Ból lewego żołądka

Ból brzucha po lewej stronie najczęściej wiąże się z chorobami i urazami narządów jamy brzusznej zlokalizowanymi w tym obszarze. Choroby i uszkodzenia ściany brzucha również powodują ból w tym obszarze..

 • część żołądka
 • śledziona
 • ogon trzustki
 • lewa nerka
 • częściowo lewy płat wątroby
 • pętle jelita cienkiego.
 • lewy dwukropek
 • lewy moczowód
 • częściowo wypełniony pęcherz
 • późna macica
 • tkanka miękka przedniej ściany brzucha

Choroby i urazy klatki piersiowej:

urazy ściany klatki piersiowej z uszkodzeniem żebra

zapalenie opłucnej różnego pochodzenia

zapalenie płuc lewy dolny płat

Zmiany żołądkowe:

Zmiany śledziony:

Uszkodzenie nerek:

Zmiany trzustkowe:

Ból w tym obszarze może być również spowodowany chorobami kręgosłupa:

Ból w lewym brzuchu

Każdy ból jest sygnałem zaburzenia w ciele. Często występuje na etapie choroby, kiedy możliwe jest całkowite wyleczenie. Dlatego lekarze zdecydowanie zalecają terminowe poszukiwanie pomocy medycznej i przeprowadzenie wszystkich możliwych badań w celu zidentyfikowania przyczyn.

Kiedy pacjent skarży się, że żołądek boli po lewej stronie, należy dowiedzieć się o naturze, dokładnej lokalizacji, czasie wystąpienia i innych właściwościach zespołu bólowego. Lewy brzuch jest zbyt niejasny, aby można go było natychmiast zdiagnozować..

Oto narządy, z których każdy może powodować podobne objawy. Ponadto nie można zignorować cech naczyń krwionośnych, unerwienia, komunikacji z impulsami z klatki piersiowej, kręgosłupa.

Anatomiczne cechy lewej połowy brzucha

Ból brzucha po lewej stronie może być spowodowany dowolną formacją anatomiczną zlokalizowaną w tej strefie. Należą do nich układ trawienny:

 • żołądek;
 • trzustka;
 • dwunastnica i połowa jelita cienkiego;
 • część okrężnicy z okrężnicy poprzecznej, opadającej, esicy i odbytnicy.

Organem tworzenia krwi i obrony immunologicznej jest śledziona. Narządy oddawania moczu i wydalania: lewa nerka, moczowód, pęcherz. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę możliwość uszkodzenia:

 • ściana brzucha i arkusze otrzewnej wyściełające wewnętrzną jamę;
 • dolne żebra po lewej;
 • naczynia i nerwy jamy brzusznej.

Nie rozważamy tutaj narządów miednicy leżących na samym dnie. Ich roli w badaniu kobiet i mężczyzn pod kątem bólu nie można ograniczyć w celu zidentyfikowania, na przykład, źródła zapalenia lub początkowego guza..

Mechanizm bólu brzucha

Uczucie bólu dla ciała służy jako reakcja ochronna. Wskazuje obrażenia i wymaga pomocy. Mechanizmem impulsów bólowych może być:

 • spastyczne skurcze lub nadmierne rozciąganie narządów pustych (jelit, żołądka, pęcherza i moczowodu);
 • wrzodziejący proces, który narusza integralność warstwy podśluzówkowej i mięśniowej (w samej błonie śluzowej nie ma receptorów bólu);
 • rozciąganie lub pękanie kapsułki narządów miąższowych (śledziona, nerka);
 • uszkodzenie gałęzi nerwowych i splotów (ze złamaniem żeber, procesami zapalnymi, próchnicą).

Klasyfikacja bólu obejmuje odmiany:

 • narząd - spowodowany uszkodzeniem jednego lub więcej narządów przez stan zapalny, niedokrwienie (zmniejszenie przepływu krwi przez tętnice), proces zakaźny, migruje ból w lewym brzuchu, nie ma epicentrum i dokładnej lokalizacji;
 • ciemieniowy - są związane ze ścianą brzucha, są wyraźnie zlokalizowane w miejscu zmiany;
 • neurogenny - spowodowany uszkodzeniem włókien nerwowych, zniekształceniem pulsu w mózgu, same narządy leżące w jamie brzusznej mogą nie zostać uszkodzone;
 • odbity - rzutowany na strefę mającą połączenie zgodnie z lokalizacją zwojów nerwowych rdzenia kręgowego.

Patologia brzucha jest spowodowana mieszanym mechanizmem. Jedno naruszenie pociąga za sobą reakcję łańcuchową. Znajomość połączonego procesu negatywnego pozwala wybrać optymalne leczenie przeciwdziałające i zmniejszające ból.

Co może rozpalić lewy brzuch?

Procesy zapalne po lewej stronie brzucha są uważane za najczęstszą patologię i najbardziej niebezpieczną dla życia ludzkiego. Dzięki wysokiej intensywności i słabym siłom ochronnym ciała przechodzą z narządów do płatów otrzewnej i pokrywają całą jamę brzuszną.

Może to towarzyszyć ciężkiemu zapaleniu otrzewnej i śmierci, pomimo leczenia. Choroby zapalne mają różne przyczyny. Ale koniecznie objawiają się bólem brzucha po lewej stronie, oznakami upośledzenia funkcji narządów.

Reakcja zapalna jest wywoływana przez mikroorganizmy (patogenne lub warunkowo patogenne, które stały się niebezpieczne), podrażnienie narządów chemikaliami, toksyczne trucizny, alergie na niektóre pokarmy, proces autoimmunologiczny spowodowany niejasną hiperaktywacją układu odpornościowego i tworzeniem się przeciwciał na własne komórki.

Nieżyt żołądka

Zapalenie żołądka jest najczęściej spowodowane infekcją Helicobacter pylori. Jest to odporny na kwas mikroorganizm, który wybrał strefę odźwiernika do „życia”. Choroba jest ostra (w przypadku zatrucia złej jakości żywnością, grzybami, alkoholem i jej substytutami) lub przewlekle z okresami zaostrzeń.

Nasilenie bólu pod żebrami i w nadbrzuszu zależy od postaci choroby. Kataralne zapalenie żołądka jest mniej dotkliwe. Intensywne odczucia, wymioty, nudności, zgaga, odbijanie, zmiana bólu na ostry obserwuje się w przypadku erozyjnego, zanikowego zapalenia błony śluzowej żołądka.

Naruszenie ruchliwości warstwy mięśniowej żołądka, skurcze spastyczne lub atonia, trudności w przechodzeniu grudki pokarmowej przez oddział odźwiernika i zwieraczy prowadzą do powstania choroby refluksowej przełyku z zawartością kwasu wrzuconą do przełyku lub żółciowego zapalenia żołądka.

Z udziałem przełyku pacjent odczuwa ból i pieczenie z góry nad nadbrzuszu, za mostkiem. Wydzielaniu żółci z dwunastnicy towarzyszy towarzyszące bulbitis i dyskinezy żółciowe, daje napromienianie bólu w górnej ćwiartce.

Wrzód trawienny

Wrzód żołądka, objawiający się bólami po lewej stronie brzucha, zlokalizowany jest w ciele wzdłuż dużej krzywizny. Może znajdować się w górnej części dwunastnicy. Charakterystyczny jest krojący charakter bólu. Wzmocnienie wiąże się z jedzeniem: po 30-60 minutach pojawia się ból brzucha, po półtorej godzinie, rano na czczo lub w nocy - z jelita.

W przerwach między atakami bólu, tępym, opuchniętym brzuchem zmienia się stolec od biegunki do zaparć. Pojawienie się krwi w wymiocinach i płynnych czarnych kałach wskazuje na krwawienie. Intensywnym objawom towarzyszą wymioty, zgaga, odbijanie.

