ale także koszt terapii rehabilitacyjnej, straty finansowe z powodu czasowej niepełnosprawności itp..

W przypadku korzystania z CyberKnife do bezdotykowego niszczenia przerzutów do wątroby wyższy koszt leczenia rekompensuje brak konieczności znieczulenia (ponieważ nie ma nacięć), nie ma potrzeby zabiegów rehabilitacyjnych i zdolność pacjenta do pracy jest ograniczona (leczenie odbywa się w warunkach ambulatoryjnych).

Podczas leczenia poza miejscem pobytu poniesione są koszty podróży, lotu, zakwaterowania pacjenta i jego osób towarzyszących (szczególnie w zagranicznych klinikach), co znacznie zwiększa całkowity koszt leczenia, nie gwarantując jego jakości.

W przypadku mieszkańców Petersburga koszt leczenia w klinice onkologicznej MIBS można pokryć w ramach kwot; w przypadku mieszkańców innych regionów Rosji koszt leczenia można pokryć z budżetu regionalnego, jeżeli lokalny komitet przeznaczy ukierunkowane fundusze na leczenie w MIBS. Jednocześnie w regionach problem monitorowania kontrolnego po leczeniu rozwiązany jest łatwiej i taniej (bez konieczności wizyty w Petersburgu) dzięki rozwiniętej sieci ośrodków diagnostycznych IIB w Rosji i kilku sąsiednich krajach.

Jak skuteczne jest leczenie przerzutów do wątroby?

Nowoczesne metody terapii umożliwiają zatrzymanie wzrostu przerzutów, a nawet cofnięcie go w większości przypadków. Należy jednak wyraźnie zrozumieć, że leczenie przerzutów do wątroby jest tylko częścią zadania, przed którym stoi Twój onkolog. Obecność przerzutów wskazuje na występowanie tego procesu, a radiochirurgia przerzutów do wątroby rozwiązuje tylko lokalny problem. A zadanie odpowiedniego leczenia pierwotnego guza i przerzutów do innych narządów wymaga taktyki kompleksowego leczenia, ustalonego z udziałem grupy specjalistów („interdyscyplinarna konsultacja” lub „tablica guza”). To podejście dowiodło swojej skuteczności w światowej praktyce i jest stosowane w klinice onkologicznej IIBS..

Czy ty lub twoi bliscy zostali wskazani na przerzuty do wątroby? Zadzwoń do nas teraz!

Vorobev Nikolay Andreevich

Onkolog, radiolog
Kierownik Działu Terapii Promieniowaniem Konformalnym

Ilu żyje z przerzutami do wątroby

Wątroba jest ulubionym miejscem przerzutów. Wyjaśnia to fakt, że narząd ma dużą sieć naczyniową i jest wyposażony w ogromną żyłę wrotną. Wtórne uszkodzenie może być spowodowane kiełkowaniem złośliwych guzów płuc, żołądka, gruczołów sutkowych, jelit, trzustki.

Przerzuty do wątroby to globalny problem, nad którym pracują eksperci z całego świata. Niestety osoba nie może natychmiast wykryć wtórnej zmiany. Komórki rakowe dostają się do narządu drogą limfogenną lub hematogenną (przez krew). Niebezpieczeństwo przerzutów polega na tym, że jest to wyraźny znak długotrwałej obecności guza nowotworowego..

Wszystkie nietypowe komórki są początkowo zdrowe i funkcjonują normalnie. Jednak w wyniku niewydolności genetycznej ulegają one degeneracji. Może to nastąpić pod wpływem czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Komórki rakowe zaczynają się dzielić w sposób niekontrolowany. Tworzą niekompetentną tkankę, której uszkodzenie ściany prowadzi do kiełkowania i rozprzestrzeniania się guza.

Nietypowe komórki najpierw rozprzestrzeniają się na sąsiednie narządy, a następnie przenikają do naczyń krwionośnych, co prowadzi do tego, że są przenoszone w całym ciele. Nie wszystkim udało się przeżyć i wszczepić w inne tkanki. Może to zrobić tylko niewielka liczba komórek rakowych. Są jednak najbardziej złośliwe i najtrudniejsze do wyleczenia..

Przerzuty są pojedyncze i wielokrotne. Druga opcja charakteryzuje się szybkim postępem patologii. Jeśli guz jest pojedynczy, nie oznacza to wcale, że ma mały rozmiar. Wraz z szybkim rozwojem tego procesu nowotwór jest dobrze wyczuwalny i bardzo różni się od zdrowego miąższu.

Wraz ze wzrostem liczby komórek atypowych pojawiają się nieprzyjemne objawy, które są również charakterystyczne dla wielu innych patologii wątroby i pęcherzyka żółciowego. Ludzie skarżą się na ból w prawym podżebrzu, zażółcenie, nudności i swędzenie skóry. Procesowi patologicznemu towarzyszy wzrost temperatury ciała, utrata masy ciała, bladość.

Charakterystycznym objawem jest wodobrzusze (gromadzenie się płynu w otrzewnej) i rozszerzanie się żył na przedniej ścianie jamy brzusznej. Krótki czas życia takich pacjentów tłumaczy się długim przebiegiem bezobjawowym i odpowiednio późną diagnozą. Jednak przerzuty do wątroby nie są zdaniem. Pomimo faktu, że patologia jest trudna do wyleczenia, przy odpowiednim czasie można liczyć na pozytywne rokowanie.

Statystyki z ostatnich pięciu lat wykazały, że leczenie raka z przerzutami do wątroby poprawiło się. W niektórych przypadkach przeżycie wzrosło o pięćdziesiąt procent. Następnie otrzymamy odpowiedź na główne pytanie naszego artykułu, ile żyją z przerzutami do wątroby.

Czynniki wpływające na długość życia

Kiedy w ciele dzieje się nieszczęście, a z dużej liczby zdrowych komórek co najmniej jedna zamieniła się w komórkę rakową i nie została zniszczona, wyzwalany jest spust, który uruchamia wzrost guza. Stopniowo dostosowuje się do siebie i innych komórek, wywierając znaczący wpływ na całe ciało..

