Struktura i funkcje ludzkiej wątroby

Ludzka wątroba jest dużym niesparowanym narządem brzucha. U dorosłego warunkowo zdrowego człowieka jego waga wynosi średnio 1,5 kg, długość - około 28 cm, szerokość - około 16 cm, wysokość - około 12 cm Wielkość i kształt zależą od budowy ciała, wieku, procesów patologicznych. Masa może się zmieniać - zmniejszać się wraz z zanikiem i zwiększać się wraz z infekcjami pasożytniczymi, zwłóknieniem i procesami nowotworowymi.

Ludzka wątroba ma kontakt z następującymi narządami:

 • przepona - mięsień oddzielający klatkę piersiową i jamę brzuszną;
 • żołądek;
 • pęcherzyk żółciowy;
 • dwunastnica;
 • prawa nerka i prawy nadnercze;
 • okrężnica poprzeczna.

Po prawej stronie pod żebrami znajduje się wątroba, ma kształt klina.

Organ ma dwie powierzchnie:

 • Przepona (górna) - wypukła, w kształcie kopuły, odpowiada wklęsłości przepony.
 • Trzewny (dolny) - nierówny, z odciskami sąsiednich narządów, z trzema rowkami (jeden poprzeczny i dwa podłużne) tworzące literę N. W bruździe poprzecznej znajdują się bramy wątroby, przez które wchodzą nerwy i naczynia krwionośne oraz wyjścia naczyń limfatycznych i przewodów żółciowych. Pośrodku prawego podłużnego rowka znajduje się woreczek żółciowy, z tyłu znajduje się IVC (gorsza żyła główna). Pępowina przechodzi przez przód lewego podłużnego rowka, a reszta kanału żylnego Aranti znajduje się z tyłu.

W wątrobie rozróżnia się dwie krawędzie - ostry dolny i matowy górny tylny. Górna i dolna powierzchnia są oddzielone dolną, ostrą krawędzią. Górna tylna krawędź wygląda prawie jak tylna powierzchnia.

Struktura ludzkiej wątroby

Składa się z bardzo miękkiej tkaniny, jej struktura jest ziarnista. Znajduje się w kapsułce glisson tkanki łącznej. W obszarze portalu wątroby kapsułka glisson jest grubsza i nazywa się płytką portalową. Nad wątrobą przykryty jest arkusz otrzewnej, który jest ściśle połączony z torebką tkanki łącznej. Nie ma trzewnej warstwy otrzewnej w miejscu przyłączenia narządu do przepony, w miejscu wejścia naczyń krwionośnych i wyjścia przewodów żółciowych. Liść otrzewnej jest nieobecny w obszarze tylnym przylegającym do włókna zaotrzewnowego. W tym miejscu możliwy jest dostęp do tylnych części wątroby, na przykład w celu otwarcia ropni.

Pośrodku dolnej części narządów znajduje się brama Glisson - wyjście z dróg żółciowych i wejście dużych naczyń. Krew dostaje się do wątroby przez żyłę wrotną (75%) i tętnicę wątrobową (25%). Żyła wrotna i tętnica wątrobowa w około 60% przypadków są podzielone na prawą i lewą gałąź.

Więziki półksiężyca i poprzeczne dzielą narząd na dwa nierówne wielkości płaty - prawy i lewy. Są to główne płaty wątroby, oprócz nich jest też ogon i kwadrat.

Miąższ powstaje z płatków, które są jego jednostkami strukturalnymi. W swojej strukturze plastry przypominają pryzmaty umieszczone w sobie.

Zrąb jest włóknistą błoną lub kapsułką glisson wykonaną z gęstej tkanki łącznej ze ściankami luźnej tkanki łącznej, które penetrują miąższ i dzielą go na zraziki. Przebijają go nerwy i naczynia krwionośne.

Wątroba jest zwykle podzielona na układy cewkowe, segmenty i sektory (strefy). Segmenty i sektory są oddzielone rowkami - bruzdami. Podział jest określany przez rozgałęzienie żyły wrotnej.

Systemy rurowe obejmują:

 • Tętnice.
 • System portalowy (odgałęzienia żył portalowych).
 • Układ jelitowy (żyły wątrobowe).
 • Drogi żółciowe.
 • System limfatyczny.

Systemy rurowe, oprócz portalu i jamy, idą obok gałęzi żyły wrotnej równolegle do siebie, tworząc wiązki. Łączy ich nerwy.

Rozróżnia się osiem segmentów (od prawej do lewej przeciwnie do ruchu wskazówek zegara od I do VIII):

 • Lewy płat: ogoniasty - I, tylny - II, przedni - III, kwadratowy - IV.
 • Płat prawy: środkowy górny przedni - V, boczny dolny przedni - VI i boczny dolny przedni - VII, środkowy górny przedni - VIII.

Większe sekcje - sektory (strefy) - są tworzone z segmentów. Jest ich pięć. Tworzą je niektóre segmenty:

 • Lewa boczna (segment II).
 • Lewy sanitariusz (III i IV).
 • Prawy sanitariusz (V i VIII).
 • Prawa strona boczna (VI i VII).
 • Lewy grzbietowy (I).

Odpływ krwi odbywa się przez trzy żyły wątrobowe, zbiegające się na tylnej powierzchni wątroby i wpływające do dolnego zagłębienia, które biegnie na granicy prawej strony narządu i lewej.

Przewody żółciowe (prawy i lewy), które usuwają żółć, łączą się z przewodem wątrobowym w bramie glisson.

Odpływ limfy z wątroby zachodzi przez węzły chłonne bramy glisson, przestrzeni zaotrzewnowej i więzadła wątrobowo-dwunastniczego. Nie ma naczyń włosowatych limfatycznych w zrazikach wątrobowych, są one w tkance łącznej i wpływają do splotów limfatycznych, które towarzyszą żyle wrotnej, tętnicom wątrobowym, przewodom żółciowym i żyłom wątrobowym.

Wątroba jest zaopatrywana w nerwy z nerwu błędnego (jej głównym pniem jest nerw Lattarge).

Aparat więzadłowy, składający się z więzadeł księżycowych, półksiężycowych i trójkątnych, mocuje wątrobę do tylnej ściany otrzewnej i przepony.

Topografia wątroby

Wątroba znajduje się po prawej stronie pod przeponą. Zajmuje większość górnej części brzucha. Niewielka część narządu rozciąga się poza linię środkową do lewej strony obszaru podfrenicznego i dochodzi do lewego podżebrza. Powyżej przylega do dolnej powierzchni przepony, niewielka część przedniej powierzchni wątroby przylega do przedniej ściany otrzewnej.

Większość narządów znajduje się pod prawymi żebrami, niewielka część w strefie nadbrzusza i pod lewymi żebrami. Linia środkowa pokrywa się z granicą między płatami wątroby.

W wątrobie wyróżnia się cztery granice: prawy, lewy, górny, dolny. Narząd jest rzutowany na przednią ścianę otrzewnej. Górne i dolne granice są rzutowane na przednio-boczną powierzchnię ciała i zbiegają się w dwóch punktach - po prawej i lewej stronie.

Lokalizacja górnej granicy wątroby jest prawą linią sutków, poziomem czwartej przestrzeni międzyżebrowej.

Wierzchołek lewego płata - lewa linia parasterialna, poziom piątej przestrzeni międzyżebrowej.

Przednia dolna krawędź to poziom dziesiątej przestrzeni międzyżebrowej.

Przednia krawędź jest prawą linią brodawki, marginesem żebrowym, a następnie odsuwa się od żeber i rozciąga ukośnie w lewo w górę.

Przedni kontur narządu ma trójkątny kształt.

Dolna krawędź nie jest pokryta żebrami tylko w strefie nadbrzusza.

W chorobach przednia krawędź wątroby wystaje poza krawędź żeber i jest łatwo wyczuwalna.

Funkcje wątroby w ludzkim ciele

Rola wątroby w ludzkim ciele jest wielka, żelazo odnosi się do ważnych narządów. Ten dławik pełni wiele różnych funkcji. Główną rolę w ich realizacji mają elementy strukturalne - hepatocyty.

Jak działa wątroba i jakie procesy w niej zachodzą? Bierze udział w trawieniu, we wszystkich rodzajach procesów metabolicznych, pełni funkcję barierową i hormonalną, a także hematopoetyczną podczas rozwoju embrionalnego.

Co sprawia, że ​​wątroba jest filtrem?

Neutralizuje toksyczne produkty metabolizmu białek pochodzące z krwi, czyli dezynfekuje toksyczne substancje, zamieniając je w mniej nieszkodliwe, łatwo usuwane z organizmu. Ze względu na właściwości fagocytarne śródbłonka naczyń włosowatych wątroby substancje wchłaniane w przewodzie pokarmowym są neutralizowane.