Istotnym niebezpieczeństwem jest nagły ból „sztyletem”. Mówi o powikłaniu wrzodu trawiennego, perforacji w jamie otrzewnej lub w sąsiednich narządach (penetracja). Perforację częściej stwierdza się u pacjentów w podeszłym wieku przyjmujących długoterminowe niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki zawierające kwas salicylowy.

Ból w zapaleniu trzustki i innych chorobach trzustki

Trzustka jest jednym z ważnych narządów trawiennych. Komunikuje się z jelitem przez przewód główny, otwierając się w zwieraczu Oddi wraz z przewodami żółciowymi.

Zapaleniu (zapaleniu trzustki) towarzyszy ból brzucha po lewej stronie z ograniczonym rozprzestrzenianiem się tylko do ciała i ogona narządu. W całym procesie charakterystyczne są bóle pasa o wysokiej intensywności.

Choroba częściej związana jest z alkoholizmem i kamicą żółciową. Ma ostry i przewlekły przebieg. Towarzyszy mu biegunka z masywnym wydzielaniem kału pokrytym tłustym filmem. Pacjenci szybko tracą na wadze. Zaburzenie jelitowe.

Obecność kamienia w przewodzie trzustkowym, zwieracz Oddiego prowadzi do zablokowania, stagnacji soku trzustkowego i stopienia własnych tkanek. Częściej patologia wyraża się w bólu po prawej stronie, ale znaczna martwica miąższu dotyczy także lewej strony brzucha. Czasami występuje żółtaczka.

W trzustce powstaje torbiel rzekoma jako próba ograniczenia stanu zapalnego. W oddzielnej jamie ciała ciało przechowuje sok bogaty w enzymy. Powstaje w ciągu kilku tygodni po ataku zapalenia trzustki. Bóle są słabe, bolą. Na pierwszy plan wysuwają się oznaki upośledzonego wchłaniania tłuszczów i białek, niedoboru witamin i skłonności do krwawień.

Ropień to tworzenie się w trzustce jamy wypełnionej ropą. Powodem jest dodanie infekcji na tle ostrego zapalenia trzustki z martwicą części miąższu. Stan pogarsza się, ból w górnej części brzucha po lewej stronie pulsuje, wysoka gorączka.

Choroby śledziony

Chirurdzy zauważają, że w przypadku chorób śledziony silny ból nie jest typowy. Lewa strona i brzuch boli umiarkowanie, z powodu bólu, który pękają, ciągną, pogarszają się w późnych stadiach choroby.

Splenomegalia wyraża się w znacznym wzroście wielkości narządu (3 razy lub więcej), przelewem krwi. Częściej obserwowany przy zwiększonej syntezie elementów krwi, zwiększonym rozpadzie w odpowiedzi na infekcję.

Towarzysząca marskość wątroby z rozwojem nadciśnienia wrotnego. Objawy choroby podstawowej łączą się z bólami ciągnącymi w lewym brzuchu promieniującymi do lewego ramienia, temperatura często wzrasta.

Zapalenie okrężnicy jest zapaleniem torebki pokrywającej śledzionę. Zwykle wiąże się z uszkodzeniem sąsiednich narządów (jelit, lewej nerki, trzustki) lub otrzewnej. Stopień bólu w lewym brzuchu zależy od nasilenia reakcji zapalnej.

Zawał śledziony powstaje, gdy dochodzi do naruszenia przepływu krwi, choroby zakrzepowo-zatorowej tętnicy śledzionowej. Zakrzepica poprzedzona jest ciężką miażdżycą, arytmią serca. Sytuacja zagraża życiu pacjenta z powodu martwicy części narządu i możliwości masywnego krwawienia wewnętrznego. Klinicznie objawia się nagłym bólem brzucha po lewej stronie, nudnościami, wymiotami, gorączką.

Urazy mogą prowadzić do pęknięcia śledziony. Po pierwsze, naruszenia dotyczą struktur wewnętrznych, krwawienie występuje w miąższu narządu. W takim przypadku lewa strona brzucha i podżebrza zaczyna boleć u ofiary. Następnie wzrost ciśnienia wewnętrznego prowadzi do pęknięcia torebki śledziony, krwotoku w jamie otrzewnej. Rozwija się klinika wstrząsu krwotocznego.

Choroba jelit

Część pętli jelita cienkiego i grubego znajduje się w jamie brzusznej po lewej stronie. Zmiany patologiczne objawiają się dyskomfortem i bólem po pępku. Zespół jelita drażliwego to zespół objawów wskazujących na naruszenie jelita grubego.

Należą do nich ból brzucha po lewej stronie, naprzemienna biegunka lub zaparcia. Udowodniono bezpośrednie połączenie syndromu z zaburzeniami psychicznymi, wyczerpaniem nerwowym. Choroba wyjaśnia, dlaczego żołądek boli u osób podatnych na depresję, lęk. Badanie nie ujawnia żadnej patologii organicznej.

Choroba uchyłkowa powstaje pod wpływem stanów zapalnych lub wad wrodzonych. Z ściany jelita tworzą się workowate wypukłości (uchyłki). Jeśli stan zapalny, obserwuje się ostre bóle, nudności, wymioty, gorączkę, defekację i wydzielanie gazu są opóźnione. Częściej bóle przeszkadzają dolnej części brzucha po lewej stronie. Obszar ten jest bardziej podatny na uchyłkowatość..

Zapalenie jelit nazywane jest zapaleniem jelita cienkiego i grubego. Być może izolowane uszkodzenie tylko pętli jelita cienkiego (zapalenie jelit) i okrężnicy (zapalenie jelita grubego).

Przyczyny choroby są bardzo różnorodne:

 • bakterie chorobotwórcze;
 • dysbioza normalnej flory;
 • reakcje autoimmunologiczne;
 • zatrucie pokarmowe;
 • sole metali ciężkich;
 • zaburzony przepływ krwi w naczyniach krezki.

Objawy objawiają się ciężką biegunką z krwią i śluzem w kale, bólem jelit, wzdęciami, utratą apetytu i gorączką. Nieswoiste wrzodziejące zapalenie jelita grubego powoduje ból spastyczny w lewej dolnej części bliżej pachwiny, który nasila się po wypróżnieniu, po wysiłku.

Choroba Leśniowskiego-Crohna odnosi się do dziedzicznej patologii autoimmunologicznej. Wpływa na cały przewód pokarmowy, ale częściej jelita. Towarzyszy temu uporczywa biegunka, szwy i bóle, wzdęcia, utrata masy ciała. Najbardziej podatne na dzieci w wieku dojrzewania i młodych ludzi. Długotrwały przebieg z powstawaniem zmian bliznowatych, które utrudniają drożność.

Zaparcia spastyczne i atoniczne występują z powodu utraty funkcji regulacyjnej ruchliwości jelita grubego. Opóźnione opróżnianie prowadzi do zatrucia organizmu, powodując skurczowy ból (ze skurczem) lub pękanie (z atonią).

Niedrożność jelit powstaje w wyniku uporczywego skurczu, niedrożności światła jelita kamieniami kałowymi, skrętu uchyłka, zrostów i obrzęku. Jednocześnie zatrzymuje się przepływ treści, część znajdująca się powyżej puchnie. Ból, w zależności od przyczyny, nasila się stopniowo lub pojawia się nagle.

Wyłącznie choroby odbytnicy (zapalenie odbytnicy, zapalenie przyzębia) są spowodowane infekcją błony śluzowej, hemoroidów. Charakteryzują się intensywnym bólem po lewej stronie, w okolicy biodrowej, sięgającym do odbytu, pogarszanym przez ruchy jelit, napięcie mięśniowe (fałszywe pragnienie).

Guzy

Oznaką wzrostu guza jest ból w lewej części brzucha. Patologia ma niezwykle poważne konsekwencje. Bardzo ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że objaw bólowy pojawia się już przy znaczącym procesie, przerzutach.