Co minutę wątroba przetwarza półtora litra krwi. Przyczynia się to do szybkiego rozprzestrzeniania komórek rakowych drogą krwiotwórczą. Nowotwory rakowe wydzielają dużą liczbę toksycznych substancji, które zatruwają całe ciało. Pułapki guzków nowotworowych są dużym ciosem zdrowotnym..

Nietypowe komórki rozwijają się szybko i w możliwie najkrótszym czasie mogą znacznie zakłócić funkcjonalną aktywność narządu. Bardzo trudno jest przewidzieć długość życia takich pacjentów. Eksperci twierdzą, że w zależności od ciężkości pacjenci mogą żyć od sześciu miesięcy do pięciu lat. Jeśli rak zostanie wykryty na etapie 4, lekarze nie będą w stanie nic zrobić. Niestety jest to już niekontrolowany i nieodwracalny proces..

Pacjenci, którzy zostali wyleczeni z raka, muszą przejść kompleksowe badanie wszystkich narządów i układów raz w roku. Najkorzystniejszy jest rak, który został odkryty przed pojawieniem się pierwszych objawów klinicznych. Wystąpienie objawów zwykle wskazuje na obecność destrukcyjnych zmian w narządach i tkankach. Często chorzy na raka umierają w ciągu roku po ujawnieniu przerzutów do wątroby..

Wykwalifikowany specjalista może przewidzieć oczekiwaną długość życia pacjenta na podstawie takich danych:

 • Data pierwszej reklamacji
 • czas na dokładną diagnozę;
 • data rozpoczęcia leczenia.

Niestety, gdy guz przerzutuje do wątroby, jest to zły znak i wskazuje na zaniedbany proces patologiczny. Jeśli mimo wszystko pacjent odmówi operacji i chemioterapii, pozostało mu nie więcej niż sześć miesięcy życia.

Resekcja płata narządu dotkniętego przerzutami może przedłużyć życie tylko wtedy, gdy nie pojawią się nowe miejsca zmian. W przypadku wielu zmian w wątrobie interwencja chirurgiczna jest przeciwwskazana. Nawet w przypadku leków doraźnych oczekiwana długość życia nie przekracza dziewięciu miesięcy.

Przeszczep daje najlepsze wyniki. W grupie pacjentów z przeszczepionym narządem ponad siedemdziesiąt procent ludzi przeżyło przez pięć lat. Jednak w przypadku rozprzestrzeniania się komórek rakowych do innych narządów nawet tak wysoce skuteczne leczenie może być bezużyteczne..

Jeśli guz pierwotny jest zlokalizowany w żołądku, lekarze twierdzą, że pacjenci nie będą żyli dłużej niż rok. Jeśli pojawiły się przerzuty z jelita grubego - do dwóch lat. Bez leczenia pacjenci żyją nie dłużej niż cztery miesiące. Chemioterapia zwiększa długość życia pacjenta o jeden rok.

Przy agresywnym zachowaniu przerzutów lekarze dają rozczarowujące prognozy. Jeśli w narządzie znaleziono tylko jeden nowotwór wtórny, który również nie rośnie, żywotność znacznie się wydłużyła.

Inne czynniki wpływają również na długowieczność, a mianowicie:

 • stadium raka;
 • lokalizacja ogniska pierwotnego guza;
 • objętość zmiany;
 • stan układu odpornościowego;
 • dotkliwość procesu patologicznego;
 • etap, na którym rozpoczęto leczenie;
 • skuteczność terapii;
 • obecność współistniejących chorób;
 • kompetencje chirurga;
 • wiek i płeć;
 • stan emocjonalny pacjenta i chęć walki.

Pacjenci nie powinni być ignorowani przez objawy. Ich życie będzie zależeć od tego. Następujące znaki mogą cię ostrzec:

 • powiększenie wątroby i pojawienie się zagęszczonych obszarów;
 • zażółcenie skóry i błon śluzowych;
 • ból po prawej stronie;
 • utrata apetytu;
 • tracić na wadze;
 • wzrost brzucha;
 • krwotok z nosa;
 • nudności wymioty.

Jeśli przerzuty do wątroby zostaną wykryte w pierwszym stadium raka, około osiemdziesiąt procent pacjentów przekroczy próg roczny. Do pięciu lat przeżywa nie więcej niż pięćdziesiąt procent wszystkich pacjentów. W drugim etapie wskaźniki te wynoszą odpowiednio 20 i 17 procent.

Przeżycie jest również związane z wiekiem. Ponad dwadzieścia procent pacjentów w wieku od czterdziestu do pięćdziesięciu lat przekracza próg roczny. U pacjentów w wieku od 50 do 70 lat wskaźnik ten wynosi tylko 15 procent. Jak widać, osoby starsze, z powodu zmian i ograniczeń związanych z wiekiem, żyją mniej z przerzutami do wątroby.

Oczywiście bez leczenia rokowanie dotyczące przeżycia jest znacznie niższe. Prawidłowo opracowany schemat leczenia i zintegrowane podejście pomogą przedłużyć życie pacjenta. Lekarze nie zawsze oferują pacjentom wykonanie resekcji narządu. W niektórych przypadkach wystarczy leczenie przeciwnowotworowe..

Jeśli dotknięte zostaną oba płaty wątroby, leczenie rozpoczyna się od chemioterapii lub radioterapii. Leki chemioterapeutyczne pomogą zatrzymać dalszy postęp ognisk wtórnych. Czasami może nawet usunąć małe przerzuty. Rokowanie pogarsza się, jeśli nietypowe komórki przenikną nie tylko do wątroby, ale także do innych narządów. W takim przypadku operacja nie jest przypisana.

Przerzuty raka w wątrobie

Na narząd ten częściej wpływają krwiotwórcze przerzuty nowotworów. To powikłanie jest typowe dla różnych rodzajów raka, w większości przypadków przerzuty występują z powodu nowotworów złośliwych w gruczole sutkowym, przewodzie pokarmowym, płucach i trzustce.