Jest odpowiedzialna za usuwanie nadmiaru witamin, hormonów, mediatorów i innych toksycznych produktów pośrednich i końcowych metabolizmu z organizmu..

Jaka jest rola wątroby w trawieniu?

Wytwarza żółć, która następnie wchodzi do dwunastnicy. Żółć jest żółtą, zielonkawą lub brązową galaretowatą substancją o specyficznym zapachu gorzkim w smaku. Jego kolor zależy od zawartości zawartych w nim pigmentów żółciowych, wynikających z rozpadu czerwonych krwinek. Zawiera bilirubinę, cholesterol, lecytynę, kwasy żółciowe, śluz. Dzięki kwasom żółciowym następuje emulgacja i absorpcja tłuszczów w przewodzie pokarmowym. Połowa całej żółci wytwarzanej przez komórki wątroby dostaje się do pęcherzyka żółciowego.

Jaka jest rola wątroby w procesach metabolicznych?

Nazywa się to magazynem glikogenu. Węglowodany wchłaniane przez jelito cienkie zamieniają się w glikogen w komórkach wątroby. Odkłada się w hepatocytach i komórkach mięśniowych, a niedobór glukozy zaczyna być spożywany przez organizm. Glukoza jest syntetyzowana w wątrobie z fruktozy, galaktozy i innych związków organicznych. Nagromadzony w nadmiarze w ciele zamienia się w tłuszcze i osiada w całym ciele w komórkach tłuszczowych. Odkładanie glikogenu i jego rozkład wraz z uwalnianiem glukozy jest regulowany przez insulinę i glukagon - hormony trzustkowe.

Aminokwasy rozkładają się w wątrobie i białka są syntetyzowane.

Neutralizuje amoniak uwalniany podczas rozkładu białek (zamienia się w mocznik i pozostawia ciało z moczem) i innych toksycznych substancji.

Fosfolipidy i inne tłuszcze niezbędne dla organizmu są syntetyzowane z kwasów tłuszczowych pochodzących z pożywienia.

Jaką funkcję ma wątroba u płodu??

Podczas rozwoju zarodkowego wytwarza czerwone krwinki - czerwone krwinki. Rola neutralizująca w tym okresie jest przypisana do łożyska.

Patologia

Choroby wątroby są spowodowane jej funkcjami. Ponieważ jednym z jego głównych zadań jest neutralizacja obcych czynników, najczęstszymi chorobami narządu są zmiany zakaźne i toksyczne. Pomimo faktu, że komórki wątroby są w stanie szybko zregenerować się, możliwości te nie są nieograniczone i mogą szybko zostać utracone w zmianach zakaźnych. Przy przedłużonej ekspozycji na patogeny może rozwinąć się zwłóknienie, które jest bardzo trudne do wyleczenia..

Patologie mogą mieć biologiczny, fizyczny i chemiczny charakter rozwoju. Czynniki biologiczne obejmują wirusy, bakterie, pasożyty. Negatywnie wpływają na narząd paciorkowca, Bacillus Kocha, gronkowca, wirusy zawierające DNA i RNA, amebę, giardię, echinokoki i inne. Czynniki fizyczne obejmują urazy mechaniczne, czynniki chemiczne obejmują leki o przedłużonym stosowaniu (antybiotyki, leki przeciwnowotworowe, barbiturany, szczepionki, leki przeciw TB, sulfonamidy).

Choroby mogą pojawić się nie tylko w wyniku bezpośredniego narażenia hepatocytów na szkodliwe czynniki, ale również w wyniku niedożywienia, zaburzeń krążenia i innych.

Patologie zwykle rozwijają się w postaci dystrofii, stagnacji żółci, stanów zapalnych i niewydolności wątroby. Dalsze zaburzenia procesów metabolicznych zależą od stopnia uszkodzenia tkanki wątroby: białka, węglowodanów, tłuszczu, hormonów, enzymów.

Choroby mogą występować w postaci przewlekłej lub ostrej, zmiany w narządzie są odwracalne i nieodwracalne.

W trakcie badań stwierdzono, że układy cewkowe ulegają znacznej zmianie w procesach patologicznych, takich jak marskość, choroby pasożytnicze, rak.

Niewydolność wątroby

Charakteryzuje się naruszeniem ciała. Jedna funkcja może się zmniejszyć, kilka lub wszystkie naraz. Rozróżnij ostrą i przewlekłą niewydolność według wyniku choroby - nieśmiercionośnej i śmiertelnej.

Najcięższa postać jest ostra. W ostrej niewydolności nerek wytwarzanie czynników krzepnięcia krwi i synteza albuminy są zakłócone..

Jeśli zaburzona jest jedna funkcja wątroby, następuje częściowa niewydolność, jeśli kilka jest sumą częściową, jeśli wszystko jest całkowite.

Przy naruszeniu metabolizmu węglowodanów może rozwinąć się hipo- i hiperglikemia.

W przypadku zaburzeń tłuszczowych - odkładanie się płytek cholesterolowych w naczyniach i rozwój miażdżycy.

Z naruszeniem metabolizmu białka - krwawienie, obrzęk, opóźnione wchłanianie witaminy K w jelitach.

Nadciśnienie wrotne

Jest to poważne powikłanie choroby wątroby, charakteryzujące się podwyższonym ciśnieniem w żyle wrotnej i zastojem krwi. Najczęściej rozwija się z marskością wątroby, a także z wrodzonymi anomaliami lub zakrzepicą żyły wrotnej, z kompresją przez nacieki lub guzy. Krążenie krwi i przepływ limfy w wątrobie z nadciśnieniem wrotnym pogarszają się, co prowadzi do zaburzeń struktury i metabolizmu w innych narządach.

Choroby

Najczęstsze choroby to wątroby, zapalenie wątroby, marskość wątroby.

Zapalenie wątroby - zapalenie miąższu (przyrostek - wskazuje na stan zapalny). Są zakaźne i niezakaźne. Pierwsze obejmują wirusowe, drugie - alkoholowe, autoimmunologiczne, narkotyki. Zapalenie wątroby jest ostre lub przewlekłe. Mogą być niezależną chorobą lub wtórną - objawem innej patologii..

Wątroba jest dystroficzną zmianą miąższu (przyrostek -osis wskazuje na procesy zwyrodnieniowe). Najczęstszym przypadkiem jest stłuszczenie wątroby lub stłuszczenie, które zwykle rozwija się u osób z alkoholizmem. Innymi przyczynami jego występowania są toksyczne działanie leków, cukrzyca, zespół Cushinga, otyłość, długotrwałe stosowanie glukokortykoidów.

Marskość wątroby jest nieodwracalnym procesem i ostatnim etapem choroby wątroby. Jego najczęstszą przyczyną jest alkoholizm. Charakteryzuje się zwyrodnieniem i śmiercią hepatocytów. W marskości guzki tworzą guzki otoczone tkanką łączną. Wraz z postępem zwłóknienia zmieniają się układ krążenia i limfatyczny, rozwija się niewydolność wątroby i nadciśnienie wrotne. W przypadku marskości wątroby może rozwinąć się śledziona i wątroba, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie trzustki, wrzód żołądka, niedokrwistość, żyły przełyku, krwawienie hemoroidalne. Pacjenci są zmęczeni, odczuwają ogólne osłabienie, swędzenie całego ciała, apatię. Praca wszystkich układów jest zaburzona: nerwowa, sercowo-naczyniowa, hormonalna i inne. Marskość charakteryzuje się wysoką śmiertelnością..

Wady rozwojowe

Ten typ patologii jest rzadki i wyraża się w nieprawidłowej lokalizacji lub nieprawidłowych formach wątroby..

Nieprawidłowe położenie obserwuje się przy słabym aparacie więzadłowym, co powoduje pominięcie narządu.

Nieprawidłowe formy to rozwój dodatkowych płatów, zmiana głębokości bruzd lub wielkości części wątroby.

Wrodzone wady rozwojowe obejmują różne łagodne formacje: torbiele, jamiste naczyniaki krwionośne, wątrobiaki.

Znaczenie wątroby w ciele jest ogromne, więc musisz być w stanie zdiagnozować patologie i odpowiednio je leczyć. Znajomość anatomii wątroby, jej cech strukturalnych i podziału strukturalnego umożliwia ustalenie miejsca i granic dotkniętych ognisk oraz stopnia pokrycia narządu przez proces patologiczny, określenie objętości usuniętej części i uniknięcie zakłócenia odpływu żółci i krążenia krwi. Znajomość rzutów struktur wątroby na jej powierzchnię jest niezbędna do operacji usuwania płynów.