W początkowych stadiach nowotwory złośliwe maskują się jako powolne choroby, powodują uczucie sytości w jamie brzusznej, utratę apetytu, niestabilny stolec, niezrozumiałą gorączkę.

W lewej połowie brzucha ból obserwuje się w raku ciała i ogonie trzustki, żołądka (w górnej części), w okolicy bocznej i biodrowej z rakiem jelita grubego. W tym samym czasie objawy niedrożności jelit (opóźnienie stolca, gaz).

Choroby układu moczowego

Zapalenie lewej nerki (odmiedniczkowe zapalenie nerek) powoduje intensywny ból rozrywający po lewej stronie. Nasilają się wraz z ruchami, towarzyszą im bóle i częste oddawanie moczu, gorączka z dreszczami i pocenie się.

Kamienne odmiedniczkowe zapalenie nerek i kamica są powiązane patogenetycznie z naruszeniem przepływu moczu przez miedniczkę nerkową, moczowód. Stagnacja wywołuje stan zapalny i odwrotnie, zapalenie zwiększa ryzyko powstawania kamieni. Zaburzenia układu moczowego są szczególnie niebezpieczne dla kobiety w ciąży.

Kolce nerkowej po lewej stronie towarzyszy silny ból w dolnej części pleców i brzucha z promieniowaniem do moszny u mężczyzn, w pachwinie u kobiet. Pacjent jest pobudzony, krzyczy z bólu, oddawanie moczu jest opóźnione podczas bolesnych pragnień. Atak może zakończyć się sam, bez leczenia, jeśli pozostawi kamień z moczem. Zazwyczaj krwawienie pod koniec oddawania moczu z powodu uszkodzenia moczowodu.

Nefroptoza lub wypadnięcie lewej nerki o ponad 2 cm na wysokości wdechu powstaje po ciąży, urazie, z nagłą utratą masy ciała. Głównym objawem będzie silny ból w lewym podżebrzu, dolnej części pleców i podbrzuszu. Wzmacnia się w pozycji pionowej, zmniejsza się podczas leżenia (nerka przechodzi do normalnej pozycji).

Wodonercze powstaje z przedłużonym naruszeniem odpływu moczu z nerki, zniszczona miednica i kielichy przekształcają się w jedną dużą jamę. Wraz ze wzrostem kanaliki nerkowe i nefrony są ściśnięte i umierają.

Wodonercze lewostronne powodują tępe bóle po lewej stronie brzucha, dolnej części pleców z napromieniowaniem pachwiny. Lewa nerka przestaje funkcjonować. Wydalanie moczu odbywa się tylko poprzez zwiększone obciążenie prawego narządu.

Ból mięśni i nerwoból

Jeśli bóle w lewym górnym brzuchu pojawiają się wraz z ruchami, kaszlem, głębokim wdechem, możemy dojść do wniosku o ich pochodzeniu mięśniowym. Neuralgia międzyżebrowa jest spowodowana hipotermią, zwiększoną aktywnością fizyczną, niewygodną postawą w pracy.

Bóle korzeniowe z naruszeniem gałęzi pochodzących z kanałów kostnych rdzenia kręgowego występują u pacjentów z osteochondrozą kręgosłupa. Jeśli występuje uszkodzenie w dolnej części klatki piersiowej i odcinka lędźwiowego, możliwe jest naświetlanie lewej strony i brzucha.

Różnica w objawach i różnorodność patologii, której towarzyszy ból w lewym brzuchu, wymagają terminowego zbadania pacjenta, konsultacji i wyznaczenia leczenia przez specjalistów.

Co boli dolny lewy brzuch u kobiet i co może być przyczyną?

Ból w dolnej części brzucha po lewej stronie jest jedną z częstych dolegliwości kobiet. Może być wiele przyczyn ich rozwoju i nie wszystkie są nieszkodliwe. Należy pamiętać, że ból w dolnej części brzucha może mieć kilka przyczyn, czasami nie jest to patologia układu rozrodczego, ale inne narządy.

Przyczyny

Śledziona

Może być wiele przyczyn choroby tego narządu.

Należy zauważyć, że śledziona jest jednym z najważniejszych narządów układu krwiotwórczego, odbywa się w nim proces wykorzystywania zużytych czerwonych krwinek, a także niektóre główne części układu odpornościowego..

Zwykle tragant miąższowy jest pozbawiony receptorów bólu, a ból może wystąpić tylko w torebce narządu.

Przyczyny bólu w dolnej części brzucha można podzielić na kilka grup:

 1. immunologiczny;
 2. zapalny;
 3. złośliwy;
 4. traumatyczny.

Ból występujący u kobiety po każdym uderzeniu mechanicznym, urazie, wstrząsie, upadku itp. najczęściej ostry, któremu towarzyszy rzadka bolesność, może promieniować na całej powierzchni brzucha, a także towarzyszyć mu oznaki wstrząsu krwotocznego z powodu bogatego dopływu krwi do narządu.

W tym przypadku ból jest tępy, częściej ma niewielki charakter rozproszony. Występuje z powodu ogólnego stanu zapalnego tkanki lub utworzenia zamkniętego ropnego ogniska.

Jelita

Ten typ patologii jest dość powszechny i ​​to z nim diagnostyka różnicowa jest wykonywana w praktyce ginekologicznej. Rzeczywiście wiele kobiet przez całe życie może przychodzić do lekarza z dolegliwościami bólowymi w dolnej części brzucha, należy zauważyć, że są one zlokalizowane najczęściej po lewej stronie.

Biorąc pod uwagę anatomiczną budowę ciała, należy zauważyć, że w tym obszarze kobieta ma esicy okrężnicę.

Jest to jeden z odcinków jelita grubego, na który najczęściej wpływa patologia, i może być wiele przyczyn rozwoju bólu w dolnej części brzucha po lewej stronie.

Średni wiek, z którym przychodzą kobiety, może być różny, z chorobami zapalnymi esicy ma 25–35 lat, podczas gdy w przypadku innych patologii jest to głównie starszy wiek 60–80 lat.

Przyczyny i objawy:

 1. Ogromne znaczenie różnicowe ma fakt, że od początku menopauzy kobieta ma mniej patologii od lewego jajnika, ryzyko zapalenia przydatków jest bardzo niskie, istnieje szansa tylko na złośliwe uszkodzenie. W tym przypadku ból charakteryzuje się głównie bólem, ustępuje, rzadko gdy jest ostrym bólem. W takim przypadku należy zwrócić uwagę na stołek kobiety. Ból w tym przypadku jest tępy, zlokalizowany po lewej stronie, ale nie jest zbyt rozproszony, a wraz z nim nie występuje napromienianie.
 2. W ostrych chorobach zapalnych w jelicie ból może być ostry z natury, niezwiązany ze stolcem, ale także zlokalizowany w podbrzuszu i głównie po lewej stronie. Kobiety borykające się z tym problemem mają dość młody wiek, a także dużą liczbę czynników nerwowych, które prowadzą do ciągłego stresu. Choroby charakteryzujące te bóle to choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub inne przyczyny zakaźne..
 3. W niektórych przypadkach kobieta wiąże pojawienie się bólu z niektórymi czynnikami, na przykład podróżowaniem do egzotycznych krajów lub spożywaniem pokarmów, które są niezwykłe w diecie tego regionu. Zmiany w stolcu w większości przypadków są obecne, najczęściej są one podatne na częste.
 4. Dość powszechnym bólem w dolnej części brzucha po lewej jest dysbioza jelitowa. W tym przypadku, oprócz bólu, wzdęcia, uczucie ciężkości, zaburzenia stolca, a także ból są rozproszone.
 5. W rzadkich przypadkach może to mieć wpływ na inne części jelita, ale ból nie zostanie zlokalizowany poniżej, ale nieco wyższy, co natychmiast alarmuje ginekologa i wyda zalecenia do badania przez innych specjalistów.