Co to jest ogniskowe uszkodzenie wątroby

Przez ten termin z reguły rozumie się patologiczne procesy podobne do nowotworów. Ta koncepcja łączy wiele patologii różniących się przepływem / pochodzeniem, które są powiązane ze sobą główną cechą - zastąpieniem miąższu wątroby formacjami patologicznymi. Ogniskowa zmiana tego narządu to:

 1. Wiele / pojedyncze wnęki wypełnione płynem, wydzieliną lub inną zawartością.
 2. Wzrosty tkanek składające się z komórek złośliwych / łagodnych.

Na jakim etapie raka pojawiają się przerzuty

Nie można dokładnie powiedzieć, kiedy zaczynają się pojawiać przerzuty, ponieważ są one wskaźnikiem pogorszenia. Jeśli mówimy o układzie limfatycznym, to ich pojawienie wskazuje na przejście z 1. do 2. etapu. Przerzuty krwiotwórczych miejsc w wątrobie lub innych narządach natychmiast przenoszą chorobę na 4. miejsce. Sugeruje to, że to nie stadium raka determinuje pojawienie się przerzutów, ale te formacje wskazują na postęp choroby.

Przerzuty do wątroby - oczekiwana długość życia

Według statystyk 1/3 wszystkich chorych na raka cierpi z powodu tego powikłania. Nadal nie można całkowicie wyleczyć raka z przerzutami, więc wszyscy pacjenci są zainteresowani tym, ile żyją z przerzutami do wątroby. Oczekiwana długość życia zależy od terapii wybranej do leczenia. Jeśli to możliwe, rokowanie staje się, jeśli to możliwe, usunięcie wszystkich lub części przerzutów. Średnia długość życia z tą diagnozą wynosi 1-1,5 roku. Na tę liczbę wpływa wiele czynników:

 • liczba, rozmiar przerzutów;
 • kiedy zaczęło się leczenie (na jakim etapie);
 • obecność przerzutów w innych narządach;
 • lokalizacja nowotworu.

Powody

Pojawienie się powikłań wiąże się z różnymi rodzajami patologii onkologicznej. Z reguły przyczyną są nowotwory złośliwe; wątroba nie może się oprzeć rozprzestrzenianiu z powodu ogromnego przepływu krwi. W przypadku łagodnych nowotworów przerzuty nie są charakterystyczne. Podstawowym źródłem powstawania komórek nowotworowych może być rak:

 • dwukropek
 • żołądek, przełyk;
 • sutek;
 • płuca;
 • trzustka.

Znacznie rzadziej, ale może powodować przerzuty, guz jajników, dróg żółciowych, prostaty, czerniaka. U pacjentów ze zdiagnozowaną marskością wątroby powikłanie to objawia się w pojedynczych przypadkach. Wynika to z naruszenia przepływu krwi, dopływu krwi, co zapobiega przenikaniu przerzutów. Wraz z rozprzestrzenianiem się komórek rakowych guza, wątroby i ciała jako całości.

Objawy raka

Przeżycie i korzystne rokowanie rosną wraz z wykryciem choroby w odpowiednim czasie. Wiele objawów może wskazywać na rozwój przerzutów, ale wszystkie są niespecyficzne i podobne do oznak innych patologii. Przyczyną badania wątroby i testów może być kombinacja następujących objawów:

 • gwałtowny spadek masy ciała, czasami dochodzi do wyczerpania (cachencia);
 • tępy ból, uczucie ciężkości w prawym podżebrzu;
 • osłabienie, zwiększone zmęczenie;
 • zwiększone tętno, temperatura ciała człowieka;
 • wątroba powiększa się (powiększenie wątroby);
 • objawy cholestazy: wymioty, zażółcenie twardówki oczu i skóry, swędzenie, ciemny mocz, nudności, przebarwienia kału;
 • powiększenie piersi, zaburzenia jelitowe (wzdęcia);
 • rozszerzenie żył odpiszczelowych na brzuchu, wodobrzusze, krwawienie z przełyku.

Częstym objawem pojawiania się przerzutów w wątrobie u pacjentów jest ból w przypadku ucisku wrotnego lub dolnej żyły głównej, co wiąże się ze wzrostem wielkości narządów. Czasami ból przyjmuje różne patologie, na przykład gdy ognisko jest zlokalizowane pod kopułą przepony, osoba może narzekać na ból podczas oddychania. Ten objaw może być mylony z zapaleniem opłucnej. W przypadku wielu ognisk objawy są zawsze bardziej zróżnicowane.

Rak sigmoidalny

Głównymi pierwszymi oznakami rozwoju tej choroby będzie pojawienie się ropy, smugi krwi, śluzu w kale. Ten rodzaj raka jest zdolny do tworzenia przerzutów w różnych narządach, ale częściej w wątrobie, płucach i kręgosłupie. Prowadzi to do szybkiego rozwoju bólu, który zaczyna się pojawiać, gdy guz rośnie w tkance innych narządów (pęcherz, odbytnica, macica), nerwów, naczyń krwionośnych lub uszkodzenia odległych narządów.

Obraz na różnych etapach rozwoju przerzutów zmienia się: zaburzenia jelit są zastępowane ciągłym zaparciem, co prowadzi do niedrożności. Jednocześnie występuje postęp innych objawów onkologicznych, które są związane ze wzrostem stopnia zatrucia organizmu:

 • wzrost temperatury;
 • słabość;
 • utrata masy ciała;
 • zmęczenie.

Rak jelita

Ta komplikacja nie rozwija się natychmiast, zajmuje lata. Wzrost guza może rozpocząć się od polipa w jelicie, będzie tam przez kilka lat w jednej formie. Nowotwór przejdzie przez 4 etapy rozwoju, a następnie zacznie dalej penetrować, przenosząc się do węzłów chłonnych i dalej do innych narządów. Przerzuty do wątroby powstają w następujący sposób:

 1. Wchodzą do węzłów chłonnych wraz z limfą. Narusza ludzki układ odpornościowy, przerzuty migrują do innych narządów.
 2. Wątroba jest odpowiedzialna za filtrowanie krwi całego organizmu, dlatego komórki rakowe koniecznie wchodzą do niej i pozostają tam jako guz wtórny. Prowadzi to do pojawienia się silnego bólu, zakłócenia funkcjonowania narządu.

