Atlas anatomiczny człowieka na zdjęciach

Atlas anatomiczny człowieka na zdjęciach przedstawia rysunki i diagramy przedstawiające wszystkie podstawowe narządy i układy osoby wraz z niezbędnymi objaśnieniami. Język prezentacji jest prosty i zrozumiały, co pozwala na wykorzystanie materiałów jako lekarza, a także personelu medycznego dowolnej kwalifikacji. A ponadto wszystkim tym, którzy chcą dowiedzieć się bardziej szczegółowo, w jaki sposób ułożone jest nasze ciało i poszczególne narządy.

Tekst atlasu jest w pełni zgodny z aktualnymi danymi naukowymi. Wszystkie informacje są podzielone na rozdziały, a każdy rozdział opisuje jeden z układów ciała w określonej kolejności. Atlas anatomiczny człowieka na zdjęciach może uzupełniać podręczniki anatomii lub służyć jako niezależny przewodnik po badaniach, wygodny w użyciu i kompaktowy. Taka publikacja online będzie przydatna i interesująca dla wszystkich zainteresowanych anatomią.

Anatomia człowieka jest nauką przyrodniczą, której przedmiotem badań jest struktura ludzkiego ciała. Istnieje kilka kierunków:

 • anatomia systematyczna, której przedmiotem badań są poszczególne układy ciała (na przykład układ mięśniowo-szkieletowy) i ich związek;
 • topograficzne, badanie położenia poszczególnych narządów i tkanek względem siebie. Ma wielką wartość użytkową;
 • plastik, badając zewnętrzny kształt ciała: proporcje i prawa jego struktury.

Współczesne metody badania ludzkiego ciała to fluoroskopia i radiografia. Aby utrzymać i usystematyzować badania anatomiczne, potrzebne są atlasy anatomiczne. Obecnie znanych jest wiele materiałów wysokiej jakości, na przykład stare i sprawdzone prace Raubera - Kopsha i Shpaltegolts, lub nowe materiały Wolfa - Heideggera i V.P. Vorobyova. Jednak nadal istnieje zapotrzebowanie na nowe atlasy anatomiczne i ilustracje o wysokiej jakości, szczególnie w związku z pojawieniem się nowych danych.

Atlas online, zbudowany zgodnie z systematycznym kierunkiem anatomii, zawiera dużą liczbę ilustracji dla wszystkich systemów ludzkiej masturbacji. Zawartość atlasu - masa faktów z wiarygodnych źródeł medycznych.

Lokalizacja narządów u ludzi (zdjęcie). Ludzkie narządy wewnętrzne: układ

Znajomość struktury i lokalizacji narządów wewnętrznych jest niezwykle ważna. Jeśli nawet nie przestudiujesz dokładnie tego pytania, to przynajmniej powierzchowne zrozumienie, gdzie i jak zlokalizowany jest ten lub inny narząd, pomoże ci szybko nawigować, gdy pojawi się ból, a jednocześnie odpowie poprawnie. Wśród narządów wewnętrznych znajdują się zarówno narządy klatki piersiowej i miednicy, jak i narządy jamy brzusznej osoby. Ich lokalizacja, diagramy i informacje ogólne są przedstawione w tym artykule..

Narządy

Ciało ludzkie jest złożonym mechanizmem składającym się z ogromnej liczby komórek, które tworzą tkanki. Z ich poszczególnych grup uzyskuje się narządy, które zwykle nazywane są wewnętrznymi, ponieważ lokalizacja narządów u osoby jest w środku.

Wiele z nich jest znanych prawie wszystkim. I w większości przypadków, dopóki gdzieś nie zachoruje, ludzie z reguły nie myślą o tym, co jest w nich. Niemniej jednak, nawet jeśli układ narządów ludzkich jest znany tylko powierzchownie, kiedy pojawia się choroba, wiedza ta znacznie uprości wyjaśnienie lekarzowi. Również zalecenia tego ostatniego staną się bardziej jasne..

Układ i aparat narządów

Przez pojęcie systemu rozumie się określoną grupę narządów, która ma pokrewieństwo między planami anatomicznymi i embriologicznymi, a także pełni jedną funkcję.

Z kolei aparat, którego narządy są ze sobą ściśle powiązane, nie ma pokrewieństwa związanego z systemem.

Splanchnology

Badanie i rozmieszczenie narządów u ludzi jest rozważane przez anatomię w specjalnej części zwanej splanchnology, doktryną wnętrz. Chodzi o struktury znajdujące się w jamach ciała.

Przede wszystkim są to narządy jamy brzusznej zaangażowane w trawienie, których lokalizacja jest następująca.

Dalej są układ moczowo-płciowy, moczowy i rozrodczy. W tej sekcji zbadano również gruczoły wydzielania wewnętrznego znajdujące się obok tych układów..

Mózg należy również do narządów wewnętrznych. W przewodzie czaszkowym znajduje się głowa, aw kanale kręgowym - grzbietowa. Ale w ramach tego rozdziału struktury te nie są badane..

Wszystkie narządy pojawiają się w postaci układów funkcjonujących w pełnej interakcji z całym organizmem. Istnieją układ oddechowy, moczowy, trawienny, hormonalny, reprodukcyjny, nerwowy i inne.

Lokalizacja narządów u ludzi

Znajdują się w kilku określonych wnękach..

Tak więc w skrzyni, znajdującej się w klatce piersiowej i górnej przeponie, są jeszcze trzy inne. Jest to pelikan z sercem i dwoma opłucnymi po obu stronach z płucami.

W jamie brzusznej znajdują się nerki, żołądek, większość jelit, wątroba, trzustka i inne narządy. Jest to korpus umieszczony pod przeponą. Obejmuje jamę brzuszną i miedniczną.

Jama brzuszna jest podzielona na przestrzeń zaotrzewnową i jamę otrzewnową. Miednica zawiera układy wydalnicze i rozrodcze.

Aby jeszcze bardziej szczegółowo zrozumieć lokalizację narządów ludzkich, poniższe zdjęcie stanowi uzupełnienie powyższego. Na nim z jednej strony przedstawiono wnęki, az drugiej główne narządy, które są w nich.

Struktura i układ narządów ludzkich

Są one podzielone na dwie kategorie: puste lub rurkowe (na przykład jelita lub żołądek) i miąższowe lub gęste (na przykład trzustka lub wątroba).

Pierwsze w swoich tubach mają kilka warstw, które są również nazywane skorupami. Błona śluzowa jest wyłożona od wewnątrz, pełniąc głównie funkcję ochronną. Większość narządów ma fałdy z przerostami i wgnieceniami. Ale są też całkowicie gładkie błony śluzowe.

Następnie znajduje się podśluzówka, która składa się z tkanki łącznej i jest mobilna.

Oprócz nich znajduje się błona mięśniowa z kołowymi i podłużnymi warstwami oddzielonymi tkanką łączną.

Na ludzkim ciele są gładkie i prążkowane mięśnie. Gładkie - przeważają w rurce oddechowej, narządach moczowo-płciowych. W rurce trawiennej mięśnie prążkowane znajdują się w górnej i dolnej części.

W niektórych grupach narządów jest inna skorupa, w której przechodzą naczynia i nerwy..

Wszystkie składniki układu pokarmowego i płuc mają surowiczą błonę, która jest tworzona przez tkankę łączną. Jest gładki, dzięki czemu delikatnie przesuwa się wnętrze.

Narządy miąższowe, w przeciwieństwie do poprzednich, nie mają wnęki. Zawierają funkcjonalną (miąższ) i tkankę łączną (zręby). Komórki wykonujące główne zadania tworzą miąższ, a miękki szkielet narządu tworzy zręb.

Narządy męskie i żeńskie

Z wyjątkiem narządów płciowych, lokalizacja narządów ludzkich - zarówno mężczyzn, jak i kobiet - jest taka sama. Na przykład w ciele kobiety znajdują się pochwa, macica i jajniki. U mężczyzn - gruczoł krokowy, pęcherzyki nasienne i tak dalej.

Ponadto narządy męskie są zwykle większe niż kobiety i ważą odpowiednio więcej. Chociaż oczywiście ma to miejsce i odwrotnie, gdy kobiety mają duże formy, a mężczyźni są mali.

Wymiary i cechy

Jak lokalizacja narządów ludzkich ma swoje własne cechy i ich wielkość. Na przykład z małych gruczołów nadnerczy jest wydzielanych, a z dużych - jelit.