Układ rozrodczy

Zapalenie jajowodów

Choroba występująca również pod nazwą zapalenie jajowodów. Występuje u kobiet w każdym wieku, ale najczęściej ma 20-35 lat.

Najczęściej przyczyną rozwoju tej patologii jest infekcja. Może to być spowodowane infekcjami przenoszonymi drogą płciową lub warunkowo patogenną florą, która zaczyna pojawiać się ze zmniejszoną odpornością.

W takim przypadku główną metodą przenoszenia lub prowokowania choroby jest rozwiązła płeć.

Jeśli zignorujesz proces i nie leczysz go na czas, prowadzi to do rozwoju procesu adhezyjnego, tworzenia objętości, przejścia do przewlekłej lub niepłodności.

Objawy

 1. Ból występuje zarówno przy całkowitym spoczynku, jak i przy nasileniu ruchów, może dać dolnej części pleców, boku.
 2. Towarzyszy temu pogorszenie stanu ogólnego, wzrost temperatury ciała, a także, w niektórych przypadkach, wymioty i zawroty głowy..
 3. Ból ma również charakter rozproszony i zwykle dołącza się wydzielanie z dróg rodnych, które ma charakter patologiczny, kolor jest biały z zielonym lub żółtym odcieniem, a także nieprzyjemny zapach.
 4. W większości przypadków łączy się również uszkodzenie pęcherza, co objawia się bólami, bólami oraz koniecznością działania.

Pęknięcie lub skręcenie torbieli jajnika

Jest to stan w ginekologii, który nie jest zapalny, ale uważany za ostry. Wynika to z faktu, że powstaje, zwykle spontanicznie. Rozwój torbieli w okolicy jajnika może poprzedzać taki stan, a ich rozmiary są dość duże.

Ta patologia może wystąpić w każdym wieku, ale głównie są to dziewczęta w wieku 18-30 lat.

Objawy

 1. Choroba objawia się ostrym bólem w dolnej części brzucha, postać może być bolesna lub ciężka.
 2. Kobieta jest zmuszona zajmować pozycję, w której przychodzi ulga. Jest to pozycja leżąca z kolanami przyłożonymi do żołądka, więc nacisk na dotknięty obszar zmniejsza się i odnotowuje się niewielką ulgę.
 3. Ból jest tak ostry, że zaburza palpację z powodu napięcia mięśni brzucha.
 4. Oprócz bólu w dolnej części brzucha lub rozlanej postaci pojawia się oznaka wstrząsu bólowego lub krwotocznego.
 5. Można zauważyć splątanie, obniżenie ciśnienia krwi, przyspieszenie akcji serca i zimny, lepki pot na powierzchni ciała.
 6. Niektóre kobiety odczuwają mimowolne oddawanie moczu lub wypróżnienia z powodu bólu..

Endometrioza

Jest to jeden z częstych problemów współczesnej ginekologii, a wynika to z faktu, że obecnie jego przyczyna nie została jeszcze dokładnie potwierdzona. Istnieje wiele teorii na różnych poziomach, ale nikt jeszcze nie znalazł dokładnych dowodów..

Ta patologia występuje u kobiet w wieku rozrodczym, jest to szczególnie ważne, ponieważ choroba jest zależna od hormonów, a jej rozwój jest związany z cyklem miesięcznym. Dlatego u kobiet w okresie menopauzy ta patologia nie powinna wystąpić.

Głównym objawem endometriozy jest ból, który po naciśnięciu jest umiejscowiony głównie w dolnej części brzucha.

Należy zauważyć, że istnieje wiele opcji choroby i przebiegu:

 • Jeśli jest to adenomioza, tj. endometrioza macicy, ból może być zlokalizowany w dolnej części brzucha wzdłuż linii środkowej, a jeśli występuje odchylenie narządu w tym lub innym kierunku, może być lewy i prawy. Zmiany mogą być zlokalizowane w jelitach, wiązadłach, za przestrzenią macicy, pęcherzem itp. Charakter bólu w zmianach w macicy jest dość typowy, jest to ból bólowy, który nasila się w okresie przed miesiączką. Jego pojawienie się następuje głównie w ciągu 3-4 dni. Może to być nudna natura bólu, a także ciągnięcie. Ponadto wzrost występuje podczas kontaktu seksualnego, kobieta częściej opisuje ten stan, który boli całą dolną część brzucha. Jednocześnie nie można jednoznacznie nazwać lokalizacji. Pojawienie się plamistego brązowego wydzielania odnotowano na kilka dni przed miesiączką i po niej. Zmienia się także natura miesiączki; towarzyszy im silny ból w podbrzuszu, a także duża objętość i czas trwania.
 • Wraz z rozwojem torbieli endometrioidalnej w jajniku ból jest również zlokalizowany w podbrzuszu, w tym przypadku pochodzi od strony, na którą wpływa jajnik. Należy zauważyć, że najczęściej dotyczy to lewego jajnika, tj. ból występuje bardziej po lewej stronie. Istnieją inne opcje rozwoju endometriozy. Wśród nich jest zewnętrzny, w którym inne narządy biorą udział w procesie patologicznym. W przypadku torbieli jajnika ból będzie miał nieco inny charakter. Niewielkim rozmiarom może towarzyszyć prawie niezauważalny okresowy ból o obolałej naturze, ale większym cystom lub wielu formacjom towarzyszy silny ból o przeszywającej lub obolałej naturze, powstający wyraźnie na prawej lub lewej dolnej części brzucha. Zewnętrznej endometriozie towarzyszy ból w podobnych warunkach, ale jednocześnie ból można wyraźnie zlokalizować w podbrzuszu po prawej lub lewej stronie. Taka choroba bardzo często prowadzi do rozwoju niepłodności, wymaga obowiązkowego leczenia i kontroli specjalisty.

Zapalenie przydatków

Jest to choroba zapalna układu rozrodczego Dona, która charakteryzuje się uszkodzeniem jajników..

Ta patologia występuje u kobiet w każdym wieku, ale najczęściej jest reprodukcyjna, z okresem maksymalnego występowania od 18 do 30 lat.

W tym przypadku główną przyczyną tego stanu zapalnego jest czynnik zakaźny, głównie o charakterze bakteryjnym.

Może to być zarówno flora oportunistyczna, jak i bakterie, które są absolutnymi patogenami, obejmują one gonokoki, chlamydie, trichomonady itp..

Zakażenie występuje zarówno seksualnie, ale także pod wpływem czynników prowokujących, które przyczyniają się do obniżenia odporności.

Objawy

 1. Głównym objawem zapalenia jajników jest ból w dolnej części brzucha po prawej lub lewej stronie, w zależności od lokalizacji procesu.
 2. Jej postać może być ostra lub bolesna. Zasadniczo nie zależą od żadnych warunków, ale mogą się nasilić po stosunku lub szybkim marszu..
 3. Towarzyszą temu również objawy zatrucia, gorączka.

Ciąża pozamaciczna

Jest to niebezpieczny stan patologiczny, który rozwija się u kobiet w wieku rozrodczym. Najczęściej proces ten może rozwinąć się po procesach zapalnych lub adhezyjnych w okolicy miednicy.

Patologie, takie jak zapalenie jajowodów, zapalenie jajowodów, zapalenie miedniczno-otrzewnowe itp. Poprzedzają ciążę pozamaciczną..

Występuje na tle opóźnienia miesiączki. Należy zauważyć, że są dwa etapy tego procesu, jest to niezakłócona i zaburzona ciąża.

Może występować w różnych obszarach, najczęstszą lokalizacją są jajowody, mogą to być jajniki, szyjka macicy, jama brzuszna.