Przerzuty czerniaka do wątroby

Ten rodzaj raka, gdy dostanie się do wątroby, będzie wyglądał jak czarne gromady - są to obszary uszkodzenia melaniny. Narząd reaguje funkcjonalnymi, fizycznymi zmianami, które wpływają na pracę całego organizmu w następujący sposób:

 • ciało zyskuje strukturę bulwiastą;
 • pojawiają się obszary pieczęci;
 • narządy powiększają się;
 • manifestuje się żółtaczka, wodobrzusze, nudności, utrata masy ciała;
 • ból jest zlokalizowany w prawym podżebrzu;
 • zmniejszony apetyt;
 • zmiana parametrów biochemicznych krwi;
 • krwotok z nosa;
 • powiększona śledziona.

Rak sutka

Jest to inny rodzaj choroby, która często powoduje przerzuty; może to mieć wpływ na różne narządy. Powikłania mogą pozostać utajone przez długi czas, nawet po usunięciu guza. Częściej przerzuty rosną w płucach, kościach i wątrobie. Postępują szybko, ale nie towarzyszą im określone objawy (kliniczne lub laboratoryjne). Z czasem choroba nabiera klasycznych objawów:

 • pojawienie się bólu;
 • utrata apetytu, a następnie waga;
 • ból w żołądku;
 • wzrost objętości wątroby, temperatura ciała.

Diagnostyka

Jeśli u osoby wcześniej zdiagnozowano raka płuc, żołądka, odbytnicy, piersi, który jest w stanie tworzyć przerzuty w wątrobie, konieczne jest regularne badanie podczas leczenia, a następnie w celu wykrycia pojawienia się ognisk nowotworowych. Terminowe wykrycie przerzutów poprawia przeżycie, upraszcza leczenie, ponieważ łatwiej jest usuwać małe kompleksy bez zakłócania funkcji narządu. W celu diagnozy konieczne jest przeprowadzenie kompleksowego badania, które obejmuje metody instrumentalne, laboratoryjne:

 1. Aby wykryć wzrost transaminazy, przeprowadza się frakcję bilirubiny, fosfatazy alkalicznej, białka całkowitego, biochemiczne badanie krwi.
 2. Badanie immunohistochemiczne. Ta analiza jest konieczna do identyfikacji markerów nowotworowych: antygenu specyficznego dla prostaty, gonadotropiny kosmówkowej, alfa-fetoproteiny. Pomoże to wyjaśnić miejsce rozwoju guza pierwotnego..
 3. Ultradźwięki (ultradźwięki) pomogą określić związek ognisk z dużymi naczyniami, ich wielkość.
 4. Wykonanie tomografii komputerowej (CT) lub MRI (rezonans magnetyczny) jest konieczne, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat lokalizacji przerzutów, co jest ważne dla chirurgów podczas operacji.
 5. Angiografia pomoże określić układ naczyniowy zmian, połączenie z głównymi żyłami, tętnicami.
 6. Charakter form nowotworowych pomoże określić biopsję wątroby.

Leczenie raka wątroby z przerzutami

Z reguły niezwykle trudno jest wyleczyć 4. etap raka; terapia obejmuje kompleksowe podejście, które obejmuje immuno-, chemo- i radioterapię, usunięcie węzłów. Chirurgiczne wycięcie tego ostatniego jest obecnie rzadko wykonywane, w nowoczesnych klinikach stosuje się mniej traumatyczne metody:

 • terapia celowana;
 • technika radiochirurgiczna;
 • chemoembolizacja;
 • ablacja częstotliwościami radiowymi;
 • radio, chemoembolizacja.

Narząd dotknięty ogniskami nowotworowymi nie może w pełni odfiltrować krwi z toksyn. Dieta z przerzutami do wątroby jest ważnym punktem podczas leczenia, prawidłowe odżywianie zmniejszy obciążenie narządu. W takim przypadku możesz zastosować się do następujących zaleceń:

Tłuste, smażone, pikantne potrawy

Sosy konserwujące

Tłuste produkty mleczne

Radioterapia

Głównym celem tego rodzaju leczenia jest zmniejszenie bólu. Istnieje kilka rodzajów radioterapii, ale wszystkie mają na celu zniszczenie nowotworów z zachowaniem zdrowych tkanek. Przerzuty do wątroby są leczone takimi metodami:

 1. Terapia SRS. Pojedyncze guzy usuwa się za pomocą silnie ukierunkowanego promieniowania..
 2. Terapia SIRT. Odszyfrowane jako selektywna radioterapia wewnętrzna. Podczas zabiegu izotopy są napromieniowane w postaci kapsułek SIRT, które są wstrzykiwane przez żyłę wątrobową przez przetaczanie..
 3. Cyber ​​Knife. Technologia, która pomaga skutecznie leczyć przerzuty o średnicy mniejszej niż 1 mm za pomocą punktowych wiązek fotonów.
 4. Lokalna hipertermia lub ablacja częstotliwością radiową zabija ogniska przy temperaturach powyżej 700 stopni Celsjusza. Wraz ze wzrostem nowych przerzutów procedura powtarza się.

Resekcja wątroby

Istotą tej procedury jest usunięcie części dotkniętego narządu, która zawiera guz. Z reguły odbywa się to podczas diagnozowania raka wątroby, gdy konieczne jest całkowite wyeliminowanie złośliwych komórek z organizmu. Aby określić skuteczność resekcji, chirurg bierze pod uwagę następujące ważne czynniki:

 1. W celu stabilnego funkcjonowania po zabiegu należy zachować dużą część narządu. W przeciwnym razie możliwa jest śmierć z powodu niewydolności wątroby..
 2. Etap. Jeśli przerzuty znajdują się w różnych częściach narządu, ich objętość jest duża, nie można usunąć chirurgicznie..
 3. Lokalizacja guzów. Jeśli ogniska znajdują się blisko naczyń krwionośnych, wówczas nie działają. W takich przypadkach do leczenia stosuje się chemoembolizację, chemioterapię..
 4. Marskość. Hepaektomia u osób z tą chorobą nie jest wykonywana, istnieje niski wskaźnik przeżycia z powodu współistniejącej choroby.