Czynność wątroby ludzkiej

Wątroba jest największym gruczołem w ludzkim ciele. Jej waga stanowi około 2,5% masy ciała osoby dorosłej - około 1,5 kg. Znajduje się w prawym podżebrzu.

Funkcje wątroby są różnorodne:

- metaboliczny (reguluje wymianę białek i aminokwasów, lipidów, węglowodanów i substancji biologicznie czynnych (hormony, witaminy), pierwiastki śladowe. Wątroba bierze udział w regulacji metabolizmu wody).

- odkładanie się (w wątrobie gromadzi się węglowodany, białka, tłuszcze, hormony, witaminy i minerały).

- wydzielanie (tworzenie żółci, które jest ważnym sposobem na usunięcie z osocza szeregu substancji przekształconych w wątrobie i bierze udział w trawieniu, tłuszczach emulgujących).

- detoksykacja (biologiczny filtr wątroby - makrofagi wątrobowe - komórki Kupffera tworzące lekko toksyczne eteryczne kwasy siarkowe, które są następnie wydalane do jelit)

- wydalanie (toksyczne związki indol, skatol, tyramina są łączone w wątrobie z kwasami siarkowymi i glukuronowymi

- homeostatyczny (wątroba bierze udział w regulacji metabolicznej, antygenowej homeostazy organizmu).

Wątroba, ze względu na swoje cechy funkcjonalne i morfologiczne, staje się przedmiotem uszkodzenia w wielu chorobach zakaźnych i niezakaźnych

Łagodne zaburzenia czynności wątroby

Choroby wątroby należy różnicować z pewnymi łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby, najczęściej o charakterze rodzinnym, nie prowadzącymi bezpośrednio do rozwoju ciężkiej patologii wątroby. Należą do nich łagodne enzymy, cechy genetyczne metabolizmu bilirubiny w wątrobie. Nie są to choroby, ale stany lub zespoły, które przejawiają się w postaci przejściowych problemów kosmetycznych: „nadchodzące” zażółcenie twardówki, rzadziej skóry, głównie w okresach stresu (intensywny wysiłek fizyczny, głód, infekcje, stres psycho-emocjonalny):

Wątroba - jak to działa?

Witryna zawiera informacje referencyjne wyłącznie w celach informacyjnych. Diagnoza i leczenie chorób powinny być przeprowadzane pod nadzorem specjalisty. Wszystkie leki mają przeciwwskazania. Wymagana konsultacja specjalistyczna!

Informacje ogólne

Wątroba jest dość skomplikowanym narządem. Złożoność morfologiczna struktury tkanki wątroby, rozgałęzione i skomplikowane krążenie krwi oraz sieć naczyń włosowatych żółci determinują różnorodność funkcji tego narządu. W rzeczywistości wątroba pełni wiele ważnych funkcji dla naszego organizmu, z których każda jest niezbędna. Jest to główny organizm, który przeprowadza procesy metaboliczne organizmu, syntetyzuje szereg białek krwi, pełni funkcję neutralizującą toksyczne substancje i eliminuje je, syntetyzuje żółć (tym samym aktywnie uczestnicząc w procesie trawienia jelit). W rzeczywistości funkcje wątroby są znacznie większe, w tym artykule dotkniemy tylko głównego.

Jak wszyscy wiedzą, wątroba jest niesparowanym narządem zlokalizowanym w prawym podżebrzu. Posiadając tę ​​wiedzę na temat anatomii, każdemu, kto został dźgnięty w prawą stronę, natychmiast zdiagnozowano chorobę wątroby. Jest to dość masywny narząd, którego waga wynosi średnio 1,5 kg. Wątroba ma oddzielne unaczynienie izolowane od ogólnego krwiobiegu. Powodem izolowanej sieci naczyniowej jest fakt, że krew z całego przewodu pokarmowego wpływa do tego narządu. Jednocześnie wątroba jest naturalnym filtrem krwi przepływającej ze ścian jelit i pełni funkcję pierwotnego sortowania, syntezy i dystrybucji składników odżywczych w organizmie. Prawie wszystkie narządy jamy brzusznej wpływają do układu krążenia wątroby: jelita (cienkie i grube, żołądek), śledziona, trzustka. Ponadto krew, po przejściu filtracji w tkankach wątroby, wraca ponownie do dużego kręgu krążenia krwi. Aby zrozumieć, jak funkcjonuje wątroba, dokładniej zbadamy jej anatomiczną i mikroskopijną strukturę.

Jak wygląda tkanka wątroby pod mikroskopem??

Struktura morfologiczna tkanki wątroby jest dość złożona. Jest to wysoce strukturalna tkanina o wielu cechach. Ale, podobnie jak wszystko w dzikiej przyrodzie w strukturze tkanki wątroby, podstawową formułą jest: „Funkcja określa formę”.

Tak więc wątroba oglądana pod mikroskopem ma strukturę podobną do plastra miodu. Każdy zrazik wątrobowy ma kształt sześciokąta, w środku którego przechodzi środkowa żyła, a na obwodzie zrazik wątrobowy spowity jest siecią różnych naczyń: przewodu żółciowego, odgałęzienia żyły wrotnej i tętnicy wątrobowej.

W świetle żyły wrotnej krew z narządów jamy brzusznej przesuwa się w kierunku płatków wątroby.

Jednokierunkowy przepływ krwi z serca do tkanki wątroby zachodzi wzdłuż tętnicy wątrobowej. Ta krew jest wzbogacona w składniki odżywcze i tlen. Dlatego główną funkcją tej sieci jest dostarczanie tkance wątroby energii i zasobów budowlanych..

Syntetyzowane przez hepatocyty (komórki wątroby) wzdłuż przewodu żółciowego, żółć przepływa z płata wątrobowego w kierunku pęcherzyka żółciowego lub światła dwunastnicy.

Przypomnij sobie, że przez żyłę wrotną krew przepływa do wątroby głównie z jelit, a wszystkie substancje rozpuszczają się we krwi w wyniku trawienia. Wzbogacona w tlen i składniki odżywcze krew z serca dostaje się do wątroby przez tętnicę wątrobową. Wewnątrz płata wątroby naczynia, przez które krew dostaje się do płata wątroby, łączą się, tworząc powiększoną jamę - naczynia włosowate sinusoidalne.
Przechodząc przez sinusoidalne naczynia włosowate, krew znacznie spowalnia prędkość. Jest to konieczne, aby hepatocyty wyłapywały substancje rozpuszczone we krwi w celu ich dalszego przetwarzania. Składniki odżywcze są dalej przetwarzane i dystrybuowane przez układ naczyniowy z przepływem krwi lub gromadzą się jako rezerwy w wątrobie. Substancje toksyczne są wychwytywane przez hepatocyty i neutralizowane w celu ich późniejszego wydalenia z organizmu. Po sinusoidalnych naczyniach włosowatych krew dostaje się do żyły centralnej znajdującej się pośrodku płatka wątrobowego. Przez żyłę wątrobową krew jest usuwana z płata wątrobowego w kierunku serca.

Komórki wątroby są ułożone w postaci jednokomórkowych płytek umieszczonych prostopadle do ścian żyły centralnej. Na zewnątrz przypomina książkę obróconą o 360 stopni, gdzie czołową powierzchnią jest żyła centralna, a prześcieradła to beleczki, między którymi przeplatają się naczynia.

Procesy metaboliczne w wątrobie - jak one przebiegają?

Jeśli chodzi o białka, tłuszcze i węglowodany, ważny jest fakt, że substancje te można syntetyzować w wątrobie. Ponadto węglowodany można syntetyzować z tłuszczów lub aminokwasów. Tłuszcze można syntetyzować z produktów rozkładu węglowodanów i aminokwasów. I tylko aminokwasy nie mogą być syntetyzowane z węglowodanów lub tłuszczów. Witaminy również nie są syntetyzowane w naszym ciele. Dlatego bez ciągłego przyjmowania aminokwasów i witamin z jedzeniem przez długi czas nie można czuć się zdrowo.

Tak więc w procesie trawienia krwi płynącej ze ścian jelita wielu jest rozkładanych do poziomu najmniejszych cząstek tłuszczu (chylomikronów). Ta krew zawiera tłuszcze, tworząc emulsję, która z wyglądu przypomina mleko. Węglowodany dostają się do krwioobiegu w postaci cząsteczek o różnych strukturach (fruktoza, maltoza, galaktoza itp.).