Objawy

 1. Przejawia się jako zespół bólowy, który występuje w dolnej części brzucha po prawej lub lewej stronie.
 2. Przy niezakłóconym procesie ból jest często tępy i bolesny, który stopniowo nasila się.
 3. Palpacja i współżycie seksualne, a także aktywność fizyczna powodują ból.
 4. Z reguły nie ma bólu w spoczynku.
 5. Mogą nie występować inne objawy, czasami kobieta może zauważyć pojawienie się reakcji menstruacyjnej, która objawia się plamieniem plamki z dróg rodnych zgodnie z czasem trwania i czasem wystąpienia odpowiedniej miesiączki. Zaburzony proces objawia się bólem w dolnej części brzucha po prawej lub po lewej stronie, w niektórych przypadkach ból ma charakter rozproszony, co jest trudne do ustalenia dokładnej lokalizacji, podobny obraz zależy od czasu trwania ciąży.
 6. Ból występuje w spoczynku i nie zmniejsza się w innych warunkach..
 7. Nie ma oznak zatrucia i stanu zapalnego; temperatura ciała jest zwykle normalna.
 8. Może pojawić się zespół krwotoczny, któremu towarzyszy bladość skóry, wygląd zimnego, lepkiego potu, a także przyspieszenie akcji serca.
 9. Oprócz bólu kobieta może zauważyć pośrednie objawy ciąży, takie jak obrzęk gruczołów sutkowych, zatrucie itp. Podczas badania macica nie będzie odpowiadać przewidywanemu czasowi trwania ciąży.

Zespół Allena-Mastersa

Ta choroba jest obecnie dość rzadką patologią występującą w ginekologii, ale należy o tym pamiętać, ponieważ w niektórych przypadkach może to prowadzić do nieprawidłowej diagnozy i dalszego leczenia. Bardzo często choroba ta jest mylona z endometriozą ze względu na charakter bólu..

Taka patologia występuje najczęściej u kobiet w wieku od 25 do 35 lat, a zatem, jeśli diagnoza jest nieprawidłowa, kobieta cierpi na nią w późniejszym wieku. Ten kontyngent wiekowy związany jest przede wszystkim z głównym czynnikiem prowadzącym do bólu, najczęściej jest to poród patologiczny.

Zespół ten występuje z powodu szybkiego porodu lub niewłaściwego zarządzania drugim i trzecim okresem, któremu towarzyszy zbyt duży nacisk na macicę lub jej nadmierne rozciąganie i obniżanie. W rezultacie szerokie więzadło pęknięcia macicy, które jest głównym mechanizmem podtrzymującym.

Objawy

 1. Kobieta doświadcza silnego bólu, który występuje głównie po porodzie, ulega pogorszeniu w pozycji stojącej, a główny ból występuje po stronie, w której wystąpiło obciążenie.
 2. Jeśli na początkowych etapach ból jest wystarczająco ostry, wówczas staje się tępy, może ciągnąć. Kobieta zauważa wzrost bólu podczas stania, długiego chodzenia, a ona zejdzie głęboko w dolne sekcje, zarówno po lewej, jak i po prawej.
 3. Wzmocnienie występuje przed poprzednią miesiączką, dlatego wielu lekarzy myli tę patologię z endometriozą. Natura miesiączki nie zmienia się w żaden sposób, z wyjątkiem bólu pierwszych dwóch dni.

Klasyfikacja bólu

Należy również pamiętać, że ból w podbrzuszu może być inny.

Dlatego należy pamiętać, że jego natura odgrywa dużą rolę w diagnozie:

 • Zbolały. Ból charakterystyczny głównie dla stanów zapalnych.
 • Szwy Może to być ostry proces zapalny lub patologia związana z edukacją wolumetryczną..
 • Ostry. W tym przypadku ból w dolnej części brzucha występuje z powodu chorób niezapalnych. Należą do nich ciąża pozamaciczna, pęknięcie torbieli itp..
 • Pęknięcie Podobny rodzaj bólu jest charakterystyczny dla patologii przewodu żołądkowo-jelitowego lub jednego z etapów procesu zapalnego.

Co zrobić, gdy ból pojawia się w dolnej części brzucha?

Co robić, gdy pojawia się ból? Przy pierwszym pojawieniu się tych objawów należy skonsultować się ze specjalistą, ponieważ istnieje wysokie ryzyko powikłań. W niektórych przypadkach ból w dolnej części brzucha może prowadzić do zagrażających życiu konsekwencji..

Diagnostyka

Pojawienie się bólu w dolnej części brzucha po lewej stronie nie zawsze jest możliwe do szybkiego zdiagnozowania i postawienia dokładnej diagnozy. Taktyki zostaną wybrane na podstawie głównych objawów..

Kroki diagnostyczne:

 • Głównym krokiem w diagnozie każdej patologii będzie rozmowa ze specjalistą, wyjaśnienie skarg, dane z historii choroby itp. Po tym, jak przeprowadzana jest obowiązkowa kontrola, to od niego w dużej mierze zależy dalsze ustalanie spotkań.
 • Spośród laboratoryjnych metod diagnostycznych badanie krwi ma ogromne znaczenie, jest to określenie oznak zapalenia i niedokrwistości. Podobne badanie przeprowadzono dla wszystkich rodzajów patologii, ale jest najbardziej cenne w przypadku pękniętych torbieli, ciąży pozamacicznej, a także stanu zapalnego. Przy takiej patologii jak endometrioza nie występują zmiany. W niektórych przypadkach może być wymagane bardziej szczegółowe badanie układu krwionośnego, szczególnie jeśli dotyczy ono śledziony, ponieważ w tym przypadku bierze udział układ krążenia..
 • Konieczne może być wykonanie wymazu z flory pochwy. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy pojawia się ból w dolnej części brzucha z powodu stanu zapalnego. W niektórych przypadkach można uzyskać określony patogen.
 • Spośród metod instrumentalnych obecnie najważniejszą jest ultradźwięki. Ponieważ metoda jest nieinwazyjna, jest przeprowadzana bez problemów dla wszystkich kobiet. Za jego pomocą można określić charakter formacji patologicznej, obecność wolnego płynu w miednicy, a także stopień dopływu krwi.
 • Można również zastosować metodę nakłucia tylnego fornixa. Zwykle przeprowadza się to, jeśli nie można wykonać innych badań w celu ustalenia obecności płynu w miednicy. Pozwala uzyskać zawartość i wizualnie ocenić charakter lekarza. Jeśli krew zostanie uzyskana za pomocą nakłucia, wówczas pośrednio można ocenić, czy w tej chwili występuje krwawienie.
 • W przypadku złożonej diagnostyki różnicowej lub poważnego stanu można zastosować diagnostyczną laparoskopię lub laparotomię, po czym przejść do leczenia.

Leczenie

Wybór taktyki będzie bezpośrednio zależeć od zidentyfikowanej patologii:

 • W obecności patologii od strony śledziony decyzję podejmuje hematolog. W takim przypadku może być leczniczy, chirurgiczny lub łączony..
 • W przypadku patologii przewodu żołądkowo-jelitowego dużą uwagę zwraca się na czynnik etiologiczny, ponieważ patologia może być chirurgiczna, terapeutyczna lub zakaźna.
 • W przypadku choroby takiej jak endometrioza ból w podbrzuszu można wyeliminować na kilka sposobów. Głównym i początkowym z nich jest lek, w tym przypadku wybiera się leki hormonalne, które mają działanie antyestrogenowe. W przypadku ich nieskuteczności można zastosować metody chirurgiczne..
 • W zmianach zapalnych wybór zależy od rodzaju patologii, najczęściej przepisywane są antybiotyki, a także detoksykacja i działanie przeciwzapalne. Aby przywrócić obronę organizmu, stosuje się immunostymulatory i immunomodulatory. Duże znaczenie przywiązuje się do przyjmowania witamin. Antybiotyki są wybierane na podstawie wrażliwości mikroorganizmów na nie.
 • W ostrej patologii chirurgicznej, a także w ciąży pozamacicznej stosuje się leczenie chirurgiczne. Wielkość operacji będzie bezpośrednio zależeć od stanu kobiety i tej samej wielkości obrażeń. W niektórych przypadkach może być konieczne całkowite usunięcie narządów, a także instalacja systemów do płukania ubytków podatnych na proces zapalny..