Chemoterapia

Według najnowszych danych klasyczna chemioterapia ogólnoustrojowa nie wykazuje wysokiej skuteczności w leczeniu wątroby z przerzutami. Najlepsze wskaźniki odnotowano, jeśli lek został wstrzyknięty bezpośrednio do tętnicy wątrobowej, ale ta metoda ma wiele nieprzyjemnych skutków ubocznych. Nowoczesne kliniki oferują mniej toksyczną i bardziej skuteczną opcję walki z nowotworami - chemoembolizację. Polega na zamknięciu światła (embolizacji) tętnicy, która zasila przerzuty lub guza.

Procedura jest przeprowadzana przy użyciu leku zawierającego lek przeciwnowotworowy. Ta terapia jest dwojakiego rodzaju:

 1. Chemoembolizacja mikrosferami. Ze względu na materiał mikrosfer zapewniony jest przedłużony kontakt cytostatyków i guza. Wykonany z polimeru o wysokiej chłonności.
 2. Chemoembolizacja oleju. Ten typ embolizatora zawiera cytostatyczny lek do chemioterapii. Blokuje naczynia krwionośne, wchodzi do guza i stopniowo uwalnia lek przeciwnowotworowy. Wadą tej opcji jest to, że embolizer nie trwa długo.

Leczenie przerzutów do wątroby środkami ludowymi

Istnieją opcje alternatywnych przepisów, które można wykorzystać jako dodatkowe opcje leczenia przerzutów. Pamiętaj, że rośliny nadające się do leczenia wątroby są trujące, musisz bardzo uważnie przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących przygotowania leków. Pamiętaj, że wyleczenie przerzutów tylko w ten sposób nie działa, fundusze mogą działać tylko jako pomocniczy sposób na wzmocnienie wątroby.

Aby przygotować nalewki na przerzuty, potrzebujesz 25 gramów nasion roślin i 0,5 l wódki. Przechowuj produkt do leczenia wątroby przez 10 dni w ciemnym miejscu, od czasu do czasu wstrząsając. Po ekspozycji odcedź lek. Przerzuty leczy się za pomocą hemalitu zgodnie z tym schematem:

 1. Poświęć 30 minut przed posiłkiem.
 2. Pierwszego dnia 1 kropla, a następnie 2 itd. Każdego dnia +1, aż dawka osiągnie 40.
 3. Przez pierwsze 12 dni produkt należy rozcieńczyć 100 ml wody.
 4. Jeśli pojawią się oznaki zatrucia, zmniejsz dawkę..

Używany w kolorze fioletowym i białym. Włóż 0,5 litra wrzącej wody i łyżkę kwiatów w termosie. Po 4 godzinach należy odcedzić produkt. W leczeniu przerzutów należy zażywać 100 mililitrów trzy razy dziennie. Leczenie wątroby za pomocą tego środka trwa co najmniej trzy tygodnie. Przechowuj gotową nalewkę z kwiatów ziemniaka do leczenia przerzutów w lodówce.

Ta roślina jest stosowana w leczeniu wątroby z przerzutami. Będziesz potrzebował świeżej trawy, dokładnie ją posiekaj i włóż do szklanej bańki (lub tylko słoika), napełnij alkoholem (70%). Pozwól produktowi parzyć przez co najmniej 24 godziny. Następnie musisz wziąć 1 łyżeczkę na 5 dni, a następnie zwiększyć dawkę do łyżki stołowej i wypić kolejne dwadzieścia dni.

Przerzuty do wątroby

Wątroba działa jak filtr w ciele. W przypadku nowotworów onkologicznych najczęściej powstają przerzuty w wątrobie, ponieważ narząd ten ma intensywne krążenie krwi i bogaty układ naczyniowy. Jakie są przerzuty, jakie są przyczyny ich występowania, objawy, rokowanie, a także jak wyleczyć tę patologię?

Jakie są przerzuty

Przerzuty są przejawami procesu nowotworowego, które występują w wyniku przeniesienia dotkniętego materiału z ogniska tego procesu do zdrowych tkanek. Mogą wpływać na kilka witryn lub cały narząd. Przerzuty do wątroby klasyfikuje się według różnych kryteriów..

Według wskaźników ilościowych wtórne ogniska to:

 • pojedynczy (2-3 guzki);
 • wielokrotność (dziesiątki guzków).

W zależności od lokalizacji przerzutów:

 • unilobar, wpływający na 1 akcję;
 • bilobar, wpływa na 2 płaty.

Wiele przerzutów do wątroby ma negatywny wpływ na funkcjonowanie narządów. Ta patologia jest bardzo niebezpieczna, ponieważ wskazuje na długi proces onkologiczny..
Nie można dokładnie ustalić, kiedy nie mogą wystąpić przerzuty..

Przyczyny przerzutów

Łagodny guz nie daje przerzutów. Dlatego przerzuty do wątroby pojawiają się w wyniku badań przesiewowych komórek rakowych przez układ krążenia.

Odległe przerzuty, gdy komórki rakowe przenikają do tkanek obwodowych, wskazują na zaawansowany proces onkologiczny. Kiedy rak osiąga czwarty etap, praktycznie nie ma szansy na leczenie takich przerzutów do wątroby.

Przyczyną rozwoju guza wtórnego jest zwykle rak:

 • jelita;
 • płuca;
 • trzustka, a także piersi.

Procesy onkologiczne w tkankach żołądka mogą również powodować przerzuty do wątroby..

Oznaki patologii

Jeśli występują przerzuty do wątroby, rokowanie dotyczące długości życia zależy przede wszystkim od okresu wykrycia choroby. Dzięki wczesnemu wykryciu przerzutów do wątroby zwiększa się szansa na pozytywne rokowanie. Pojawienie się ognisk wtórnych może wskazywać na wiele znaków.