Jak wiadomo z anatomii i pokazuje zdjęcie narządów ludzkich powyżej, całkowita waga wnętrzności może wynosić około dwudziestu procent całkowitej masy ciała.

W obecności różnych chorób wielkość i waga mogą zarówno zmniejszać się, jak i zwiększać..

Funkcje narządów są różne, ale są ze sobą ściśle powiązane. Można je porównać z muzykami grającymi na instrumentach pod kontrolą dyrygenta - mózgu. W orkiestrze nie ma niepotrzebnych muzyków. Jednak w ludzkim ciele nie ma ani jednej zbędnej struktury i układu.

Na przykład z powodu oddychania, układu pokarmowego i wydalniczego następuje wymiana między środowiskiem zewnętrznym a ciałem. Narządy płciowe zapewniają reprodukcję.

Wszystkie te systemy są niezbędne..

Systemy i aparatura

Rozważ ogólne cechy poszczególnych systemów.

Szkielet jest układem mięśniowo-szkieletowym, który obejmuje wszystkie kości, ścięgna, stawy i mięśnie somatyczne. Od tego zależy proporcja ciała, a także ruch i ruch..

Lokalizacja narządów ludzkich układu sercowo-naczyniowego zapewnia przepływ krwi przez żyły i tętnice, z jednej strony nasycając komórki tlenem i substancjami odżywczymi, az drugiej usuwając dwutlenek węgla z innych substancji odpadowych z organizmu. Głównym narządem jest tutaj serce, które stale pompuje krew przez naczynia.

Układ limfatyczny składa się z naczyń, naczyń włosowatych, przewodów, pni i węzłów. Pod niewielkim naciskiem limfa porusza się przez rurki, zapewniając odprowadzanie odpadów.

Wszystkie ludzkie narządy wewnętrzne, których układ podano poniżej, są regulowane przez układ nerwowy, który składa się z centralnego i obwodowego działu. Główny obejmuje rdzeń kręgowy i mózg. Peryferia składają się z nerwów, splotów, korzeni, zwojów i zakończeń nerwowych.

Funkcje systemu są wegetatywne (odpowiedzialne za przekazywanie impulsów) i somatyczne (łączące mózg ze skórą i NDC).

Układ sensoryczny odgrywa główną rolę w ustalaniu reakcji na bodźce zewnętrzne i zmiany. Obejmuje nos, język, uszy, oczy i skórę. Jego wystąpienie jest wynikiem układu nerwowego.

Układ hormonalny wraz z układem nerwowym reguluje wewnętrzne reakcje i odczucia otoczenia. Emocje, aktywność umysłowa, rozwój, wzrost, dojrzewanie płciowe zależą od jej pracy..

Głównymi narządami są tarczyca i trzustka, jądra lub jajniki, nadnercza, szyszynka, przysadka i grasica.

Układ rozrodczy jest odpowiedzialny za rozmnażanie.

Układ moczowy znajduje się całkowicie w jamie miednicy. Ona, podobnie jak poprzednia, różni się płcią. Potrzeba systemu polega na usuwaniu toksycznych i obcych związków, nadmiaru różnych substancji z moczem. Układ moczowy składa się z nerek, cewki moczowej, moczowodów i pęcherza moczowego.

Układ trawienny to narządy wewnętrzne osoby znajdujące się w jamie brzusznej. Ich układ jest następujący:

Jego funkcją, logicznie wywodzącą się od nazwy, jest ekstrakcja i dostarczanie składników odżywczych do komórek. Lokalizacja narządów jamy brzusznej osoby daje ogólne wyobrażenie o procesie trawienia. Polega na mechanicznym i chemicznym przetwarzaniu żywności, absorpcji, dzieleniu i wydalaniu odpadów z organizmu..

Układ oddechowy składa się z części górnej (nosogardła) i dolnej (krtani, oskrzeli i tchawicy).

Układ odpornościowy chroni organizm przed nowotworami i patogenami. Składa się z grasicy, tkanki limfatycznej, śledziony i węzłów chłonnych.

Skóra chroni ciało przed zmianami temperatury, wysuszeniem, uszkodzeniem i przenikaniem do niego patogenów i toksyn. Składa się ze skóry, paznokci, włosów, gruczołów łojowych i potowych..

Narządy wewnętrzne są podstawą życia

Można powiedzieć, że są podstawą życia. Trudno żyć bez kończyn dolnych lub górnych, ale nadal możesz. Ale bez serca ani wątroby człowiek nie może w ogóle żyć.

Są więc narządy, które są niezbędne, i są takie, bez których życie jest trudne, a jednak możliwe.

Jednocześnie niektóre z pierwszych składników mają sparowaną strukturę i bez jednego z nich cała funkcja przechodzi do reszty (na przykład nerki).

Niektóre struktury mogą się regenerować (dotyczy to wątroby).

Natura obdarzyła ludzkie ciało złożonym systemem, na który musi uważać i pielęgnować to, co zostało mu dane w wyznaczonym czasie.

Wiele osób zaniedbuje najbardziej podstawowe rzeczy, które mogą utrzymać ciało w porządku. Z tego powodu z czasem staje się bezużyteczny. Pojawiają się choroby i człowiek umiera, gdy nie zrobił jeszcze wszystkich rzeczy, które powinien mieć.

Badamy strukturę człowieka: lokalizację narządów wewnętrznych

Ciało jest złożonym biomechanizmem, który nieprzerwanie działa przez całe życie człowieka. Nawet gdy umysł odpoczywa, oddech, bicie serca, ruchliwość jelit i przewodzenie impulsów nerwowych nie zatrzymują się.

Narządy wewnętrzne, które składają się na ludzką strukturę, działają, łącząc się zgodnie z wartością funkcjonalną w połączone ze sobą systemy.

Co to są narządy wewnętrzne?

Aby przedstawić strukturę ludzkiego ciała, konieczne jest zrozumienie anatomii, struktury tkanek i komórek, aby wiedzieć, jak zlokalizowane są narządy i jakie funkcje pełnią.

Struktury komórkowe i tkankowe to jednostki strukturalne, które tworzą bardziej złożone struktury biologiczne zwane narządami.

Narządy ludzkie mają następujące kryteria:

 • składa się z różnych komórek i tkanek,
 • różnią się w izolacji,
 • mieć stabilną pozycję w ciele,
 • rozwijać się w procesie ontogenezy.

Narządy rosną razem z innymi tkankami ciała, ale ich wzrost wielkości ma inną prędkość.

To interesujące! Jak wygląda struktura i schemat ludzkiej skóry?

Różnica w tempie wzrostu jest zauważalna na przykładzie rozwoju nastolatków, kiedy struktury kości i masa ciała są wyraźnie wyprzedzające rozwój serca i naczyń krwionośnych, dlatego u młodych ludzi i dziewcząt często zdiagnozowano dystonię naczyniowo-naczyniową.

Jednak po pewnym czasie tempo rozwoju zostaje wyrównane, a dobrostan dziecka wraca do normy..

Układy narządów wewnętrznych

Jednostki strukturalne ludzkiego ciała są połączone w następujące systemy:

 1. Pokarmowy - zapewnia mechaniczne i enzymatyczne przetwarzanie żywności, wspomaga wnikanie niezbędnych substancji do krwi poprzez wchłanianie oraz eliminuje nadmiar i niestrawione cząsteczki.
 2. Krążeniowe - odpowiedzialne za transport składników odżywczych, eliminację toksyn i wymianę gazów.
 3. Układ oddechowy - dostarcza tlen do organizmu w celu energii i wydalania produktów metabolizmu oddechowego (dwutlenek węgla).
 4. Nerwowy - odpowiada za regulację większości procesów, podatność i aktywność ruchową.
 5. Seksualne lub reprodukcyjne - zapewnia proces wewnętrznego zapłodnienia i ciąży (u kobiet).
 6. Wydalniczy - zapewnia usuwanie nadmiaru płynów, soli i produktów przemiany materii.
 7. Endokrynologia - zapewnia hormonalną regulację procesów życiowych.

Anatomia człowieka jest barwnie pokazana w specjalistycznych atlasach na zdjęciach. Atlasy anatomiczne zapewniają lepszy wgląd i zrozumienie struktury człowieka.

To interesujące! Podstawy anatomii: ludzki szkielet z nazwą wszystkich kości

Układ trawienny

Trawienie jest aktywnym procesem niezbędnym do odnowienia niezbędnych substancji w ciele i energii. Aby utrzymać witalność i dobre samopoczucie, tłuszcze, białka i węglowodany powinny być zawarte w diecie człowieka.