Zapobieganie bólom w dolnej części brzucha

Środki zapobiegawcze:

 • Zmiana stylu życia.
 • Konieczne jest regularne odwiedzanie specjalistów, a przy pierwszych objawach patologicznych warto zacząć diagnozować i leczyć na czas.
 • Ponadto należy zwrócić uwagę na jakość życia seksualnego, należy unikać przypadkowych relacji seksualnych, a także braku wyposażenia ochronnego z ludźmi, którzy nie są badani pod kątem infekcji przenoszonych drogą płciową.
 • Higiena osobista, szczególnie podczas podróży.
 • Monitorowanie stanu odporności, regularnego odżywiania, dobrego snu, zapobiegania infekcjom układu oddechowego i innym.

Ból lewego żołądka

Bolesne ataki po lewej stronie strefy pachwinowej wskazują na nieprawidłowe funkcjonowanie organizmu. Te pierwsze powstają na początkowych etapach rozwoju chorób, a te drugie mówią o zaniedbaniu niektórych patologii i wymagają interwencji chirurgicznej. Dlatego pożądane jest, bez względu na siłę i lokalizację bólu, jak najszybciej szukać pomocy w placówce medycznej w celu ustalenia choroby i terminowego leczenia. Trudno jest samodzielnie ustalić, co przeszkadza, łatwo samemu wyrządzić znaczną szkodę zdrowiu.

Co wywołuje dyskomfort po lewej stronie brzucha?

Lewa jama brzuszna jest miejscem, w którym znajdują się narządy i układy, w których objawy patologiczne są podobne. Trudno jest samodzielnie ustalić, co jest chore.

Przyczynami nieprzyjemnych objawów są nowotwory i nieprawidłowe działanie narządów:

 • Jelito grube, esicy i odbytnica;
 • Dwunastnica i część jelita cienkiego znajduje się po lewej stronie;
 • Trzustka;
 • Żołądek;
 • Śledziona;
 • Układ moczowo-płciowy: lewa nerka, pęcherz moczowy, moczowód.

Czynnikami wywołującymi bolesność są mechaniczne uszkodzenie tkanek, ścian jamy brzusznej, żeber, nerwów i naczyń krwionośnych znajdujących się po lewej stronie.

Przyczyny bólu w lewej części brzucha u mężczyzn

Główną przyczyną bolesnych skurczów i kolki w pachwinie po lewej stronie u mężczyzn jest nieprawidłowe działanie układu moczowego i narządów płciowych.

Patologie, które mogą powodować dyskomfort w dolnej części brzucha mężczyzny:

 • Skręt jądra - obrót gruczołu, a następnie uszczypnięcie powrózka nasiennego. Pojawiają się ostre cięcia.
 • Opadanie błon jąder jest chorobą, podczas której dochodzi do gromadzenia się surowiczego płynu między tkankami narządów płciowych. Narząd jest powiększony. Zespół bólu jest niewyrażony.
 • Żylaki to naruszenie wypływu krwi żylnej z jąder, co powoduje stagnację i brak tlenu. W tym przypadku bolesny ból jest zlokalizowany w pachwinie i ustępuje w obszarze lewej strony strefy jelita krętego.
 • Kolka nerkowa jest chorobą dróg moczowych, gdy proces usuwania moczu z nerek jest trudny z powodu tworzenia się kamieni. Nieprzyjemne bóle koncentrują się w tej połowie strefy pachwinowej, w której znajduje się dotknięta nerka.
 • Zapalenie pęcherza jest procesem zapalnym w układzie moczowo-płciowym, któremu towarzyszy okresowo nawracająca kolka pod żołądkiem w kierunku dróg moczowych.
 • Zapalenie najądrza jest zapaleniem przydatków gruczołów płciowych wywołanym infekcjami. Towarzyszy mu zaczerwienienie moszny, gorączka i silny ból w dolnej strefie pachwinowej.
 • Wrzodziejące zapalenie jelita grubego jest procesem patologicznego zapalenia błony śluzowej jelit. W przypadku zapalenia jelita grubego ból jest podawany do dolnej części pleców, dolnej części pleców i boku.
 • Choroby śledziony wywołane różnymi czynnikami charakteryzują się jej powiększeniem i stanem zapalnym, a towarzyszą im objawy bólowe w lewej górnej części brzucha..

Przyczyny bólu w lewej części strefy pachwinowej u kobiet

U kobiet objaw bólowy w pachwinie często pojawia się z powodu chorób ginekologicznych. Głównymi czynnikami prowokującymi są infekcje, stany zapalne, które nie pojawiają się przez długi czas, a pojawiające się bóle od dołu po lewej do pachwiny wskazują już na zaawansowany etap choroby. Te patologie obejmują:

 • Parametritis to proces zapalny obejmujący tkankę otaczającą macicę.
 • Zapalenie przydatków jest zapaleniem zlokalizowanym w przydatkach macicy.
 • Zapalenie jajowodu - zapalenie rozwijające się w jajowodach.
 • Zapalenie jajowodów - choroba zapalna, która rozprzestrzenia się przez jajowody i jajniki.

Lewa tkliwość brzucha u kobiet w czasie ciąży

Opisano wiele przypadków, gdy dyskomfort w pachwinie kobiety w ciąży występuje z powodu naturalnych zmian w ciele podczas wzrostu zarodka i nie jest patologiczny:

 • Wzdęcie - pojawia się w wyniku nagromadzenia gazów, gdy jelita są ściskane przez rosnący płód. Ściany narządu są rozciągnięte, pojawia się tępy ból.
 • Dysbakterioza - mikroflora jelitowa zmienia się z powodu nieprawidłowego działania układu odpornościowego, naruszenia zwykłej diety. W rezultacie przyszła matka ma biegunkę lub zaparcia, skurcze i pulsujący ból.
 • Rozciąganie ścian brzucha w ostatnich miesiącach ciąży powoduje dyskomfort w mięśniach, które są tymczasowe.

Patologie wywołujące bolesne ataki po lewej stronie kobiety w ciąży i wymagające natychmiastowego leczenia u lekarza:

 1. Torbiel jajnika jest formacją występującą z powodu niewybuchu pęcherzyka. U kobiet w ciąży torbiele rosną z powodu zwiększonej produkcji hormonów. Nacisk płodu na jajnik może spowodować pęknięcie dużego guza. Nieoczekiwane cięcia w dolnym rogu lewego pachwinowego obszaru wskazują na niebezpieczeństwo zapalenia otrzewnej i potrzebę pilnego chirurgicznego usunięcia torbieli.
 2. Zespół Ashermana - pojawia się w wyniku rozciągania w czasie ciąży zrostów obecnych w jamie macicy, które pojawiły się po operacjach ginekologicznych. Rezultatem jest ciągły ból.
 3. Splenomegalia - wzrost śledziony z powodu wadliwych procesów metabolicznych lub stagnacji krwi w ciele po ściśnięciu naczyń przez płód. Powoduje ból brzucha po lewej stronie, bliżej dolnych żeber.

Przyczyny bólu u kobiet po seksie

Bolesne objawy u kobiet w pachwinie po seksie wskazują na patologie w układzie ginekologicznym. Obejmują one:

 • Choroba adhezyjna narządów miednicy - zrosty powstałe w wyniku operacji lub procesu zapalnego, ostrymi ruchami, są rozciągane, prowadzą do przemieszczenia narządów, co powoduje pojawienie się skaleczeń.
 • Torbiele jajników - niewybuchowe pęcherzyki mogą rosnąć i osiągać rozmiar pięści ich właściciela, co powoduje silny ból po stronie nadłonowej lub lewej, a podczas seksu, gdy wzrasta ciśnienie w miednicy, pojawia się wyraźna bolesność.

Dlaczego miesiączka boli lewą pachwinę

Częściej bolesne odczucia podczas menstruacji są spowodowane naturalnym procesem odrzucania endometrium w macicy.

Macica powiększa się podczas menstruacji, z pewnymi cechami lokalizacji, sąsiednie jelito naciska na narząd. Zwykle obserwuje się to podczas jedzenia produktów, które wywołują tworzenie się gazu. Ból odczuwa się w środku brzucha, czasem wpływa to również na obszar boczny..

Z boku pojawiają się choroby zakaźne, które nie pojawiają się w zwykłe dni, podczas menstruacji, zmiany hormonalne i obniżenie odporności, pogorszenie i silny ból tnący. Patologie obejmują:

Ból podczas menstruacji powoduje takie nowotwory, jak torbiele i polipy. Nieprzyjemne ataki w pachwinie podczas kilku cykli miesiączki - wyraźny powód, aby skonsultować się z ginekologiem.

Przyczyny bólu u dzieci w okolicy brzucha

U dzieci lewa strona brzucha boli częściej z powodu zatrucia pokarmowego i infekcji. Ciężkie, tłuste pokarmy, grzyby, poszczególne surowe warzywa są słabo trawione, co prowadzi do gromadzenia się kału w esicy i powoduje skurcze i ból w jelicie. Przechodzą same po strawieniu jedzenia lub opróżnieniu.

Jeśli dziecko nagle ma silne skaleczenie w pachwinie po lewej stronie, może to być okazja do podejrzenia procesu zapalnego, który wymaga pilnego leczenia. Patologie obejmują:

 • Niedrożność jelit;
 • Volvulus;
 • Zapalenie wyrostka robaczkowego (jeśli lokalizacja wyrostka robaczkowego nie jest typowa);
 • Powikłania wrzodziejącego martwiczego zapalenia jelita grubego;
 • Kolka nerkowa;
 • Zapalenie uchyłków.

Przez niemyte warzywa i owoce niebezpieczne bakterie dostają się do organizmu dziecka, co wywołuje patologiczne zmiany w przewodzie pokarmowym. W rezultacie kolka pojawia się w żołądku po lewej stronie. Takie infekcje to:

 • Rotawirus;
 • Salmonelloza;
 • Escherichioza;
 • Shigellosis (czerwonka) i inne.

Robaki, które dostają się do jelit dziecka, powodują zapalenie, skurcze dotkniętych narządów, w wyniku czego pojawia się silna bolesność zlokalizowana w pachwinie. Takie choroby obejmują:

 • Toksokarioza;
 • Amebiaza;
 • Opisthorchiasis;
 • Trychinoza;
 • Tatarak;
 • Enterobioza.

Co zrobić z bolesnymi objawami po lewej stronie okolicy brzucha?

Ostry ból w strefie pachwinowej często sygnalizuje poważne choroby, które wymagają natychmiastowego leczenia, a czasem interwencji chirurgicznej. Dlatego ważne jest, aby pamiętać o procedurze, gdy pojawiają się silne cięcia:

 1. Jeśli bólom brzucha towarzyszą objawy nasilające się (gorączka, wymioty, biegunka itp.), Natychmiast wezwij karetkę pogotowia.
 2. Nie możesz samoleczenia - to nie pomoże w najlepszym wypadku, aw najgorszym przypadku pogorszy przebieg choroby.
 3. Zabronione jest przyjmowanie środków przeciwbólowych (ibuprofen, analgin, diklofenak itp.) - nie pomogą wyleczyć patologii, ale utrudniają diagnozę ze względu na zmianę obrazu objawowego.
 4. Jeśli ból jest nie do zniesienia, musisz zaprosić osobę do położenia się w wygodnej pozycji. Nie należy stosować ani zimna, ani ciepła, ponieważ mogą one powodować zaostrzenie patologii. Lepiej to zrobić po konsultacji z lekarzem..
 5. Przed komunikacją z lekarzem przygotuj notatki na temat wszystkich przeniesionych chorób i operacji - ułatwi to diagnozę..

Specjaliści medyczni, z którymi należy skonsultować się w przypadku nieprzyjemnych odczuć w pachwinie:

 • Terapeuta:
 • Pediatra;
 • Specjalista chorób zakaźnych;
 • Chirurg;
 • Ginekolog lub urolog;
 • Gastroenterolog;
 • Lekarz pogotowia.

Bolesne objawy w lewym brzuchu mogą wskazywać na względnie nieszkodliwy powód - przejadanie się i gromadzenie się gazów w żołądku. Ale często powtarzające się lub gwałtownie powstające silne bolesne odczucia w pachwinie stają się przyczyną poważnych obaw. W takim przypadku musisz pilnie szukać pomocy medycznej, przejść badanie ciała, aby zidentyfikować przyczynę choroby i rozpocząć leczenie, które pomoże wyeliminować patologię, aw niektórych przypadkach nawet uratować życie danej osoby.

Ból brzucha po lewej stronie

Ból brzucha po lewej stronie, podobnie jak każdy inny ból brzucha, może być wynikiem wielu zaburzeń w ciele.

Jeśli lewa strona boli

Ból po lewej stronie brzucha często występuje po przejadaniu się lub jedzeniu niezdrowej żywności. Stres i przepracowanie mogą również powodować ból jelit. W tym artykule rozważymy choroby, które prowadzą do bólu lewostronnego w okolicy biodrowej, w podbrzuszu brzucha i podbrzusza po lewej stronie.

1 - lewy płat wątroby

2 - trzustka

5 - jelito grube

6 - jelito cienkie

9 - górna część podżebrza

Ból w lewym podżebrzu

Jeśli ból odczuwa się po lewej stronie w górnej części brzucha, może być spowodowany chorym żołądkiem, trzustką lub śledzioną. Przyczyną zapalenia tych narządów są z reguły bakterie chorobotwórcze, a także niezdrowy styl życia i stres.

Ponadto podczas wysiłku fizycznego mogą wystąpić bolesne szwy i nie ma za tym żadnej choroby. Przyczyną jest niewłaściwy rozkład obciążenia.

Ból brzucha po lewej z powodu zapalenia błony śluzowej żołądka (zapalenie błony śluzowej żołądka)

Jeśli ból brzucha po lewej stronie najczęściej występuje po jedzeniu, jest to oznaką zapalenia błony śluzowej żołądka (zapalenie żołądka). Ten ból pojawia się, gdy żołądek jest pełen jedzenia. Ponadto, gdy pokarm przechodzi dalej do jelit, ból ustępuje. Stres może również przyczyniać się do bólu żołądka w zapaleniu żołądka..

Jeśli ból w lewym podżebrzu jest ostry, pojawia się po jedzeniu i towarzyszy mu odbijanie kwasu, wymioty, zgaga, uczucie ucisku, może to wskazywać na wrzód żołądka.

Jedną z przyczyn zapalenia błony śluzowej żołądka może być bakteria zwana Helicobacter pylori. Można go znaleźć podczas badania lekarskiego..

Tępy uporczywy ból w lewym podżebrzu

Powinieneś zwrócić uwagę na taki ból i poddać się badaniu, ponieważ może to być konsekwencją powolnej choroby przewodu żołądkowo-jelitowego. Ból w lewym podżebrzu może powodować wiele chorób autoimmunologicznych.

Ból w lewym podżebrzu z powodu zapalenia trzustki

Jeśli boli pod żebrem po lewej stronie, przyczyną może być trzustka. Jego stan zapalny powoduje nieznośne bóle piekące w lewym podżebrzu, które ustępują. Czasami zapalenie powoduje ból pasa w górnej części brzucha. Ból może nieco ustąpić podczas zginania ciała do przodu podczas siedzenia.

Bólowi towarzyszą objawy takie jak gorycz w jamie ustnej, wymioty żółci, ciemne zabarwienie moczu i rozjaśnienie kału. Częstymi przyczynami zapalenia trzustki są kamienie żółciowe, papierosy i alkohol..

Ból po lewej stronie pod żebrami z przodu

Jedną z przyczyn takiego bólu może być neuralgia międzyżebrowa. Stwarza to wrażenie bólu pod żebrami. Ból może mieć inny charakter, tępy, mrowienie, przenoszenie się w różne miejsca.

Ból brzucha w lewym górnym rogu z powodu choroby śledziony

Powiększona i zawałowa śledziona z zakrzepicą tętniczą są przyczyną silnego bólu, który może powodować lewe ramię. Ale z reguły choroby te przejawiają dodatkowe objawy: gorączkę, ból mięśni, ból głowy, obrzęk węzłów chłonnych.

Zgaga w żołądku po lewej stronie

Jeśli żołądek boli po lewej stronie, a temu bólowi towarzyszy odbijanie i palenie bólu, który rozprzestrzenia się w przełyku, wówczas w medycynie choroba ta nazywa się refluksem. Zgaga może być spowodowana zwiększoną kwasowością żołądka, stresem, przekąską w podróży i zbyt tłustym jedzeniem.

Ten objaw występuje również przy słabych mięśniach przepony..

Ból brzucha pod żebrami

Jeśli cierpisz na ból w górnej części brzucha, bezpośrednio pod żebrami, najprawdopodobniej nie są one spowodowane przez narządy jamy brzusznej. Dolne części płuc i serca znajdują się w tej górnej części jamy brzusznej. Dlatego możliwe jest, że ból pod żebrem po lewej stronie może być spowodowany zapaleniem płuc lub nawet zawałem serca..

Jednak w przypadku takich chorób ból brzucha nie jest głównym objawem, a inne objawy choroby muszą się objawiać.
W zawale serca są to takie objawy, jak ból w klatce piersiowej, osłabienie, duszność i zimny pot. Ból może dość szybko wzrosnąć do ramienia po lewej stronie. Z zapaleniem płuc - ból oddychania.

Co może zranić dolną część brzucha po lewej stronie?

Jeśli odczuwasz ból w lewym dolnym brzuchu, może to wskazywać na chorobę okrężnicy, moczowodu lub nerki. Ból w dolnej części brzucha u kobiet może być spowodowany problemami z macicą i jajnikami. U mężczyzn gruczoł krokowy lub jądra powodują taki ból..

Ból uchyłka okrężnicy

Jedną z najczęstszych chorób okrężnicy jest uchyłkowatość. Często uchyłki pozostają niezauważone podczas diagnozy. Ich zapalenie może powodować bóle szwów w jamie brzusznej..

Ureters powodują ból

Kamienie w moczowodów lub pęcherzu powodują ostre, napadowe, osłabiające bóle. Czasami mogą ustępować z tyłu.

Ból w dolnej części brzucha u kobiet

U kobiet zawsze należy wziąć pod uwagę, że wewnętrzne narządy płciowe - jajowody, jajniki i macica znajdują się w jamie brzusznej. Zapalenie tych narządów lub rak prowadzi do stałego ostrego bólu w dolnej części brzucha..

Zakłócenia cyklu miesiączkowego i patologiczne wydzielanie z pochwy mogą wskazywać na ginekologiczny charakter bólu.

Przy stałym bólu w podbrzuszu skonsultuj się z ginekologiem.

Ból w dolnej części brzucha u mężczyzn

U mężczyzn bóle te mogą wskazywać na zapalenie lub raka prostaty lub jąder..

Ból brzucha na środku lewej strony

Przyczynami takiego bólu mogą być zarówno zapalenie wyrostka robaczkowego, jak i nietolerancja pokarmowa..

Ból wyrostka robaczkowego

Zapalenie wyrostka robaczkowego może również objawiać się ostrym bólem w dolnej części brzucha po lewej stronie. Chociaż znajduje się anatomicznie w prawym podbrzuszu, na początkowym etapie stanu zapalnego bóle pojawiają się na środku brzucha, w pobliżu pępka. Następnie przesuwa się do dolnej części brzucha i można go wyczuć w lewej i prawej części jamy brzusznej.

Czasami występują wymioty i nudności, a chorobę można pomylić z grypą jelitową..

Jeśli stan się pogorszy, któremu towarzyszy gorączka, konieczne jest wezwanie karetki pogotowia.

Ból brzucha po lewej lub pośrodku po jedzeniu

Ból brzucha po jedzeniu w środkowej części brzucha może wskazywać na nietolerancję pokarmową. Najczęściej ból pojawia się jakiś czas po jedzeniu.

Nietolerancja pokarmowa objawia się uczuciem przeludnienia lub zszywania bólu po jedzeniu. Często występuje biegunka lub wzdęcia.

Typowe nietolerancje obejmują nietolerancję fruktozy, nietolerancję cukru mlecznego lub nietolerancję glutenu. Gluten jest białkiem często znajdowanym w piekarni lub makaronie.

Ból brzucha z infekcjami jelitowymi

W przypadku infekcji jelitowych we wczesnych stadiach choroby ból może pojawić się po lewej stronie brzucha, ponieważ węższa lewa część sygnałów okrężnicy boli szybciej z powodu problemów. Wraz z rozwojem choroby ból rozprzestrzenia się w prawym dolnym rogu, a następnie obejmuje całą jamę brzuszną.

W przypadku infekcji jelitowej utrata płynów z powodu wymiotów i biegunki może być niebezpieczna. Dlatego ważne jest, aby pić dużo płynów.

Tabela objawów i przyczyn bólu brzucha po lewej stronie

BrzuchObjawyPrzyczyny
2 - lewy górny brzuchOstry ból brzucha po lewej stronie, który może promieniować na plecyZapalenie trzustki z powodu choroby lub dużej ilości alkoholu / papierosów
3 - lewy hipochondriumCzęste odbijanie, pieczenie / mrowienie za mostkiemZgaga z powodu stresu, zamieszania, pokarmów o dużej zawartości tłuszczu, zbyt słabych mięśni przepony
4 - lewa górna część brzucha do ramieniaBól w górnej części brzucha może promieniować na lewe ramięZawał śledziony z zakrzepicą tętniczą lub powiększoną śledzioną
5 - lewy dolny brzuchSzycie bólu w jamie brzusznej po lewej stronieUchyłek jelitowy
4 - lewy dolny brzuchOstry ból w dolnej części brzucha po lewej stronie, czasem ból plecówKamica moczowa, wyjście kamieni lub piasku z lewej nerki
5,6 - lewa strona lub cały brzuchBól lewego żołądka lub ból w całej jamie brzusznej, nudności, wymioty, biegunkaInfekcja jelit
6 - lewa strona brzucha na środkuBól w pobliżu pępka, w lewym lub prawym podbrzuszu, wymioty i nudności, problemy trawienne, gorączkaZapalenie wyrostka robaczkowego
6 - lewa strona brzucha na środkuBól po jedzeniuNietolerancja pokarmowa (nietolerancja fruktozy, laktozy, glutenu)
7,8 - lewa dolna część brzuchaBól w dolnej lewej części brzucha u kobiet, wydzielina z pochwyZapalenie lub rak jajowodów, jajników lub macicy
9 - pod żebramiBól w klatce piersiowej i ramion, depresja, duszność, zimny potZawał serca
9 - pod żebramiBól w klatce piersiowej podczas oddychaniaZapalenie płuc

Uwaga! Nasza strona zawiera podstawowe informacje na temat bólu brzucha po lewej stronie. Informacje te nie zastępują jednak porady medycznej. Każdy ból brzucha wymaga badania lekarskiego.