Przerzuty w wątrobie wykazują następujące objawy:

 • nagła utrata masy ciała, czasami kacheksja (wyczerpanie);
 • chroniczne osłabienie, zmęczenie i zmniejszona zdolność do pracy;
 • uczucie ciężkości po prawej stronie, ból charakteru;
 • powiększenie wątroby;
 • wzrost temperatury ciała;
 • częstoskurcz;
 • zespół nudności-wymiotów;
 • zaburzenia jelit;
 • wodobrzusze;
 • żółtaczka.

Zwykle występują pojedyncze przerzuty i trwają długi okres bez większych objawów..

Diagnostyka

Aby szybko wykryć ogniska wtórne, należy regularnie badać pacjenta onkologicznego ze złośliwym nowotworem, który może dawać przerzuty do wątroby. Przerzuty do pojedynczej wątroby są łatwe do leczenia.

Aby postawić dokładną diagnozę i ustalić, jak leczyć tę patologię, lekarz przepisze diagnozę:

 1. Analiza immunohistochemiczna. Pomaga zidentyfikować markery nowotworowe. Przypisuj również, aby wyjaśnić lokalizację pierwotnego nowotworu.
 2. Chemia krwi. Określa zmiany fosfatazy alkalicznej, białek i frakcji białkowych, transaminaz, bilirubiny i frakcji dehydrogenazy mleczanowej.
 3. USG jamy brzusznej. To badanie pomaga określić rozmiar zmiany..
 4. MRI i CT. Te metody pozwalają dowiedzieć się więcej o lokalizacji przerzutów..
 5. Biopsja wątroby. Ta metoda pomaga określić charakter nowotworów..
 6. Angiografia naczyń wątroby. Przypisz, aby określić związek ognisk wtórnych z tętnicami i żyłami.

Na podstawie wyników diagnostycznych lekarz opracowuje plan leczenia przerzutów do wątroby. Ponadto analiza danych z ankiety pomoże przewidzieć oczekiwaną długość życia chorego na raka w obecności przerzutów..

Metody leczenia

Wtórne nowotwory złośliwe w wątrobie są trudne do wyleczenia. Jednak przy wczesnej diagnozie ognisk terapia jest skuteczna. Najważniejsze w przypadku raka jest terminowe leczenie. Wybór metod leczenia zależy przede wszystkim od stopnia rozprzestrzeniania się nowotworów wtórnych.

Chemoterapia

Jest uważany za bardzo skuteczną metodę, która może uwolnić pacjenta z rakiem od przerzutów lub poprawić jego samopoczucie..

Ważny! Wybór cytostatycznych leków przeciwnowotworowych zależy od charakteru pierwotnego guza. Czas trwania leczenia określa lekarz.

Wtórne nowotwory złośliwe w wątrobie najczęściej żywią się krwią, która dostaje się do tętnicy wątrobowej. Z tego powodu cytostatyki są wstrzykiwane bezpośrednio do guza przez cewnik. Lek „Floksurydyna” sprawdził się dobrze. Ten lek podaje się przez 14 dni za pomocą specjalnego infuzora..

Leczenie chirurgiczne

Najczęstszą opcją interwencji chirurgicznej jest resekcja wątroby z powodu przerzutów. Wtórne nowotwory charakteryzują się bardzo powolnym wzrostem. Z tego powodu w niektórych przypadkach, gdy liczba przerzutów nie przekracza 4, zalecana jest resekcja dotkniętego obszaru.

Podczas operacji część narządu jest usuwana, a tętnica wątrobowa podwiązywana..
Leczenie chirurgiczne często nie jest w stanie całkowicie pozbyć się nowotworu, jednak może znacznie przedłużyć życie chorego na raka.

Radioterapia

Istota metody polega na wpływie na przerzuty radiacyjne nowotworu wątroby. Głównym celem tej terapii jest zmniejszenie bólu. Ta metoda skutecznie niszczy przerzuty i utrzymuje zdrową tkankę. W niektórych przypadkach łączy się go z chemioterapią..

Wybierając metodę leczenia nowotworów, lekarz bierze pod uwagę wszystkie indywidualne czynniki, aby wyleczyć ogniska wtórne bez szkody dla organizmu.

Leczenie środkami ludowymi

Najczęściej powstawanie przerzutów do wątroby wskazuje na ostatni etap raka, kiedy choroba jest trudna do wyleczenia.

Glistnik

Aby wesprzeć funkcjonowanie organizmu, możesz użyć środków ludowej. Jednym z takich lekarstw jest glistnik. Roślina zawiera substancję, która wpływa na układ krwiotwórczy, a także na odporność.

Uwaga! Nalewka z pokrzywy, pokrzywa, nagietek i glistnik są dobrze ugruntowane. Do gotowania wymieszaj wszystkie zioła, zmielić. 200 ml wrzącej wody zalać 1 łyżką. łyżka mieszanki. Weź przed posiłkami dwa razy dziennie.

Przerzuty są bardzo niebezpiecznym zjawiskiem. Rosną w niekontrolowany sposób. W rezultacie pacjent odczuwa silny ból.

Nalewka Hemlock

Aby złagodzić ten stan, zaleca się nalewkę z hemalii. Ta trująca roślina charakteryzuje się działaniem przeciwbólowym, przeciwskurczowym i kojącym, a także ma działanie przeciwnowotworowe..

Do gotowania potrzebujesz 50 g suszonej trawy i 500 ml wysokiej jakości wódki. Nalewka jest podawana w infuzji przez 3 tygodnie. Odbiór rozpoczyna się od jednej kropli, a następnie dodaje się kropla po kropli codziennie. Kiedy dawka osiągnie 40 kropli, konieczne jest rozpoczęcie jej także kropla po kropli do jednej. Zaleca się przyjmować rano, rozcieńczając 200 ml wody. Pij przez 79 dni. Następnie musisz zrobić sobie przerwę na 2 miesiące i kontynuować kurs ponownie.

Sok z buraków

Ponadto w przypadku wtórnych nowotworów wątroby zaleca się przyjmowanie soku z buraków. Konieczne jest pozostawienie go na kilka godzin w lodówce. Sok można spożywać w ciągu dnia przed posiłkiem. Zalecana dawka to 100 ml soku 6 razy dziennie.

