Zapalenie błony śluzowej żołądka i wojsko - odpowiedz na pytania

W obecności przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka poborowi zostaje przydzielone dodatkowe badanie, a decyzja o służbie w wojsku jest podejmowana po otrzymaniu wyników.

Również przydatność do służby wojskowej reguluje dokument - Harmonogram chorób, który szczegółowo określa powody zwolnienia młodych ludzi ze służby ze względów zdrowotnych.

Sam w sobie przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka jest powszechną patologią, która według statystyk występuje u co trzeciego uczestnika. Jeśli choroba nie charakteryzuje się częstymi zaostrzeniami i zaburzeniami czynnościowymi układu pokarmowego, nie jest to przeciwwskazaniem do usługi. Dlatego w większości przypadków biorą armię z zapaleniem błony śluzowej żołądka. Rozważmy teraz bardziej szczegółowo, jakie sytuacje w przypadku przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka mogą służyć jako podstawa do odroczenia usługi lub nawet do jej anulowania.

Ważna terminologia

Harmonogram chorób przewiduje kilka kategorii przydatności do służby wojskowej.

 1. Kategoria A jest wystawiana dla młodych ludzi, którzy są uznani za zdolnych do służby w dowolnej armii.
 2. Kategoria B określa drobne ograniczenia dotyczące osób zdolnych do służby wojskowej. Ta kategoria ma dodatkowe dekodowanie od B 1 do B 4.
 3. Kategoria B oznacza ograniczoną użyteczność. Oznacza to, że w czasie wojny takich ludzi wzywa się w czasie pokoju - wydaje im się dowód wojskowy bez służby wojskowej.
 4. Kategoria D oznacza tymczasową niezdolność do pracy i obejmuje odroczenie o 6 miesięcy do roku.
 5. Kategoria D oznacza całkowitą niezdolność do służby, wydaje wojskowy dowód tożsamości.

Całkowite nieprzystosowanie do wojska ustalono tylko w przypadku poważnych i poważnych chorób.

Ostra postać

Ostre zapalenie żołądka występuje z powodu pewnych okoliczności (zatrucie, zaburzenia odżywiania) i objawia się ostrymi atakami bólu, zatruciem i innymi objawami. Stan pacjenta w tym okresie jest nie do pozazdroszczenia, jednak przy odpowiednim podejściu dobrze nadaje się do leczenia i przechodzi bez śladu.

Jeśli poborowy cierpi na ostre zapalenie błony śluzowej żołądka, zostanie wysłany do szpitala na leczenie, po wyzdrowieniu będzie mógł zadzwonić. Działają również w przypadkach, w których zaostrzenie przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka zostaje wykryte u młodego człowieka. Po usunięciu zaostrzenia poborowy uważa się za zdolnego do służby wojskowej..

Ważny! W okresie leczenia młody mężczyzna otrzymuje kategorię „G” przez 6 miesięcy, po czym jest ponownie badany.

Postać przewlekła

Każda postać przewlekłego zapalenia żołądka wymaga oszczędnej diety i diety. Dlatego służba wojskowa dla młodych ludzi z tą chorobą jest nawet przydatna - w jadalni żołnierzy dieta jest zawsze zrównoważona, a jedzenie jest spożywane ściśle o określonych godzinach.

W menu żołnierzy nie ma ekscesów, które wywoływałyby zaostrzenie choroby - nie będą oferować wędlin, marynat i alkoholu, palenie jest również ograniczone. Nawet przy znacznym wysiłku fizycznym rekruci rzadko trafiają do szpitala z zaostrzeniem przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka, a dzieje się tak głównie po wizycie troskliwych rodziców, którzy próbują „nakarmić dziecko” pysznym domowym jedzeniem.

Ważny! Przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka z rzadkimi zaostrzeniami nie jest uważane za przeciwwskazanie do służby wojskowej.

Erozyjna forma

Erozyjne zapalenie błony śluzowej żołądka i wojsko - pojęcia nie zawsze są kompatybilne. Poborowy otrzyma kategorię „G” na etapie zaostrzenia choroby, ale nie stanie się to podstawą do wydania wojskowego dowodu tożsamości.

Po tymczasowym opóźnieniu w komisji, są oni ponownie hospitalizowani w celu przeprowadzenia hospitalizacji, a jeśli nie wystąpi zaostrzenie, zostaną uznani za zdolnych..
Młody człowiek otrzyma pełne zwolnienie ze służby wojskowej tylko w przypadku powikłań: obecności krwawienia z żołądka lub przejścia formy erozyjnej w wrzód trawienny.

Kategorie przydatności i choroby w różnych postaciach

Harmonogram chorób zatwierdzony przez rząd Federacji Rosyjskiej oferuje następującą gradację kategorii przydatności do przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka.

 • Kategoria B. Każde przewlekłe zapalenie żołądka z rzadkimi zaostrzeniami. Obejmuje to powierzchowne zapalenie błony śluzowej żołądka, refluksowe zapalenie błony śluzowej żołądka i wszystkie inne formy bez upośledzenia funkcji;
 • Kategoria B. Obejmuje formy choroby, w których dochodzi do naruszenia tworzenia kwasu w żołądku, rozwija się zaburzenie czynności wydzielniczej przewodu pokarmowego. Ma to również znaczenie dla długotrwałego leczenia choroby bez powrotu do zdrowia, hospitalizacji trwającej co najmniej 2 miesiące rocznie (ogółem), znacznego deficytu masy ciała.
 • Kategoria G jest przypisana tylko pacjentom z zaostrzoną postacią przewlekłego zapalenia żołądka ze zidentyfikowanymi powikłaniami wymagającymi natychmiastowego leczenia.

BMI i połączenie

Poborowi wiedzą, że utrata masy ciała może spowodować opóźnienie, a nawet zwolnienie z pracy. Jednak jeden brak kilogramów nie wystarczy. Powód, który doprowadził do utraty wagi ma tutaj znaczenie. Jeśli chudość jest związana ze zmniejszonym odżywianiem, poborowy nadal dostanie się do wojska, tylko zwykła dieta zostanie przydzielona do zwykłej diety.

Lekarze komisji ds. Komisji mogą zwolnić ze służby tylko młode osoby o masie ciała mniejszej niż 45 kg. Taka patologiczna chudość jest rzadka przy niewystarczającym lub zmniejszonym odżywianiu, częściej wskazuje na brak rozwoju fizycznego.

Wzór do obliczania wskaźnika masy ciała jest następujący: masa ciała w kilogramach jest dzielona przez wzrost w metrach do kwadratu. Przykład - waga 91, wysokość - 1 m 75 cm. BMI będzie - 91: (1,75 x 1,75) = 29,71.

BMI poniżej 19 może stać się podstawą do przypisania kategorii G tylko w przypadku poważnych problemów zdrowotnych..

Normalne BMI dla mężczyzn jest następujące:

 • Od 18 do 25 lat - 19, 5 -22,6;
 • Po 25 latach - od 20 do 26.

Więcej informacji na temat niedowagi można znaleźć w harmonogramie chorób.

Przydatne wideo

Oferujemy obejrzenie ciekawego filmu na ten temat:

W krajach Bliskiego Zagranicza, na Białorusi, w Kazachstanie, na Ukrainie wymagania dotyczące stanu zdrowia rekrutów z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka są takie same jak w Rosji. Różnica polega tylko na gradacji harmonogramu chorób dla każdego kraju, to znaczy, że reguły używają innych liter do wskazania kategorii. Podsumowując, przypominamy o ważnym punkcie - diagnoza zapalenia żołądka powinna zostać potwierdzona morfologicznie i odnotowana na mapie ambulatoryjnej.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że wezmą do wojska zapalenie żołądka?

Jednoznaczna odpowiedź na pytanie, czy są zaciągnięci do wojska z zapaleniem błony śluzowej żołądka, nie da ci żaden specjalista. Powodem jest specyfika choroby, która charakteryzuje się obecnością wielu form.