Warto pamiętać! Odrzucając białka zwierzęce, ludzie ograniczają dostarczanie niezbędnych aminokwasów, których synteza nie występuje w ludzkim ciele i które nie pochodzą z białek roślinnych.

TytułLokalizacja, działZnaczenie funkcjonalne
ZębyJama ustnaPrzyjmowanie pokarmu, pierwotne mielenie i wydzielanie gruczołów ślinowych - ślina
Język
Ślinianki
GardłoGardło (okolice gardła, fragment rurki oddechowej)Niedrożność wejścia pokarmu do dróg oddechowych z powodu zablokowania nagłośni, transport żywności
PrzełykPrzełykTransport bryły jedzenia do żołądka z powodu mechanicznej funkcji funkcji motorycznej
ŻołądekŻołądek (pod żebrami po lewej stronie i pod procesem wyrostka mieczykowatego)Jest rezerwuarem żywności, pełni funkcje przetwarzania chemicznego i wchłaniania
Jelito cienkieJelito cienkie (jama brzuszna)Enzymatyczne przetwarzanie żywności
DwukropekJelito grube (jama brzuszna, jama miednicy)Absorpcja płynów i tworzenie się kału

Oprócz przewodu pokarmowego w procesie przetwarzania żywności biorą udział formacje pomocnicze odpowiedzialne za wydzielanie enzymów:

 • małe i duże gruczoły ślinowe (wydzielanie śliny),
 • wątroba (żółć),
 • trzustka (enzymy trawienne),
 • pęcherzyk żółciowy.

Układ narządów wewnętrznych osoby (trawienie):

Całkowita długość przewodu pokarmowego człowieka wynosi 10 m.

Anatomia układu sercowo-naczyniowego

Serce i naczynia krwionośne są odpowiedzialne nie tylko za krążenie krwi, ale także za dostarczanie składników odżywczych do wszystkich komórek i tkanek, gromadzenie produktów przemiany materii i wymianę gazową.

Głównym powodem zapotrzebowania tlenu na ludzkie życie jest jego zdolność do utleniania i uwalniania energii, dlatego też dopływ gazów z krwią jest tak niezbędny dla zdrowia biomechanizmu organizmu.

TytułGdzie jestZnaczenie funkcjonalne
SerceKlatka piersiowaPompowanie krwi
Duże koło krążenia krwiOd lewej komory serca do prawego przedsionkaOdżywianie wszystkich komórek i tkanek
Krążenie płucneOd prawej komory do lewego przedsionka (krążenie płucne)Wymiana gazowa w tkance płucnej

Duże i małe koła krążenia krwi:

Krew bierze produkty metabolizmu komórkowego i przenosi się do struktur nerek i wątroby, gdzie toksyny są filtrowane i dezynfekowane, a także powrotu oczyszczonej krwi do nowego krążenia.

To interesujące! Lekcje anatomii: ile mięśni jest w ciele człowieka

Lokalizacja struktur układu oddechowego

Oddychanie to proces niezbędny do utleniania składników odżywczych w komórkach i energii. Fakt ten tłumaczy stan krytyczny i szybką śmierć oddychających organizmów żywych po zatrzymaniu tlenu..

TytułLokalizacja, działZnaczenie funkcjonalne
Jama nosowaGórne drogi oddechoweOgrzewa się powietrze, zapobiegając wnikaniu dużych ciał obcych i pyłu
NasopharynxTransport lotniczy
Jamy ustnej i gardła
KrtańDolne drogi oddechowe
TchawicaTransport lotniczy, wydzielanie śluzu
Oskrzela (drzewo oskrzelowe)Nawilżanie i transport lotniczy
PłucaWymiana gazu

Lokalizacja i struktura wewnętrzna układu oddechowego człowieka:

Zadławienie z powodu ucisku górnych dróg oddechowych lub innej niedrożności tlenu nazywa się duszeniem. Jest to niebezpieczny stan dla życia i zdrowia ludzi..

Ważny! W przypadku zatrzymania oddechu ofiara musi otrzymać natychmiastową pierwszą pomoc, obejmującą zdarzenie pośredniego masażu serca i sztucznego oddychania.

Lokalizacja centralnego układu nerwowego i nerwów obwodowych

Układ nerwowy jest odpowiedzialny za większość procesów regulacyjnych organizmu, zapewnia wzajemne połączenie ze światem zewnętrznym poprzez analizę informacji otrzymywanych z receptorów, ruchu i zdolności do reagowania.

Centralny układ nerwowy (CNS)MózgZ przoduSkończoneWęchowe, zwojowe podstawy, kora mózgowa, komory boczne
PośredniNabłonek, wzgórze, podwzgórze, trzecia komora, śródstopie
Pień mózguŚrodkowyQuadrupole, nogi mózgu, sylvian zaopatrzenie w wodę
RomboidTylnyMost Varoliev, móżdżek
Podłużny
Rdzeń kręgowy
Obwodowego układu nerwowego

Lokalizacja centralnego układu nerwowego i ludzkich nerwów obwodowych:

Peryferyjny układ nerwowy składa się z nerwów, które wychodzą z pnia nerwu i są rozmieszczone w całym ciele, aby gromadzić informacje i regulować trwające procesy..

Układ rozrodczy

W przeciwieństwie do innych struktur funkcjonalnych, układ rozrodczy kobiet i mężczyzn znacznie się różni.

Lokalizacja elementów seksualnych u mężczyzn:

TytułGdzie jestZnaczenie funkcjonalne
JądraW jamie brzusznej zejdź do mosznyTworzenie plemników
Vas szanujeJama brzuszna, cewka moczowaWydalanie nasienia podczas wytrysku

Wypadnięcie jąder wynika z faktu, że tworzenie plemników wymaga temperatury o kilka stopni niższej niż naturalna temperatura w ludzkim ciele.

Lokalizacja ludzkich narządów płciowych na zdjęciach (u mężczyzn):

Jądra i przydatki są również odpowiedzialne za tworzenie „męskiego” hormonu płciowego testosteronu, który wpływa na ludzkie zachowanie, wzrost i rozwój.

Lokalizacja narządów wewnętrznych układu rozrodczego u kobiet:

TytułGdzie jestZnaczenie funkcjonalne
JajnikówPodbrzuszeSynteza hormonów, produkcja jaj
JajowodyTransport jajek
MacicaJama brzuszna za pęcherzemMając płód
PochwaMała umywalkaPromuje akt zapłodnienia, uczestniczy w procesie wydalania płynów podczas menstruacji

Układ struktur seksualnych u kobiet:

Oddawanie moczu u kobiet, w przeciwieństwie do silniejszego seksu, odbywa się poprzez oddzielne otwarcie cewki moczowej.

Lokalizacja i struktura układu moczowego

Oddawanie moczu jest odpowiedzialne za eliminację nadmiaru płynów, soli i produktów przemiany materii z organizmu, które zostały przefiltrowane przez nerki..

TytułGdzie jestZnaczenie funkcjonalne
NerkaPrzestrzeń zaotrzewnowa w pobliżu kręgosłupaFiltracja krwi, tworzenie moczu
PęcherzZaotrzewnowe w miednicyKumulacja moczu (0,5–0,7 l)
Cewka moczowaWydalanie moczu

Schemat narządów moczowych osoby na zdjęciach:

Średnio do 1500 ml moczu, zawierającego toksyny, sole i nadmiar płynów, powstaje w organizmie człowieka w ciągu 24 godzin.

To interesujące! Lekcja biologii: ile par chromosomów ma normalny człowiek

Narządy układu hormonalnego

Regulacja hormonalna zachodzi z powodu wytwarzania grupy hormonów przez wyspecjalizowane struktury.

Funkcje regulacji hormonalnej obejmują:

 • trzustka,
 • kora nadnerczy i rdzeń,
 • szyszynka,
 • przysadka mózgowa,
 • ciało nabłonkowe,
 • tarczyca,
 • jądra,
 • Jajników.

Schemat - zdjęcie z napisami:

Hormony to biologicznie aktywne substancje wydzielane przez organizm. Równowaga hormonów bierze udział w pracy wszystkich struktur ciała, wpływa na wzrost, rozwój, aktywność i inne procesy.