Środki ludowe nie mogą wyleczyć raka w wątrobie. Mają jednak pozytywny wpływ na odporność i ułatwiają samopoczucie pacjentowi z rakiem..

Prognoza

Kiedy większość narządów jest przerzutowana, rokowanie jest złe. Nowotwór złośliwy można wyleczyć we wczesnych stadiach. A kiedy pojawia się przerzut, trudniej go leczyć. Guzy wtórne są niebezpieczne, ponieważ mogą powodować krwawienie wewnętrzne. W takich sytuacjach rokowanie staje się jeszcze gorsze i może wystąpić śmierć pacjenta..

Bardzo trudno jest przewidzieć, ilu pacjentów żyje z przerzutami do wątroby. Przebieg leczenia, jeśli nie nastąpi nawrót, pacjenci żyją średnio 5-6 lat. Bez niezbędnego leczenia pacjenci żyją do roku.

Chorzy na raka nie powinni rozpaczać. Pomimo prognoz lekarza konieczne jest życie i dążenie do wyzdrowienia. Przy najmniejszych objawach bardzo ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem w celu szybkiego wykrycia i rozpoczęcia leczenia tej poważnej patologii.

Przerzuty do wątroby

Często diagnozowane są pojedyncze lub wielokrotne przerzuty do wątroby. Wynika to z faktu, że narząd jest wyposażony w rozległą sieć naczyniową, a dzięki krwi komórki rakowe są przenoszone w całym ciele, wpływając na najbardziej wrażliwe narządy i układy. Ważne jest, aby wykryć patologię w odpowiednim czasie, wtedy możliwe będzie zatrzymanie wzrostu przerzutów i poprawa prognozowania powrotu do zdrowia. W przeciwnym razie korzystny wynik jest mało prawdopodobny, a także znacznie zmniejsza oczekiwaną długość życia pacjenta.

Odmiany

Przerzuty do wątroby (MTS) mają zróżnicowaną klasyfikację. Biorąc pod uwagę lokalizację guza, wyróżnia się następujące typy:

 • Bilobar. W takim przypadku przerzuty rozprzestrzeniają się na oba płaty narządu.
 • Unilobar. Dotyczy tylko jednego udziału.

I jest także cecha ilościowa. Klęska MTS w wątrobie ma miejsce:

 • Pojedynczy. Powstają nie więcej niż 3 węzły.
 • Liczba mnoga. Dziesiątki nowotworów są wizualizowane na obrazach CT.
Powrót do spisu treści

Powody pojawienia się

Przerzutowe uszkodzenie wątroby postępuje z powodu rozprzestrzeniania się komórek rakowych z innych narządów w krwiobiegu. Z odległym charakterem przerzutów do struktur wątroby można powiedzieć, że proces onkologiczny rozpoczyna się i osiąga ostatni, czwarty stopień, kiedy dotknięta wątroba jest nieoperacyjna, dlatego chirurgiczne usunięcie nie może pomóc.

Wtórne przerzuty przenikają do organizmu przez przepływ krwi z pierwotnych nowotworów złośliwych, które są najczęściej zlokalizowane w takich strukturach, jak:

 • trzustka;
 • tkanka płucna;
 • gruczoły mleczne;
 • narządy trawienne.

Rakowi pęcherzyka żółciowego, jelit, żołądka w ponad połowie przypadków towarzyszy przerzuty do wątroby. Dlatego, gdy u danej osoby zdiagnozowano proces onkologiczny w tych narządach, podczas każdego badania diagnostycznego sprawdzany jest stan wątroby, ponieważ na etapach 2-3 choroby często pojawiają się pojedyncze przerzuty w narządzie.

Rak wątroby

Jest to trudna i niebezpieczna patologia, rokowanie w życiu jest niekorzystne, szczególnie gdy możliwe było zidentyfikowanie problemu w zaawansowanych stadiach. Pierwsze objawy często nie są wyrażane, więc bardzo rzadko można zdiagnozować onkologię na samym początku rozwoju. Na 4. etapie proces patologiczny rozprzestrzenia się szybko, nieodwracalne procesy zachodzą w wątrobie, przerzuty szybko rozprzestrzeniają się w ciele, stan pacjenta pogarsza się z każdym dniem. Guz dotknięty przez wątrobę zawodzi, wyleczenie onkologii jest niemożliwe.

Rak jelita

Na początkowym etapie progresji raka jelita grubego nie ma charakterystycznych oznak patologii. Osoba ma skargi na niestrawność, ciężkość w jamie brzusznej i pogorszenie apetytu. Jednak w miarę postępu patologii objawy nasilają się. Pojawia się ból w dolnej części brzucha, widoczne są zmiany w wyglądzie pacjenta. Rak jelita często wywołuje przerzuty do wątroby, im wcześniej zostanie zdiagnozowany i pozbyć się guza, tym lepsze są prognozy dotyczące wyleczenia.

Onkologia trzustki

Często występują przerzuty do wątroby z pierwotnej zmiany zlokalizowanej w tkankach trzustki. W zaawansowanych stadiach przerzuty do płuc i tkanek nerek rosną i są określane. Ta częstość występowania komórek rakowych jest wyjaśniona bliskim funkcjonalnym związkiem anatomicznym między tymi narządami. Objawy przerzutów zaczynają objawiać się w stadium 4 raka trzustki.

Onkologia żołądka

Rak żołądka z przerzutami do wątroby jest często diagnozowany od pierwszej dawki. Ten obraz wskazuje na zaniedbanie choroby, gdy główny guz w żołądku stał się zdolny do rozprzestrzeniania poszczególnych komórek patologicznych w całym ciele. W takim przypadku leczenie przerzutów do wątroby będzie zależeć od różnych parametrów. Jeśli istnieje szansa na wyzdrowienie, stosuje się zintegrowane podejście, które obejmuje operację usunięcia zmian złośliwych, chemioterapię i radioterapię.