Poborowy z zapaleniem błony śluzowej żołądka lub przewlekłym zapaleniem dwunastnicy może otrzymać jedną z następujących kategorii sprawności:

 • Kategoria „B”. Forma choroby nie zwalnia ze służby wojskowej, nakłada ograniczenia na wybór rodzaju wojsk.
 • Kategoria „B” Młody człowiek jest zwolniony ze służby wojskowej w czasie pokoju i zaliczany do rezerwy.
 • Kategoria „G.” Komisja zapewnia wytchnienie dla przejścia leczenia i rehabilitacji.

Kategorię określa komisja lekarska w wojskowym urzędzie rejestracji i rekrutacji, która podejmuje decyzję na podstawie dokumentów otrzymanych od instytucji medycznych: certyfikatów, wyników analiz i badań.

Opcja powierzchni

Wszystko zależy od cech choroby. Wniosek może wyciągnąć tylko gastroenterolog; analizuje dynamikę choroby i sprawdza, jak można leczyć skuteczne powierzchowne zapalenie błony śluzowej żołądka.

Przewlekłe zapalenie dwunastnicy

W ponad 50% przypadków choroba nie stanowi powodu do zwolnienia z cła wojskowego. Teraz jest to jedna z najczęstszych chorób, której przyczyną może być:

 1. Brak przyjmowania pokarmu.
 2. Picie alkoholu, palenie.
 3. Jedzenie „niezdrowej” żywności o wysokim poziomie cholesterolu.

Przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka charakteryzuje się rzadkimi zespołami bólowymi. Zatrzymuje się je za pomocą narkotyków. Leczenie to w zasadzie dieta przepisana przez gastroenterologa.

W prawie wszystkich jednostkach wojskowych posiłki są przyjmowane zgodnie z codzienną rutyną, a śniadanie, obiad i kolacja są zrównoważone. Czynniki te przyczyniają się do normalizacji funkcjonowania błony śluzowej żołądka, dlatego w przypadku poborowych z zapaleniem błony śluzowej żołądka usługa wygląda lepiej.

Zwolnienie z usługi

Aby projekt komitetu umieścił kategorię „B” - „nienadającą się do służby wojskowej”, należy podjąć pewne kroki z wyprzedzeniem. W momencie otrzymania wezwania młody człowiek musi mieć całą listę dokumentów medycznych potwierdzających obecność choroby i wskazujących jej nasilenie.

Warunki uzyskania zwolnienia z wojska są następujące:

 • Kontaktując się z instytucją medyczną co najmniej 2 razy w roku z reklamacjami zaostrzenia.
 • Przebywaj w szpitalu przez całkowity okres 2 miesięcy w ciągu roku.
 • Obecność dysfunkcji obszaru żołądka, potwierdzona testami i badaniami.
 • BMI Odroczone leczenie

Wojskowe biuro rejestracji i rekrutacji może odroczyć służbę w siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej w przypadku zaostrzenia choroby, która wystąpiła w okresie przejściowym. Zaostrzenie powinno być związane z zespołami bólowymi, naruszeniem podstawowych funkcji przewodu żołądkowo-jelitowego - tworzenia kwasu i wydzielania.

Komisja wysyła poborowego na leczenie i rehabilitację trwającą do sześciu miesięcy, po czym młody mężczyzna przechodzi ponowne badanie.

Na pytanie, czy zostaną zabrani do wojska z zapaleniem błony śluzowej żołądka, można odpowiedzieć samodzielnie, mając pewien poziom wiedzy, ale dokładna odpowiedź zostanie uzyskana dopiero po przejściu komisji medycznej.

Czy zabiera się skrzynkę erozyjną

Erozyjne zapalenie błony śluzowej żołądka jest chorobą charakteryzującą się pojawieniem się ran na powierzchni żołądka - erozją. Choroba charakteryzuje się silnym bólem w połączeniu z wymiotami. Osoba potrzebuje natychmiastowego leczenia w szpitalu instytucji medycznej, dlatego w przypadku erozyjnego zapalenia błony śluzowej żołądka nie wzywa się jej do pełnienia obowiązków wojskowych.

Ale wydanie jest udzielane tylko na pewien okres czasu. Jeśli po przejściu następnego poboru poborowy diagnoza zostanie potwierdzona, leczenie szpitalne jest zalecane w jednej z placówek medycznych, których czas trwania wynosi 1-6 miesięcy. Na koniec przeprowadzane jest kolejne badanie, a w przypadku pozytywnych trendów lub ożywienia członkowie komisji umieszczają kategorię „B”.

Niebezpieczeństwo erozyjnego zapalenia błony śluzowej żołądka polega na możliwości wywołania powstawania wrzodów i krwawienia wewnętrznego. Ten stopień choroby pozwala uzyskać dowód wojskowy i zapisać się do sił zbrojnych bez służby wojskowej.

Czy przyjmą zapalenie żołądka i dwunastnicy?

Jest to proces zapalny tkanek przewodu LCD. Charakteryzuje się rzadkimi przypadkami zaostrzeń, które można łatwo wyleczyć w szpitalu wojskowym, dlatego trudno jest uzyskać kategorię sprawności „B” w obecności tej choroby.

Z przewlekłym zapaleniem dwunastnicy

Niezależnie od tego, czy zostaną zabrani do wojska z zapaleniem dwunastnicy i jaka decyzja zostanie podjęta przez członków komisji lekarskiej - wszystko to zostało określone w harmonogramie chorób, w tekście artykułu 59. Poborowy zostanie uznany za zdolnego do służby wojskowej w przypadku rzadkich zaostrzeń i braku zaburzeń wydzielania. W takich przypadkach młoda osoba ma przypisaną kategorię „B3”.

Aby mieć pewność, że komisja zarejestruje poborowego w rezerwie i wyda mu kartę wojskową, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 1. Choroba jest ciągła i wymaga hospitalizacji..
 2. Podstawowe funkcje przewodu żołądkowo-jelitowego są zaburzone.
 3. Choroba powoduje częste zaostrzenia związane z bólem żołądka.
 4. Stosunek masy ciała do masy nie przekracza 19,0.

Identyczną odpowiedź można uzyskać na pytanie, co czeka draftee w Bulbit. Ta choroba jest szczególnym rodzajem zapalenia dwunastnicy, w którym pacjent ma zapaloną opuszkę w dwunastnicy. Jeśli nie można udowodnić częstych zaostrzeń z naruszeniem podstawowych funkcji wymagających leczenia szpitalnego, komisja rekrutacyjna przypisze rekruterowi kategorię „B”.

Jeśli wymagane jest leczenie w nagłych wypadkach, młody mężczyzna w wieku wstępnym zostanie wysłany na leczenie szpitalne na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, po czym ponownie otrzyma wezwanie do poddania się komisji lekarskiej w komisariacie wojskowym.

Co jeszcze musisz wiedzieć

Niezwykle trudno jest odeprzeć zapalenie błony śluzowej żołądka od wojska. Jego zwykła forma, którą obserwuje się u większości Rosjan, nie daje poborowi prawa do zaliczenia do rezerwy. Uzyskanie kategorii „B” jest możliwe tylko wtedy, gdy istnieje udokumentowany fakt długotrwałego leczenia w szpitalu i wykrycia zaburzeń funkcji błony śluzowej żołądka.

Tylko młodzi ludzie z wrzodem żołądka mogą być pewni wyzwolenia z wojska. Przeczytaj więcej o tej chorobie tutaj.

Tylko młodzi ludzie z wrzodem żołądka mogą być pewni wyzwolenia z wojska. Przeczytaj więcej o tej chorobie tutaj.

W takim przypadku najlepiej skontaktować się z doświadczonym prawnikiem wojskowym, który będzie reprezentował Twoje interesy w biurze rekrutacji do wojska i będzie w stanie zapobiec celowemu przeszacowaniu kategorii fitness na podstawie przepisów federalnych obowiązujących w Rosji i „Harmonogram chorób”.