Przydatne wideo

Podsumowując

Ciało ludzkie jest złożonym mechanizmem wielofunkcyjnym, składającym się z wielu powiązanych jednostek strukturalnych. Ciągła i autonomiczna praca wewnętrznych części konstrukcji pozwala istnieć przez dziesięciolecia bez myślenia o złożonych procesach zachodzących w nim.

Anatomia człowieka

Anatomia człowieka to nauka o strukturze ludzkiego ciała, jego narządach i układach. Anatomia człowieka zajmuje się badaniem ludzkiego ciała w zależności od pełnionej funkcji, rozwoju i środowiska. Nie można sobie wyobrazić struktury ludzkiego ciała bez jego indywidualnych formacji, które pełnią określone funkcje.

Rozważając strukturę ludzkiego ciała, pierwsza uwaga jest zwrócona na szkielet. Istnieją 2 podstawowe funkcje szkieletu - mechaniczny i biologiczny. Aby nie wchodzić w konkretne szczegóły anatomiczne, możemy po prostu zauważyć, że szkielet jest podstawą dla całego ludzkiego ciała, jest wsparciem dla narządów wewnętrznych i dźwignią, która aktywuje ludzkie mięśnie, umożliwiając niezależne funkcje motoryczne, tj. Chodzenie, bieganie, skakanie, pływanie itp..

Kolejnym ważnym elementem ludzkiej anatomii są mięśnie. Mięśnie są aktywnym ogniwem w ludzkim aparacie ruchowym. To mięśnie umożliwiają wykonywanie różnych ruchów między różnymi częściami szkieletu, poruszanie osobą i ustalanie poszczególnych części ciała w różnych pozycjach. Mięśnie aktywują również ludzką mowę, funkcje oddechowe, połykanie i żucie. Ponadto mięśnie wpływają na lokalizację narządów wewnętrznych, promują normalny ruch krwi w ciele i biorą czynny udział w metabolizmie. Ciało ludzkie ma około 600 różnych mięśni.

Pełne funkcjonowanie ludzkiego ciała jest niemożliwe bez narządów wewnętrznych. Narządy te znajdują się w ludzkim ciele, głównie w kluczowych jamach (klatki piersiowej i brzucha). Istnieją jednak narządy zlokalizowane w szyi, głowie i jamie miednicy. Najbardziej bezpośrednią funkcją narządów wewnętrznych jest aktywne uczestnictwo w procesie metabolicznym. Narządy wewnętrzne są zwykle klasyfikowane jako: narządy trawienne, narządy oddechowe, narządy moczowe i narządy płciowe. Ze względu na to, że narządy te przechodzą przez siebie żywność, powietrze, mocz i komórki płciowe - w zasadzie mają kształt rurki. Pozostałe narządy wewnętrzne, które nie mają wnęk wewnętrznych, nazywane są miąższowymi narządami wewnętrznymi.

Materiał przedstawiony w atlasie anatomii człowieka nie ogranicza się do idei jedynie budowy ciała, ale pokazuje ciało ludzkie jako całość.

Ludzki organizm


Nerwy łączą rdzeń kręgowy oraz mózg z resztą ciała. Wszystkie główne kości, mięśnie, nerwy ciała mają ścisłą nazwę, z wyjątkiem odmian anatomicznych, takich jak kości sezamoidalne i mięśnie pomocnicze.

Naczynia krwionośne przenoszą krew w całym ciele, która porusza się z powodu bicia serca. Żylniki i żyły zbierają krew o niskiej zawartości tlenu z tkanek w całym ciele. Przechodzą stopniowo do większych żył, aż docierają do dwóch największych żył ciała, górnej i dolnej żyły głównej, które zwracają krew do prawej strony serca. Stąd krew jest pompowana do płuc, gdzie otrzymuje tlen i przepływa z powrotem do lewej strony serca. Stamtąd jest pompowany do największej tętnicy ciała, aorty, a następnie stopniowo wypełnia małe tętnice i tętniczki, aż dotrze do tkanek. Tutaj krew płynie z małych tętnic do naczyń włosowatych, a następnie do małych żył i proces rozpoczyna się od nowa.

Krew przenosi tlen, produkty przemiany materii, hormony z jednego miejsca w ciele do drugiego. Jest filtrowany w nerkach i wątrobie..

Ciało ludzkie składa się z kilku różnych wnęk, podzielonych na obszary, które służą jako lokalizacja dla narządów. Mózg i centralny układ nerwowy są stale w obszarze chronionym przed resztą ciała przez barierę krew-mózg. Płuca znajdują się w jamie opłucnej. Jelita, wątroba i śledziona leżą w jamie brzusznej.

Wzrost, waga, kształt i inne proporcje ciała różnią się indywidualnie w zależności od wieku i płci. Kształt ciała zależy od rozmieszczenia tkanki mięśniowej i tłuszczowej.

Jak wyglądają narządy wewnętrzne osoby, zdjęcie?

W ludzkiej klatce piersiowej jama jest głównym narządem wewnętrznym - sercem. Znajduje się nad przeponą, która oddziela jamę klatki piersiowej od jamy brzusznej i jest lekko przesunięta w lewą stronę. Po bokach są płuca, oskrzela i tchawica. Na samym szczycie krtani znajduje się tarczyca, za mostkiem znajduje się grasica, grasica.

W jamie brzusznej wątroba po prawej, a pod nią pęcherzyk żółciowy, w lewej części żołądka z trzustką i śledzioną. Poniżej jelit, za bokami kręgosłupa nerki z nadnerczami. Uretery przechodzą z nerek do pęcherza, który jest już w jamie miednicy.

U mężczyzn prostata w miednicy, u kobiet macica z przydatkami macicy - jajniki i pochwa.

Narządy wewnętrzne osoby to te narządy, które znajdują się w jamie klatki piersiowej i na brzuchu.

Na szyi z przodu, pokrytej chrząstką tarczycy (jabłko Adama) leży tarczyca. Mięśniowa przepona leży w poprzek jamy, nad nią znajdują się oskrzela prowadzące do płuc i serca. Za mostkiem nad sercem znajduje się grasica (grasica). Przełyk przechodzi przez jamę klatki piersiowej od góry do dołu od krtani do żołądka.

W jamie brzusznej znajduje się żołądek z trzustką, wątroba z pęcherzykiem żółciowym, śledziona i jelita.

Na tylnej ścianie, po obu stronach kręgosłupa, za otrzewną znajdują się nerki z nadnerczami, wychodzą z nich moczowody.

W małej miednicy znajduje się pęcherz, pod gruczołem krokowym u mężczyzn. U kobiet macica i dwa związane z nią jajniki znajdują się w miednicy.

Strukturę ludzkiego ciała, sposób rozmieszczenia narządów wewnętrznych w ludzkim ciele można zobaczyć na poniższym zdjęciu.

W zależności od płci osoby (mężczyzny lub kobiety) struktura układu rozrodczego w ciele będzie inna i można to zobaczyć na poniższym zdjęciu.

Możesz dowiedzieć się więcej o strukturze osoby (nie tylko zewnętrznej, ale także wewnętrznej), studiując naukę anatomii, która studiuje to szczegółowo.

Wszyscy wiedzą, że serce jest po lewej stronie (w przeważającej części), a płuca są za klatką piersiową, nerki są po bokach w okolicy lędźwiowej itp. I dlaczego dokładnie są narządy wewnętrzne człowieka?

Najważniejsze narządy znajdują się za ludzką klatką piersiową, co zapewnia ochronę przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami. Rozważ lokalizację niektórych narządów.

Mózg jest ważnym narządem układu nerwowego odpowiedzialnym za procesy umysłowe człowieka, aktywność nerwową. Mózg znajduje się w czaszce i składa się z lewej i prawej półkuli, móżdżku, mostu, podłużnego mostu, który przechodzi do grzbietu.

Serce jest „motorem” ludzkiego życia, zlokalizowanym głównie po lewej stronie w górnej części klatki piersiowej.

Płuca - znajdujące się całkowicie za klatką piersiową, dzięki płucom nasze ciało jest nasycone tlenem i pozbywa się dwutlenku węgla.

Żołądek - znajduje się po lewej stronie w górnej części brzucha.

Wątroba - znajduje się pod przeponą w górnej jamie brzusznej z główną częścią po prawej stronie.

Struktura i funkcje ludzkiego ciała

Ciało ludzkie charakteryzuje się tym, że wszystkie jego składniki są nierozerwalnie połączone.

Funkcjonowanie jednego ciała jest niemożliwe bez innych.