Bez głównego nacisku

Częste są również przerzuty do wątroby z brakiem skupienia. Często komórki patologiczne rozprzestrzeniają się w całym ciele z tkanek gruczołów sutkowych lub narządów przewodu pokarmowego, a niepokojące objawy zaczynają pojawiać się na ostatnich etapach postępu onkologii. Jeśli przerzuty do wątroby przeszły bez głównego ogniska, zwykle zaleca się leczenie chirurgiczne, przed którym przeprowadza się chemioterapię.

Objawy Onkologii

Pojedyncze przerzuty do wątroby mogą rosnąć i rozprzestrzeniać się przez narząd przez długi czas, a osoba nie będzie podejrzewać obecności patologii. Po pewnym czasie stanie się jasne, że ciało nie działa jak zawsze, takie objawy zaczną przeszkadzać pacjentowi:

 • tępe, a następnie ostre bóle w prawym podżebrzu, gorsze po jedzeniu;
 • nudności, którym często towarzyszą wymioty;
 • zmiana odcienia skóry na ziemisty lub brudnożółty;
 • słabość, słaba wydajność;
 • wodobrzusze.

W miarę postępu procesu onkologicznego temperatura ciała wzrasta, apetyt pogarsza się, pacjent szybko traci na wadze. Bóle martwią się przez cały dzień, stan nie poprawia się, gdy przestrzegasz diety i rezygnujesz ze złych nawyków. Przy takich objawach zabronione jest samodzielne próbowanie poprawy stanu metodami medycznymi lub ludowymi. Im wcześniej diagnoza przerzutów zostanie przeprowadzona i leczenie zostanie przepisane, tym większe są szanse na przedłużenie życia danej osoby.

Diagnostyka

Jeśli istnieje podejrzenie przerzutów w tkance wątroby, pacjent jest wysyłany do takich środków diagnostycznych:

 • kliniczne i biochemiczne badanie krwi, za pomocą którego sprawdzane są wskaźniki aktywności transaminaz wątrobowych, markerów nowotworowych, leukocytów;
 • badanie laboratoryjne próbek kału i moczu;
 • nakłucie biopsja;
 • MRI, CT i ultradźwięki wątroby.
Powrót do spisu treści

Leczenie onkologiczne

Usunięcie chirurgiczne

Przerzuty do wątroby można wyleczyć metodą chirurgiczną, jednak powodzenie operacji i rokowanie w celu pełnego wyzdrowienia zależy od stopnia zaniedbania patologii, ogólnego stanu pacjenta. Kiedy przerzuty są samotne, a funkcjonowanie narządu nie jest zaburzone, wykonuje się laparoskopię, podczas której usuwane są złośliwe węzły, po czym zaleca się leczenie chemikaliami i radioterapię. Operacja jest uzasadniona, gdy w onkologii jelitowej zostanie wykryte pojedyncze przerzuty, ale operacja guza głównego, brak przerzutów do innych narządów i układów jest ważnym warunkiem.

Przy rozległej dystrybucji wykonuje się radykalną resekcję z usunięciem dotkniętej części narządu. Jeśli onkologia dotyczy więcej niż 75% wątroby, nie ma sensu leczyć pacjenta chirurgicznie. W tej sytuacji prowadzona jest terapia paliatywna, której głównym celem jest znieczulenie i poprawa stanu moralnego osoby przed śmiercią. Na ostatnim etapie progresji pacjent musi przeżyć średnio 3–6 miesięcy.

Przeszczep wątroby

Przeszczep nie pozwala pozbyć się choroby onkologicznej, ale czasami również stosuje taką technikę, aby przedłużyć życie pacjenta. Korzystne rokowanie można osiągnąć w przypadku nierozpoczętego raka jelit i braku przerzutów do innych narządów. Ale po zabiegu często pojawiają się komplikacje.

Chemioterapia, radioterapia

Głównym celem jest zniszczenie małych przerzutów i powstrzymanie wzrostu dużych guzów. Podczas chemioterapii dożylnie wstrzykuje się wysoce toksyczne chemikalia, które koncentrują się w guzie i niszczą go. Podczas prowadzenia takiego kursu często rozwijają się działania niepożądane w postaci nudności, zaburzeń trawiennych, utraty włosów. Pacjenci wyglądają na wychudzonych, aby utrzymać odporność, jednocześnie przepisuje się leki immunostymulujące i kompleksy witaminowe..

Radioterapia ma również podobny cel - spowolnienie wzrostu i rozwoju guza. Procedura składa się z kilku sesji, podczas których w organizmie gromadzą się substancje radioaktywne, które gromadzą się w tkankach rakowych. Chemioterapia i radioterapia są zalecane przed zabiegiem chirurgicznym lub gdy operacja jest nieskuteczna, ale można tymczasowo zatrzymać wzrost i przerzuty nowotworu złośliwego.

Dieta dla wątroby MTS

Odżywianie z przerzutami do wątroby powinno być zrównoważone, oszczędzając. Zaleca się odmawianie potraw mięsnych, pikantnych, tłustych i słonych. W menu powinny dominować produkty ziołowe, parzone lub gotowane. Dobrze jest jeść często, ale stopniowo, aby wątroba się nie przeciążała.

Połączona terapia i dieta w przypadku przerzutów do wątroby pomogą poprawić rokowanie w celu wyzdrowienia i przedłużyć życie pacjenta..

Metody ludowe

Jeśli rak nie zostanie rozpoczęty, w połączeniu z tradycyjną terapią, możliwe jest przeprowadzenie leczenia środkami ludowymi, po wcześniejszym uzgodnieniu przepisów i schematu z lekarzem. Aby zatrzymać wzrost wielkości guza i rozprzestrzenianie się przerzutów, pomoże zioła:

Aby zalkalizować ciało, tradycyjni uzdrowiciele zalecają stosowanie sody. Przydatne jest picie szklanki wody na pusty żołądek każdego ranka z 1 łyżką sody rozcieńczonej. Według badań, w środowisku alkalicznym komórki rakowe nie są w stanie się rozmnażać i powiększać, więc choroba przestaje się rozwijać, a stan człowieka stopniowo się poprawia.