Leczenie zaostrzeń przewlekłych chorób układu pokarmowego

Stworzenie szeregu wysoce skutecznych środków farmaceutycznych zapewniło znaczny wzrost skuteczności leczenia pacjentów z patologiami układu pokarmowego. Wśród tych leków na uwagę zasługują blokery receptora histaminowego H2 (ranitydyna).,

P. J. Grigoriew, doktor nauk medycznych, profesor
E.P. Yakovenko, doktor nauk medycznych, profesor
A.P. Yakovenko, kandydat nauk medycznych
N. A. Agafonova, A. S. Pryanishnikov, P. V. Gulyaev, E. V. Talanova, S. B. Kalnova

Stworzenie szeregu wysoce skutecznych środków farmaceutycznych zapewniło znaczny wzrost skuteczności leczenia pacjentów z patologiami układu pokarmowego. Wśród tych leków na uwagę zasługują blokery receptorów histaminowych H2 (ranitydyna, famotydyna itp.), Inhibitory pompy protonowej (omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol, rabiprazol), prokinetyka (cisapryd, domperidon, prukelopryd itp.), Preparaty polenzymowe. pancytrat, mesim forte, lycrease itp.), leki przeciwwirusowe (interferony, rybawiryna, lamiwudyna itp.), a także leki przeciwbakteryjne i przeciwpasożytnicze. Dzięki ich optymalnemu zastosowaniu szybko i niezawodnie osiąga się remisję choroby refluksowej przełyku, wrzodów żołądka i wrzodów dwunastnicy oraz zapobiega się powikłaniom wrzodu trawiennego i krwotocznego zapalenia żołądka i dwunastnicy. Często można zahamować replikację wirusa, zatrzymać aktywność i postęp przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B i C oraz zapobiec przekształceniu przewlekłego zapalenia wątroby w marskość wątroby i marskość wątroby.

Obecnie rolę Helicobacter pylori (Hp) udowodniono w patogenezie ostrego i przewlekłego zapalenia żołądka, zapalenia dwunastnicy, wrzodu żołądka (ULC), wrzodu dwunastnicy (ULCD), chłoniaka MALT żołądka, a nawet raka żołądka. Rola infekcji HP w patogenezie wielu chorób pozagastrycznych jest omawiana: choroba niedokrwienna serca, migrena, marskość wątroby itp..

Opracowanie i wdrożenie w praktyce skojarzonej terapii przeciw Helicobacter w chorobie wrzodowej żołądka i chorobie wrzodowej radykalnie zmieniło rokowanie tych i niektórych innych chorób żołądka i dwunastnicy.

Uznaje się, że siedmiodniowe trzy- lub czteroskładnikowe schematy leczenia są najlepszymi opcjami terapii eradykacyjnej w wrzodziejącej chorobie płuc, chorobie wrzodowej i nadżerkowym zapaleniu żołądka (zapaleniu żołądka i dwunastnicy) związanym z HP. Trzyczęściowy schemat obejmuje omeprazol 20 mg lub lanzoprazol 30 mg lub pantoprazol 40 mg lub pyloryd (cytrynian bizmutu ranitydyny) 400 mg, które są przyjmowane w odstępach 12 godzin + klarytromycyna 250 mg 2 razy dziennie lub amoksycylina 500 mg 4 razy dziennie lub 1000 mg 2 razy dziennie lub tetracyklina 500 mg 4 razy dziennie lub 1000 mg 2 razy dziennie + metronidazol 400 mg 2 razy dziennie lub furazolidon 0,2 g 2 razy dziennie. Czteroskładnikową 7-10-dniową terapię eradykacyjną stosuje się, jeśli poprzednia opcja była nieskuteczna i obejmuje omeprazol 20 mg 2 razy dziennie lub lanzoprazol 30 mg 2 razy dziennie lub pantoprazol 40 mg 2 razy dziennie + preparaty bizmutu (ventrisol lub de -nol 120 mg 4 razy dziennie lub bizmofalk 2 tabletki 3 razy dziennie) + chlorowodorek tetracykliny 500 mg 4 razy dziennie lub amoksycylina 500 mg 4 razy dziennie + metronidazol 250 mg 4 razy dziennie lub furazolidon 0,1 g 4 razy dziennie. W takim przypadku wszystkie leki przeciwbakteryjne należy przyjmować z jedzeniem. W schemacie czteroskładnikowym zaleca się stosowanie połączonego preparatu gastrostat, który zawiera te same składniki. Inne kombinacje nie są zalecane ze względu na ich niską wydajność.

Po zakończeniu 7-10-dniowego leczenia eradykacyjnego konieczne jest kontynuowanie leczenia UB przez siedem tygodni, UBDP - pięć tygodni, z erozyjnym zapaleniem żołądka i dwunastnicy - trzy tygodnie jednym z następujących leków przeciwwydzielniczych: ranitydyna 300 mg na dobę, famotydyna 40 mg na dobę, omeprazol 20 mg dziennie, lanzoprazol 30 mg dziennie, pantoprazol 40 mg dziennie. Jako środki objawowe można dodatkowo stosować leki zobojętniające sok żołądkowy (maalox itp.) I cytoprotektory (wentera itp.)..

Powyższa terapia w ponad 90% przypadków prowadzi do wyeliminowania HP. W rezultacie aktywne zapalenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy zostaje zatrzymane, zapewnione jest gojenie erozji i wrzodów, zapobiega się zaostrzeniom i powikłaniom (krwawienie, perforacja, zwężenie), chłoniakowi i ewentualnie rakowi żołądka..

Krajowi naukowcy zwracają uwagę praktyków na fakt, że często występuje nadmierna diagnoza wrzodu trawiennego i zapalenia żołądka (zapalenie żołądka i dwunastnicy), przyczyny chorób nie są ujawnione, proces erozyjno-wrzodziejący w CO w żołądku i dwunastnicy jest niejednorodny i nie zawsze jest związany z wrzodem. Na przykład w przypadku ostrego zapalenia błony śluzowej żołądka mogą również wystąpić miejscowe krwotoki w CO i krwawienia. Badanie histologiczne takich pacjentów w CO ujawnia umiarkowane objawy stanu zapalnego. Najczęstsze przyczyny takiego ostrego zapalenia żołądka (zapalenie żołądka i dwunastnicy) to: chemiczne uszkodzenie CO (alkohol, niesteroidowe leki przeciwzapalne, agresywne ciecze alkaliczne), wirusy (wirus cytomegalii, wirus opryszczki), bakterie (paciorkowce hemolityczne itp.), Mocznica, ekspozycja na promieniowanie. Czasami niektóre drobnoustroje powodują nawet ostre ropne zapalenie błony śluzowej żołądka. Naukowcom udało się ustalić przyczyny stresującego zapalenia błony śluzowej żołądka, których czynnikami ryzyka są: niedotlenienie, choroby wątroby i nerek, poważne operacje, oparzenia, posocznica i urazy OUN. Często w ciągu 24 godzin po ekspozycji na czynniki stresowe w płynie chłodzącym dochodzi do ostrej erozji i owrzodzeń. Jednocześnie około 30% pacjentów ma krwawienie z przewodu pokarmowego, au niektórych z nich są masywne, zagrażające życiu. U pacjentów z oparzeniami często zdiagnozowano zmiany CO w górnym odcinku przewodu pokarmowego, zwane „owrzodzeniami Curlingu”, w których, szczególnie tych zlokalizowanych w dwunastnicy, istnieje wysokie ryzyko nie tylko krwawienia, ale także perforacji. U pacjentów z urazem głowy i udarem mózgu często występują ostre owrzodzenia (wrzody Cushinga) w CO w żołądku i dwunastnicy. W przypadku tych wrzodów, zwłaszcza lokalizacji dwunastnicy, istnieje również wysokie ryzyko krwawienia i perforacji. Dlatego niezwykle ważne jest izolowanie osób z wysokim ryzykiem stresującego uszkodzenia przewodu pokarmowego i jak najszybsze rozpoczęcie leczenia lekami przeciwwydzielniczymi, aby zapobiec rozwojowi krwawienia i perforacji.

Powierzchowny wrzód odźwiernikowy

Krajowi naukowcy przeprowadzili wiele badań w celu ustalenia związku między stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) a uszkodzeniem przewodu pokarmowego. U pacjentów przyjmujących te leki w reumatoidalnym zapaleniu stawów, chorobie zwyrodnieniowej stawów i innych chorobach owrzodzenie obserwuje się w 15-20% przypadków, często występują powikłania (krwawienie i perforacja), szczególnie u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie. Całkowite ryzyko uszkodzenia przewodu pokarmowego u osób przyjmujących NLPZ jest około trzy razy wyższe niż u osób niestosujących tych leków. U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) ryzyko to wzrasta pięciokrotnie. Lekarze przepisujący te leki muszą dostarczyć trzy rozwiązania: zapobieganie rozwojowi wrzodów wywołanych przez NLPZ (szczególnie w obecności czynników ryzyka), ich leczenie (często w stanach, w których wymagane jest ciągłe podawanie NLPZ), a także zapobieganie uszkodzeniom jelita cienkiego i grubego, powstające przy długotrwałym użytkowaniu. Pomimo faktu, że nowa klasa NLPZ (selektywne inhibitory cyklooksygenazy-2), która nie powinna mieć szkodliwego wpływu na przewód pokarmowy, zaczyna być wprowadzana do praktyki medycznej, ich bezpieczeństwo wymaga potwierdzenia klinicznego, a dane z badań nie zostały jeszcze zakończone.

Głównym zadaniem zapobiegania stresowemu zapaleniu błony śluzowej żołądka i, w pewnym stopniu, związanemu z NLPZ uszkodzeniu żołądka i dwunastnicy jest zwiększenie pH zawartości żołądka do 4 i więcej, ponieważ na tym poziomie pH enzym proteolityczny pepsyna jest inaktywowany i zwiększa się krzepnięcie krwi. Do tej pory zaleca się stosowanie do tego celu blokerów receptora histaminowego H2 (ranitydyna, famotydyna itp.) Lub inhibitorów pompy protonowej (omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol)..

Naukowcy krajowi i zagraniczni zwracali również dużą uwagę na badania różnych form przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka (CG). Wraz z HG związanym z Hp i HG typu A, eozynofilowe, limfocytowe i ziarniniakowe (choroba Crohna, gruźlica, histoplazmoza, kiła, sarkoidoza itp.) Zapalenie błony śluzowej żołądka, a także przerostowe gastropatie (choroba Menetrie, pseudolymphoma żołądka, zespół Zolon) Ellison), zastoinowa gastropatia z nadciśnieniem wrotnym (nie prawdziwe zapalenie błony śluzowej żołądka), zasadowe (żółciowe) refluksowe zapalenie żołądka. W niektórych postaciach przewlekłego zapalenia wątroby rozwija się hipo- i achlorhydria oraz niedobór witaminy B12. Według rosyjskich naukowców kliniczne znaczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C polega na tym, że można je uznać za wczesną chorobę przedrakową, której rozwój występuje od atrofii CO do metaplazji jelit i dalej do raka żołądka. Rozpoznanie przewlekłego zapalenia wątroby typu C powinno zawsze opierać się wyłącznie na wynikach kwalifikowanego badania histologicznego ukierunkowanych próbek biopsji płynu chłodzącego, jak wskazano w powyższych stanowych standardach.

Jedną z najczęstszych chorób kwaso-zależnych jest choroba refluksowa przełyku (GERD), w leczeniu której opracowano zalecenia i określono obowiązki pacjenta i lekarza.

Zaleca się pacjentowi: spać na łóżku z podniesionym czołem co najmniej 15 cm; zmniejszyć masę ciała, jeśli występuje chorobliwa otyłość; nie idź spać po posiłku przez 1,5 godziny; nie jedz jedzenia przed snem, ogranicz spożycie tłuszczu; przestań palić i pić alkohol; unikaj ciasnych ubrań, ciasnych pasów, a także pracuj w pochyłej pozycji ciała; jeśli to możliwe, ogranicz spożycie leków, które negatywnie wpływają na ruchliwość przełyku i ton dolnego zwieracza przełyku (przedłużone azotany, antagoniści wapnia, teofilina, miogenne leki przeciwskurczowe, a także leki, które uszkadzają CO przełyku (aspiryna i inne analogi).

Leczenie farmakologiczne jest przepisywane różnie w zależności od nasilenia zmian klinicznych, funkcjonalnych i morfologicznych w górnym odcinku przewodu pokarmowego. W przypadku refluksu żołądkowo-przełykowego bez zapalenia przełyku (występują objawy, ale nie ma widocznych zmian w CO przełyku), stosuje się dwie opcje leczenia. W przypadkach, w których GERD łączy się ze spowolnieniem ewakuacji z żołądka, obniżeniem tonu dolnego zwieracza przełyku, dyskomfortem jelitowo-jelitowym wskazane jest przepisanie wewnątrz prokinetyki - motilium (domperidon) 10 mg lub koordynax (cyzapryd, perystyl i inne analogi) 5-10 mg 4 razy dziennie 4-10 mg 4 razy dziennie w połączeniu ze buforowanymi środkami zobojętniającymi sok żołądkowy (maalox lub analogi), jedna dawka na godzinę po posiłku i jedna dawka bezpośrednio przed snem. Po osiągnięciu remisji klinicznej kontynuowana jest „terapia na żądanie”, czyli przerywane leczenie objawowe (zgaga - motilium + środek zobojętniający kwas lub natychmiastowy zantac - 150 mg). W przypadku poważnej niewydolności dolnego zwieracza przełyku i / lub wysokiego poziomu kwasowości żołądka zaleca się stosowanie blokerów receptora histaminowego H2 (ranitydyna 150 mg 2 razy dziennie lub famotydyna 20 mg 2 razy dziennie), a jeśli są one nieskuteczne, inhibitory pompy protonowej (omeprazol 20 mg na dobę lub lanzoprazol 30 mg na dobę), aż do uzyskania remisji klinicznej. W przyszłości zalecana jest „terapia na żądanie”, która obejmuje podawanie leków przeciwwydzielniczych w dawce pół dobowej lub leków zobojętniających sok żołądkowy, gdy pojawią się objawy GERD.

Przy refluksowym zapaleniu przełyku I stopień przez 6 tygodni stosuje się blokery receptora histaminowego H2 - ranitydyna 150 mg lub famotydyna 20 mg 2 razy dziennie w odstępie 12 godzin lub inhibitory pompy protonowej - omeprazol 20 mg dziennie lub lanzoprazol 30 mg na dzień. Gdy nastąpi remisja (średnio po 6 tygodniach), pacjent zostaje przeniesiony na terapię „na żądanie” przy użyciu leków zobojętniających sok żołądkowy lub blokerów receptorów H2 lub inhibitorów pompy protonowej.

W przypadku refluksowego zapalenia przełyku II przez 8 tygodni leczenie odbywa się za pomocą inhibitorów pompy protonowej - omeprazolu lub lanzoprazolu lub pantoprazolu w pełnej dziennej dawce. Rzadziej stosowane są blokery H2 - ranitydyna 300 mg lub famotydyna 40 mg 2 razy dziennie, aż do ustąpienia objawów choroby, a następnie zmniejszenie dawki odpowiednio do 150 mg i 20 mg 2 razy dziennie. Po 8 tygodniach, jeśli nastąpi remisja, przebieg leczenia zostaje przerwany, a pacjent zostaje przeniesiony na terapię „na żądanie”.

W przypadku refluksowego zapalenia przełyku stopnia III-1V przez 4 tygodnie zalecany jest inhibitor pompy protonowej omeprazol 20 mg lub lanzoprazol 30 mg 2 razy dziennie w odstępie 12 godzin. Ponadto, z łagodzeniem objawów GERD, kontynuuje się podawanie omeprazolu w dawce 20 mg na dobę lub lanzoprazolu w dawce 30 mg na dobę przez okres do 8 tygodni, a następnie przejście do ciągłej terapii podtrzymującej przy użyciu powyższych leków w dawce pół dobowej przez rok. Przy braku skuteczności tej terapii możliwe jest połączenie leków przeciwwydzielniczych z prokinetyką-motilium lub współrzędną w normalnych dawkach dziennych. Sukralfat (Venter, Sucrate-żel) 1,0 g 4 razy dziennie 30 minut przed posiłkiem przez miesiąc jest uważany za dodatkowe leczenie opornych na leczenie postaci GERD.

Lekarz często spotyka pacjentów z zespołem nadmiernego wzrostu bakterii (SIBR) i zmianą składu mikroflory w jelicie, zwaną dysbiozą. Różne przyczyny mogą prowadzić do wystąpienia tego zespołu: choroby układu trawiennego, którym towarzyszą zaburzenia wydzielniczo-ruchowe, zwłaszcza w obecności ognisk zapalnych; przeniesione ostre infekcje jelitowe (czerwonka bakteryjna, jelitowe zapalenie jelit itp.); długotrwałe stosowanie leków wpływających na wydzielanie gruczołów trawiennych, regenerację nabłonka i funkcję ewakuacji ruchowej przewodu pokarmowego; przedłużone, a czasem irracjonalne, podawanie leków przeciwbakteryjnych; niedożywienie; alkoholizm. Objawy kliniczne zespołu nadmiernego wzrostu bakterii w jelicie są związane z nadmierną produkcją kwasów organicznych i przedwczesnym dekoniugacją kwasów żółciowych, uwalnianiem toksyn bakteryjnych, niszczeniem enzymów trawiennych, rozwojem zaburzeń motorycznych.

SIBR charakteryzuje się obecnością bólu brzucha lub dyskomfortu w jamie brzusznej, zaburzeniami stolca (zmiana kształtu i zaburzenia przejścia), wzdęciami i uczuciem pełności, utratą masy ciała, osłabieniem, zmęczeniem, drażliwością. Wraz z odpowiednią dietą leczenie SIBR obejmuje jeden do dwóch siedmiodniowych kursów terapii przeciwbakteryjnej, mianowanie preparatów enzymatycznych, leków regulujących funkcję motorycznej ewakuacji jelit i dokanałowego pH, eliminując niedobór witamin, pierwiastków mineralnych itp., To znaczy przeprowadza się leczenie skojarzone. Wskazaniami do wyznaczenia antybiotykoterapii są: 1) nadmierny wzrost bakterii w jelicie cienkim; 2) obecność zmian zapalnych w błonie śluzowej jelit; 3) identyfikacja warunkowo patogennej mikroflory w uprawach o zawartości jelit.

W przypadku SIBR w jelicie cienkim stosuje się głównie jeden z następujących leków przeciwbakteryjnych: chlorowodorek tetracykliny 250 mg 4 razy dziennie, cyprofloksacyna 250 mg 2 razy dziennie, biseptol 960 mg 2 razy dziennie, metronidazol 500 mg 2 razy dziennie, furazolidon 100 mg 3-4 razy dziennie, ercefuril 200 mg 4 razy dziennie, intetrix 1 kapsułki. 4 razy dziennie, cefaleksyna 250 mg 4 razy dziennie. W niektórych przypadkach można stosować 2-4 kapsułki lub pakiety enterolu dziennie. W przypadku SIBR w okrężnicy preferowany jest jeden z następujących leków: ftalazol lub sulgin 1,0 g dziennie, ercefuril 800 mg dziennie, intetrix 4 kapsułki dziennie, metronidazol 1,0 g dziennie, bactisubtil 4-6 kapsułek dziennie.

Po zakończeniu antybiotykoterapii przepisywane są probiotyki - preparaty zawierające normalne szczepy flory jelitowej i prebiotyki - środki zapewniające ich wzrost i aktywność funkcjonalną. Aby przywrócić mikroflorę jelita cienkiego, stosuje się probiotyki zawierające szczepy tlenowe (bifiform 2-4 kapsułki dziennie lub laktobakteryna 5-10 dawek dziennie) oraz probiotyki okrężnicy, w tym szczepy beztlenowe (bifidumbakteryna 5-10 dawek dziennie lub kolibakteryna 5-10 dawki na dzień,), jelita grubego i jelita cienkiego - preparaty złożone (bifiform 2-4 kapsułki dziennie lub bifikol 5-10 dawek dziennie). Czas ich przyjmowania wynosi 2-4 tygodnie.

Bifiform to probiotyk, którego jedna kapsułka zawiera bifidumbakterynę i enterokoki w objętości co najmniej 10 do siódmej mocy każdego rodzaju bakterii. Kapsułki leku są powlekane dojelitowo, dzięki czemu bakterie docierają do jelita w niezmienionej postaci. Obecność flory beztlenowej w preparacie czyni ją uniwersalną do przywracania mikrobiocenozy jelita cienkiego i grubego. Ponadto każda kapsułka zawiera specjalne podłoże odżywcze niezbędne do wzrostu i rozmnażania się bakterii kwasu mlekowego, co pozwala przetrwać i być aktywną metabolicznie mikroflorą zawartą w preparacie bifiform.

W naszym badaniu wzięło udział 119 pacjentów, w tym 68 kobiet i 51 mężczyzn w wieku od 21 do 76 lat (średni wiek 39,7 lat).

Aby opracować skuteczne podejście do przepisywania bifiform, przetestowaliśmy trzy schematy leczenia. Pierwszy schemat, w którym bifiform został przepisany bez wcześniejszej terapii mającej na celu odkażenie jelit, zastosowano u 37 pacjentów. Drugi schemat, obejmujący przyjmowanie bifiform po poprzednim odkażeniu jelit, został przepisany 28 pacjentom. Trzeci schemat, w którym leczenie bififormami przeprowadzono w monoterapii, objęło 24 pacjentów. Pacjenci w grupie kontrolnej otrzymywali terapię podobną do drugiego schematu, ale nie otrzymywali bifiform ani innych probiotyków.

Bifiform przepisywano 1 kapsułkę dwa razy dziennie przez 15 dni. Jeśli jednak do siódmego dnia leczenia nasilenie objawów klinicznych zmniejszy się o mniej niż jeden stopień, dawkę zwiększono do 2 kapsułek dwa razy dziennie i leczenie kontynuowano przez kolejne dwa tygodnie. W celu odkażenia jelit i usunięcia stanów zapalnych u pacjentów z przewlekłymi chorobami układu pokarmowego przeprowadzono od jednego do trzech kursów terapii przeciwdrobnoustrojowej trwających od pięciu do siedmiu dni ze zmianą leków w następnym kursie.

Odbiór bifiform miał pozytywny wpływ na skład mikroflory jelitowej. Pod koniec leczenia u 35 (76,1%) pacjentów stwierdzono przywrócenie prawidłowej mikroflory jelitowej, a tylko u 11 (23,9%) jej skład pozostał niezmieniony. U większości pacjentów całkowita liczba flory jelitowej powróciła do normy, wzrost liczby Escherichia coli, bifidobakterii, normalizacja enterokoków i zanik warunkowo patogennych enterobakterii (laktozo-ujemne, hemolizujące szczepy flory jelitowej, przedstawiciele rodzajów Klebsiella, Enterobacter, Proteas, Pseudon itp.). Należy zauważyć, że u znacznej części pacjentów, którzy pozostali zmiany w składzie flory jelitowej, wystąpiły objawy kliniczne (ból brzucha, wzdęcia, zaburzenia stolca), co potwierdza ich związek patogenetyczny.

Bifiform, zarówno w złożonym leczeniu, jak iw monoterapii, wykazał swoją skuteczność w zatrzymywaniu klinicznych objawów niestrawności, w normalizacji procesów trawiennych i przywracaniu prawidłowego składu flory jelitowej z szerokim zakresem chorób trawiennych. Dawka bifiform 1-2 kapsułek dwa razy dziennie przez dwa tygodnie jest dość skuteczna w leczeniu pacjentów z przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego.

Jednocześnie z przyjmowaniem probiotyków przepisywany jest prebiotyk - hilak-forte 60 kropli 3 razy dziennie przez tydzień, a następnie 30 kropli 3 razy dziennie przez 1-2 tygodnie. W przypadku utrzymujących się zaparć można dodatkowo stosować laktulozę 15-20 ml 1 raz dziennie, aż stolec się unormuje. Przybliżony schemat leczenia pacjentów z SIBR: 1. tydzień - ercefuril i / lub metronidazol + preparat enzymatyczny (mesim forte lub pankreatyna lub festal, pancytrat lub creon itp.) + Buforowany środek zobojętniający kwas (maalox lub fosfalugel lub alumag itp.) + odpowiedni regulator funkcji motorycznej jelit (no-shpa lub spasmomen, dystel, lub współrzędna itp.); 2-3 tydzień - chilak + bifiform + preparat enzymatyczny.

Brak efektu leczenia może wiązać się z zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami psycho-emocjonalnymi, spożywaniem alkoholu, ale częściej - niepełnym przywróceniem prawidłowej mikroflory jelitowej w wyniku nieodpowiedniej terapii farmakologicznej. Sukces leczenia do pewnego stopnia zależy nie tylko od przepisanej przez lekarza terapii lekowej, ale także od pacjenta, który musi pozbyć się złych nawyków, zmienić swój styl życia, punktualnie przyjmować leki itp..

Dla autorów

 • materiał jest przesyłany w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach z podpisem wszystkich autorów, wskazane jest dostarczenie kopii na nośniku magnetycznym (dyskietce) lub przesłanie e-mailem: [email protected];
 • materiałowi towarzyszy kierunek organizacji z podpisem szefa;
 • Obowiązkowe informacje o autorze: specjalność, stopień naukowy (jeśli istnieje), miejsce pracy (instytucja, wydział);
 • Zalecany rozmiar artykułu - nie więcej niż 10 stron napisanych na maszynie;
 • artykułom towarzyszy streszczenie, w tym tytuł, autorzy i główne postanowienia artykułu (nie więcej niż 10 zdań);
 • pożądany jest materiał ilustracyjny: zdjęcia, slajdy, tabele, wykresy, wykresy, diagramy itp.;
 • Rysunek można przesłać w formie elektronicznej (.eps lub.tif). W takim przypadku materiał musi określać nazwę pliku;
 • rysunki, które są dołączone do materiału na osobnym arkuszu, muszą być ponumerowane i opatrzone informacjami zawierającymi nazwisko autora, tytuł artykułu, a także oznaczenie górnej i dolnej części rysunku;
 • każda cyfra ma wspólny podpis i (w razie potrzeby) wyjaśniono wszystkie oznaczenia cyfrowe i literowe. W podpisie do zdjęć mikropreparatów należy wskazać wzrost i metodę kolorowania;
 • jeśli artykuł zawiera rysunki ze źródeł zewnętrznych (atlasy, czasopisma, płyty CD itp.), wówczas należy dokładnie wskazać współrzędne tych rysunków;
 • jeśli lista artykułów jest dołączona do artykułu, to tekst powinien zawierać cyfrowe przypisy.

Wszystkie materiały otrzymane przez redaktorów są sprawdzane przez niezależnych recenzentów i edytowane w razie potrzeby. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za utratę rękopisu..

Zgłaszanie do redakcji prac wcześniej opublikowanych lub zgłoszonych do publikacji w innych publikacjach jest niedozwolone.

Nie zapomnij podać dokładnego adresu pocztowego i numeru telefonu kontaktu.

Wpływ leku Bifidumbacterin w leczeniu zapalenia żołądka

Bifiform to złożony lek probiotyczny, który działa poprzez regulację mikroflory jelitowej.

Szczepy bakteryjne, które tworzą lek, są przedstawicielami naturalnej mikroflory jelitowej dorosłych i dzieci. Lek normalizuje skład mikroflory jelitowej (ilościowo i jakościowo), stymuluje lokalną odporność łącza jelitowego poprzez aktywację syntezy immunoglobuliny typu A i endogennego interferonu.

Szczep Bifidobacterium longum charakteryzuje się wysokim stopniem przeżycia w jelicie i znacznym tempem wzrostu. Patogenny szczep Enterococcus faecium zawarty w kapsułce normalnie kolonizuje jelito cienkie i pozytywnie wpływa na jego funkcję trawienną. Pomóż pozbyć się wzdęć i niestrawności fermentacyjnej.

Bakterie aktywnie kolonizują jelita cienkie i grube. Wytwarzane są kwasy octowy i mlekowy, hamując w ten sposób wzrost i reprodukcję patogennych mikroorganizmów..

Bifidobakterie i enterokoki biorą również udział w syntezie i przyswajaniu witamin, przeprowadzają rozkład enzymatyczny białek, tłuszczów i węglowodanów złożonych (w tym z niedoborem laktazy u dzieci).

Wykorzystywane są szczepy bakteryjne o przewidywalnej wysokiej oporności na antybiotyki..

Mechanizm akcji

Ze względu na fakt, że Bifiform zawiera żywe bakterie, należy do eubiotyków. Są normalną mikroflorą jelitową, ich działanie mechaniczne ma na celu:

 1. Synteza laktozy, która pozwala normalizować trawienie i hamować rozwój szkodliwych mikroorganizmów.
 2. Normalizacja równowagi kwasowej.
 3. Kwas mlekowy hamuje chorobotwórczą mikroflorę, co powoduje zaburzenia żołądkowo-jelitowe.
 4. Przyspieszenie procesów redoks po zażyciu Bifiform.
 5. Aktywacja układu odpornościowego, poprawia trawienie, co pomaga hamować pracę patogennej mikroflory w przewodzie pokarmowym.
 6. Produkcja witamin i minerałów niezbędnych do metabolizmu.
 7. Bakterie kwasu mlekowego tłumią i dezaktywują toksyny środowiskowe.

Bifiform dla dzieci

Probiotyki są przepisywane dzieciom niemal od urodzenia. Ta kategoria leków pomaga skolonizować jelita dziecka „niezbędnymi” bakteriami i zapobiega rozwojowi dysbiozy. Jednym z najlepszych leków jest Bifiform. Przed posiłkami lub po nich niemowlęta otrzymują lek w postaci proszku, płynnego roztworu i tabletek do żucia..

Żywe mikroorganizmy w składzie leku skutecznie eliminują zaburzenia w układzie trawiennym, poprawiają wchłanianie składników odżywczych, wzmacniają funkcje ochronne i odporność na poziomie lokalnym. Dość często, aby zapobiec dysbiozie, rodzice nabywają Bifiform dla dzieci. Instrukcja pozwala na użycie jej w postaci rozwiązania z pierwszych dni życia.

W niektórych przypadkach dopuszcza się stosowanie leku w postaci kapsułek. Zawartość jednej pigułki podaje się dziecku dwa razy z wodą, mlekiem matki lub mieszanką mleka.

Rodzice nie powinni martwić się o obecność termofilnych paciorkowców. Mikroorganizmy te należą do bakterii kwasu mlekowego, które po spożyciu w przewodzie pokarmowym szybko zatrzymują objawy zwiększonego tworzenia się gazów i wzdęć, rozkładają laktozę na kwas mlekowy i usuwają zatrucie.

Instrukcja użycia

Każde opakowanie z lekiem zawiera instrukcje użytkowania. Przed użyciem leku należy zapoznać się z funkcjami stosowania i wyraźnie przestrzegać wskazanych dawek.

Dawkowanie

Bifiform z biegunką przyjmuje się wewnętrznie. Sposób użycia i dawkowanie zależy od wieku pacjenta.

 • Dorośli i dzieci od 2 lat - 1 kapsułka dwa razy w ciągu 24 godzin. Dozwolony wzrost dawki do 4 szt. w ciągu 24 godzin.
 • Dzieci od 6 miesięcy do roku - 2 czapki. dziennie przez 2 dawki.
 • Dzieci od 2 do 6 miesięcy - 1 czapki. na dzień.

Lek można pić niezależnie od przyjmowania pokarmu; zaleca się, aby noworodki i dzieci do roku przyjmowały kapsułki rano.

Dzieciom nie wolno połykać kapsułek. Przed użyciem należy je otworzyć i zmieszać z jedzeniem lub płynem..

Jeśli stosuje się kilka rodzajów leków jednocześnie, należy przestrzegać odstępu między podaniami, jak wskazano w instrukcji.

Lekarstwo na biegunkę, dysbiozę i inne choroby przewodu żołądkowo-jelitowego Bifiform zawiera instrukcje użytkowania. Jest to konieczne, aby dać potencjalnemu konsumentowi pojęcie o leku i zasadach jego stosowania. Wymagana lektura. Zapoznanie się z poniższymi informacjami zminimalizuje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych i zwiększy pozytywny wpływ leku na organizm.

Opinie

Na końcu artykułu można znaleźć opinie pacjentów na temat leku..

Tatyana, 25 lat:

„Długo znałem ten lek. Lubię jego wyniki. Akceptuję to okresowo. Pozwala to usunąć objawy dyskomfortu przez kilka miesięcy ”..

Natalia, 23 lata:

„Słyszałem już od znajomych o probiotykach, ale nie stosowałem ich w praktyce. Wcześniej martwiłem się wysypkami skórnymi, ale potem dowiedziałem się, że stan skóry wskazuje na szczególny problem w układzie żołądkowo-jelitowym. Idąc do lekarza poradzono mi radzić sobie z dysbiozą za pomocą tego leku. Chcę powiedzieć, że kapsułki są bardzo łatwe do przyjęcia - mówię to jako osoba, która ma trudności z połykaniem tabletek. Wynik nie był długo oczekiwany - stan skóry został znormalizowany, ponieważ składniki kwasu mlekowego leku korzystnie wpływały na florę mojego żołądka, a także jelit. Radzę wszystkim ”.

Svetlana, 31 lat:

„Wziąłem ten lek jako ciężarna córka. Prześladowały mnie częste przeziębienia, a miejscowy terapeuta zalecił ten lek, który jest dozwolony w okresie rodzenia dziecka. Używaj go przez około dwa tygodnie dwa razy dziennie. I naprawdę czułem się lepiej ”..

Działanie terapeutyczne

Bifiform pomaga przywrócić równowagę mikroflory jelitowej, eliminując najczęstszą przyczynę biegunki i dysbiozy. Zwiększa odporność organizmu na różne infekcje, korzystnie wpływa na układ odpornościowy.

Bifiform Baby to również biologicznie aktywny suplement, który przywraca odporność i pomaga normalizować funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Wynika to z bakterii, które są głównym składnikiem aktywnym leku. W przeciwieństwie do Bifiform, suplement jest przeznaczony dla dzieci, bierze pod uwagę cechy i potrzeby organizmu dziecka. Biorąc pod uwagę, że skład leku obejmuje witaminy B6 i B1, narzędzie zapewnia prawidłowy rozwój i wzrost dzieci przyjmujących Bifiform Kid.

Skład i forma wydania

Bifiform w swoim składzie zawiera bifidobakterie i enterokoki jako główne składniki aktywne. Kolonizują przewód pokarmowy i sprzyjają szybkiemu i wygodnemu trawieniu. Składniki aktywne są uzupełniane substancjami pomocniczymi, które zapewniają zachowanie konsystencji, jakości i właściwości terapeutycznych leku. To:

 • Stearynian magnezu.
 • Guma.
 • Destractose Bezwodny.
 • Fermentacja kwaśnego mleka.

Dokładny skład zależy od formy wydania. Bifiform ma kilka z nich: tabletki, krople i pastylki do żucia. Te ostatnie zawierają dodatki smakowe, aby uprościć przyjmowanie podczas leczenia dzieci.

Ważny! Przechowuj leki z bifidobakteriami tylko w chłodnym miejscu.

Wskazania do stosowania przez dorosłych

Główne działanie probiotyku ma na celu wyeliminowanie toksyn, szkodliwej mikroflory i innych negatywnych czynników wpływających na organizm.

Bifiform pomaga wyeliminować takie choroby i objawy:

 • Przewlekłe choroby żołądkowo-jelitowe.
 • Ostra choroba jelit.
 • Wzdęcia.
 • Zaburzenia trawienne z powodu braku enzymów trawiennych.
 • Skurcze żołądka.
 • Zespół jelita drażliwego.
 • Zakażenie Helicobacter pylori.

Najczęściej lek stosuje się w celu wyeliminowania biegunki spowodowanej zatruciem nowymi lub niskiej jakości produktami..

Stosowany jako terapia wspomagająca w pochwie lub kandydozie, przed zabiegiem chirurgicznym przewodu pokarmowego, jako środek podnoszenia odporności po ciężkich chorobach żołądkowo-jelitowych.

Leki enterosorbentowe, które zatrzymują biegunkę

Enterosorbenty należą do leków, które zatrzymują biegunkę..

W leczeniu biegunki można stosować leki z tej grupy farmakologicznej, takie jak:

 • Enterosgel;
 • Smecta;
 • Polisorb;
 • Węgiel aktywowany;
 • Polyphepan;
 • Turystyka;
 • Filtrum STI.

  Enterosgel to enterosorbent o silnym działaniu detoksykującym. Oczyszcza organizm z toksycznych substancji, bakterii, alergenów pokarmowych i leków. Zabrania się przyjmowania jednocześnie z innymi lekami, ponieważ możliwe jest zmniejszenie wchłaniania witamin i leków.

  Tryb zastosowania

  Częstotliwość podawania dobiera lekarz na podstawie nasilenia objawów i postaci leku. W przypadku biegunki u dorosłych zwykle zaleca się przyjmowanie 2 kapsułek Bifiform: rano i wieczorem. Efekt terapii nie występuje natychmiast, ponieważ kapsułka w otoczce żelatynowej rozpuszcza się tylko w jelicie i kolonizacja jelita bakteriami wymaga czasu.

  W ostrych zaburzeniach jelitowych dawkę można podwoić pierwszego dnia leczenia. Ale biorąc Bifiform z biegunki, musisz monitorować dzienną ilość leku, która nie powinna przekraczać 4 tabletek. Od drugiego dnia leczenia liczbę kapsułek należy zmniejszyć do 2-3 sztuk.

  Czas trwania leczenia powinien ustalić lekarz. Bifiform zwykle leczy ostrą biegunkę w ciągu 3-7 dni. W przewlekłych patologiach, którym towarzyszą zaburzenia trawienne, kurs może trwać do 3 tygodni.

  Z biegunką u dziecka producent oferuje specjalne formy:

  • Beefiform Baby - od urodzenia do 2 lat.
  • Bifiform Kid - od 2,5 roku.

  Dla noworodków lek jest dostępny w postaci kropli, z których należy przygotować zawiesinę. Bifiform Baby można podawać dziecku, mieszając 1 dawkę leku dziennie z jedzeniem, na przykład mlekiem. Produkt ma przyjemny słodki smak, który nadaje mu olej kokosowy.

  Bifiform Toddler - słodkie cukierki do żucia o smaku pomarańczy i malin. Żuj słodycze, a następnie popij wodą. Nie używaj gorącej wody do mycia lub rozcieńczania zawiesiny.

  Dzieci powyżej 2-2,5 roku życia mogą przyjmować kapsułki dla dorosłych. Aby to zrobić, podaj dziecku pół kapsułki, mieszając proszek w skorupce z jedzeniem. Dodaj lek do naczynia bezpośrednio przed użyciem.

  Każdego dnia należy zażywać 1 kapsułkę rano i wieczorem. Maksymalna dopuszczalna liczba kapsułek dziennie wynosi 4 szt. Nie ma znaczenia, jak go zażywać - przed, w trakcie lub po posiłku. Niemowlęta w wieku od dwóch miesięcy do szóstego miesiąca życia mogą otrzymać pół kapsułki rano i wieczorem, tj..

  dziennie mają prawo do 1 kapsułki. Lek zawarty w kapsułkach można mieszać z jedzeniem, jeśli dziecko nie może połknąć kapsułki. Od sześciu miesięcy do dwóch lat dawka jest taka sama jak u dorosłych - 1 kapsułka dwa razy dziennie. Z reguły czas trwania leczenia preparatem Bifiform wynosi 3 tygodnie. W przypadku biegunki wystarczy od 2 do 3 dni, aby uzyskać ulgę.

  Bifiform baby stosuje się zwykle u małych dzieci, poczynając od pierwszych dni życia. Jest podawany dziecku raz dziennie w 0,5 ml. To jest 1 dawka leku. Terapia trwa od 1,5 do 3 tygodni.

  Przedawkować

  Brak informacji o przedawkowaniu Bifiform i Bifiform Kid.

  Skutki uboczne

  Zwykle działania niepożądane występują u osób cierpiących na alergie, osobliwości i inne formy nietolerancji na składniki leku Bifiform. W takich przypadkach suplement diety może powodować nudności, wymioty, biegunkę i wszystkie objawy niestrawności.

  Specjalne instrukcje

  Bifiform można pobrać po zakończeniu antybiotyków, jeśli mikroflora jelitowa zostanie z tego powodu zaburzona, a jeśli odbiór probiotyku i antybiotyku jest jednoczesny, wówczas skuteczność pierwszego spada. Należy to wziąć pod uwagę, aby fundusze wydane na leczenie nie zostały zmarnowane, a osoba naprawdę odzyskała zdrowie.

  Trzymaj Bifiform poza zasięgiem dzieci. Możesz przechowywać suplement diety przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Po tym okresie lek należy usunąć. Maksymalna dopuszczalna temperatura przechowywania leku wynosi 15ºС. Zawiesina Bifiform Kid w przygotowanej formie jest przechowywana nie dłużej niż 14 dni.

  Wakacje w aptekach

  Bifiform można kupić w aptece bez recepty.

  Cena Bifiform waha się od 421 do 459 rubli za opakowanie. Jeśli chodzi o produkt Bifiform Malysh, jego minimalny koszt wynosi 520 rubli, a maksymalny to 629 rubli za opakowanie.

  Analogi

  Znanymi analogami Bifiform są Bificol, Bifidumbacterin, Lactobacterin. Dwa ostatnie probiotyki można stosować w leczeniu chorób kobiecych, ponieważ istnieją one w czopkach. Bifidumbacterin istnieje również w postaci saszetek i ampułek z proszkiem, takich jak Bifiform. Bifikol i Bifidumbacterin zawierają ten sam główny składnik aktywny - kultury bifidobakterii, a Lactobacterin oparty jest na bakteriach mlekowych.

  Ponieważ nawet probiotyki w niektórych przypadkach są źle tolerowane przez organizm, lek do leczenia biegunki, niestrawności lub dysbiozy należy wybrać razem z lekarzem prowadzącym, biorąc pod uwagę wszystkie cechy ciała pacjenta. Jest to najlepszy sposób na uniknięcie skutków ubocznych i pozbycie się problemów żołądkowych i jelitowych, jeśli wystąpią..

  Jak wziąć lek?

  Kiedy lepiej jest przyjmować Bifiform - przed lub po posiłku? Producent twierdzi, że jedzenie absolutnie nie wpływa na skuteczność terapeutyczną probiotyku. Dlatego możesz go wziąć w dowolnym dogodnym czasie.

  Postać dawkowania leku i jego dawkowanie wybiera specjalista w zależności od wieku pacjenta. Tak więc rozwiązanie jest odpowiednie dla najmniejszych (w tym noworodków) niemowląt. Wymieszać zawartość pojemnika z pokrywką i fiolkę bezpośrednio przed zabiegiem. Aby to zrobić, obróć zakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż proszek znajdzie się w butelce. Następnie butelkę należy wstrząsnąć. Rezultatem powinna być jednorodna konsystencja. Jedna dawka jest łatwa do zmierzenia za pomocą pipety.

  W postaci proszku lek należy podawać niemowlętom w wieku powyżej 1 roku (zalecana instrukcja). W przypadku dzieci Bifiform w saszetkach można mieszać nie tylko z wodą, ale także z jedzeniem. Maksymalna dzienna dawka leku dla dziecka w pierwszym roku życia wynosi 6 opakowań. Dzieciom w wieku od 1 do 3 lat należy podawać lek w 2 saszetkach co najmniej dwa razy dziennie.

  Aby uzyskać pozytywny efekt przyjmowania probiotyku, musisz w pełni przejść terapię. Zwykle pierwsze pozytywne zmiany obserwuje się po 7-10 dniach leczenia.

  Zastosowanie pediatryczne: wskazania

  Bifiform Baby i Bifiform Baby wykonane są z pożytecznych bakterii i probiotyków. Bifiform Baby jest przepisywany od urodzenia w celu regulacji mikroflory jelitowej.

  W przypadku dzieci lek jest wskazany w następujących sytuacjach:

  • Kolka.
  • Hipowitaminoza.
  • Częste luźne stolce.
  • Naruszenie mikroflory jelitowej.
  • Niedobór laktozy.
  • Usuwanie kolki po karmieniu.
  • Po przeziębieniach i chorobach wirusowych.

  Przekraczanie dawki u niemowląt jest zabronione. Może to wywołać wzdęcia i biegunkę..

  Dynamika i kinetyka farmakologiczna

  Po przejściu przez górny przewód żołądkowo-jelitowy kapsułki rozpuszczają się w świetle jelita cienkiego, uwalniając w ten sposób korzystne bakterie. Nie dostają się do krwiobiegu przez jelita, a ich nadmiar jest wydalany naturalnie z kałem.

  W ten sposób Bifiform zapewnia kontrolę równowagi mikroflory, regeneruje fizjologiczny skład bakteryjny jelita w sposób biologiczny dzięki bakteriom probiotycznym i warunkom środowiska jelitowego. Ze względu na normalizację zrównoważonego składu mikroflory jelitowej pod wpływem leku określa się naturalną produkcję witamin K i grupy B oraz obserwuje się poprawę funkcjonowania błony śluzowej jelit.

  Przeciwwskazania

  Bifiform jest zwykle dobrze tolerowany przez wszystkie kategorie pacjentów. Nie należy przyjmować leku z nietolerancją na którykolwiek ze składników wchodzących w jego skład. Jeśli poczujesz się gorzej podczas leczenia, musisz przerwać przyjmowanie leku i skonsultować się z lekarzem.

  Ostrożnie stosuje się Bifiform ze skłonnością do zaparć.

  Uwaga! Lek może przyjmować kobiety w ciąży, które często cierpią na biegunkę.

  Efekty uboczne występują podczas ignorowania przeciwwskazań. W tym przypadku właśnie te objawy muszą zwalczać lek. To znaczy, biegunka, która nasiliła się po Bifiform, jest wskaźnikiem, że występuje indywidualna nietolerancja.

  Biegunka z Bifiform jest ważna, aby odróżnić się od biegunki wywołanej przez stosowanie innych leków. Lek ma dobrą zgodność z dowolnymi lekami, ale jeśli jest stosowany do normalizacji mikroflory jelitowej podczas przyjmowania antybiotyków, efekt może być słaby. Dlatego biegunka może być kontynuowana.

  Brak danych dotyczących przedawkowania narkotyków przez producentów narkotyków.

  Główny składnik aktywny nie jest szkodliwy i nietoksyczny. Ale lepiej nie przepisywać leku pacjentom, którzy mają nietolerancję składników leku, co może objawiać się reakcją alergiczną.

  Dorośli powinni skonsultować się ze specjalistą przed zażyciem leku. Konsultacje są obowiązkowe dla dzieci.

  Bifidumbacterin na zapalenie błony śluzowej żołądka

  Zapalenie błony śluzowej żołądka jest procesem zapalnym błony śluzowej żołądka. Jeśli leczenie choroby nie rozpocznie się w odpowiednim czasie, możliwe są powikłania w postaci wrzodu. Główną metodą terapii jest korekta żywienia. Konieczne jest jak największe rozładowanie żołądka, aby pacjenci odmówili tłustego, smażonego, pikantnego, wędzonego. Niektóre ograniczenia dotyczą świeżych owoców i warzyw, ponieważ zawierają one kwas..

  Aby wesprzeć przewód pokarmowy w tym trudnym okresie, Bifidumbacterin jest przepisywany jako leczenie skojarzone. Jest pobierany zgodnie ze schematem.

  Pacjenci natychmiast odczuwają ulgę - ból znika, ciężkość w jamie brzusznej, stolec normalizuje się.

  Upewnij się, że probiotyki są przepisywane po antybiotykach na zapalenie żołądka. Jeśli zapalenie jest spowodowane przez bakterie chorobotwórcze, leczenie przeprowadza się w kilku etapach. Bifidumbacterin zapewnia szybki powrót do zdrowia.

  Interakcje z innymi lekami

  Aby uzyskać szybszy efekt, eksperci zalecają następujące wskazówki:

  1. Jeśli probiotyk jest stosowany razem z antybiotykami, dzienną dawkę można zwiększyć więcej niż 2 razy, aby nie zmniejszyć wyniku przyjmowania leku.
  2. W sytuacji ostrej biegunki dozwolone jest zwiększenie dziennej dawki do 4 kapsułek (dotyczy tylko terapii osób dorosłych).
  3. W rzadkich przypadkach w kale po spożyciu Bifiform może pojawić się krew lub ropne wydzieliny, a temperatura ciała może wzrosnąć. W takich przypadkach należy natychmiast zrezygnować ze stosowania probiotyku i skonsultować się z lekarzem.
  4. Probiotyki myć lub rozcieńczać płynem wyłącznie w temperaturze pokojowej. Gorąca woda niszczy pożyteczne bakterie.
  5. Pytanie o czas trwania leku lub ewentualne zwiększenie dawki jest rozstrzygane wyłącznie przez pediatrę.
  6. Bifiform mogą być używane przez osoby prowadzące pojazd, ponieważ lek nie wpływa na szybkość reakcji.
  7. Picie alkoholu podczas leczenia lekiem Bifiform nie jest zalecane.

  Recepta od lekarza nie jest wymagana do zakupu Bifiform w jakiejkolwiek formie..

  Bifiform można przyjmować z innymi lekami. Czasami Bifiform jest niezbędnym składnikiem jako dodatkowa terapia..

  • Jest przepisywany z lekami przeciwbiegunkowymi, enzymami i innymi lekami, które mają na celu wyeliminowanie wadliwego działania lub przewlekłych chorób żołądkowo-jelitowych.
  • Jako terapia wspomagająca podczas antybiotykoterapii. Jednocześnie nie należy przyjmować 2 rodzajów leków w celu normalizacji mikroflory jelitowej.

  Bifidumbacterin podczas ciąży

  Często ginekolodzy przepisują Bifidumbacterin podczas ciąży. Podczas noszenia dziecka ciało kobiety jest obciążone ogromnymi obciążeniami. Niektóre z jego funkcji są naruszane, ponieważ narządy wewnętrzne działają do granic możliwości. Kobieta staje się podatna na wiele infekcji. Z tego powodu Bifidumbacterin jest przepisywany jako leczenie podtrzymujące..

  Wiele kobiet w ciąży doświadcza zaparć w tym ważnym okresie. Przydatne bakterie przywracają funkcję wydalniczą organizmu, łatwiej jest iść do toalety. W ten sposób zapobiega się hemoroidom, ponieważ zaparcia często prowadzą do powstawania pęknięć w ścianach jelit, polipów.

  A jeśli główny problem zostanie rozwiązany, wówczas negatywne konsekwencje nie wystąpią.

  Jeśli lekarz zaleci to lekarstwo, należy postępować zgodnie z jego radą, ale słuchaj, jak ciało reaguje na to..

  Przy pozytywnych zmianach warto kontynuować. Jeśli poczujesz pojawienie się nowych negatywnych objawów, anuluj lek i poinformuj o tym lekarza.

  Jeśli antybiotyki są przepisywane kobiecie w czasie ciąży, z pewnością zastosują „osłonę” probiotykami. Musisz wziąć je w tym samym czasie, a po zakończeniu leczenia lekami przeciwbakteryjnymi Bifidumbacterin trwa przez kolejne 2 tygodnie. W ten sposób można uniknąć negatywnego wpływu antybiotyków na ciało kobiety i dziecka.

  Funkcje aplikacji

  Głównym wskazaniem do stosowania Bifiform jest leczenie zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego (GIT). Przy poważnych patologiach organicznych lek może być stosowany jako część terapii za radą lekarza.

  Najpopularniejszym objawem zaburzeń żołądkowo-jelitowych jest biegunka. Bifiform z biegunką nie zatrzymuje go, jako środki utrwalające. Ale reguluje mikroflorę jelitową, w wyniku czego stolec jest znormalizowany. Bifiform pomaga w biegunce, działając na jej przyczynę, a nie na sam objaw.

  Lista wskazań obejmuje również:

  • Zespół jelita drażliwego.
  • Nietolerancja laktozy.
  • Leczenie antybiotykami.
  • Zapobieganie zaburzeniom trawienia.

  Możesz wziąć Bifiform na każdy dyskomfort trawienny, niezależnie od czynników, które go spowodowały. Ale nie należy go stosować do samoleczenia bez wstępnego badania lekarskiego, ponieważ objawy zaburzenia jelitowego mogą wskazywać na poważną patologię, która wymaga szybkiego leczenia.

  Normalizując aktywność jelit, Bifiform pomaga nie tylko pozbyć się biegunki, ale także ze spadkiem aktywności układu odpornościowego, który może wystąpić po przeszłych patologiach. Dlatego zaleca się przyjmowanie go z częstymi przeziębieniami lub podczas sezonowych epidemii.

  W przypadku biegunki u niemowląt Bifiform pomaga od pierwszych dni życia. Eliminuje również kolkę i zmniejsza tworzenie się gazów, co ma pozytywny wpływ na ogólne samopoczucie i jakość snu dziecka. Zalecane leczenie niedoborem laktazy.

  Bifiform nie powinien znajdować się w miejscu dostępnym dla dzieci. Lek należy przechowywać tylko przez 2 lata od daty produkcji i 2 tygodnie po otwarciu leku. Temperatura przechowywania nie powinna przekraczać 15 ° C.

  Czy Bifiform pomaga na biegunkę?

  Producent twierdzi, że probiotyk radzi sobie z każdym rodzajem biegunki. Najczęściej stosuje się go w zakażeniach jelit i w przypadku biegunki wynikającej z zaostrzenia zapalenia żołądka i jelit. W pierwszym przypadku choroba występuje z powodu naruszenia mikroflory i wzrostu liczby szkodliwych bakterii. Hamując rozwój patogenów, możesz szybko pozbyć się nieprzyjemnych objawów patologii.

  Leki takie jak Bifiform lub Linex mogą pomóc. Co lepiej wybrać z tych leków? Według opinii Bifiform jest jeszcze bardziej skuteczny, pomimo jego uproszczonego składu w porównaniu do swojego odpowiednika.

  Leki przeciwbakteryjne na biegunkę należy przyjmować tylko w przypadkach, w których potwierdzono bakteryjne pochodzenie zjawiska patologicznego. W przypadku biegunki wirusowej takie leki będą bezużyteczne i tylko pogorszą stan pacjenta. Nawiasem mówiąc, długotrwałe stosowanie antybiotyków może również powodować biegunkę. Dostosowania odżywiania i probiotyki pomogą pozbyć się tego rodzaju biegunki..

  Lek „Bifiform” z biegunką pomoże wyeliminować niestrawność i przywrócić „prawidłową” mikroflorę przewodu pokarmowego. Można go rozpocząć już w okresie antybiotykoterapii, aby zapobiec zaburzeniom stolca. Szczepy pożytecznych bakterii, które są częścią leku, są odporne na środki przeciwbakteryjne.

  Analogi

  Sieci aptek oferują wiele leków, które można przypisać analogom Bifiform.

  • Bifidumbacterin. Wykonany jest w postaci świec, kapsułek, proszku. Producent - Rosja. Głównym składnikiem są bifidobakterie. Jest przepisywany w leczeniu i zapobieganiu dysbiozie, w celu wyeliminowania chorób zakaźnych, zatrucia pokarmowego. Można go stosować od niemowlęctwa. Cena - od 95 do 700 rubli. (w zależności od ilości leku i formy produkcji).
  • Linex. Jedno z powszechnych narzędzi w swoim segmencie. Kraj pochodzenia - Szwajcaria. Kompozycja zawiera bifidobakterie i pałeczki kwasu mlekowego w postaci saszetek (dla dzieci) i kapsułek. Jest stosowany do środków zapobiegawczych i leczenia dysbiozy, chorób wywoływanych przez wirusy lub infekcje, przy równoczesnym stosowaniu środków przeciwdrobnoustrojowych. Cena - od 420 rubli.
  • Acylakt. Jest produkowany w postaci tabletek (podawanie doustne) i czopków do wprowadzenia do pochwy. W ramach - żywe pałeczki kwasu mlekowego. Tabletki są przepisywane głównie w przypadku zaburzeń stolca i dysbiozy. Acylakt zaleca się ze szczególną ostrożnością podczas stosowania dopochwowych antybiotyków. Koszt - od 290 rubli.
  • Acipol Producent - Rosja. Jest przepisywany na czerwonkę, biegunkę, dysbakteriozę, zaburzenia przewodu pokarmowego (zarówno pojedyncze przypadki, jak i objawy długotrwałe), objawy alergiczne i ostre infekcje jelitowe. Jest przepisywany od 3 miesiąca życia. Dostępne tylko w kapsułkach. Koszt - od 330 rubli.
  • Laktobakteryna. Jest uwalniany w postaci tabletek lub czopków dopochwowych, produkt jest oparty na pałeczkach kwasu mlekowego i pomaga w normalizacji masy bakteryjnej.

  Bifiform analogi w składzie są preparatami z bifidobakteriami:

  Na liście analogów znajduje się również zawiesina Linex, która zwiększa odporność i pomaga normalizować funkcjonowanie przewodu żołądkowo-jelitowego. Ale działanie leku jest nieco inne: krople zakwaszają jelita, tworząc sprzyjające środowisko do rozmnażania bakterii przydatnych do trawienia. Dlatego Linex można pić zarówno osobno, jak i z bifidobakteriami..

  Nie ma znaczącej różnicy między różnymi lekami z bifidobakteriami. Zaletą Bifiform jest obecność różnych form leku, dzięki czemu można go stosować w leczeniu dzieci. Wyboru leku dla dorosłych można dokonać na podstawie jego kosztu.

  Szybko działające antybiotyki przeciw biegunce u dzieci i dorosłych

  W przypadku, gdy naruszenie stolca było spowodowane działaniem drobnoustrojów, przepisywane są antybiotyki. Jakie antybiotykowe preparaty na biegunkę mogą przywrócić zaburzoną mikroflorę jelitową?

  W leczeniu zaburzeń czynności jelit spowodowanych działaniem drobnoustrojów dobrze sprawdzają się środki przeciwbakteryjne i przeciwdrobnoustrojowe z tej listy:

  Ftalazol Ma szerokie spektrum działania, jest stosowany w przypadku biegunki, czerwonki, infekcji jelitowych. Może być stosowany w leczeniu dzieci w wieku od dwóch miesięcy..

  Furazolidon. Jeden z powszechnie stosowanych leków w leczeniu chorób przenoszonych przez żywność i czerwonki. Lek jest zabroniony do stosowania przez dzieci w wieku poniżej jednego roku, kobiety w ciąży, podczas karmienia piersią, z chorobami wątroby i układu nerwowego.

  Enterofuril. Skuteczny lek przeciwdrobnoustrojowy dla dzieci na szybko działającą biegunkę o szerokim spektrum działania. Główną substancją czynną leku jest nifuroksazyd. Ten lek przeciwbiegunkowy ma przeciwwskazania, takie jak wiek dzieci do 1 miesiąca i wcześniaki.

  Enterol. Powszechnie stosowany lek przeciwdrobnoustrojowy skuteczny przeciwko bakteryjnym enterotoksynom. Po zastosowaniu tego środka poprawia się funkcja enzymatyczna jelita. Lek stosuje się w leczeniu biegunki u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 1 roku.

  Sulgin. Ten lek przeciwbiegunkowy u dorosłych oparty jest na sulfaguanidynie. Jest również stosowany w przypadku biegunki u dzieci w wieku powyżej 2 lat. Podczas ciąży i laktacji nie można przyjmować Sulgin.

  Intetrix. Należy do grupy środków przeciwdrobnoustrojowych i przeciwgrzybiczych. Jest stosowany w przypadku biegunki spowodowanej infekcjami jelitowymi, jest przepisywany w przypadku amebiozy, dysbiozy i jako profilaktyka biegunki i infekcji jelitowych. Aktywnymi składnikami leku są tilichinol, laurylosiarczan tilichinolu, tilochinol. Dzieci w wieku poniżej 18 lat nie mogą stosować tego leku przeciwbiegunkowego..

  Alpha Normix Antybiotyk o szerokim spektrum działania, przeciwdrobnoustrojowy i przeciwzapalny w leczeniu chorób jelit. Dla dzieci w wieku poniżej 12 lat z niedrożnością jelit, wrzodziejącymi zmianami jelitowymi Alpha-Normix jest zabroniona.

  • Tannacomp. Jest to lek przeciwbiegunkowy o właściwościach ściągających i adsorbujących. Lek ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwskurczowe. Należy zachować ostrożność podczas ciąży i karmienia piersią..

  Leki na biegunkę

  Czasami konieczne jest przyjmowanie nie tylko leków przeciwbiegunkowych, ale także środków przeczyszczających.

  Znane leki wywołujące biegunkę, takie jak:

  Laktitol Jest stosowany w leczeniu i zapobieganiu zaparciom i chorobom jelita grubego i jest dostępny w postaci proszku do przygotowania roztworu przeznaczonego do podawania doustnego. Laktitol zmiękcza odchody i ułatwia wypróżnianie.

  Wszystkie te fundusze należą do grupy preparatów prebiotycznych wykonanych na bazie jednej substancji czynnej - laktulozy. Leki z tej grupy farmakologicznej mają łagodne działanie osmotyczne, dzięki czemu stają się niezbędne nie tylko w leczeniu zaparć, ale także w procesie przygotowania do procedur diagnostycznych.

  Gliceryna i Glycelax są środkami przeczyszczającymi opartymi na glicerolu. Zaprojektowany, aby ułatwić wypróżnienia. Ich działanie następuje po 12 godzinach od momentu wprowadzenia do organizmu.

  Wskazane jest przyjmowanie takich leków, jakie przepisał specjalista.

  Biegunka, ból brzucha, wzdęcia mogą powodować sporo kłopotów. Często próbują wyeliminować te objawy za pomocą środków utrwalających (lopedium, smecta), absorbentów i środków przeciwskurczowych. Oczywiście fundusze te mają dobry efekt, ale krótkoterminowy.

  Zaburzeniom przewodu pokarmowego często towarzyszy naruszenie mikroflory jelitowej, co wymaga zupełnie innego podejścia do wyboru terapii. Głównym ogniwem w nim powinno być prawidłowe odżywianie i przyjmowanie probiotyków, takich jak Bifiform.

  Linex lub bifiform - co jest lepsze po zatruciu

  Pomimo faktu, że wielu znanych prezenterów telewizyjnych, lekarze nalegają na możliwość samodzielnego przywrócenia normalnej mikroflory jelitowej, większość lekarzy nadal zaleca stosowanie Linex lub Bifiform. Są pewni, że mianowanie probiotyków jest dobrym sposobem radzenia sobie z dysbiozą, która pojawiła się po leczeniu agresywnymi antybiotykami lub w przypadkach ostrego zatrucia sorbentami nowej generacji, na przykład Polysorb. Rzeczywiście, według pacjentów, przyjmowanie tych leków przyspiesza proces gojenia, pomaga w walce z zaburzeniami stolca, wzdęciami, nudnościami, odbijaniem i wysypką alergiczną.

  Chociaż skład i działanie Linex i Bifiform są podobne, opinie na ich temat, zarówno wśród specjalistów, jak i wśród pacjentów, są diametralnie różne. Który probiotyk jest w rzeczywistości najlepszy? Aby rozpocząć porównywanie, najpierw krótko przyjrzymy się każdemu z osobna.

  Linex, krótki opis

  Lek należy do eubiotyków lub probiotyków czwartej generacji, które przyczyniają się do produkcji kwasu mlekowego. Otoczka kapsułki zawiera biały, bezwonny proszek libeniny, który składa się z żywych bakterii lakto, bifido i enterokoków, laktozy, skrobi ziemniaczanej i stearynianu magnezu.

  Linex jest dozwolony we wszystkich kategoriach wiekowych, począwszy od noworodków. Jego przyjęcie nie jest zabronione podczas ciąży. Wyjątkiem będą tylko ludzie, których ciało okaże indywidualną nietolerancję.

  Działanie Linex będzie tak skuteczne, jak to możliwe, jeśli pacjent przestrzega dawki, zasady przyjmowania i wymagana liczba dni (przebieg) przyjmowania leku są spełnione.

  Jeśli pijesz kapsułki Linex z ciepłymi i gorącymi napojami lub pijesz alkohol podczas leczenia, w 100% przypadków probiotyk będzie bezużyteczny.

  Uwaga! Konsultacja z lekarzem prowadzącym jest konieczna w przypadkach:

  • wysoka (≥ 38 ° C) temperatura ciała;
  • krwawe lub śluzowe wydzielanie jest widoczne w kale;
  • Następują ostre i ostre bóle brzucha, a biegunka trwa dłużej niż 2 dni;
  • historia cukrzycy lub HIV.

  Preparaty bifiform

  Preparaty eubiotyczne marki Bifiform normalizujące mikroflorę jelitową są dostępne w 2 rodzajach: dla dorosłych i dla dzieci.

  Bifiform i Bifiform Plus - kapsułki dojelitowe dla dorosłych

  Kapsułka zawiera bakterie lakto, bifido i enterokokowe - połączenie 4 szczepów i substancji pomocniczych: bezwodnej glukozy, soli magnezu, tlenku tytanu i środka żelującego. Zawartość kapsułek twardych wygląda jak proszek Jasnożółty-szary proszek..

  Lek jest zalecany do stosowania od 2 lat. Mogą wystąpić reakcje nietolerancji poszczególnych składników zawartości kapsułek. Dozwolone w czasie ciąży i karmienia piersią.

  Kapsułki Bifiform Plus, w przeciwieństwie do standardowych Bifiform, nie zawierają laktulozy.

  Bifiform Baby i Bifiform Baby

  Leki te należą do kategorii suplementów diety. Forma uwalniania, w postaci tabletek do żucia lub wkraplania za pomocą pipety oleistego roztworu w proszku, została zaprojektowana w celu ułatwienia podawania, w zależności od wieku dziecka.

  Oprócz żywych bakterii, Baby and Baby zawierają witaminy B1 i B6 w dawce, która pomaga ciału dziecka rosnąć i rozwijać się normalnie. Dziecko jest wskazane natychmiast po urodzeniu jako pomocnicze źródło mikroorganizmów probiotycznych. Ogólnie rzecz biorąc, bifiform dziecięcy pomaga wyeliminować objawy zaburzeń jelitowych.

  Porównanie: Linex lub Bifiform, co jest lepsze

  Lekarze sugerują, że pacjenci porównują te leki we własnym zakresie, na podstawie własnego doświadczenia. Wyjątkiem są tylko ludzie, których Linex początkowo nie pasuje. Są to osoby z nietolerancją laktozy. W takim przypadku należy również odmówić przyjęcia kapsułek Bifiform i wybrać Bifiform Plus.

  Jeśli przeprowadzimy analizę porównawczą recenzji, to pomimo wyższej ceny, większość skłania się w kierunku Bifiform. Dlaczego?

  Oto pozycje, z powodu których wybierają Bifiform:

  1. Matki niemowląt zdecydowanie wybierają Bifiform Baby ze względu na wygodę jego użycia. Kapsułki Linex należy niezależnie otworzyć, wlać do łyżki stołowej, dodać odpowiednią ciecz, a następnie również wymieszać. Dzięki Baby proces ten jest maksymalnie uproszczony - butelka tłustego płynu wymaga tylko ostrożnego wstrząśnięcia przed użyciem, a nakręcana pokrywa pipety gwarantuje zarówno prawidłowe dozowanie, jak i łatwość karmienia, a lek nie rozleje się.
  2. Małe dzieci lubią żuć tabletki Bifiform Toddler o smaku owocowym. Mimo to trudno jest im połknąć kapsułki Linex, a wstępne rozpuszczenie proszku w cieczy ponownie wymaga dodatkowej straty czasu i wysiłku ze strony matki.
  3. Dużym plusem dla dzieci Bifiform jest włączenie B1 i B6 do ich składu.
  4. Brak laktozy w Bifiform Plus staje się również zaletą dla kobiet w ciąży i karmiących.
  5. Oficjalne instrukcje dotyczące preparatów Bifiform zawierają odniesienie do stosowania tego leku w kompleksowym leczeniu chorób wywoływanych przez bakterie Helicobacter. Oznacza to, że skład otoczki kapsułki jest bardziej odporny na agresywne środowisko w żołądku. Biorąc pod uwagę, że 2 3 dorosłych jest zarażonych bakteriami Helicobacter, jasne jest, dlaczego Linex traci Bifiform.
  6. Pomimo faktu, że instrukcje Linex wyraźnie zabraniają picia kapsułek z gorącymi napojami, wiele osób ignoruje to ostrzeżenie, a matki niemowląt również używają zbyt gorącej przegotowanej wody, aby przyspieszyć proces rozpuszczania. W rezultacie korzystne bakterie giną nawet zanim dotrą do jelit..

  W każdym razie, bez względu na to, który lek zostanie wybrany w celu przezwyciężenia dysbiozy, należy go przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu niedostępnym dla dzieci i zwrócić uwagę na datę ważności przed rozpoczęciem podawania..

  Porównanie produktów: Bifiform i Linex

  Aby przywrócić mikroflorę jelitową w przypadku zatrucia, antybiotykoterapii, zatrucia pokarmowego, zwracają się do probiotyków. Określ, który jest lepszy, Bifiform lub Linex, pomoże w porównawczej charakterystyce leków.

  Do czego służą te leki?

  W obliczu dysbiozy osoba musi szukać skutecznego lekarstwa. Lekarze zalecają stosowanie probiotyków w leczeniu dorosłego pacjenta i dziecka. Leki te zawierają wysuszone bakterie, które są dobre dla organizmu. Biorąc Bifiform lub Linex, pacjent eliminuje nieprzyjemne objawy, tłumi żywotną aktywność patogenów.

  Leczenie zapewnia kilka czynników:

  1. Wydalanie toksyn.
  2. Poprawa trawienia.
  3. Zwiększona produkcja kwasu askorbinowego i kwasu foliowego.
  4. Wzmocnienie odporności.
  5. Tworzenie się filmu ochronnego na powierzchni błon śluzowych.
  6. Odzyskiwanie mikroflory jelitowej.

  W skład takich leków są zwykle obecne:

  1. Lactobacilli zapewniające działanie przeczyszczające.
  2. Bifidobakterie, normalizujące procesy wydzielania kału.
  3. Enterococci, wzmacniając działanie narkotyków.

  Który probiotyk lepiej poradzić sobie z problemem, lekarz określa na podstawie diagnozy.

  Różnice

  Linex i Bifiform mają prawie taki sam skład i właściwości. Ale istnieje różnica między probitykami:

  1. Oprócz korzystnych bakterii Linex zawiera laktulozę, Bifiform Plus jest pozbawiony tego składnika, dlatego lek jest bezpieczny dla pacjentów z nietolerancją cukru mlecznego.
  2. Linex jest stosowany w leczeniu noworodków, jego analog jest pokazany od 2 lat.
  3. Linex ma 3 szczepy bakteryjne, Bifiform 4, więc spektrum jest nieco szersze.
  4. Beefiform ma więcej opcjonalnych komponentów. Ale specjalna forma do leczenia dziecka jest wytwarzana w postaci roztworu olejku zawierającego witaminy B1 i B2.
  5. Różnica polega na tym, że za pomocą Bifiform lepiej leczyć zapalenie jelita grubego i zapalenie żołądka i jelit.

  Wskazania do stosowania probiotyków są prawie takie same. Jeśli nie możesz użyć Bifiform lub Linex, przejdź do analogów, na przykład Acipol.

  Podobieństwa

  Lekarze często zalecają przyjmowanie jednego z tych leków, ponieważ leki mają ten sam efekt:

  1. Należą do probiotyków 3. generacji. Dostępny w postaci proszku zamkniętego w białej kapsułce. Formy są dość różnorodne. W aptekach są na przykład leki dla dorosłych i opcje dla dzieci - Linex „Forte”, „Gastro”, „Immuno”, Beefiform „Baby”.
  2. Polecany do leczenia i zapobiegania zaburzeniom jelitowym, zaparciom, rotawirusom, dysbiozie. Doskonale radzą sobie z obrazem zatrucia pokarmowego, zmniejszają aktywność patogenów.
  3. Stymuluj produkcję witamin K i B..
  4. Zawierają enterokoki, które zwiększają pozytywny efekt.
  5. Oba leki mogą być stosowane w połączeniu z innymi. W tym samym czasie można pić antybiotyki, wystarczy zachować odstęp co najmniej 1,5–2 godzin.
  6. Cena probiotyków jest w przybliżeniu taka sama. Łatwo jest kupić fundusze o różnych kształtach za 250-350 rubli.

  Jeśli porównamy leki, możemy zauważyć znaczące podobieństwo. Jednak leki różnią się składem, dlatego samodzielne podawanie może prowadzić do braku pozytywnego wyniku.

  Zasady przyjęć

  Wskazane jest również zwrócenie uwagi na schemat stosowania probityków, aby zrozumieć, co jest lepsze w leczeniu w domu..

  1. W przypadku noworodka wskazana jest 1 kapsułka dziennie..
  2. Od 2 do 12 lat zaleca się 1-2 sztuki.
  3. Dla dorosłego pacjenta 1 szt.

  Lek należy przyjmować trzy razy dziennie popijając niewielką ilością wody. Piersi miesza się w mleku.

  1. Od 2 do 3 lat, 1 proszek lub 1 tabletka do żucia.
  2. Od 3 lat do 2 sztuk.
  3. Dorosły pacjent 2-3 kapsułki.

  Czas trwania terapii probiotycznej wynosi 1-3 tygodnie, wszystko zależy od przyczyny..

  Porównanie zasad przyjmowania pomoże ustalić, które jest lepsze i wygodniejsze.

  Który lek jest bardziej skuteczny?

  Niemożliwe jest, bez znajomości przyczyny patologii, ustalenie, czy lek będzie miał pozytywny wpływ, czy nie. Konieczne jest wzięcie pod uwagę objawów choroby, przeciwwskazań do terapii, ryzyka działań niepożądanych.

  Lekarze twierdzą, że probiotyki praktycznie się nie różnią. Praktyczne zastosowanie zwykle pomaga dowiedzieć się, co jest lepsze, ponieważ oba leki są bezpieczne dla organizmu, zawierają niezbędne bakterie i mają podobne właściwości..

  Ostrzeżenia

  Istnieją zakazy odbioru w przypadku indywidualnej nietolerancji składników. W takim przypadku prawdopodobne są reakcje alergiczne, takie jak pokrzywka, swędzenie skóry i obrzęk tkanek. Kiedy pojawią się takie objawy, przestań używać probiotyku. Lepiej skonsultować się z lekarzem, który wybierze analog.

  Opinie

  Być może komentarze pacjentów poddanych leczeniu pomogą porównać i dokonać wyboru:

  Tatyana, 23 lata, Balashikha

  Podobał mi się wołowina. Stosowany w leczeniu biegunki u dziecka. Dobre narzędzie, roztwór olejowy jest sprzedawany w stanie gotowym, nie trzeba niczego dodawać. Jest pipeta, która jest wygodna do odmierzania dawki.

  Olga, 27 lat, Wołgograd

  Dzieci chętnie żują Bifiform w tabletkach. Biorą lekarstwa jak pyszne słodycze. Dlatego dla mnie to narzędzie jest lepsze.

  Miłość, 25 lat, Angarsk

  Wziął antybiotyki. Po terapii biegunka była stale obecna. Próbowałem Bifiform, ale nie pomogłem. Lekarz zalecił zastąpienie produktem Linex. Używany 2 tygodnie, od tego czasu nie ma problemu.

  Aby probiotyki miały pozytywny wpływ, musisz przestrzegać zasad podawania i nie pić gorących napojów. Ciepło zabija pożyteczne bakterie.

 • Skręt

  Wrzód Żołądka