Aminokwasy są jednostkami strukturalnymi białka, które dostają się do naszego organizmu jako pojedyncze cząsteczki lub jako krótkie łańcuchy cząstek połączone ze sobą.
Aminokwasy - te substancje, które są szczególnie ważne dla naszego organizmu, są szczególnie wykorzystywane przez komórki wątroby. Spośród nich enzymy i białka krwi są syntetyzowane. Niektóre z syntetyzowanych cząsteczek białka są ponownie zwracane do krwi w celu transportu do narządów i tkanek w postaci aminokwasów lub białka osocza - albuminy. Część aminokwasów jest rozkładana w celu budowy innych cząsteczek aminokwasów lub innych substancji organicznych.

Witaminy - substancje te dostają się do naszego organizmu podczas trawienia, niektóre z nich są syntetyzowane przez mikroflorę jelitową. Jednak wszystkie one dostają się do organizmu przez tkankę wątroby. Witaminy to niezbędne substancje, które dostają się do tkanki wątroby wraz z przepływem krwi. Witaminy są aktywnie wchłaniane przez komórki organizmu. Część witamin jest natychmiast włączana do syntetyzowanych enzymów, część jest przechowywana przez komórki wątroby, część jest przekierowywana strumieniem krwi przepływającym z tego narządu do tkanek obwodowych. Wraz z przejściem zatok wątrobowych substancje organiczne i witaminy są wychwytywane przez komórki wątroby i przenoszone do hepatocytów. Ponadto, w zależności od stanu organizmu, zachodzą procesy transformacji i dystrybucji.

Węglowodany są najbardziej aktywnie przetwarzane w wątrobie. Różnorodne formy węglowodanów są przekształcane w jeden - glukozę. Ponadto glukoza może zostać uwolniona do krwioobiegu i przepłynąć przez żyłę centralną do dużego kręgu krążenia krwi, przejść do zapotrzebowania energetycznego wątroby lub rozpaść się, aby wytworzyć substancje niezbędne dla organizmu lub gromadzić się w postaci glikogenu.

Tłuszcze - wchodzą do wątroby w postaci emulsji. Gdy wchodzą do hepatocytów, są rozkładane, tłuszcze są rozkładane na części składowe gliceryny i kwasów tłuszczowych. Następnie z nowo zsyntetyzowanych tłuszczów powstają formy transportowe - lipoproteiny z cząsteczek cholesterolu, lipidów i białek. Te lipoproteiny, wchodząc do krwioobiegu, dostarczają tłuszcze cholesterolu do tkanek obwodowych i narządów.

Wątroba jako fabryka do zbierania złożonych białek, węglowodanów i tłuszczów

Montaż niektórych substancji niezbędnych dla organizmu odbywa się bezpośrednio w wątrobie. Zapewnia nie tylko transformację substancji organicznych i tworzenie ich form transportowych, ale także syntezuje końcowe formy białek, które aktywnie uczestniczą w procesach metabolicznych, zapewniają krzepnięcie krwi, przenoszenie niektórych hormonów i utrzymanie ciśnienia onkotycznego. Skupmy się na niektórych z nich:

Albumina jest białkiem o niskiej masie cząsteczkowej o masie cząsteczkowej 65 000. Albumina surowicy jest syntetyzowana wyłącznie przez wątrobę. Ilość albuminy zawartej w litrze surowicy krwi osiąga 35-50 gramów. Albumina pełni wiele funkcji krwi: jest jedną z form transportu białka w organizmie, przenosi na jej powierzchni pewne hormony, substancje organiczne i leki, zapewnia onkotyczne ciśnienie krwi (ciśnienie to zapobiega wydostawaniu się ciekłej części krwi z łożyska naczyniowego).

Fibryna jest białkiem krwi o niskiej masie cząsteczkowej, które powstaje w wątrobie w wyniku przetwarzania enzymatycznego i zapewnia krzepnięcie i tworzenie skrzepu krwi.

Glikogen jest związkiem molekularnym, który łączy łańcuch cząsteczek węglowodanów. Glikogen działa jak magazyn węglowodanów w wątrobie. W razie potrzeby zasoby energii rozkładają glikogen i uwalniają glukozę.

Wątroba jest narządem, w którym występuje stałe wysokie stężenie głównych elementów strukturalnych: białek, tłuszczów, węglowodanów. Do ich transportu lub przechowywania w tkankach tego narządu konieczna jest synteza bardziej złożonych cząsteczek. Niektóre z syntetyzowanych cząsteczek i struktur mikroskopowych są jedynie formami transportu białek (albumina, aminokwasy, polipeptydy), tłuszczów (lipoproteiny o niskiej gęstości), węglowodanów (glukozy).

Żółć - jeden z głównych czynników w rozkładzie tłuszczów

Żółć jest brązowo-zielonym płynem biologicznym o złożonym składzie. Jest wytwarzany przez komórki wątroby (hepatocyty). Skład żółci jest złożony i reprezentowany przez kwasy żółciowe, kwasy pigmentowe, cholesterol i złożone tłuszcze. Syntetyzując w zrazikach wątrobowych, żółć jest kierowana z wątroby przez przewody żółciowe do światła jelita. Może albo przejść bezpośrednio do światła dwunastnicy, albo gromadzić się w zbiorniku - w woreczku żółciowym. Kwasy żółciowe w świetle jelit aktywnie wpływają na tłuszcze, przekształcając je w drobno podzielony układ (miażdżąc duże krople tłuszczu na mniejsze, aż do utworzenia emulsji tłuszczowej). To dzięki żółci możliwy jest rozkład i wchłanianie tłuszczów.

Wątroba jest niezbędnym przenośnikiem ciała

Autor: Tkach I.S. lekarz, chirurg okulista

Jakie są funkcje wątroby u ludzi

Wątroba jest największym gruczołem odpowiedzialnym za szereg ważnych procesów biochemicznych w ludzkim ciele. Funkcje wątroby są różnorodne. Powszechnie uważa się, że ten narząd jest najściślej związany z przewodem pokarmowym. To stwierdzenie jest prawdziwe. Jednak wątroba wchodzi w interakcje z układem nerwowym, hormonalnym i sercowo-naczyniowym. Odgrywa kluczową rolę we wspieraniu metabolizmu i neutralizacji niebezpiecznych toksyn. Ta funkcja jest szczególnie ważna w przypadku stresu i gwałtownego pogorszenia procesów podtrzymujących życie..

Do jakiego układu narządów należy wątroba?

Mówiąc obrazowo, wątroba człowieka działa jak centralne laboratorium chemiczne. Ponieważ produktem pracy tego ciała jest wydzielanie żółci niezbędne do trawienia pokarmu, odnosi się to do układu trawiennego. Żelazo wytwarza enzymy niezbędne do wchłaniania żywności, niszczy toksyny. Z jej udziałem zachodzą wszystkie rodzaje metabolizmu:

Chociaż wątroba wytwarza kilka rodzajów hormonów, nie jest uważana za układ hormonalny..

Anatomia i struktura wewnętrzna wątroby

Wątroba jest największym gruczołem układu pokarmowego. Jego waga może wynosić od półtora do dwóch kilogramów. Lokalizacja - prawa, aw mniejszym stopniu lewa podżebrza ciała. Struktura wątroby charakteryzuje się ograniczeniem do 2 połówek (płatów). Fałda główna oddziela jedną część od drugiej.

Jednostką funkcjonalną wątroby jest zrazik wątrobowy. Rozumie się przez to niewielki przekrój w kształcie sześciokątnego pryzmatu o szerokości 1,5 i wysokości około 2,5 mm. Cały narząd składa się z ponad 500 tysięcy takich formacji, które razem spełniają podstawowe funkcje wątroby.

Każdy z płatków jest oddzielony od sąsiedniej najcieńszej przegrody łączącej, tworząc trójkąt. Zawiera przewody żółciowe. Na schematach struktury płata wątroby widać płytki (wiązki) zbiegające się razem w postaci komórek - hepatocytów. Pośrodku fabuły znajduje się środkowa żyła. Komórki wątroby biegną w rzędach lub łańcuchach od krawędzi do płata.

Do czego służy wątroba?

Główną funkcją wątroby w ludzkim ciele jest neutralizowanie toksyn (trucizn). Wchodzą do organizmu z jedzeniem, piciem, wdychanym powietrzem.

Ze względu na dużą liczbę funkcji wątroba jest podatna na szybkie uszkodzenie..