Mamy nadzieję, że artykuł odpowiedział na pytania, czy zaciągają się do wojska z zapaleniem błony śluzowej żołądka i jak postępować, jeśli poborowy ma wszelkie powody, by otrzymać kategorię „B” lub przejściowe opóźnienie leczenia.

Czy biorą do wojska z zapaleniem błony śluzowej żołądka

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy zostaną oni zaciągnięci do wojska z zapaleniem błony śluzowej żołądka w 2020 r. Ta choroba ma kilka stopni nasilenia, różne stopnie manifestacji. Jednocześnie różne formy zapalenia błony śluzowej żołądka odgrywają inną rolę w określaniu stopnia przydatności poborowego.

Czy zadzwonią po serwis??

Jeśli wierzyć statystykom, zapalenie błony śluzowej żołądka występuje dzisiaj u prawie co trzeciego młodego mężczyzny w wieku wojskowym. Jednak nawet jeśli facet wie o swojej chorobie, wezwanie zostanie wysłane do komisji lekarskiej w okresie poboru..

Sama choroba nie jest powodem do usunięcia z akt wojskowych z powodu niezdolności. Ale niektóre formy zapalenia błony śluzowej żołądka mogą znaleźć odzwierciedlenie we wniosku na temat stanu zdrowia osoby wprowadzającej z inną kategorią sprawności.

Formy zapalenia błony śluzowej żołądka i kategorie sprawności

Warto zauważyć, że określenie kategorii przydatności kreślarskiej nie odbywa się na podstawie samej diagnozy. Z reguły rolę odgrywa zestaw diagnoz, ogólny stan młodego mężczyzny. Podczas wydawania wyroku lekarze w biurze rekrutacji wojskowej muszą kierować się dokumentami regulacyjnymi, w tym harmonogramem chorób.

Według klasyfikatora w tym dokumencie wyróżnia się cztery odmiany zapalenia błony śluzowej żołądka:

 • chroniczny;
 • powierzchnia;
 • erozyjny;
 • zapalenie żołądka i jelit.

Zastanówmy się nad każdą z form.

Czy biorą do wojska z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka

Czy biorą udział w wojsku z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka? W większości przypadków diagnoza przewlekłego zapalenia żołądka nie zwalnia młodego mężczyzny ze służby wojskowej. Co więcej, lekarze wojskowi są przekonani, że skorzysta z nich służba wojskowa dla młodych mężczyzn z taką diagnozą.

Jeśli u młodego mężczyzny zdiagnozowano zapalenie błony śluzowej żołądka, kategoria fitness „A” oczywiście nie zostanie mu przypisana. Obecność tej choroby prawdopodobnie stanie się przyczyną przypisania kategorii „B”. Nie jest zwolniona ze służby, ale poborowy będzie już ograniczony w wyborze rodzaju wojsk.

Ostra postać zapalenia błony śluzowej żołądka, która wymaga niezbędnego leczenia, będzie przyczyną opóźnienia i przypisania kategorii „G”. Po wyzdrowieniu młody człowiek będzie musiał ponownie pojawić się u lekarzy, aby wyjaśnić diagnozę i określić kategorię sprawności. Ponowne badanie przeprowadza się 6 miesięcy po przypisaniu kategorii „G”.

Zwolnienie z usług wiertniczych należy przyznać młodym ludziom, którzy poważnie rozpoczęli zapalenie błony śluzowej żołądka. Kategoria „B”, ważna tylko w czasie wojny, jest przypisywana kreślarzom w następującym przypadku:

 • funkcje wydzielnicze i kwasotwórcze są upośledzone;
 • istnieją zaburzenia odżywiania, które pociągały za sobą spadek BMI do 19 lub mniej;
 • pacjent szuka opieki medycznej 2 lub więcej razy w roku;
 • pacjent regularnie (co najmniej 2 miesiące) poddawany jest leczeniu szpitalnemu przez rok.
 • odnotowano inne udowodnione zaburzenia czynności przewodu pokarmowego.

Kategoria „D” w przypadku zapalenia błony śluzowej żołądka nie jest przypisana. Lub przypisany do kombinacji chorób, których lista obejmuje zapalenie błony śluzowej żołądka.

Powierzchowne zapalenie żołądka

Tradycyjnie lekarze wojskowi zasadniczo nie rozróżniają powierzchownego zapalenia błony śluzowej żołądka w osobnej kategorii. Jest równy przewlekłemu zapaleniu żołądka z minimalnymi objawami. W przypadku tej choroby młody człowiek ma:

 • zapalenie błony śluzowej żołądka;
 • naruszenie funkcji wydzielniczej;
 • niedowaga.

Najczęściej niedowaga może stać się przyczyną tymczasowego zwolnienia z pracy. Samo powierzchowne zapalenie błony śluzowej żołądka nie może być powodem przypisania kategorii „B”.

Erozyjne zapalenie błony śluzowej żołądka i wojsko

Czy biorą do wojska z erozyjnym zapaleniem błony śluzowej żołądka? Ponieważ erozyjnemu zapaleniu żołądka zawsze towarzyszy silny ból, odpowiedź jest oczywista: służba wojskowa jest w tym przypadku przeciwwskazana, ponieważ poborowy pilnie potrzebuje leczenia.

Po tym okresie odbywa się drugie badanie lekarskie, w którym ponownie podejmuje się decyzję o stanie zdrowia draftee. Jeśli pojawią się ulepszenia, lekarze mogą usunąć kategorię „G” i przypisać „B”. Jeśli leczenie się nie powiedzie, facet będzie miał jeszcze jedno opóźnienie lub kategorię „B”.

Jest wysyłany do rezerwy, jeśli erozyjne zapalenie żołądka doprowadziło do wrzodu żołądka lub innych nieodwracalnych zmian w przewodzie pokarmowym.

Zapalenie żołądka i jelit

W przypadku zapalenia żołądka i dwunastnicy zwolnienie z usługi jest niedozwolone. Facet może ubiegać się o wytchnienie tylko na okres leczenia. Jeśli atak nastąpi w okresie służby wojskowej, otrzyma niezbędną pomoc w szpitalu wojskowym.

Kategoria „B” z zapaleniem żołądka i dwunastnicy może być przypisana w przypadku takich samych powikłań, jak w przewlekłym zapaleniu żołądka. To znaczy, jeśli facet często szuka pomocy medycznej, w tym stacjonarnej, jeśli jego BMI jest mniejsze niż 19.

Jak obliczyć BMI?

BMI to wskaźnik masy ciała. Oblicza się go w następujący sposób:

Masa ciała (w kg) jest dzielona przez liczbę równą kwadratowi wzrostu (w metrach). Na przykład: 70 kg / (1,76 * 1,76) = 23.

Zgodnie z tabelą kategorii BMI wskaźnik ten jest normą bezwzględną..

Jak potwierdzić chorobę z zapaleniem błony śluzowej żołądka i uzyskać wytchnienie?

Zbadaliśmy objawy zapalenia żołądka poborowego, który może być zwolniony ze służby. Należy pamiętać, że lekarze prowadzący rejestrację wojskową i rekrutację nie uważają zapalenia błony śluzowej żołądka za poważną chorobę, dlatego najczęściej młodzi mężczyźni muszą bronić swoich praw do odroczenia i zwolnienia z powodu zapalenia błony śluzowej żołądka.

Aby uzyskać odroczenie lub zwolnienie, musisz mieć pełny pakiet dokumentów potwierdzających diagnozę. W tym wyciągi z karty ambulatoryjnej, wyciągi ze szpitala, aby udowodnić, że diagnoza naprawdę wymaga ciągłego leczenia, na które młody człowiek z pewnością pojedzie do szpitala.

 • Ustawodawstwo w prawie wojskowym często się zmienia, dlatego informacje stają się nieaktualne szybciej, niż udaje nam się je zaktualizować na stronie.
 • Wszystkie przypadki są bardzo indywidualne i zależą od wielu czynników. Podstawowe informacje nie gwarantują rozwiązania problemów..