Ciało ludzkie jest unikalnym mechanizmem, harmonijnym, doprowadzonym do perfekcji przez naturę.

Każdy musi mieć wiedzę na temat swojej struktury, pomoże to w każdej dziedzinie działalności i życiu codziennym..

Struktura ludzka

Struktura ludzkiego ciała jest dość złożona, ma wiele cech i cech. Ludzie są wyjątkowi przede wszystkim dlatego, że są w stanie wykonywać wyższą aktywność nerwową, to znaczy mają inteligencję. Istnieje kilka systemów zapewniających płynne funkcjonowanie ludzkiego ciała..

Wewnętrzna lokalizacja narządów

Wewnętrzna struktura ludzkiego ciała to narządy, które pełnią różne ważne funkcje. Są oddzielone od skóry przez środowisko zewnętrzne. Niektóre przykłady obejmują mózg, serce, płuca, żołądek, nerki i inne..

Struktura zewnętrzna

Zewnętrznie osobie przypisuje się głowę, szyję, kończyny górne i dolne oraz tułów. Ten ostatni ma plecy, klatkę piersiową i brzuch.

Układy ciała

Wszystkie narządy są gromadzone w oddzielnych systemach, co pomaga w klasyfikacji i systematyzacji struktury ludzkiej. Ułatwia to badanie struktur i ich funkcji w ciele. Wyróżnia się następujące systemy:

 1. Układ mięśniowo-szkieletowy odpowiada za ruch i przyjęcie przez ciało dowolnej możliwej pozycji w przestrzeni. System składa się z szkieletu kości, więzadeł, ścięgien, mięśni.
 2. Układ sercowo-naczyniowy jest odpowiedzialny za transport krwi w całym ciele. Dostarcza tkankom tlenu i składników odżywczych..
 3. Przewód pokarmowy pochłania witaminy, minerały, białka, tłuszcze i węglowodany z pożywienia. Jest to konieczne do wytworzenia energii, bez której nie można wykonać żadnych działań..
 4. Narządy układu oddechowego usuwają dwutlenek węgla, nasycają krew tlenem, który jest przenoszony w całym ciele.
 5. Układ nerwowy jest centralny i peryferyjny, odpowiada za funkcjonowanie całego organizmu, zbiera informacje ze świata zewnętrznego, przetwarza je.
 6. Gruczoły wydzielania wewnętrznego są odpowiedzialne za utrzymanie homeostazy u osoby.
 7. Narządy płciowe są odpowiedzialne za rozmnażanie, narządy moczowe są odpowiedzialne za uwalnianie płynów ustrojowych.

Oddzielnie skóra jest podświetlona, ​​co chroni wnętrze przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi, jest odpowiedzialna za funkcję estetyczną.

Centralny układ nerwowy i mózg

Centralny układ nerwowy osoby to mózg i rdzeń kręgowy. Najważniejsze, że te formacje strukturalne są odpowiedzialne za tworzenie odruchów, aktywność umysłową, funkcje umysłowe, wrażliwość ruchową i sensoryczną.

Głównym narządem naszego ciała jest mózg. Znajduje się w czaszce, ma złożoną strukturę. Schematycznie możemy wyróżnić 3 działy: półkula, móżdżek, most. Mózg przetwarza informacje, które dana osoba otrzymuje ze środowiska, tworząc w ten sposób impulsy odpowiedzi. Dzięki niemu ludzie są w stanie myśleć, rozumieć mowę, doświadczać emocji, wykonywać każdą aktywność, zarówno umysłową, jak i porodową.

Pnie nerwowe pochodzą z mózgu, który rozgałęzia się na mniejsze gałęzie w całym ciele, co zapewnia gromadzenie informacji ze świata zewnętrznego.

Narządy klatki piersiowej

W jamie klatki piersiowej znajduje się wiele ważnych formacji. Jednym z najważniejszych jest serce. Znajduje się prawie na środku klatki piersiowej, lokalizacja znajduje się za środkową jedną trzecią mostka. Wielkość serca jest równa wielkości dłoni zaciśniętej w pięść.

Tkanka mięśniowa jest bardzo silna, komórki są połączone zworkami, tworząc coś w rodzaju płótna. Ta struktura zapewnia przewodnictwo elektryczne i skurcz serca. Narząd zapewnia krążenie krwi, odbierając krew żylną z naczyń krwionośnych, nasycając ją tlenem, zamieniając ją w tętnicę. Ten ostatni, poprzez skurcze serca, zapewnia dostarczanie tlenu i składników odżywczych do wszystkich ludzkich układów i narządów..

Również w klatce piersiowej znajdują się oskrzela i płuca. Te ostatnie są sparowanymi organami, zajmują większość przestrzeni tej jamy. Każde płuco składa się z dużych płatów: na lewo od 2, na prawo od 3.

Udział podzielony jest na mniejsze formacje, w których strukturze znajdują się pęcherzyki - specjalne pęcherzyki, które przeprowadzają wymianę gazową. Pęcherzyki nasycają krew tlenem, zapewniają eliminację dwutlenku węgla. Struktury te powstają przez rozgałęzienie oskrzeli.

Te ostatnie to duże pnie, które wnikają do płuc przez tzw. Bramę, gdzie zaczynają się dzielić na mniejsze formacje. Z kolei oskrzela to drogi oddechowe u ludzi.

Kolejnym narządem znajdującym się w klatce piersiowej jest tchawica. Pochodzi z krtani, skąd odchodzi niżej i przechodzi do oskrzeli.

Równolegle znajduje się przełyk, który ma kilka anatomicznych zagięć, sam jest rurką mięśniową, która zapewnia przejście grudki pokarmowej w celu dalszego trawienia w żołądku.

Ten ostatni jest organem układu odpornościowego, który stopniowo zanika z wiekiem. Osoby starsze niż 16-18 lat mają jedynie pozostałości grasicy..

Narządy jamy brzusznej

Narządy jamy brzusznej zapewniają trawienie pokarmu i tworzenie się kału z jego pozostałości. Są one oddzielone od skrzyni przeponą. Narządy jamy klatki piersiowej są następujące:

 1. Żołądek jest pustą masą, która pochodzi z przełyku. Żołądek odpowiada za wchłanianie aminokwasów, ma sok, który oprócz funkcji trawiennej wykonuje dezynfekcję przychodzących przetworzonych produktów.
 2. Następnie następuje przejście do jelita cienkiego, składającego się z 3 części - dwunastnicy, jelita czczego i jelita krętego. Narządy te biorą udział w trawieniu grudki pokarmowej, wchłanianiu aminokwasów i węglowodanów. Żółć zaczyna również tworzyć się w jelicie cienkim..
 3. Dalej jest dwukropek. Jego działy są następujące: kątnica z wyrostkiem robaczkowym, okrężnica poprzeczna, zstępująca i esicy. Duża część odbytnicy kończy się. W tym ciele zachodzi ostateczne wchłanianie składników odżywczych i wchłanianie wody. Kał powstaje z zawiesiny pokarmowej, która jest usuwana z organizmu przez odbyt, który kończy się w odbytnicy.
 4. Również w jamie brzusznej znajduje się wątroba, trzustka i śledziona. Struktury te są odpowiedzialne za metabolizm, tworzenie krwi i wymianę żółci. Wątroba znajduje się pod prawym łukiem żebrowym, trzustka pod lewym. Śledziona przylega do trzustki od dołu.
 5. W bocznej jamie brzusznej są nerki, które są sparowanymi formacjami. Nad nimi są gruczoły wydzielnicze - nadnercza, które są bardzo małe. P moczowody, przechodząc do pęcherza, opuszczają nerki. Główną funkcją jest tworzenie się moczu, który dostaje się do pęcherza i jest wydalany.

Ponadto w jamie brzusznej znajdują się również duże i małe naczynia krwionośne, węzły chłonne, pnie nerwowe i sploty, a także sieć, która zapewnia utrzymanie wszystkich formacji w ich miejscach. Chroni również struktury wewnętrzne przed traumatycznymi skutkami..

Oddział miednicy

Narządy jamy miednicy mają swoje własne cechy. Tutaj kobiety i mężczyźni mają swoje własne charakterystyczne cechy. Wśród powszechnych - obecność pęcherza, cewki moczowej i odbytnicy. Pierwszy odpowiada za oddawanie moczu, drugi za wypróżnianie.

Różnice u kobiet

U kobiet macica, jajniki, które łączą się z pierwszym przez jajowody, znajdują się w miednicy. Również tutaj jest pochwa, wargi sromowe, srom, łechtaczka.