Żelazo działa jak rodzaj filtra neutralizującego szkodliwe produkty. Odpowiada za wiele procesów i funkcji:

 • uczestniczy w przewodzie pokarmowym, syntetyzuje kwasy żółciowe i bilirubinę, koryguje wydzielanie żółci;
 • syntetyzuje substancje białkowe - albumina, fibrynogen, globuliny;
 • reguluje metabolizm białek;
 • rozkłada się i rozkłada czerwone krwinki;
 • detoksykuje, zapobiega zatruciu toksycznymi masami, truciznami i alergenami;
 • wytwarza metabolizm węglowodanów, przekształca glukozę w glikogen;
 • jest zaopatrzony w witaminy, wapń, żelazo, niezbędne do tworzenia krwi;
 • odprowadza produkty rozkładu (fenol, kwas moczowy, amoniak itp.);
 • działa jako awaryjny „magazyn” krwi ze względu na swoje pilne odszkodowanie za wolumetryczną utratę krwi.

Detoksykacja

Aby zrozumieć, jak działa wątroba osoby, należy pamiętać, że mamy do czynienia ze złożonym narządem. Złożony układ krążenia i zawiły schemat naczyń włosowatych żółci pozwala ciału wykonywać swoje zadania.

Może wydawać się niezrozumiałe, jeśli główną funkcją wątroby jest neutralizowanie toksyn, to skąd one pochodzą, jeśli jemy, na przykład, tylko zdrowe pożywienie. Reakcje biochemiczne zachodzące w organizmie powodują rozpad aminokwasów. W rezultacie powstają produkty rozkładu, w tym toksyczny związek - amoniak, który może zatruć osobę od wewnątrz, jeśli zostanie wydalona. Za pomocą wątroby zapewnia się ciągły proces tworzenia mocznika, w który zamienia się amoniak. Amoniak ma właściwości toksyczne - jego nadmiar wpływa na mózg, co prowadzi do śpiączki i śmierci..

Wykonując swoje bezpośrednie funkcje, wątroba przekształca trucizny, toksyny i inne związki aktywne w mniej szkodliwe formacje, które następnie łatwo wydalane są z kałem. Rozkład aminokwasów i konwersja amoniaku do mocznika jest dość stabilnym procesem. Nie zatrzymuje się nawet przy braku 90% tkanki wątroby.

Funkcja trawienna

Rola wątroby w układzie pokarmowym jest trudna do przecenienia. Odpowiada za tworzenie żółci. Żelazo wytwarza niezbędną ilość żółci, która powstaje z:

 • pigmenty;
 • kwasy żółciowe;
 • bilirubina;
 • cholesterol.

Żółć poprawia motorykę jelit, pomaga wchłaniać witaminy, aktywować inne enzymy biorące udział w trawieniu pokarmu (na przykład sok trzustkowy).

Oddzielanie żółci w wątrobie (żółtaczka) zachodzi w sposób ciągły. Izolacja żółci (cholekineza) odbywa się tylko podczas trawienia. Kiedy dana osoba zaczyna jeść, żółć z pęcherzyka żółciowego przez przewód wchodzi do dwunastnicy. W przypadku nieprawidłowości w układzie wątrobowo-żółciowym zmniejsza się produkcja enzymów biorących udział w przetwarzaniu białek, tłuszczów i węglowodanów. Jelita zaczynają słabo działać, pogarsza się trawienie.

Uczestnictwo metaboliczne

Znaczenie wątroby w zapewnieniu ludzkiego życia jest ogromne. Pełni nie tylko funkcje trawienne i krążenie krwi, ale także metabolizm, w tym hormonalny. Następujące rodzaje hormonów rozkładają się w tkance wątroby:

 • insulina;
 • tyroksyna;
 • glukokortykoidy;
 • aldosteron;
 • estrogeny.

We krwi nie występuje cholesterol, ale jego połączenie z białkiem - lipoproteinami. W zależności od gęstości nazywane są „dobrymi” i „złymi”. Lipoproteiny o wysokiej gęstości są korzystne dla ludzi, w szczególności zapobiegają miażdżycy tętnic. Cholesterol jest podstawą, niezbędnym składnikiem żółci. „Złymi” związkami białkowymi są zły cholesterol.

Podczas metabolizmu węglowodanów wątroba wchłania galaktozę. W hepatocytach jest przekształcany w glukozę, która jest następnie przekształcana w glikogen. Substancja ta ma na celu utrzymanie prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Kiedy poziom cukru wzrasta po jedzeniu, komórki wątroby zaczynają syntezować glikogen, a także odkładać go (odłożyć na bok).

Synteza białek i czynniki krzepnięcia krwi

Wątroba jest niezwykle ważna w życiu organizmu. Zapewnia stałe stężenie składników odżywczych we krwi i utrzymuje pożądany skład osocza. Koordynuje również połączenie kręgu portalowego krwi przepływającego przez żyłę portalową z ogólnym krążeniem. Ona syntetyzuje:

 • czynniki krzepnięcia białka;
 • Albumina
 • fosfatydy w osoczu i większość jego globulin;
 • cholesterol;
 • węglowodany i inne enzymy.

Inne funkcje

Wątroba ma wiele funkcji: od metabolizmu węglowodanów i białek po rozpad hormonów i krzepnięcie krwi. Tak więc, jeśli organizm z jakiegokolwiek powodu nie ma wystarczającej ilości białka, wątroba kieruje zgromadzoną przez nią rezerwę na „ogólne” potrzeby. Poprzez wymianę witamin gruczoł wytwarza pewną ilość kwasów żółciowych, które transportują witaminy rozpuszczalne w tłuszczach do jelit. Opóźnia niektóre witaminy, tworząc ich rezerwę. Istnieje wymiana pierwiastków śladowych, takich jak mangan, kobalt, cynk i miedź.

Jedną z podstawowych funkcji wątroby jest bariera. W warunkach ciągłych ataków toksyn na organizm ludzki gruczoł ten działa jak niezawodny filtr zapobiegający zatruciu.

Inną ważną funkcją jest immunologiczna. Funkcja neutralizacji może aktywować odporność w odpowiedzi na uszkodzenie tkanki i różne infekcje..

Innerwacja i cechy dopływu krwi

Dopływ krwi do wątroby odbywa się na dwa sposoby - z żyły wrotnej i tętnicy wątrobowej. Nie można nie docenić wartości drugiego źródła, chociaż mniej produktywne, ponieważ krew tętnicza wchodzi już wzbogacona w tlen niezbędny dla organizmu.

Unerwienie następuje z udziałem splotu wątrobowego, który znajduje się pośrodku płatów więzadła wątrobowo-dwunastniczego wzdłuż obwodu tętnicy wątrobowej. Gałęzie węzłów potworowych i nerwy błędne biorą udział w tym procesie..

Czynniki, które negatywnie wpływają na czynność wątroby

Dysfunkcja występuje z zapaleniem wątroby (stan zapalny), hepatozą (zwyrodnienie komórek), chorobami nowotworowymi narządu. Chociaż wątroba ma wysoki wskaźnik odzysku, jeśli nie pomożesz, istnieje ryzyko utraty ważnego narządu. Wtedy pomoże tylko przeszczep.

Przede wszystkim dla zdrowia wątroby zaleca się usunięcie z diety wszystkich przetworzonych produktów spożywczych, smażonych i ciężkich tłustych potraw. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku tłuszczu wieprzowego i jagnięcego, ponieważ tłuszcze te są przetwarzane przez żółć, a jeśli nie jest wystarczające w organizmie, może wystąpić poważne zatrucie..

Powstawanie kamieni żółciowych z powodu niewłaściwego metabolizmu zakłóca normalną pracę. Wraz ze wzrostem poziomu cholesterolu lub bilirubiny zmniejsza się objętość soli niezbędnej do ich rozpuszczenia. Powoduje to pojawienie się gęstych formacji zwanych kamieniami.

Inną częstą przyczyną patologii są choroby innych narządów trawiennych, w szczególności trzustki. Zaburzenia metabolizmu żółci występują przy niewłaściwym odżywianiu.

Pierwsze oznaki dysfunkcji narządów

Ponieważ wątroba ma wystarczająco duże możliwości kompensacyjne, choroby, zwłaszcza na początku, występują bez wyraźnych objawów. Ponieważ gruczoł należy do układu pokarmowego, powstające choroby objawiają się nieprawidłowym działaniem w przewodzie pokarmowym. Pacjenci odczuwają dyskomfort, ból w prawym podżebrzu, uczucie przelewania się. Dość często obserwuje się biegunkę i zaparcia, któremu towarzyszą nudności. Może wystąpić odbarwienie stolca, odbarwienie moczu i zażółcenie skóry..

Inne objawy choroby:

 • gorączka;
 • utrata apetytu;
 • uczucie słabości;
 • dreszcze;
 • gwałtowny spadek masy mięśniowej.