Dlatego eksperci pracują dla Ciebie przez całą dobę! Zadaj pytanie za pomocą formularza (poniżej) lub za pośrednictwem czatu online

Czy biorą do wojska z zapaleniem błony śluzowej żołądka

Rozważając, czy wziąć armię z zapaleniem błony śluzowej żołądka, należy zrozumieć, że ta choroba ma różne etapy przebiegu i może negatywnie wpływać na ogólny stan w ostrym rozwoju patologii. Sprawa służby wojskowej jest rozpatrywana przez komisję lekarską po przedstawionej opinii lekarzy.

Czy zaciągnęły się do wojska z zapaleniem błony śluzowej żołądka i niedowagą w 2020 r.?

Ostatnio powstawanie przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka diagnozuje się w dość młodym wieku, ponieważ na wygląd patologii wpływa wiele czynników prowokujących (niedożywienie, nadużywanie złych nawyków, ciągły brak snu i silny wysiłek fizyczny).

Często chorobę diagnozuje się w wieku 18–20 lat, co stanowi początek służby wojskowej. Czy możliwe jest uzyskanie opóźnienia lub pełnego uwolnienia z ujawnionymi objawami zależy od przebiegu stanu zapalnego i konsekwencji, jakie pojawiły się przy stałym postępie stanu zapalnego.

Jeśli mówimy o braku wagi u młodej młodzieży w wieku wojskowym, wówczas najczęściej z taką diagnozą możesz z powodzeniem służyć w wojsku, ponieważ nie jest to spowodowane patologiczną zmianą ciała. Jednocześnie gwałtowna utrata masy ciała na tle ciągłego ostrego zapalenia błony śluzowej żołądka wpływającego na wrzód przyczynia się do niezdolności do wypełniania obowiązków wojskowych.

Czy mogę dostać kartę wojskową z rozpoznaniem zapalenia żołądka

Przy diagnozowaniu przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka taka podstawa nie jest wskazaniem do wydania karty wojskowej. Aby uzyskać całkowite zwolnienie ze służby wojskowej, musisz przejść przez komisję lekarską i uzyskać dowody rozwoju poważnych konsekwencji spowodowanych postępem choroby.

Najczęściej zwolnienie z wojska przypisuje się kategorii obywateli, u których zapalenie błony śluzowej żołądka płynnie przechodzi w ostry przebieg wrzodu. Jeśli występują negatywne objawy lub prowokujące oznaki, takie ryzyko jest wskazaniem do uzyskania niezbędnego uwolnienia.

Czy biorą do wojska powierzchowne zapalenie błony śluzowej żołądka

W przypadku powierzchownego zapalenia błony śluzowej żołądka obserwuje się uszkodzenie błony śluzowej żołądka. Ta forma jest uważana za jedną z najłatwiejszych i jest dobrze obsługiwana przez leczenie. Ale w trakcie choroby występują również pewne niuanse, które mogą służyć jako podstawa do uzyskania opóźnienia lub zwolnienia z wypełnienia zobowiązań wojskowych.

Jeśli przebiegowi tej choroby towarzyszą ciągłe ataki, ostre objawy (nudności, wymioty, zgaga, rozstrój żołądka), poborowy może otrzymać tymczasową ulgę za powrót do zdrowia lub zwolnienie ze służby wojskowej.

Wideo: Zabierz się do wojska z wrzodem. Wrzód żołądka i dwunastnicy

Czy biorą do wojska z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka

Przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka jest chorobą, w której ostre objawy stopniowo stają się stałe. Zaostrzenia występują okresowo przy niewłaściwej diecie, zmieniającej się pogodzie lub pod wpływem innych czynników prowokujących.

Jeśli ataki zaostrzenia występują dość rzadko, poborowy nadaje się do służby i najczęściej przypisywany jest do kategorii „B”. Postęp choroby podczas służby wojskowej oznacza przywrócenie do szpitala i dalsze wypełnianie obowiązków wojskowych.

Zaostrzenie przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka podczas przejścia komisji lekarskiej umożliwia uzyskanie opóźnienia do całkowitego wyzdrowienia. Dlatego choroba ta nie jest absolutnym wskazaniem do zwolnienia ze służby wojskowej.

Czy biorą do wojska z erozyjnym zapaleniem błony śluzowej żołądka

Erozyjne zapalenie błony śluzowej żołądka charakteryzuje się tworzeniem się erozji na ściankach żołądka, co prowadzi do ostrego przebiegu choroby. W takim przypadku draftee otrzymuje tymczasową ulgę, dopóki ciało nie zostanie w pełni przywrócone..

Po osiągnięciu okresu długotrwałej remisji młody mężczyzna może przejść służbę wojskową. Aby potwierdzić diagnozę, komisja lekarska ponownie bada.

Co więcej, taka diagnoza nie zapewnia całkowitego zwolnienia z wojska, ponieważ kategoria „B” lub „D” jest przypisywana w przypadku podejrzenia rozwoju wrzodu trawiennego. Najlepszą opcją jest uzyskanie opóźnienia w niezbędnym odzyskaniu organizmu.

Jak pozbyć się armii z zapaleniem błony śluzowej żołądka

Obecność zapalenia błony śluzowej żołądka ma znaczną liczbę niuansów dotyczących zwolnienia ze służby wojskowej, ponieważ choroba ta ma różne etapy przebiegu i w większości przypadków jest leczona.

Aby zostać zwolnionym z tej diagnozy, należy wziąć pod uwagę następujące warunki:

 1. ciągłe nawroty choroby, które są rejestrowane co 6 miesięcy;
 2. czas trwania leczenia tej choroby w łącznym czasie wynosi ponad 30 dni;
 3. brak masy zarejestrowany podczas przejścia komisji lekarskiej;
 4. ostre objawy rozwinięte podczas bezpośredniego badania lekarskiego.

Po przestudiowaniu wszystkich przedstawionych informacji warto powiedzieć, że przy diagnozie zapalenia błony śluzowej żołądka dość trudno jest uzyskać całkowite uwolnienie, ponieważ stan zapalny jest tymczasowy i należy go przywrócić.

Lista dokumentów potwierdzających diagnozę

W przypadku przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka należy przedstawić następujący pakiet dokumentów w celu potwierdzenia diagnozy komisji lekarskiej:

 • dokumentacja medyczna przechowywana od dzieciństwa poborowego;
 • wskazania w dokumentacji medycznej wskazujące na objawy ostrego i przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka (w ciągu ostatnich 2 lat);
 • arkusz wskazujący potwierdzoną diagnozę;
 • zaświadczenie potwierdzające leczenie zapalenia błony śluzowej żołądka w szpitalu przez okres co najmniej 2 miesięcy;
 • wniosek na temat wskaźników masy ciała rekruta;
 • Dowód osobisty (paszport).

Czy służba wojskowa może zaostrzyć dalszy przebieg zapalenia błony śluzowej żołądka

Wiele osób obawia się, że służba wojskowa może niekorzystnie wpłynąć na dalszą regenerację organizmu w obecności przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka. Ta opinia jest błędna, ponieważ dieta jest starannie zaprojektowana i, przeciwnie, nie zawiera żadnych szkodliwych produktów..

Jednym z głównych aspektów jest brak zdolności do spożywania alkoholu, ponieważ przyczyniają się one do dalszego rozwoju zapalenia błony śluzowej żołądka. Jeśli nawrót wystąpi w służbie wojskowej, pacjent zostaje wysłany do szpitala, gdzie przeprowadzane jest wszystkie niezbędne leczenie.

Wskazówki od pomocy dla osób wprowadzających z diagnozą zapalenia błony śluzowej żołądka

Pracownicy Biura Pomocy dla Szkicowników powinni zwrócić uwagę na odpowiednie badanie, ponieważ decyzję o przydzieleniu kategorii podejmują wykwalifikowani lekarze z komisji lekarskiej.

Zapisy lekarza prowadzącego gastroenterologa muszą być w pełni zgodne z niezbędnymi punktami „Harmonogramu choroby”. W zależności od objawów choroby i jej przebiegu można przypisać następujące kategorie, które zostały omówione bardziej szczegółowo w poniższej tabeli..

Nieżyt żołądkaPrzypisana kategoria
Przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka z rzadkimi nawrotami"B"
Zaburzenia funkcji wydzielniczej"W"
Zapalenie żołądka i dwunastnicy z wydzielaniem, zaburzeniami tworzenia kwasu i częstymi objawami bólowymi"W"
Leczenie zapalenia błony śluzowej żołądka w szpitalu przez 2 miesiące"W"
Leczenie bez ujawnionych wyników"W"
Zaburzenie rozwoju fizycznego (BMI jest mniejsze niż 19)"W"
Zapalenie błony śluzowej żołądka w postaci przewlekłej z zaostrzeniem i zaburzeniem przewodu pokarmowego"SOL"

Opinie

Recenzje na temat zapalenia błony śluzowej żołądka i przejścia służby w wojsku mają różne odpowiedzi, ponieważ wiele zależy od indywidualnych okoliczności każdego indywidualnego przypadku. W większości przypadków, z zaostrzeniem choroby, możesz łatwo uzyskać tymczasowe opóźnienie do pełnego wyzdrowienia.

Tak, tak się złożyło, że w wieku 18 lat zdiagnozowano u mnie zapalenie żołądka z powodu niedożywienia i dziedzicznej predyspozycji. Kiedy komisja minęła, lekarze nie zidentyfikowali odchyleń i zostali wysłani do służby w kategorii fitness „B”.

Maxim, Woroneż

Mam również zapalenie błony śluzowej żołądka w postaci przewlekłej, więc przed przystąpieniem do komisji przeszedłem wstępne badanie u mojego lekarza. W rezultacie dali mi tymczasowe wytchnienie i byłem leczony przez około 2 miesiące, a potem po 6 miesiącach poszedłem służyć.

Czy biorą do wojska z zapaleniem błony śluzowej żołądka?

Zapalenie błony śluzowej żołądka - zapalenie błon śluzowych żołądka, które powoduje nierównowagę, zakłócenie jego pracy. Prowadzi to do pogorszenia strawności pokarmu, a ciało nie otrzymuje niezbędnej energii. Istnieją różne formy choroby, które są bezobjawowe lub którym towarzyszą wyraźne objawy. Ostatnio pojawiła się tendencja do obniżania progu wiekowego rozwoju procesów zapalnych w żołądku. Dlatego każdego roku pytanie jest bardziej aktualne: czy biorą udział w wojsku z zapaleniem błony śluzowej żołądka.

Przyczyny i formy zapalenia żołądka

Według ekspertów jedną z głównych przyczyn rozwoju zapalenia błony śluzowej żołądka jest specyfika współczesnego społeczeństwa: szalony rytm megalopoli, popularyzacja szybkich przekąsek, stosowanie tłustych i ciężkich pokarmów, złe nawyki (regularne picie alkoholu, palenie tytoniu itp.). Ponadto choroba może powodować:

 • spożycie bakterii Helicobacter pylori, czynnika wywołującego zapalenie żołądka o zwiększonej kwasowości soku żołądkowego;
 • przyjmowanie wielu leków - kwas acetylosalicylowy, aspiryna, diklofenak i inne;
 • toksyna w żołądku;
 • pasożyty itp..

Dokładną przyczynę ustala się na podstawie badań i testów laboratoryjnych. Według dostępnych danych zapalenie błony śluzowej żołądka „staje się młodsze”. Często zdarzają się przypadki jego wykrycia już u 12-latków. Komisje medyczne coraz częściej podejmują decyzje dotyczące przydatności komisji roboczych z taką diagnozą obowiązkowej służby. Istnieją 2 główne formy zapalenia błony śluzowej żołądka:

 • ostry - charakteryzuje się jednorazową ekspozycją na agresywne bodźce;
 • przewlekły - któremu towarzyszy postępująca atrofia błon śluzowych, zmiany strukturalne w tkankach.

W medycynie zapalenie błony śluzowej żołądka dzieli się również na odmiany.

Wymagania prawne dotyczące odroczenia lub zakazu startów

Przy podejmowaniu decyzji o przydatności do służby wojskowej członkowie komisji medycznej komisariatu wojskowego kierują się „harmonogramem chorób” w „rozporządzeniu w sprawie wojskowych badań lekarskich”. Przypadki zapalenia błony śluzowej żołądka mogą być objęte art. 59 (klauzule b i c) i art. 61. Klauzula b pierwszego z nich przewiduje całkowite zwolnienie z obowiązku świadczenia usługi wraz z wydaniem biletu wojskowego. Warunkiem takiego rozwiązania jest zapalenie błony śluzowej żołądka, któremu towarzyszy upośledzone wytwarzanie kwasu, zmienione wydzielanie. Poborowy może również zostać uznany za niezdolnego do służby w przypadku choroby połączonej z brakiem masy ciała (spowodowanym niedożywieniem) lub okresowymi nawracającymi ostrymi fazami.

Jednak brzmienie art. 59 ust. B jest dość niejednoznaczne i wiele decyzji należy do specjalistów. Niektórzy lekarze uważają, że 2 przypadki ostrych ataków rocznie są wystarczające. Ale opinie mogą się różnić. Aby konkretny przypadek wchodził w zakres tego ustępu, należy przedstawić wywiad lekarski z następującymi ustaleniami:

 • regularne skargi do specjalisty;
 • zaostrzenia choroby;
 • leczenie szpitalne;
 • powtarzające się objawy przez okres co najmniej 2 lat.

Ustęp w art. 59 reguluje kategorię „kwalifikujących się z niewielkimi ograniczeniami”. Oznacza to, że poborowy nie może służyć w siłach specjalnych lub elitarnej jednostce. Będzie dystrybuowany w normalnej części. Poniższe postanowienia dotyczą tej klauzuli:

 • przewlekłe zapalenie żołądka z rzadkimi objawami ostrej postaci;
 • inne formy choroby nieobjęte pkt. b.

Artykuł 61 dotyczy tymczasowych zaburzeń czynnościowych i zaostrzeń przewlekłej postaci choroby w momencie odwołania. W takim przypadku komisarz ma opóźnienie w leczeniu i rehabilitacji..

Na poparcie diagnozy poborowy musi przedstawić zwolnienie chorobowe lub zaświadczenie lekarskie z odpowiednimi notatkami. Następnie poborowy zostaje wysłany do ponownego rozpatrzenia.

Opóźnienie erozyjnego zapalenia żołądka i zapalenia żołądka i dwunastnicy

Erozyjne zapalenie błony śluzowej żołądka (bulbitis) charakteryzuje się pojawieniem się erozji - uszkodzenia, ran na powierzchni żołądka. Przebiegowi choroby towarzyszy zgaga, uczucie ciężkości, znaczny ból (na czczo lub po jedzeniu) w jamie brzusznej. Ostrą postać można również uzupełnić wymiotami (czasami z krwawymi inkluzjami). W takim przypadku wymagana jest natychmiastowa hospitalizacja, a projektantowi przysługuje opóźnienie w leczeniu trwające do 6 miesięcy.

Na koniec kursu przeprowadzane jest drugie badanie. Na jego podstawie podejmowana jest decyzja o możliwości poboru do wojska. Najbardziej niebezpieczną konsekwencją tej postaci zapalenia błony śluzowej żołądka jest krwawienie wewnętrzne i przewlekły wrzód. W takim przypadku można podjąć decyzję o niezdolności do usługi.

Zapalenie żołądka i jelit jest rodzajem zapalenia żołądka, w którym procesy zapalne wpływają na dwunastnicę. Na przewlekłym etapie chorobie towarzyszą rzadkie zaostrzenia, które szybko zatrzymują się podczas hospitalizacji. Dlatego zwykle draftee uważa się za nadające się do służby. Odroczenie lub przyjęcie do rezerwy jest możliwe tylko wtedy, gdy:

 • długotrwałe leczenie z regularnymi hospitalizacjami;
 • częste zaostrzenia, którym towarzyszy silny ból;
 • wskaźnik masy ciała mniejszy niż 19;
 • naruszenia podstawowych funkcji przewodu żołądkowo-jelitowego.

Rozpoznanie i objawy powinny zostać potwierdzone wywiadem medycznym i wnioskami wykwalifikowanych specjalistów.

Dokumenty potwierdzające nasilenie choroby

Jeśli zapalenie błony śluzowej żołądka zostanie wykryte podczas przejścia komisji lekarskiej, wymagane będą następujące dokumenty w celu potwierdzenia jego ciężkości:

 • dokumentacja medyczna - najlepiej od momentu pojawienia się pierwszych objawów choroby, lub przynajmniej przez ostatnie 2 lata, wraz z dokumentacją regularnych próśb o pomoc medyczną;
 • certyfikat leczenia zapalenia błony śluzowej żołądka w szpitalu;
 • wniosek dotyczący wskaźnika masy ciała;
 • karta diagnostyczna.

Wyniki

Zapalenie błony śluzowej żołądka jest częstą chorobą, która w większości przypadków nie stanowi przeszkody w pełnieniu obowiązkowej służby wojskowej. Aby odroczyć lub zwolnić z wojska, konieczne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających nasilenie przebiegu choroby i brak ciągłej poprawy.

Często zdarza się, że w klinice po prostu zdiagnozowano zapalenie błony śluzowej żołądka, nie określając objawów ani nie określając postaci choroby. Niezależne badanie w instytucjach uprawnionych do badania wojskowego zagwarantuje, że nie dojdzie do naruszenia praw poborowych w wojskowym urzędzie rekrutacyjnym. Kontakt. Nasi specjaliści są gotowi udzielić wszelkich niezbędnych porad i pomocy prawnej..

Przewlekła erozja żołądka. czy wezmą do wojska?

Opcje motywu

Przewlekła erozja żołądka. czy wezmą do wojska?

Powiedz mi PROSZĘ, czy zabiorą mojego chłopaka do wojska z taką diagnozą, czy opóźnią:
Wyniki badania:
Przełyk jest swobodnie przejezdny, jego różowa błona śluzowa Gniazdo mięśnia sercowego całkowicie się zamyka. Żołądek ma umiarkowaną ilość płynu i śluzu. Ściany żołądka są elastyczne, fałdy są karbowane wzdłużnie średniej wielkości. Aktywna perystaltyka. Błona śluzowa żołądka jest przekrwiona, w antrumie występuje wiele pełnych erozji o średnicy do 4 mm. Strażnik zamyka się. Bańka dwunastnicy jest zdeformowana, z powodu obrzęku i blizny, jej błona śluzowa jest nadmiernie obciążona, określa się wiele erozji o średnicy do 3 mm.
Wniosek:
Przewlekła erozja żołądka, erozja i bliznowata deformacja opuszki dwunastnicy.
?

Re: Przewlekła erozja żołądka. czy wezmą do wojska?

Istnieje podejrzenie, że twój przyjaciel ma wrzód trawienny. Potrzebuje pilnej konsultacji z gastroenterologiem. Nie podlega odwołaniu.

termin konsultacji telefonicznej:
364–15–29 Moskwa
719-84-22 St. Petersburg

Wcielenie do armii poborowych z zapaleniem błony śluzowej żołądka w 2020 r

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy są oni zaciągnięci do wojska z zapaleniem błony śluzowej żołądka, ponieważ patologia ma wiele form i odmian. Każdy typ jest współmierny do kategorii przydatności żołnierza do służby wojskowej. Szybkie tempo życia, środowisko i jakość spożywanego jedzenia zwiększają liczbę poborowych z zapaleniem błony śluzowej żołądka w armii. Przed wejściem w szeregi sił zbrojnych RF przyszły żołnierz przechodzi badanie lekarskie. Lekarz prowadzący badanie, kierując się specjalnym dokumentem - harmonogramem chorób, decyduje, czy zabrać wnioskodawcę do wojska, czy zostawić go w życiu cywilnym.

Pobór do wojska z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka

To, czy młody człowiek ma zostać żołnierzem pilnej armii Rosji z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka, zależy od następujących czynników:

 1. Częstotliwość nawrotów.
 2. Fizyczne nieprawidłowości masy ciała (niedowaga).
 3. Stopień zmiany wydzielania.
 4. Udokumentowane zaburzenia czynności żołądka.

Kompleks wymienionych terenów określi kategorię przydatności poborowego do obowiązków wojskowych. Poniższa tabela ilustruje zależność przypisania kategorii sprawności poborowej od objawów choroby..

Manifestacje zapalenia żołądkaOkres przydatności do spożycia
Trwała choroba przebiega równomiernie, powodując rzadki niepokój"B". Służba wojskowa dozwolona z niewielkimi ograniczeniami
Zaburzona funkcja wydzielnicza"W". Wykonywanie obowiązków z takimi objawami zapalenia błony śluzowej żołądka opiera się tylko w pewnych warunkach, oddziałach specjalnych
Zapalenie żołądka i dwunastnicy z częstymi zespołami bólowymi
Leczenie nie przynosi rezultatów i ulepszeń.
Ciągły okres leczenia w szpitalu przez rok przekracza 2 miesiące
Utrata masy ciała
Ekstremalna postać przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka wymagająca stałej interwencji podczas zaostrzenia"SOL". Żołnierz dostaje odroczenie

W ten sposób właściciel zwykłego zapalenia błony śluzowej żołądka zostanie przyjęty w szeregi sił zbrojnych. Nie przyjmują do wojska z zapaleniem błony śluzowej żołądka tylko wtedy, gdy poborowy dostarcza informacje o leczeniu dwa razy w roku. Następnie młody człowiek zostaje wysłany do rezerwy i wezwany tylko przy okazji ogłoszenia stanu wojennego w kraju.

Erozyjne zapalenie błony śluzowej żołądka i wojsko

Erozyjne zapalenie błony śluzowej żołądka to pojawienie się ran na błonie śluzowej żołądka. Charakteryzuje się silnym bólem. Choroba wymaga regularnych badań, umiaru w jedzeniu pikantnych i tłustych potraw. Wraz z pojawieniem się tej postaci choroby w służbie wojskowej następuje opóźnienie.

Krótkoterminowe zwolnienie z usługi. Jeśli gastroenterolog potwierdzi diagnozę podczas dodatkowego badania, młody człowiek ma sześciomiesięczne opóźnienie w służbie w wojsku. Po zakończeniu leczenia i okresie odroczenia rekrut ponownie otrzymuje skierowanie do komisji lekarskiej.

Erozyjne zapalenie błony śluzowej żołądka jest niebezpiecznym przejściem do wrzodu trawiennego żołądka, wywołuje wewnętrzne krwawienie. W przypadku komplikacji młody człowiek ma prawo zawiesić pracę, wysyłając ją do rezerwy.

Odroczenie armii na zapalenie żołądka

W art. 61 wykazu chorób ustalono warunki przyznania odroczenia poborowym przez wojsko:

 • ostre zapalenie żołądka podczas połączenia;
 • zaostrzenie przewlekłej postaci choroby podczas rekrutacji wydarzeń.

Powyższe fakty potwierdzone są zaświadczeniem instytucji medycznej lub zwolnienia lekarskiego.

W przypadku zapalenia żołądka powierzchowna młodzież zostaje wcielona do wojska. Jednak ta odmiana przyczynia się do słabego przyrostu masy ciała, aw konsekwencji do jego niedowagi. Z powodu niskiej masy ciała poborowy może otrzymać opóźnienie o sześć miesięcy. Jeśli niskiej wadze nie towarzyszy ostry ból, pojawiający się wrzód, młody człowiek zostanie wezwany do służby.

Podsumowując: kto bierze i nie bierze z zapaleniem błony śluzowej żołądka

Zapalenie błony śluzowej żołądka jest chorobą, w której nie bierze się do wojska tylko wtedy, gdy występują następujące okoliczności:

 1. Obecność szerokiej gamy objawów choroby odnotowanych w historii medycznej przez co najmniej 2 lata obserwacji i leczenia.
 2. Przy wielokrotnym leczeniu i braku poprawy.

Jeśli zaostrzenie wystąpi podczas obozu szkoleniowego lub przeciągu, przyznawane jest odroczenie. Po zdaniu egzaminu poborowy ponownie przekazuje prowizję. Tylko z ostrym bólem i ciągłym nieudanym leczeniem młody mężczyzna zostaje wysłany do rezerwy.

Komisja lekarska dla poborowego z zapaleniem błony śluzowej żołądka

Przed wejściem w szeregi sił zbrojnych młodzi ludzie przechodzą badania lekarskie. Pozwala dowiedzieć się o stanie zdrowia kreślarza i ustalić, czy istnieje ryzyko dla niego podczas służby w wojsku. Na podstawie wyników ankiety wyciągnięto wniosek i określono kategorię przydatności młodzieży do służby.

Aby potwierdzić obecność zapalenia błony śluzowej żołądka, musisz przejść biopsję, badanie żołądka za pomocą specjalnego sprzętu.

Zaświadczenie wydane z diagnozą służy jako dokument dowodowy. Młody poborowy jest uznawany za zdolnego do służby z ograniczeniami, jeśli nie ma problemów z wydzielaniem, a zaostrzenia występują rzadko.

Jeśli przyłączyłeś się do wojska z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka

Młodym mężczyznom cierpiącym na zapalenie błony śluzowej żołądka rzadko udaje się uniknąć wypełnienia obowiązku służenia w armii przed państwem. Częste powtarzanie się zaostrzeń lub obecność postaci przewlekłej nie daje żadnej gwarancji, że poborowy nie będzie w wojsku.

Nie nadaje się do obowiązków wojskowych, ma prawo uznać młodego mężczyznę, który potwierdził zaburzenia czynności żołądka, a także potrzebę ciągłego nadzoru medycznego i leczenia w szpitalu. Dowodem jest historia medyczna pacjenta przez dwa lata, wniosek lekarzy, który pomoże nie dostać się do wojska z wrzodem.

Specjaliści z projektu komitetu nie uważają dolegliwości za poważne, odrzucają wniosek o odroczenie i przekazują je jednostkom wojskowym. Wynika to z faktu, że codzienne właściwe zaopatrzenie w stołówce wojskowej nie może pogorszyć stanu rekruta (brak śmieciowego jedzenia, pikantnego i oleistego, ma korzystny wpływ na samopoczucie żołnierza).

Jeżeli projektodawca nie zgadza się z wnioskiem VVK (wojskowej komisji medycznej), ma on prawo odwołać się od tej decyzji. Jeśli jednak ktoś trafił do wojska, ale ma poważne przeciwwskazania, a jego zdrowie się pogarsza, musi natychmiast zgłosić swoją pozycję dowódcy jednostki. Istotą tego, co się dzieje, należy się odwołać w apelacji do dowódcy kompanii oraz w raporcie do dowódcy jednostki.

Po rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca zostaje wysłany do skrzydła szpitalnego. Przeprowadzane jest ponowne badanie lekarskie. Jeśli dolegliwość jest niezgodna z wykonywaniem obowiązków służbowych, poborowy zostaje zatrudniony i dodany do rezerwy.

Jeśli pojawią się objawy zaostrzenia, żołnierz zostaje umieszczony w szpitalu, otrzymuje sześciomiesięczne odroczenie z wojska. Po zakończeniu leczenia młody człowiek ponownie wydaje prowizję. Rozwiązuje to kwestię dalszego losu: służyć w armii lub nie służyć człowiekowi. Jeśli zdrowie poborowego, pojawienie się wrzodu żołądka, przejście zapalenia żołądka do cięższej postaci pogarsza się, podejmuje się decyzję o wysłaniu żołnierza do życia cywilnego.

Jeśli masz ciekawe informacje na dany temat, udostępnij je w sekcji komentarzy..

Wysłany, aby podawać z wieloma nadżerkami w żołądku

Witam, wstępnie umieściłem GO, ale nie zgadzam się. FGDS: Erozję wykryto w żołądku, w antrumie, w dużych ilościach, forma erozji jest płaska, góry są pokryte fibryną, błona śluzowa żołądka jest czerwona, opuchnięta opuszka dwunastnicy jest lekko zdeformowana, śluzowata kruchość ulega erozji. Prześwietlenie żołądka: zamknięcie mięśnia sercowego jest niepełne, przejście wzdłuż jelita cienkiego jest spowolnione, na zwolnieniu występuje wiele wad o wielkości 0,2 cm, fałdy jelita czczego są pogrubione. Żarówka dwunastnicy jest atoniczna, zwrócona ku tyłowi, światło pętli rozszerza się wraz z przejściem do jelita czczego. Wniosek: Niewydolność mięśnia sercowego, Subatroficzne zapalenie żołądka i dwunastnicy, objawy zapalenia jelit.
Diagnoza kliniczna i funkcjonalna: wrzód dwunastnicy, remisja, przewlekłe zapalenie żołądka i dwunastnicy, erozyjne zapalenie żołądka. Co można zrobić, aby uzyskać przynajmniej opóźnienie leczenia? Jak mogę dopasować się do takich problemów? A jeśli w armii nastąpi pogorszenie?

Czy zaciągają się do wojska z zapaleniem błony śluzowej żołądka? Ważna informacja dla poborowych

Corocznie, w II i IV kwartale, projekt jest przeprowadzany w armii. Ale w przypadku dolegliwości żołądkowych facet może otrzymać ulgę lub całkowicie zwolniony ze służby. To, czy zaciągną się do wojska z zapaleniem błony śluzowej żołądka, zależy od podgatunku i formy patologii. W tej sprawie zaleca się facetowi zapoznanie się z dokumentem „Harmonogram choroby” na stronie internetowej lub skonsultowanie się z wykwalifikowanym prawnikiem.

Gdzie szukać informacji

Poszukaj odpowiedzi na temat: „Zapalenie błony śluzowej żołądka i wojsko”, możesz zacząć od „Harmonogramu chorób” przedstawionego w nowym wydaniu (sekcja II rozporządzenia w sprawie wojskowych badań lekarskich w Federacji Rosyjskiej). Żądając zasobów internetowych, musisz wprowadzić bieżący rok, ponieważ istnieje możliwość zmiany listy.

W dokumencie za 2017 r. W artykule nr 59 b─c wskazano 4 diagnozy: nawracające zapalenie żołądka i jelit, zapalenie żołądka, zapalenie pęcherzyka żółciowego, przewlekłe zapalenie trzustki z umiarkowanymi lub nieznacznymi zaburzeniami trawienia. Dość ogólne dane i nie jest jasne, czy wezmą je z zapaleniem błony śluzowej żołądka w wojsku, czy nie. Wyjaśnienia do artykułu i zalecenia prawników znajdują się poniżej.

Przydatne informacje dla indukowanych z zapaleniem żołądka

O tym, czy zostaną wezwani z zapaleniem błony śluzowej żołądka w wojsku, czy nie, decydują bezpośrednio specjaliści komisji lekarskiej. Ale facet musi wiedzieć, które podgatunki patologii dają mu prawo do otrzymania odroczenia lub zwolnienia ze służby wojskowej i udokumentować diagnozę.

Różnice w kategoriach ważności

Przepisy WWE Federacji Rosyjskiej wskazują pięć kategorii zdolności do służby. Po zdiagnozowaniu zapalenia błony śluzowej żołądka armia jest nieunikniona, jeśli stan zdrowia faceta jest oznaczony literami A (kwalifikujące się) i B (kwalifikujące się z minimalnymi ograniczeniami) ze wskaźnikami misji 1, 2, 3 lub 4. Przypisanie kategorii B (ograniczone kwalifikujące się) daje prawo do alternatywnej służby cywilnej lub facet jest natychmiast wysyłany do rezerwy z prawem do wezwania w czasie wojny.

Oznaczenie literą G (czasowo nieodpowiednie) zapewnia opóźnienie tylko na czas leczenia i / lub rehabilitacji w przypadku choroby, urazu lub po operacji podczas połączenia. Kategoria D wskazuje na niezdolność do służby nawet w czasie wojny.

Wyjaśnienia do art. 59 b─c

Zapalenie błony śluzowej żołądka jest częstą chorobą wśród mężczyzn w wieku wojskowym. W końcu zapalenie błony śluzowej żołądka przyczynia się do złego odżywiania i stresu psychoemocjonalnego podczas egzaminów wśród uczniów szkół średnich i studentów. Często patologia rozwija się z powikłaniami. Rodzice chłopców muszą z góry martwić się przygotowaniem syna do projektu komisji lekarskiej.

Jakie zapalenie błony śluzowej żołądka nie jest brane do wojska:

 • przewlekła postać zapalenia błony śluzowej żołądka;
 • zaostrzenie choroby dwa razy w roku lub częściej;
 • upośledzone funkcjonowanie organizmu (niewydolność wydzielnicza, wysoka kwasowość itp.);
 • wskaźnik masy ciała rekruta jest poniżej 18,5 (niedowaga często występuje na tle zapalenia błony śluzowej żołądka z powodu złego trawienia pokarmu i słabej przyswajalności składników odżywczych);
 • potrzeba długotrwałej terapii (dłuższej niż 60 dni lub łącznie jeden rok - dwa miesiące lub dłużej);
 • brak poprawy zdrowia po leczeniu w warunkach szpitalnych.

Łącznie te warunki dają poborowi prawo do otrzymania kategorii „B”. Zwykle towarzyszą ciężkim typom zapalenia żołądka: erozyjnym, zanikowym i tak dalej. Jeśli lekarze komisji stwierdzą 1–2 naruszenia wskazane na liście, facet może otrzymać jedynie wytchnienie w celu przywrócenia zdrowia.

Dokumenty potwierdzające zapalenie błony śluzowej żołądka

Czy biorą udział w wojsku z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka? Tak, jeśli ciało funkcjonuje z umiarkowanymi zaburzeniami, rzadko się powtarza lub nie ma dokumentów potwierdzających badanie, klinikę choroby lub leczenie szpitalne. Dlatego samoleczenie staje się przeszkodą w wydawaniu wojskowych biletów ze względów zdrowotnych.

Jakie dokumenty są potrzebne do przypisania kategorii „B”:

 • wyciągi z karty ambulatoryjnej;
 • zawarcie specjalizacji sanatoryjnej (jeśli istnieje);
 • wyniki FGDS i raport lekarski;
 • zaświadczenia o leczeniu szpitalnym (całkowity roczny czas trwania leczenia powinien być dłuższy niż 9 tygodni);
 • raport medyczny lekarza prowadzącego wskazujący na upośledzoną funkcję narządu, w szczególności wydzielanie i wytwarzanie kwasu;
 • potwierdzające wyniki FGDS, biopsji i innych badań nad zaburzeniami żołądka;
 • inne dokumenty medyczne ze wskazanymi towarzyszącymi diagnozami, wyciągami, wynikami badań i tak dalej.

Procedura odwoławcza

Jeśli weźmiesz udział w wojsku z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka, a patologia jest często zaostrzona i jest to udokumentowane - decyzję można zaskarżyć w radzie lekarskiej regionalnego biura rejestracji wojskowej lub werbunku lub w sądzie.

 1. Napisz oświadczenie w imieniu szefa okręgowego biura naboru wojskowego w 2 egzemplarzach z prośbą o dołączenie dokumentów medycznych do akt osobowych, co potwierdza patologię.
 2. Złóż wnioski do biura okręgowego biura naboru wojskowego wraz z kopiami dokumentów medycznych (jest to ważne, ponieważ często gubi się oryginały!). Należy zabrać ze sobą jedną kopię z pieczęcią organizacji, numerem, datą rejestracji i podpisem. Nieprawidłowo przyjęte oświadczenia będą bezużyteczne, gdy zostaną zakwestionowane przez wyższe biuro rejestracji wojskowej i werbunku.
 3. Na porządku dziennym przyjdź na komisję lekarską w powiatowym biurze rekrutacyjnym z dokumentami medycznymi, a podczas badania narzekasz na stan zdrowia, domagając się przypisania kategorii „B”. Lekarze przepisze badanie w szpitalu.
 4. Jeśli z rozpoznaniem przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka zostaną zaciągnięci do wojska, po ponownym przekazaniu agendy walki, złożą wniosek do szefa regionalnego biura rejestracji wojsk i rekrutacji. Procedura jest przeprowadzana w kolejności opisanej w ust. 1-3..
 5. Z wynikiem negatywnym dochodzą swoich praw w sądzie.

Jeśli urzędnik odmówi przyjęcia wniosku - 1 kopia z załączonymi zaświadczeniami lekarskimi wysłana listem poleconym za powiadomieniem. Dokument pocztowy z niezbędnymi znakami jest dołączany do pozostałej aplikacji.

Przydatne wideo

Odpowiedź na bieżące pytanie znajduje się w tym filmie..

Zaostrzenie zapalenia żołądka podczas połączenia lub usługi

Przy umiarkowanym zaburzeniu żołądka i rzadko zaostrzającym się przewlekłym zapaleniu żołądka armia jest uważana za obowiązkową w kategorii B-3. Patologia może się pogorszyć od kwietnia do lipca lub od października do grudnia. W takim przypadku projektant otrzyma odroczenie leczenia na podstawie art. 61 zgodnie z kategorią sprawności „G”. Po zakończeniu kadencji facet idzie do służby.

Czy mogą popełnić zapalenie błony śluzowej żołądka od wojska, jeśli podczas służby nastąpi nawrót? W przypadku bólu brzucha należy natychmiast skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania pierwszej pomocy, aby zapobiec rozwojowi stanu zapalnego w postać erozyjną lub wrzód. W przypadku nieudanego leczenia w szpitalu na stanowisku dyżurnym żołnierz zostaje wysłany na badanie.

Można je zlecić z wojska, jeśli lekarze diagnostyczni potwierdzą ciężką postać zapalenia żołądka, wrzodu lub innej choroby, która stanowi zagrożenie dla życia ludzkiego. W innych okolicznościach facet będzie musiał służyć dalej po leczeniu nawrotowym.

Wniosek

Jak zgodne przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka i wojsko zależy od wyników badania. W przypadku zapalenia żołądka często opóźniają się w leczeniu choroby, ponieważ zaostrzenia mają charakter sezonowy, a nawroty występują w okresie przeciągu. Ale po terapii facet zostaje wysłany do wojska.

Przy łagodnej formie patologii bez zakłóceń funkcji żołądka plansza zawsze będzie wysyłana do służby. Jeśli nawet po dodatkowym badaniu ujawnią powierzchowne banalne zapalenie błony śluzowej żołądka, którego klinika naprawdę należy do kategorii fitness „B”, niezwykle trudno jest zakwestionować decyzję komisji lekarskiej, a facet otrzyma wezwanie wojskowe.

Zwolnieniem z wojska jest prawo poborowych z poważnym naruszeniem funkcji żołądka i / lub innych narządów trawiennych, wrzód, wielokrotnie powtarzające się polipowe, rozproszone, erozyjne i zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka w postaci przewlekłej. Jednocześnie stopień złożoności i ciężki przebieg choroby, a także konieczność długotrwałej terapii, powinny być potwierdzone dokumentami medycznymi i wynikami diagnostycznymi.

We wszystkich innych przypadkach o przydatności do służby wojskowej decydują indywidualnie lekarze projektu komisji okręgowych i regionalnych wojskowych urzędów rejestracji i rekrutacji.