Narządy tworzą układ rozrodczy kobiet, które są odpowiedzialne za rozmnażanie, produkcję hormonów, ciążę.

Różnice u mężczyzn

U mężczyzn w małej miednicy znajdują się pęcherzyki nasienne, nasieniowody, gruczoł krokowy, jądra, penis. Struktury te są odpowiedzialne za tworzenie plemników, rozmnażanie, pełnią funkcję gruczołów wydzielania wewnętrznego, wytwarzają męskie hormony płciowe.

Pomocna informacja

Każda osoba jest wyjątkowa i niepowtarzalna. W takim przypadku często występują różne anomalie - na przykład podwojenie narządu, zmiana jego kształtu i wielkości. Zaskakujący jest fakt, że często pozostaje niewidoczny i nie wpływa na stan zdrowia.

Potencjał i wytrzymałość organizmu są niesamowite, jest jednocześnie delikatne i silne. Biolodzy i lekarze muszą znaleźć odpowiedzi na wiele tajemnic ludzkiego ciała. Prace w tym obszarze są w toku.

Jak widać, struktura ludzkiego ciała jest jednocześnie prosta i złożona. Naukowcy wciąż nie są w stanie w pełni odkryć wszystkich tajemnic ciała. Osoba jest w stanie wykonywać wyższą aktywność nerwową dzięki korze mózgowej, która jest niedostępna dla innych gatunków.

Z tych powodów ważne jest, aby ludzie mieli przynajmniej ogólne pojęcie o swojej strukturze, co pomoże im przez całe życie, szczególnie jeśli chodzi o sprawdzenie własnego zdrowia.

Narządy ludzkie Lokalizacja na zdjęciach z napisami z tyłu, lewej, prawej strony, z przodu. Najbardziej niezbędne do życia. Układy ciała

Każdy student biologii, zajęć z anatomii lub po prostu zainteresowany urządzeniem swojego ciała badał narządy ludzkie z lokalizacją na zdjęciach i szczegółowymi napisami. Każdy z nich ma swój cel funkcjonalny, mający na celu zapewnienie żywotnej aktywności całego organizmu.

Normy wielkości narządów ludzkich

Narządy ludzkie (lokalizacja na zdjęciach z napisami poniżej) są znacznie łatwiejsze do zauważenia, ale maksymalną informację o wewnętrznej strukturze ciała można uzyskać z danych w poniższej tabeli.

Narządy U mężczyzn Wśród kobiet
Waga g

Objętość l Długość cm Szerokość cm Wzrost (cm Waga g

Objętość l Długość cm Szerokość cm Wzrost (cmMózg150017–1814–1511–13140016–1714–1511–13Serce3009–1010–114–52809–109–9,54–5Rdzeń kręgowyOd 28 do 2946Od 28 do 2946Żołądek2,7 l221,9 l22Płuca380–5602817–1810–11340–4952817–1810–11Wątroba170020–2224–287-9170020–2224–287-9Nerka33012–136-74–529612–136-74–5Pęcherzyk żółciowy9–28 ml4-154-4,59–28 ml4-154-4,5Moczowód28–310,528–310,5JądraOd 27 do 495-63-3,53-3,5ProstataOd 20 do 302,5–43,5–5MacicaOd 35 do 1209–106-74–5Śledziona17011–138–94–519011–138–94-6TrzustkaOd 90 do 1202543)Od 90 do 1202543)Przysadka mózgowa0,7–0,910,70,7–0,910,7Tarczyca30 do 406-84–52-330 do 406-84–52-3NadnerczaOd 9 do 135-63-4.51Od 9 do 135-63-4.51dodatekOd 5 do 910Od 5 do 910Lokalizacja układów narządów ludzkich na zdjęciach z nazwami

Ze względu na indywidualne cechy każdej osoby, wpływ czynników dziedzicznych, tempo rozwoju fizjologicznego, poziomy hormonalne, te parametry narządów wewnętrznych mogą nieznacznie różnić się w tym lub innym kierunku.

Zasadniczo przedstawione informacje odzwierciedlają średnie statystyki dotyczące masy i wielkości ważnych narządów ludzkiego ciała.

Lista narządów niezbędnych do życia

Każdy narząd i układ jest niezbędny do normalnego rozwoju, przepływu procesów metabolicznych i podtrzymywania życia. Niemniej jednak wyróżnia się następującą listę narządów wewnętrznych, która jest uważana za najbardziej podstawową i niezbędną dla osoby, ponieważ w przypadku jej braku śmierć nastąpi w ciągu kilku sekund:

 • serce;
 • płuca;
 • wątroba;
 • nerki
 • jelita i żołądek;
 • grasica;
 • Szpik kostny;
 • Węzły chłonne;
 • krew;
 • osocze;
 • trzustka;
 • limfa.

W przypadku zmniejszenia zdolności do pracy co najmniej jednego z powyższych organów ogólne samopoczucie danej osoby natychmiast pogarsza się, jego temperatura ciała wzrasta, ma oznaki bólu, załamanie, zawroty głowy, uczucie braku tlenu, apetyt znika lub jedzenie nie jest w pełni wchłaniane.

Opis mózgu

Wewnętrzna objętość mózgu większości osób dorosłych wynosi 95% całkowitej pojemności czaszki. Masa tego ciała może wynosić od 1250 do 1600 metrów sześciennych. cm.

Całkowita liczba oddziałów głównego narządu psychicznego osoby jest następująca:

 • rdzeń;
 • epofiza;
 • komory mózgu;
 • móżdżek;
 • kończyna tylna działająca jako most łączący;
 • diencefalon;
 • splot naczyniowy;
 • śródmózgowie;
 • przód ciała, składający się z dwóch półkul.

Jeśli wszystkie powyższe działy są podzielone na części mózgu, wówczas ludzki narząd elektromagnetyczny dzieli się na 3 duże sekcje, a mianowicie:

 • pień mózgu;
 • lewa i prawa półkula;
 • móżdżek.

Cała powierzchnia narządu pokryta jest cienką warstwą kory mózgowej, która odpowiada za aktywność umysłową ludzkiego ciała, a także za stabilną funkcjonalność ośrodkowego układu nerwowego. Jego średnia grubość na lewej i prawej półkuli wynosi od 2 do 5 mm.

Ciało centralne

Narządy ludzkie (lokalizacja na zdjęciach ze szczegółowymi napisami pokazuje strukturę ciała) w środkowej części ciała:

 • przełyk, który zapewnia pokarm dla dalszego wchłaniania w przewodzie pokarmowym;
 • żołądek, w którym trawione jest jedzenie;
 • płuca odpowiedzialne za nasycenie organizmu wystarczającą ilością tlenu;
 • pęcherz i kanał wydalniczy, które znajdują się w centrum, ale tylko w dolnej części ciała;
 • pochwa, łechtaczka, jajniki, macica u kobiet, które są narządem rozrodczym układu rozrodczego;
 • ucho wewnętrzne, z którego niemożliwe jest przetwarzanie sygnałów dźwiękowych pochodzących ze środowiska zewnętrznego z dalszą transmisją do centrów mózgu w celu przetwarzania informacji;
 • penis, jądra i prostata u mężczyzn, bez których synteza zdrowego nasienia jest niemożliwa;
 • tarczyca, która znajduje się bezpośrednio pośrodku szyi między górną klatką piersiową a krtań;
 • przepona oddzielająca jamę otrzewnej i klatki piersiowej;
 • rdzeń kręgowy, który biegnie wzdłuż całej długości kręgosłupa, znajduje się w samym środku ciała.

Tchawica, która pełni funkcję transportową, dostarczając niezbędną ilość powietrza do płuc, znajduje się również w centrum, przyjmując swoją podstawę na końcu krtani. Jeśli weźmiemy pod uwagę anatomię jamy ustnej, wówczas język, który jest organem o najszybszej regeneracji komórek, znajduje się również w centralnej części względem innych części ciała.

Lewa strona

Lokalizacja narządów ludzkich, przedstawiona na zdjęciach z napisami, daje wyobrażenie, że po lewej stronie ciała znajdują się:

 • trzustka, która jest integralną częścią układu hormonalnego;
 • śledziona, która jest uważana za największy narząd typu limfoidalnego, który bierze czynny udział w tworzeniu funkcji ochronnej komórek układu odpornościowego;
 • jelita, w których zachodzi wchłanianie korzystnych substancji, które dostają się do przewodu pokarmowego podczas posiłku;
 • lewa nerka, gruczoł sutkowy, ucho, gałka oczna;
 • serce, które jest najsilniejszym mięśniem ludzkiego ciała, zapewnia całodobowe krążenie krwi i utrzymuje stabilny rytm.

Większość narządów znajdujących się po lewej stronie jest chroniona przez szkielet lub tkankę kostną. Gałka oczna, ucho, gruczoł sutkowy są narządami zewnętrznymi, dlatego mają najmniejszy stopień ochrony przed wpływem zewnętrznych czynników środowiskowych, co czyni je bardziej podatnymi na obrażenia.

Prawa część

Narządy ludzkie (lokalizacja na zdjęciach z napisami pokazuje, co się znajduje) po prawej stronie ludzkiego ciała:

 • wątroba, której tkanki odgrywają ważną rolę w absorpcji tłuszczów, a także pełnią funkcję filtracyjną, zapobiegając zatruciu organizmu;
 • woreczek żółciowy, którego praca jest zsynchronizowana z aktywnością wątroby, co razem zapewnia stabilny proces trawienny i normalne samopoczucie osoby;
 • prawa nerka, gałka oczna, gruczoł sutkowy;
 • zapalenie wyrostka robaczkowego, które znajduje się w dolnej części brzucha po prawej stronie.

Narządy ludzkie znajdujące się po prawej stronie odgrywają równie ważną rolę w zapewnianiu podstawowych funkcji organizmu. Spadek wydajności nawet jednego z nich pociąga za sobą pogorszenie ogólnego samopoczucia, utratę apetytu i pojawienie się bólu.

Ciekawym faktem jest to, że zapalenie wyrostka robaczkowego, które większość ludzi uważa za bezużyteczną część ciała, aktywnie uczestniczy w tworzeniu silnej odporności..

Lokalizacja w parach

Narządy ludzkie, takie jak serce, żołądek lub wątroba, są przedstawiane pod jedną nazwą.

W tym samym czasie natura obdarzyła ciało sparowanymi narządami wewnętrznymi, którymi są:

 • nerki znajdujące się po lewej i prawej stronie, zapewniające oczyszczanie krwi z toksyn, produktów przemiany materii, eliminację szkodliwych substancji z moczem podczas oddawania moczu;
 • płuca, które są podzielone na lewy i prawy płat (każda część tego sparowanego narządu ma oddzielne gałęzie drzewa oskrzelowego, co umożliwia utrzymanie funkcjonalności tkanek nawet po usunięciu ich części);
 • tarczyca, składająca się z dwóch płatków, odpowiedzialna za produkcję hormonów tyroksyny i trijodotyroniny;
 • męski gruczoł krokowy, zlokalizowany w dnie miednicy, górna część sparowanych narządów znajduje się w pobliżu tylnej ściany pęcherza, a dolny płat w pobliżu odbytnicy jest bliżej odbytu;
 • jądra wewnątrz moszny, które są częścią męskiego układu rozrodczego.

Sparowanie tych narządów ludzkich tłumaczy się dużym zapotrzebowaniem organizmu na ich funkcje.

Jeśli część tkanki zostanie uszkodzona przez chorobę lub uraz mechaniczny, pozwoli to ciału na utrzymanie jego wydajności i utrzymanie żywotności ciała, ale bez krytycznych obciążeń.

Jama klatki piersiowej

Narządy ludzkie (lokalizacja na zdjęciach z napisami wyświetla szczegółowe informacje) w klatce piersiowej mają następujące funkcje:

 • serce - zapewnia stabilność krążenia krwi tętniczej i żylnej, utrzymuje rytm synchroniczny, utrzymuje ciśnienie w naczyniach, których optymalne wskaźniki wynoszą 120 na 80 jednostek tonometru;
 • płuca - sparowany narząd, który wypełnia ciało tlenem;
 • oskrzela lub drzewo oskrzelowe - drogi oddechowe, których celem jest dostarczenie gazu witalnego do tkanki płucnej;
 • tchawica - gardło oddechowe, które jest głównym miejscem dostarczania tlenu;
 • przepona jest gęstym mięśniem niesparowanego typu, stanowiącym naturalną barierę między jamą brzuszną a przestrzenią klatki piersiowej.

To jest wyczerpująca lista narządów znajdujących się w klatce piersiowej. Wszystkie są chronione przez tkankę kostną, dzięki czemu nawet przy silnym działaniu statycznym lub kompresyjnym minimalizują uszkodzenie ich tkanek.

Jama brzuszna

Po podziale mięśnia przepony znajdują się narządy znajdujące się w przestrzeni brzusznej, a mianowicie:

 • żołądek - pełni funkcję trawienia, wytwarza sok żołądkowy, za pomocą którego przeprowadza się pierwotne dzielenie żywności na przydatne substancje;
 • woreczek żółciowy - sam w sobie gromadzi żółć, bez której asymilacja tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego jest niemożliwa;
 • trzustka - narząd układu hormonalnego, który wytwarza enzymy trawienne, a także hormon insulinę, który reguluje poziom glukozy we krwi;
 • wątroba - jest uważany za największy gruczoł z wydzielaniem zewnętrznym, wykonuje ogromną liczbę funkcji, w tym filtrację, energię, trawienie, gromadzenie witamin A, D, grupa B, produkcję cholesterolu i substancji hormonalnych, udział w hematopoezie;
 • śledziona - gruczoł limfatyczny znajdujący się po lewej stronie jamy brzusznej, który jest odpowiedzialny za syntezę krążących limfocytów, niszczy stare lub uszkodzone czerwone krwinki i płytki krwi, odkłada krew, bierze czynny udział w procesie hematopoezy płodu podczas ciąży;
 • jelita czczego - narząd mięśni gładkich o wydrążonej strukturze, który bierze udział w ruchliwości jelit, otrzymał nazwę „chudy”, ponieważ podczas badań anatomicznych ta część przewodu pokarmowego zawsze pozostawała pusta;
 • nerki - uczestniczą w oddawaniu moczu, regulują chemiczną homeostazę, a także oczyszczają krew z toksycznych związków;
 • trzustka - znajduje się po lewej stronie bezpośrednio za tylną ścianą żołądka, uczestniczy w trawieniu, dostarcza ciału hormon insuliny, który utrzymuje optymalny poziom cukru niezależnie od ilości spożywanych słodyczy;
 • moczowód jest wydrążonym narządem, który wygląda jak elastyczna rurka, której średnica wynosi 5-8 mm i długość 25 do 30 cm (łączy pęcherz i jamę nerkową, skąd pochodzi produkowany mocz);
 • dwunastnica - znajdująca się na samym początku jelita cienkiego, znajdująca się bezpośrednio po niewłaściwej części żołądka, bierze czynny udział w układzie trawiennym i przyswajaniu spożywanego pokarmu (ma swoją nazwę długości, która wynosi około 12 palców palca wskazującego);
 • nadnercza - sparowane gruczoły wydzielania wewnętrznego, które znajdują się bezpośrednio nad błoną nerek, biorą udział w procesach metabolicznych w organizmie człowieka, łagodzą percepcję stresujących sytuacji, pomagają dostosować się do nowych warunków środowiskowych, co tłumaczy się zdolnością narządu do syntezy substancji hormonalnych kortykosteroidów.

Wszystkie powyższe narządy mają zasadnicze znaczenie dla aktywności ludzkiego ciała. Mimo to są uważane za najbardziej narażone na obrażenia i inne uszkodzenia mechaniczne, ponieważ są pokryte warstwą włókien mięśniowych i powierzchnią skóry brzucha. Nie ma szkieletu ochronnego wykonanego z tkanki kostnej, jak ma to miejsce w przypadku narządów klatki piersiowej.

Męski system rozrodczy

Układ rozrodczy u mężczyzn występuje w postaci kompleksu narządów wewnętrznych i zewnętrznych, które pełnią różne funkcje, ale w kompleksie są odpowiedzialne za reprodukcję i produkcję żywotnych plemników.

Istnieją narządy płciowe, takie jak:

 • jądra - dwa sparowane gruczoły umieszczone w skórzanej mosznie zawierają tysiące skręconych przewodów, wewnątrz których powstają plemniki, które uczestniczą w zapłodnieniu jaja kobiety;
 • vas deferens - pochodzi z najądrza i jest przeznaczony do wyrzucania komórek zarodkowych w czasie wytrysku nasienia;
 • prostata - jest odpowiedzialny za wydzielanie specjalnego sekretu zwanego płynem nasiennym, bez którego niemożliwe jest utrzymanie żywotności przez plemniki;
 • penis - penis mężczyzny, który w swojej strukturze strukturalnej jest wydrążonym cewkowym narządem (wewnątrz znajduje się cewka moczowa do odprowadzania moczu, a także ciał jamistych, które są wypełnione krwią w momencie pobudzenia seksualnego i następuje erekcja).

Jeśli wszystkie te narządy płciowe działają bez zaburzeń, nie mają chorób zakaźnych, zapalnych lub nowotworowych, wówczas mężczyzna jest w stanie prowadzić aktywne życie seksualne, wejść w intymny związek i rozmnażać potomstwo.

Żeński układ rozrodczy

U kobiet układ rozrodczy jest znacznie bardziej skomplikowany niż u męskiej połowy populacji i łączy następujące narządy:

 • małe i duże wargi sromowe, które znajdują się przed wejściem do pochwy, chronią wewnętrzne narządy płciowe przed negatywnym wpływem czynników środowiskowych;
 • pochwa - wydrążony narząd układu rozrodczego, który znajduje się między wargami sromowymi a szyjką macicy, pobiera materiał siewny męski, a po urodzeniu płodu służy jako kanał rodny;
 • jajniki - znajdują się w okolicy miednicy, pełnią funkcję wydzielania zewnętrznego i wewnętrznego, syntetyzując żeńskie hormony płciowe, a także jaja, które są następnie zapłodnione przez nasiona męskie;
 • macica jest organem rozrodczym, w którym rozwój zarodka odbywa się od momentu poczęcia do powstania pełnoprawnego dziecka, zdolnego do narodzin i życia w środowisku;
 • Rurki falopijskie - funkcją tej części żeńskiego układu rozrodczego jest wydalanie dojrzałego jaja do jamy macicy, aby plemniki mogły go zapłodnić.

Łechtaczka, również część żeńskiego układu rozrodczego, składa się z tych samych komórek co męski penis. W chwilach pobudzenia seksualnego jest tak samo wypełniona krwią i powiększa się. Zawiera dużą liczbę zakończeń nerwowych, co czyni go bardzo wrażliwym na badanie dotykowe.

System nerwowy

Centralny i obwodowy układ nerwowy osoby jest kompletnym zestawem zakończeń nerwowych, które są ze sobą połączone, koordynowane przez centra mózgu i wraz z gruczołami wydzielania wewnętrznego regulują pracę całego organizmu.

Wyróżnia się następujące cechy układu nerwowego:

 • wielofunkcyjność, wyrażona w zdolności do jednoczesnego wykonywania ruchowych, wrażliwych działań, a także regulacji narządów wewnętrznych;
 • zwiększa częstotliwość skurczów serca w niebezpieczeństwie, aby zapewnić bardziej intensywną ruchliwość całego ciała;
 • zwiększa i obniża ciśnienie krwi, w zależności od czynników zewnętrznych;
 • bierze udział w kontrolowaniu temperatury osoby;
 • sygnalizuje potrzebę syntezy substancji hormonalnych przez gruczoły wydzielania wewnętrznego.

Bez obecności układu nerwowego dana osoba nie byłaby w stanie reagować na bodźce zewnętrzne, czuć zimno i ciepło, czuć dotyku, doświadczać emocji, chodzić i ogólnie prowadzić zwykły styl życia, do którego przywykła większość ludzi na świecie.

Układ moczowo-płciowy człowieka

Ta część ludzkiego ciała składa się z następujących narządów wewnętrznych, z których każdy ma swój funkcjonalny cel i cechy, a mianowicie:

 • cewka moczowa u mężczyzn jest 5-8 cm dłuższa niż u kobiet, co minimalizuje ryzyko rozwoju chorób zakaźnych w postaci zapalenia pęcherza moczowego i zapalenia cewki moczowej;
 • u przedstawicieli żeńskiej połowy populacji cewka moczowa jest przeznaczona wyłącznie do usuwania moczu, au mężczyzn wydzielane są przez nią plemniki i płyn nasienny;
 • bliskość narządów moczowo-płciowych kobiet w stosunku do odbytu zwiększa ryzyko zakażenia patogennymi mikroorganizmami, co wymaga starannej higieny intymnej;
 • ludzki pęcherz ma wysoki stopień elastyczności i jest w stanie pomieścić do 2 litrów płynu.

Główną cechą układu moczowo-płciowego u mężczyzn i kobiet jest to, że są w stanie wykonywać wiele funkcji mających na celu odprowadzanie moczu i rozmnażanie potomstwa. Dotyczy to szczególnie męskich narządów moczowo-płciowych.

Układ trawienny

Układ trawienny człowieka jest przedstawiany w postaci następujących elementów i sekcji, z których każdy zapewnia wchłanianie, trawienie i przyswajanie spożywanej żywności:

 • aparat do jamy ustnej i szczęki;
 • gardło, w którym jedzenie jest spożywane;
 • transportowany przełyk zjedzony;
 • żołądek;
 • wątroba, a także pęcherzyk żółciowy z przewodami;
 • cienki, prosty, zstępujący, ślepy, esicy, gruby, wstępujący, poprzeczny, chudy, jelito kręte;
 • trzustka i jej kanały, przez które wchodzą enzymy i substancje hormonalne;
 • dodatek.

Ostatnim elementem ludzkiego układu pokarmowego jest odbyt, przez który odpady biologiczne są usuwane z organizmu jako produkt końcowy trawienia pokarmu. Układ trawienny ma całkowicie zamknięty cykl, który działa bezawaryjnie, ale tylko pod warunkiem zdrowego stanu tkanek wszystkich narządów przewodu żołądkowo-jelitowego.

Krążenie

Proces krążenia krwi w żyłach i tętnicach człowieka opiera się na następującym mechanizmie i cechach:

 • ciśnienie w naczyniach żylnych jest praktycznie nieobecne i bliskie zeru;
 • różnicę ciśnienia krwi w tętnicach i żyłach osiąga się dzięki rytmicznej aktywności serca, które ma operację synchroniczną;
 • mięsień sercowy pompuje krew z żył do jamy tętnic.

Najciekawszą cechą krążenia krwi jest to, że górne wskaźniki ciśnienia krwi powstają w momencie bicia serca, gdy wyrzuca strumień krwiobiegu. Niższe ciśnienie krwi jest wynikiem rozluźnionego stanu mięśnia sercowego, który trwa ułamek sekundy.

System limfatyczny

Rozgałęziona część układu naczyniowego, która odgrywa kluczową rolę w oczyszczaniu komórek i tkanek organizmu z toksycznych substancji. W przeciwieństwie do procesu krążenia, ludzki układ limfatyczny nie jest wyposażony w pompę centralną.

Różni się następującymi cechami i funkcjami:

 • limfa powstaje jako produkt filtracji osocza w komórkach krwi;
 • wzdłuż kanałów porusza się powoli i pod bardzo niskim ciśnieniem;
 • transportuje limfocyty;
 • bierze udział w przydzielaniu zakaźnych mikroorganizmów, a także patogennych komórek, które stanowią zagrożenie.

Uważa się, że układ limfatyczny jest kanalizacją krążenia krwi, ponieważ sam jego płyn gromadzi odpady z komórek krwi, wchłaniane wirusy, bakterie, mikroorganizmy grzybowe, toksyny, wolne rodniki..

Żołądź

Większość narządów o strukturze gruczołowej jest częścią układu hormonalnego i bierze udział w produkcji hormonów, a mianowicie:

 • tarczyca;
 • szyszynka;
 • Paraganglia;
 • przytarczyca;
 • nadnercza;
 • grasica
 • przysadka;
 • trzustka.

Gruczoły płciowe u mężczyzn są reprezentowane przez jądra, au kobiet jajniki pełnią podobne funkcje. Narządy gruczołowe zapewniają osobie wystarczającą objętość substancji hormonalnych, która jest niezbędna do działania wszystkich układów ciała.

Wszelkie narządy ludzkie znajdujące się na zdjęciach i ze szczegółowymi napisami są wygodniejsze do percepcji, dlatego zaleca się badanie anatomii człowieka za pomocą przedstawionego schematu. Należy pamiętać, że wszystkie systemy i działy są ze sobą połączone. W przypadku zmniejszenia wydajności jednego narządu cierpi cały organizm.

Projekt artykułu: Mila Fridan