Jak utrzymać zdrowie wątroby

Aby utrzymać zdrowie wątroby, aby poradziła sobie z jej funkcjami, konieczne jest ograniczenie spożycia alkoholu, więcej ruchu, zmiana diety - zmniejszenie spożycia tłuszczów i węglowodanów. Konieczne jest zminimalizowanie stosowania leków przeciwdepresyjnych, antybiotyków, leków przeciwbólowych. Należy zwracać uwagę na higienę osobistą, myć ręce mydłem po ulicy i przed jedzeniem. Ważne jest, aby kontrolować wagę, używać kalkulatora kalorii, aby zapobiec otyłości.

Wątroba u ludzi. Gdzie się znajduje, funkcje, anatomia, objawy chorób, leczenie

Jednym z najtrudniejszych w diagnozowaniu i leczeniu narządów u ludzi jest wątroba. Pomimo faktu, że nowoczesne techniki diagnostyczne są na wysokim poziomie, raczej trudno jest poprawnie postawić diagnozę patologii tego narządu.

Czynność wątroby

Prawidłowo fizjologowie wątroby odgrywają ważną rolę w metabolizmie. Zwłaszcza jeśli chodzi o metabolizm białek, węglowodanów, związków tłuszczowych.

Udział narządu w metabolizmie węglowodanów jest nieoceniony. Głupio jest dziś, biorąc pod uwagę dostępne informacje, uważać, że tylko trzustka i wydzielana przez nią insulina są odpowiedzialne za wymianę cukrów..

Wątroba bierze udział w tak ważnych procesach, jak glikoliza (rozkład glukozy na prostsze związki z uwalnianiem energii) i glukoneogeneza (synteza glukozy z metabolitów niewęglowodanowych). Rolą narządu jest tworzenie zaangażowanych układów enzymatycznych oraz regulacja glikolizy i glikoneogenezy.

Czynność wątroby ludzkiej

Metabolizm lipidów znajduje się również pod „ścisłą kontrolą” hepatocytów (komórek wątroby). Uczestniczą zarówno w procesach rozkładu, jak i tworzeniu nowych złożonych substancji z prostych.

Ludzka wątroba znajduje się w jamie brzusznej. Anatomiczna bliskość narządów trawiennych wyjaśnia rolę narządu w procesach trawiennych. W hepatocytach zachodzi tworzenie żółci, które wzdłuż śródwątrobowych dróg żółciowych wchodzi do pęcherzyka żółciowego, a następnie do dwunastnicy.

Wątroba jest rodzajem fabryki do produkcji substancji aktywnych hormonalnie. Dlatego możemy pośrednio powiedzieć, że opisany organ jest uczestnikiem wszystkich rodzajów wymiany.

W wątrobie powstaje ogromna ilość białek - enzymów, nośników i transporterów. Nic dziwnego, że nazywa się to białkiem - organem syntetycznym. Powstają tutaj liczne czynniki krzepnięcia, które określają ważną rolę wątroby w hemostazie (utrzymywanie płynnego stanu krwi w normalnych warunkach i tworzenie się skrzepów krwi, jeśli konieczne jest zatrzymanie krwawienia).

Wątroba jest jednym z głównych narządów detoksykacji. Wiele leków dostających się do krwioobiegu ulega transformacji właśnie w hepatocytach, a następnie uświadamia sobie ich działanie.

Komórki wątroby i syntezowane przez nie enzymy biorą udział w cyklu ornityny, tworząc końcowy produkt metaboliczny - mocznik. Dlatego cykl nazywany jest również mocznikiem. Najważniejsze jest usunięcie zasad azotowych (produktów metabolizmu białka) przez wątrobę.

Struktura

Jest to niesparowany narząd miąższowy, który w swojej strukturze nie ma wnęk. Ale dość obficie zaopatrzony w krew. Tak zwana cudowna sieć zespoleń między żylnymi naczyniami włosowatymi różnych układów: portal i żyła główna dolna znajdują się w wątrobie.

Wątroba składa się z 2 płatów: prawego i lewego. Pierwszy to znacznie więcej. Chirurgom wygodniej jest podzielić organ topograficznie na segmenty. Jest ich osiem..

Struktura wątroby jest kombinacją hepatocytów - komórek wątroby, które spełniają podstawowe funkcje. Pomiędzy nimi są drogi żółciowe i naczynia włosowate krwi. Strukturalnie funkcjonalna jednostka wątroby jest uważana za zrazik. Zawiera gałąź tętnicy wątrobowej, zarówno żyły, jak i przewody żółciowe.

Na zewnątrz wątroba pokryta jest gęstą, trwałą kapsułką Glisson. To z jego napięciem pojawia się dyskomfort i ból w prawym podżebrzu.

Bliżej bram wątroby (miejsce zlewu wielkich naczyń) znajduje się woreczek żółciowy i pozawątrobowe drogi żółciowe. Ludzka wątroba znajduje się pod przeponą. Ten konkretny mięsień jest ograniczony od jamy klatki piersiowej. Narząd otrzewny jest pokryty mezoperotoneal: po obu stronach.

Powyżej i po lewej stronie wątroby znajduje się żołądek i głowa trzustki. Na tylnej powierzchni styka się z prawą nerką. Poniżej - z licznymi pętlami jelita cienkiego.

Rodzaje chorób

Istnieje ponad 5 tuzinów chorób, które różnią się charakterem, przyczyną i mechanizmami występowania, objawów i podejść do leczenia. Dziś niezawodnie wiadomo, że z wiekiem co 3 osoby cierpią na patologię opisywanego narządu.

Najtrudniejsze choroby pod względem terapeutycznym są dziedziczne. Jest praktycznie niemożliwe przewidzieć lub przewidzieć ich wystąpienie, a tym bardziej zapobiec im..

Niedorozwój narządu (jego niedorozwój) jest leczony albo przez przeszczep w wieku dorosłym, albo przez leczenie zastępcze, co jest niezwykle trudne. Ponieważ musisz pracować na wszystkich rodzajach wymiany. Aplasia (całkowity brak narządu) - rzadka sytuacja, niezgodna z życiem.

Nie tylko wrodzone uszkodzenie wątroby wpływa na jej funkcję. Istnieje stan, taki jak atrezja przewodów żółciowych. Jest wrodzony i w pewnym momencie objawia się objawami wątrobowymi..

Dziedziczna patologia może dotyczyć układów enzymatycznych. Tak więc naruszenie metabolizmu pigmentowanych związków (bilirubiny) i miedzi powoduje nieprawidłowe działanie i pogorszenie czynności wątroby. Są to znane łagodne hiperbilirubinemie, a także choroba Wilsona-Konovalova.

Choroby zapalne są reprezentowane przez najszerszą grupę. Są to wirusowe zapalenie wątroby o etiologii wirusowej i zmiany zapalne spowodowane przez pasożyty. Specjalną grupą jest ropne połączenie tkanki wątroby lub ropni. Ta patologia jest leczona wyłącznie interwencją chirurgiczną na oddziale chirurgicznym..

Choroby autoimmunologiczne wątroby i strefy wątrobowo-dwunastniczej nie są dziś rzadkością. Wynika to z poprawy systemów diagnostycznych, gromadzenia wiedzy, informacji i ogólnie rozwoju medycyny. Ale etiologia (przyczyny) i mechanizmy rozwojowe nie zostały jeszcze w pełni zbadane, dlatego cierpi aspekt leczenia autoimmunologicznej patologii wątroby.

Pomimo faktu, że medycyna od dawna posuwa się naprzód w leczeniu chorób zakaźnych, choroby takie jak gruźlica i kiła nie zapadły w zapomnienie. Pale Terponema i Bacillus Kocha nadal powodują niespecyficzne zapalenie tkanki wątroby.

Zmiany naczyniowe są bardziej typowe dla starszych pacjentów z już obciążoną historią. Tak więc marskość serca jest powikłaniem niewydolności serca, która z kolei powstaje w wyniku nadciśnienia, choroby wieńcowej lub wad zastawkowych. Uwzględniono również nadciśnienie wrotne, zakrzepicę żył w strefie wątrobowo-trzustkowo-dwunastniczej, różne przetoki..

Oprócz powyższego istnieją również takie grupy patologii:

 • guzy;
 • torbiele;
 • naciek tłuszczowy lub stłuszczeniowe zapalenie wątroby (otyłość wątroby);
 • obrażenia.

Osobno rozważa się marskość wątroby z rozwojem powikłań śpiączki i encefalopatii..

Objawy

Wątroba w chorobach związanych z zapaleniem lub mnóstwem narządów powoduje, że osoba czuje się ciężka w prawym podżebrzu (tam, gdzie jest). Czucie może być różne: od łagodnego dyskomfortu do silnego bólu.

Jeśli przyczyną jest choroba pęcherzyka żółciowego (skurcz zwieracza, dyskinezy, choroba kamieni żółciowych), wówczas opisany dyskomfort związany jest z posiłkami i wzrasta po błędzie diety.

Zapaleniu wątroby, zaostrzeniu stłuszczenia wątroby i odzwierciedleniu bólu w chorobach pęcherzyka żółciowego towarzyszą objawy dyspeptyczne:

 1. Odbijanie.
 2. Nudności.
 3. Wymioty.
 4. Gorycz w ustach.
 5. Zmniejszony apetyt aż do anoreksji.
 6. Taboret płynny lub półformowany.

W badaniu palpacyjnym prawej hipochondrium odczuwa się ból. Jeśli przyczyną jest patologia pęcherzyka żółciowego, wówczas objaw Ortnera staje się pozytywny (bolesne stukanie prawego łuku żeńskiego).

Przy przewlekłym uszkodzeniu wątroby wszystkie rodzaje metabolizmu są stopniowo zakłócane. To odbija się na skórze. Istnieje tak zwane „piętno wątroby”. Najbardziej znane są pajączki.

Tak zwane jaskrawo różowe lub liliowe „pająki”, znajdujące się u kobiet w dekolcie oraz u mężczyzn na twarzy, policzkach. Pojawienie się tych sieci wiąże się ze wzrostem zawartości estrogenu, który nie ma czasu na metabolizm przez dotkniętą wątrobę. Duży odsetek przypadków wiąże się z nadmiernym spożyciem alkoholu..

Dłonie wątroby są kolejnym objawem przewlekłej patologii narządów. Inną nazwą tego objawu jest rumień dłoniowy, to znaczy zaczerwienienie dłoni. Jest trwały, nie wzmacnia się i nie osłabia, w zależności od warunków środowiskowych..

Cała skóra u osób z chorobami wątroby wygląda bardzo charakterystycznie. Ma żółtawy, szafranowy (brudnożółty), czasem nawet zielony kolor. Twardówka oczu jest również żółtaczka, czasem subiktyczna.

W przypadku upośledzenia czynności wątroby obserwuje się pogorszenie przebiegu łuszczycy. Łuszczące się płytki zwykle się łączą. Zasadniczo uzyskanie remisji staje się trudniejsze lub te jasne odstępy stają się krótsze.

W końcowym stadium niewydolności wątroby może pojawić się grudkowa, a nawet polimorficzna (niejednorodna wysypka). Tylko glukokortykoidy pomagają się pozbyć, ale nie na długo.

Swędząca skóra jest bardzo częstym towarzyszem chorób wątroby. Występuje częściej na tułowiu i szyi. Bardzo słabo reaguje na objawowe leczenie lekami przeciwhistaminowymi. Swędzenie nasila się w nocy. Fenobarbital lub inni przedstawiciele barbituranów czasami pomagają..

W późniejszych etapach struktura snu jest zaburzona. Senność wzrasta w ciągu dnia, a wieczorem, wręcz przeciwnie, zwiększa się aktywność. A w ciągu dnia zmniejsza się zdolność do pracy i koncentracja.

Język się zmienia, nakłada się na niego nieprzyjemna, luźna biała lub żółtawa powłoka. Kubki smakowe są wygładzone, język staje się jakby lakierowany, polerowany. Pokazuje odciski zębów.

Z powodu zmniejszenia syntezy białek we krwi krąży mniej czynników krzepnięcia, dlatego możliwe jest powstawanie siniaków. Martwi się o nos, dziąsła i inne krwawienia.

Trawienie jest zaburzone. W przypadku patologii wątroby jedzenie jest trawione gorzej, ponieważ w dotkniętych komórkach wątroby wytwarzanych jest mniej enzymów i innych białek pomocniczych..

Niepokojąca jest biegunka z tak zwanymi „tłustymi”, błyszczącymi od wysokiej zawartości lipidów stolcami. W chorobach pęcherzyka żółciowego kał może całkowicie odbarwić. Jednocześnie mocz ciemnieje, jego konsystencja zmienia się z powodu tego, że jest bardziej pienisty i zawiera więcej kwasów żółciowych.

Przyczyny choroby

Pierwszą najczęstszą przyczyną patologii jest wirusowa. Przede wszystkim są to wirusy zapalenia wątroby. Są one przekazywane na różne sposoby, różnią się również nasilenie i charakter przebiegu wywołanej choroby.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A jest dobrze znaną chorobą Botkina lub żółtaczką. To jest choroba kwarantannowa. Spowodowane przez wirusową cząsteczkę. Postępuje dość korzystnie, bez marskości i ciężkiej niewydolności narządów. W większości przypadków choroba ta dotyka w dzieciństwie, docierając do przedszkoli lub szkół.

Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B zakaża już starszych pacjentów. Jest to choroba kontaktowa z krwią związana z bezpośrednim kontaktem z błoną śluzową lub płynami ustrojowymi..

Choroba, która również nie jest podatna na ciężki przebieg, jest dziś podatna na leczenie etiotropowe. Piorunujące zapalenie wątroby jest bardziej agresywne, gdy oprócz wirusa zapalenia wątroby typu B dołączona jest cząsteczka satelity E. Fatalne skutki nie są wykluczone..

Wirusowe zapalenie wątroby typu C występuje na początku całkowicie niezauważone. Ale wynikiem choroby jest jedna - marskość wątroby, ciężka niewydolność wątroby. „Czuły zabójca” może „milczeć” przez rok, dwa lub więcej.

Wszystko zależy od początkowych cech układu odpornościowego i przenoszenia wirusa. Pomimo możliwego wyleczenia wirusa, choroba pozostaje niebezpieczna i podstępna, ponieważ to ten typ zapalenia wątroby jest głównym powodem powstawania marskości wątroby.

Oprócz wirusów zapalenia wątroby, wśród tej grupy czynników zakaźnych, które powodują zapalenie tkanki wątroby, wyróżnia się następujące wirusy:

 • wirus cytomegalii;
 • Wirus Epsteina-Barra;
 • wirusy opryszczki;
 • cząstki adenowirusowe;
 • enterowirusy.

Wątroba pełni funkcję filtrującą w ludzkim ciele. Większość wchodzących substancji z zewnątrz i syntetyzowanych wewnątrz dostaje się do tego narządu, gdzie istnieją systemy odpowiedzialne za wytwarzanie niezbędnych enzymów.

Alkohol jest metabolizowany wyłącznie w wątrobie. Jego nadmiar prowadzi najpierw do zwyrodnienia tłuszczowego hepatocytów. Następnie dołącza się aseptyczne zapalenie, które zwiększa się w okresie przyjmowania alkoholu. Następnie powstaje marskość wątroby.

Leki mają toksyczny wpływ na narząd. Najbardziej agresywne działanie antybiotyków (szczególnie tych stosowanych w leczeniu gruźlicy), leków przeciwdepresyjnych, leków przeciwnowotworowych. Negatywny wpływ statyn na komórki wątroby jest znany..

Dotyczy to leków starej generacji, które obniżają poziom cholesterolu. Dlatego lekarze zalecają monitorowanie poziomu transaminaz wątrobowych podczas leczenia.

Diagnostyka

Pierwszą rzeczą do zrobienia w planie diagnostycznym podejrzenia choroby wątroby jest biochemiczne badanie krwi. Nawet najmniejszy zakres wskaźników powie ci, czy występują problemy z ciałem.

Najprostszym jest określenie poziomu białka i albuminy. W przypadku ciężkiej marskości wątroby jego poziom znacznie spada. Stężenie transaminaz wątrobowych - aminotransferazy asparaginianowej ASAT i aminotransferazy alaninowej ALAT wyraźnie odpowiada na pytanie, czy istnieje zespół cytolizy towarzyszący zaostrzeniu chorób przewlekłych ze składnikiem zapalnym.

Przy normie do 40 U / L ten parametr w przypadku aktywnego stadium choroby jest co najmniej trzy razy wyższy niż ten poziom.

Bilirubinę całkowitą i jej frakcje określa się z podejrzeniem zapalenia wątroby, żółtaczki obturacyjnej. W przypadku wykrycia we krwi ponad 300 μmol / L tego metabolitu, żółtaczkowego zabarwienia skóry i błon śluzowych obserwuje się twardówkę. Często przyczyną tych zmian jest dziedziczny metabolizm pigmentów.

Zespół zastoju żółci w wątrobie lub cholestaza jest wykrywany poprzez oznaczenie GGTP i fosfatazy alkalicznej. Poniżej znajduje się bardziej ukierunkowane poszukiwanie czynnika sprawczego..

Jeśli podejrzewasz zakaźny lub pasożytniczy charakter choroby, zaoferuj następujące badania immunologiczne:

 1. Przeciwciała wirusa zapalenia wątroby typu C..
 2. Jakościowe oznaczanie miana wirusa metodą PCR.
 3. Przeciwciała przeciwko powierzchniowemu wirusowi zapalenia wątroby typu B i rdzeniowemu antygenowi.
 4. Immunoglobuliny klasy G dla antygenów opisthorchis, lamblia, toksokaru i innych pasożytów.

Po metodach laboratoryjnych przechodzą na stosowanie instrumentów. Przede wszystkim jest to badanie ultrasonograficzne..

Pomaga określić:

 • rozmiar;
 • jednorodność jego struktury;
 • dopływ krwi;
 • torbiele;
 • guzy;
 • nowotwory;
 • inne zmiany ogniskowe.

Przybliżony koszt badań instrumentalnych wynosi:

UsługaCena, rub.)
Pobieranie krwi z żyły60
Definicja ASAT i ALAT160
Oznaczanie fosfatazy alkalicznej i GGTP220
Badanie wymiany pigmentu (bilirubina i frakcje)260
Krew na zapalenie wątroby typu C i B (ELISA, badania przesiewowe)360
USG narządów wewnętrznych jamy brzusznej500
Tomografia komputerowa brzucha3500
Tomografia komputerowa brzucha z kontrastem7200
Scyntygrafia10 000
Angiografia5000

Ludzka wątroba znajduje się w jamie brzusznej, dlatego jej strukturę można wyraźniej określić za pomocą tomografii komputerowej narządów jamy brzusznej. Lepiej jest zastosować technikę przy użyciu związków kontrastowych. Jeśli podejrzewa się guzy, stosuje się scyntygrafię. Ma charakter informacyjny, ale jednocześnie jest drogi..

Kiedy iść do lekarza

Każdy dyskomfort w prawym podżebrzu powinien być okazją do poszukiwania pomocy. W końcu jest to znak patologii wątroby lub pęcherzyka żółciowego. W przypadku wykrycia objawów encefalopatii (drżenie, zaburzenia snu), swędzenia skóry i innych stygmatów wątrobowych, należy skonsultować się z lekarzem, gastroenterologiem lub specjalistą chorób zakaźnych.

Zapobieganie

Zakaźnemu zapaleniu wątroby można zapobiec, unikając wątpliwego i niechronionego seksu. Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C jest łatwiejsze, ponieważ dawka zakaźna jest bardzo mała. Dlatego musisz być bardzo ostrożny podczas wizyty w klinikach dentystycznych, salonach tatuażu, gabinetach manicure i pedicure, saunach, fryzjerach.

Zapobieganie infekcji pasożytami polega na selektywnym, dokładnym wykorzystaniu mięsa i ryb. Produkty poddane wystarczającej obróbce cieplnej..

Toksycznego uszkodzenia wątroby można uniknąć poprzez monitorowanie wartości czynności wątroby przy dalszym stosowaniu leków. Uważaj na alkohol i napoje na jego bazie, szczególnie te słabe..

Metody leczenia

Istnieje terapeutyczne i chirurgiczne podejście do leczenia patologii narządów. Pierwszy obejmuje wyznaczenie hepatoprotektorów, leków przeciwwirusowych i innych leków.

Ludzka wątroba znajduje się w jamie brzusznej, w pobliżu innych narządów wewnętrznych i jest bogato zaopatrzona w krew. Dlatego nie jest tak łatwy w obsłudze. Ta metoda jest stosowana w przypadku urazu lub w przypadku ropnia (ropne połączenie tkanki). Innym wskazaniem jest krwawienie, w tym spowodowane guzami.

Leki

W przypadku wirusowego zapalenia wątroby stosuje się specyficzną terapię. Są to leki działające na DNA i RNA cząstek wirusowych. Skuteczny Sofosbuvir, Lamivudin. Czas trwania kursu, sam lek jest wybierany przez lekarza chorób zakaźnych, biorąc pod uwagę cechy przebiegu choroby i indywidualne cechy ludzkiego ciała.

Hepatoprotectors to duża grupa leków. Ze względu na różne mechanizmy chronią komórki wątroby przed dalszym zniszczeniem i przyczyniają się do ich regeneracji..

 • Fosfogliw - lek na bazie kwasu lukrecjowego. Pomaga chronić wątrobę przed peroksydacją lipidów ze względu na właściwości przeciwutleniające. Dawka zależy od masy. Kurs trwa do miesiąca, kilka razy w roku. Lek jest wskazany w przewlekłych chorobach wątroby. Bardzo skuteczny w przypadku aktywnego zapalenia wątroby..
 • Essential Forte - sposób na uzupełnienie składu błon komórkowych wątroby, ponieważ zawiera składniki. Są to niezbędne fosfolipidy. Jest stosowany w alkoholowej chorobie wątroby, stłuszczeniu wątroby. Kurs - co najmniej 30 dni. Dawkowanie - 2 kapsułki trzy razy dziennie.
 • Urdox to lek na bazie kwasu ursodeoksycholowego. Stabilizuje również skład kwasów, ściany hepatocytów. Kurs trwa do miesiąca. 2-3 tabletki w nocy przez okres do 2 miesięcy Pierwsze dni należy przyjmować tylko z lekami przeciwskurczowymi.

Metody ludowe

Aby „oczyścić” wątrobę, często zaleca się stosowanie bulionu owsianego lub galaretki. To naprawdę bardzo skuteczny sposób na pozbycie się toksyn, toksyn i innych niepotrzebnych elementów. Przebieg przyjęcia nie przekracza 2 miesięcy.

Gotowanie wywaru jest proste. Stosowany w szklance dzień po posiłku. Aby to zrobić, 150 g suchego owsa umieszcza się w 1500 ml wrzącej wody. Około 20 minut gotowanie trwa. Następnie bulion filtruje się, chłodzi i pije następnego dnia. Stosowany w szklance dzień po posiłku.

Propolis jest znany z silnych właściwości przeciwutleniających. Dlatego znalazł zastosowanie w leczeniu problemów z wątrobą, nawet w przypadku nowotworów. Rozgniatany produkt miesza się z alkoholem w stosunku 1: 5. Po tygodniu nalewkę można spożywać do 30 ml dziennie. Przebieg leczenia wynosi 2-3 tygodnie.

Czosnek dobrze zwalcza również uszkodzenie wątroby. On przygotowuje się po prostu. Dwa zmiażdżone goździki wlewa się do szklanki schłodzonej wody, po dniu roztwór można już wypić. Zaleca się podzielić szklankę na dwie dawki: rano pół godziny przed śniadaniem i na obiad. Kurs trwa nie dłużej niż 2 tygodnie, ponieważ czosnek podrażnia błonę śluzową żołądka, a także może znacznie obniżyć ciśnienie krwi.

Inne metody

W leczeniu terminalnych sytuacji stosuje się pozaustrojowe metody detoksykacji. Najpopularniejsza jest plazmafereza. To jest oczyszczanie krwi przez upuszczanie krwi. Następnie krew ta jest odwirowywana, oczyszczana, czasem wzbogacana, a następnie ponownie wprowadzana do pacjenta. W ten sposób pozbywa się toksyn.

Przeszczep wątroby jest najskuteczniejszym lekarstwem na marskość wątroby. Jednak jego wdrożenie obfituje w wiele problemów, w tym prawnych. Nie wszyscy czekają w kolejce.

Możliwe komplikacje

Bez leczenia jednym z rezultatów jest marskość wątroby. Jest to nieuniknione wyginięcie funkcji ciała. Ten stan można wyleczyć jedynie przez przeszczep wątroby..

Spośród niebezpiecznych powikłań chorób wątroby wyróżnia się encefalopatia i stany krwotoczne. Encefalopatia objawia się osłabieniem, sennością, drżeniem, zaburzeniami funkcji poznawczych. W przypadku dekompensacji czynności wątroby może dojść do zmiany świadomości aż do śpiączki wątrobowej.

Stany krwotoczne rozwijają się w ramach zespołu ICE. Są to krwawienia zagrażające życiu, ponieważ bardzo trudno jest je zatrzymać.

Każdej osobie, która ukończyła 40 lat, zaleca się poddanie się badaniu lekarskiemu co najmniej raz w roku. Jednocześnie obowiązkowe jest znalezienie możliwości badania wątroby przez specjalistów w diagnostyce funkcjonalnej.

Projekt artykułu: Vladimir the Great

Wideo Anatomii Wątroby

Anatomia wątroby i pęcherzyka żółciowego: