Rak otrzewnej jako powikłanie raka, diagnoza i leczenie pacjentów

Przerzuty obejmują także rak otrzewnej, objawiający się głównie wodobrzuszem, nasilającymi się objawami zatrucia i utratą masy ciała. Rakotwórczość jest uważana za wyjątkowo niekorzystną dla przebiegu choroby, przy czym stosuje się głównie takie powikłanie, paliatywne, to znaczy leczenie podtrzymujące życie..

Przyczyny raka otrzewnej

Nie każda komórka odłączona od guza raka matki może stać się przerzutem; lwia część krążących komórek nowotworowych umiera w krwioobiegu. Aby uzyskać zdolność do przerzutów, komórka nowotworowa musi się zmienić wewnętrznie - dowiedz się, jak wytwarzać substancje, które pozwalają jej żyć niezależnie i atakować gdzie indziej, tłumiąc normalne komórki.

Komórki oderwane od węzła migrują na duże odległości, odsuwając normalne komórki, są wszczepiane do błony śluzowej jamy brzusznej, a nawet mogą atakować inne komórki. Po utrwaleniu na ziemi rozpoczyna się reprodukcja i tworzenie całej kolonii komórkowej.

Oprócz transferu komórek przerzutowych przez krew i limfę, dystrybucja występuje również w jamie brzusznej - przezskórnie. Nie jest jasne, dlaczego złośliwe komórki utrzymują się w otrzewnej, zakłada się korzystny wpływ mikroklimatu. Większość przerzutów znajduje się w miejscach o spokojniejszym otoczeniu i słabej perystaltyce narządów lub tam, gdzie płyn dootrzewnowy jest aktywnie wchłaniany..

Często komórki są „rozproszone” podczas operacji, a przy interwencji laparoskopowej prawdopodobieństwo zaszczepienia jest dwa razy mniejsze niż w przypadku klasycznej operacji. Podczas operacji rozprzestrzenianiu się raka zapobiega wielokrotne leczenie specjalnymi rozwiązaniami, ale najskuteczniejszym sposobem na usunięcie rozsianych jest chemioterapia wewnątrzgazowa z hipertermią (HIPEC).

Prognoza

Zazwyczaj zajęcie błony otrzewnowej charakteryzuje guz raka o 3-4 stopniach. Prognozy dla pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem otrzewnej nie są najkorzystniejsze. Nie można dokładnie określić, jak długo żyją pacjenci z tą diagnozą, ponieważ wiele zależy od wielkości dotkniętego obszaru i częstości przerzutów. W przypadku dotknięcia niewielkiego obszaru otrzewnej można go usunąć, co zwiększy oczekiwaną długość życia pacjenta o kilka lat.

Jeśli rak ma wpływ na dużą część otrzewnej, żywotność wynosi tylko kilka miesięcy. Tacy pacjenci są przepisywani na leczenie paliatywne, które zapewnia utrzymanie żywotnej aktywności pacjenta w tym okresie..

Jakie choroby to rozwija

Rak otrzewnej rozpoznaje się u co trzeciego pacjenta z nowotworem przewodu żołądkowo-jelitowego. Przerzuty do otrzewnej są charakterystyczne dla raków żołądka i trzustki - dotyczy to do 40% pacjentów. W przypadku raka jelita rak raka występuje tylko u jednej dziesiątej pacjentów. Najwyższy odsetek wynika ze złośliwych procesów jajników - w momencie wykrycia choroby dwóch na trzech pacjentów ma już węzły nowotworowe na otrzewnej.

Prawdopodobieństwo rakotwórczości zależy od stopnia agresywności komórek rakowych i wielkości guza pierwotnego, więc przy całkowitym naciekającym raku żołądka jest wykrywany częściej niż za pomocą lokalnego procesu, który nie niszczy zewnętrznej błony surowiczej narządu.

Jednak w żadnym ze złośliwych procesów jakiejkolwiek lokalizacji, niezależnie od tego, czy jest to rak piersi czy prostaty, płuc czy nosogardła, przerzuty dootrzewnowe nie są wykluczone. Śmiertelne zmiany rakowe są wykrywane u co trzeciej osoby, która zmarła z powodu progresji choroby.

W przypadku mięsaków taka lokalizacja przerzutów nie jest typowa, sarkomatoza otrzewnowa jest wykrywana u prawie trzech na stu pacjentów. W rzadkich przypadkach całkowicie histologicznie łagodny gruczolaki wyrostka robaczkowego i cystadenomy jajnika mogą również prowadzić do zanieczyszczenia otrzewnej z rozwojem wydzielania podobnego do żelu.

U jednego na milion, a znacznie częściej będzie to kobieta, ujawnia się gruczolak wyrostka robaczkowego lub śluzowaty cystadenoma jajników, co następnie często prowadzi do zaszczepienia otrzewnej. Rozprzestrzenianie się komórek gruczolakowatych w jamie brzusznej wraz z rozwojem żelu-tajemnicy nazywa się „pseudomyxoma”, często na tym etapie choroby nie jest możliwe ustalenie źródła guza.

Przetrwanie

Wszystko zależy od tego, jak bardzo wtórne skupienie wpływa na jamę brzuszną. Jeśli samo przerzuty można łatwo usunąć chirurgicznie, rokowanie jest względnie korzystne. Jeśli jest ich dużo i są one rozmieszczone na wewnętrznej ścianie, pacjent umiera bardzo szybko.

Tutaj również należy wziąć pod uwagę etap pierwotnego powstawania raka, jego agresywność i wiele innych czynników. Oczekiwana długość życia do 5 lat po zdiagnozowaniu tego powikłania może wynosić tylko 5% pacjentów.

(1 oceny, średnia: 5,00 z 5)

Rozpoznanie raka otrzewnej

Identyfikacja guza otrzewnej za pomocą wodobrzusza nie jest trudna, przy braku rozwoju patologicznego sekretu diagnoza opiera się na wizualizacji - ultrasonografii i CT z kontrastem.

Ultradźwięki na wewnętrznej warstwie przylegającej do mięśni ściany brzucha, zwykle bardzo cienkie i niewidoczne, widać warstwy o grubości kilku centymetrów, prawie tylko małe guzki nie są widoczne.

CT z poprawą kontrastu jest znacznie bardziej pouczające niż ultradźwięki, może wykryć zmiany centymetrowe. Najdokładniejszą metodą diagnostyczną jest laparoskopia. Badanie to jest konieczne w przypadku raka żołądka, w przypadku raka jajnika preferowana jest operacja - diagnoza i leczenie w tym samym czasie.

Podczas laparoskopii lub nakłucia uzyskuje się płyn puchlinowy w celu zbadania i ustalenia głównego źródła procesu złośliwego. Wydzielono osad z wysięku, który zbadano pod mikroskopem i przeprowadzono specyficzne reakcje - PCR i IHC.

PET na etapie pierwotnej diagnozy nie zawsze ma charakter informacyjny, ponieważ nie wszystkie złośliwe komórki płuc, wątroby i nerek mogą gromadzić izotopy.

Bez wątpienia najbardziej optymalną metodą diagnostyczną jest uzyskanie kawałka tkanki nowotworowej do badań. Biopsja nie jest wskazana przy znanym źródle przerzutów i po ostatnim leczeniu pierwotnego raka.

Charakter problemu

Jama brzuszna to szczelinowa przestrzeń zawierająca surowiczy płyn przeznaczony do nawilżania powierzchni narządów. Surowata błona pokrywająca ściany i narządy jamy brzusznej nazywa się otrzewną. Ma zdolność do rozciągania się podczas noszenia dziecka, rozwoju guza lub kropli.

Otrzewna, wydzielając pewną ilość płynu, zapobiega sklejaniu się narządów i zapewnia swobodny ruch. Rak pierwotny jest uważany za rzadką patologię. Najczęściej zaczyna się rozwój w dolnej części, która wyściela jajniki. To rak jajnika wpływa na część otrzewnej i wywołuje początek procesu patologicznego.

Innym rodzajem raka brzucha jest międzybłoniak otrzewnej. Guz pierwotny zaczyna się rozwijać w komórkach międzybłonka, które są zawarte w błonie surowiczej. Międzybłoniak powstaje w wyniku długotrwałego kontaktu z azbestem i innymi materiałami budowlanymi..

Pył azbestowy osiada na błonach oddechowych, a następnie wnika do jamy brzusznej. Czynnikami predysponującymi są dziedziczność genetyczna, infekcja wirusowa, promieniowanie jonizujące. Międzybłoniak dzieli się na 2 formy:

 1. Zlokalizowana postać jest węzłem pochodzącym z ciemieniowego lub trzewnego arkusza otrzewnej.
 2. Rozproszona postać wpływa na całą powierzchnię otrzewnej.

Stadium raka jamy brzusznej

Stopień zaawansowania raka otrzewnej nie można nazwać dokładnym, wszystkie klasyfikacje są przybliżone w określaniu zakresu uszkodzenia i nie określają lokalizacji węzłów. Często inscenizacja daje ogólne wyobrażenie o prognozie skuteczności środków terapeutycznych, a nie informuje o obecnym stanie w jamie brzusznej. Stopień rozprzestrzenienia się guza o trzy stopnie opracowany przez japońskich specjalistów uwzględnia całkowitą objętość zmiany, bez liczby i wielkości ognisk:

 1. P1 - ograniczony;
 2. P2 - ogniska oddzielone normalną tkanką;
 3. P3 - wiele węzłów.

Podczas operacji chirurdzy określają wskaźnik rakowej otrzewnej (PCI), mierząc guzki w 13 regionach jamy, łączny wynik wpływa na taktykę leczenia, przede wszystkim na możliwość usunięcia otrzewnej - peritonektomii i stosowności chemioterapii wewnątrzgazowej. W niektórych procesach złośliwych do obliczania PCI stosuje się złożone formuły. Największe wyobrażenie o stopniu uszkodzenia raka daje stopniowanie:

 • 0 - we wnęce jest czysty,
 • I - w jednej strefie anatomicznej guzka do 5 mm,
 • II - wiele guzków do 5 mm,
 • III - zmiana miejscowa 0,5–2 cm,
 • IV - guzki 2 cm.

Przebieg raka zależy nie tyle od wielkości węzła przerzutowego, ale od siły komórkowej do progresji i wytwarzania płynu puchlinowego, całkowitego obszaru transformacji guza i objawów klinicznych.

Objawy raka jamy brzusznej

Krótkotrwała rak otrzewnej może nie być objawowa, szczególnie przy braku wytwarzania płynu puchlinowego. Z drugiej strony płyn może być wytwarzany również przy braku widocznych przerzutów. Z reguły objawy są niespecyficzne i można zauważyć w innym zestawie:

 • lokalizowanie bolesnych odczuć, a częściej - niezrozumiały dyskomfort w jamie brzusznej;
 • narastająca słabość przed utratą zdolności do pracy;
 • utrata masy ciała przy stabilnej diecie;
 • postępująca utrata apetytu;
 • zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego.

Dalszemu wzrostowi zmian nowotworowych towarzyszy zatrucie nowotworowe, ucisk żołądka przez węzły nowotworowe komplikują nudności i wymioty, jelita - zaparcia i biegunka z nasileniem częściowej niedrożności. Awaria dużych węzłów może powodować ból i gorączkę.

Wodobrzusze zakłócają proces oddychania i powodują niewydolność serca z utrzymującym się obrzękiem, a częste usuwanie płynu patologicznego prowadzi do niewydolności białka.

Znaki i klasyfikacja

Ponieważ rak otrzewnej jest wtórną zmianą nowotworową, najpierw u osoby rozwijają się objawy charakterystyczne dla pierwotnego nowotworu złośliwego.

Ale w niektórych przypadkach to porażka błony surowiczej z odpowiednim obrazem klinicznym umożliwia zdiagnozowanie raka.

Główne objawy wskazujące na rozwój złośliwych zmian otrzewnej obejmują:

 • Pojawienie się tępego, bolącego bólu. Mogą być stałe lub przeszkadzać pacjentowi przez kilka godzin lub dni.
 • Wzrost brzucha na tle gwałtownej utraty wagi. Powiększony brzuch powstaje z powodu gromadzenia się płynu w jamie brzusznej, tę patologię wskazuje termin puchlina brzuszna.
 • Ciężkie trawienie. Pacjent ma nudności, ból i kolkę w jamie brzusznej, możliwe są wymioty. Występują trudności z wypróżnieniami, często zaparcia zastępuje się biegunką.
 • Intensywne objawy zatrucia. Ciężkie osłabienie, pocenie się, dreszcze, gorączka, ból mięśni i głowy - wszystkie te objawy są charakterystyczne dla rozwoju raka otrzewnej.

Ogólny stan pacjenta jest poważny, często tacy pacjenci kończą operację lub gastroenterologię z rozpoznaniem wodobrzusza, którego główną przyczynę wyjaśniono później.

W medycynie stosuje się klasyfikację raka otrzewnej na podstawie lokalizacji przerzutów i ich liczby:

 1. P1 jest miejscowym, to znaczy ograniczonym do jednego obszaru uszkodzeniem otrzewnej.
 2. P2 - identyfikacja kilku ognisk wskazujących na raka. Pomiędzy tymi ogniskami znajdują się obszary niezmienionej otrzewnej.
 3. P3 - liczne, zespolone ogniska złośliwe.

Jak leczy się raka otrzewnej

Żadna z nowoczesnych metod leczenia raka nie gwarantuje radykalnego usunięcia guza, nie może się goić, ale może poprawić stan i znacznie przedłużyć życie.

Chirurgiczne leczenie raka jest technicznie trudne dla zespołu operacyjnego i trudne do tolerowania przez pacjenta, ponieważ obejmuje usunięcie pierwotnego raka, powiększonych węzłów chłonnych, kaletki piersiowej i wszystkich widocznych formacji nowotworowych wraz z otrzewną.

Peritonektomia jest interwencją wieloetapową, obejmującą usunięcie kilku narządów i części jamy brzusznej. W wyniku operacji pacjent może pozostać bez śledziony, pęcherzyka żółciowego, części jelita, macicy z przydatkami.

Standardowe leczenie raka jest ogólnoustrojowa i miejscowa chemioterapia - dootrzewnowa po usunięciu puchliny brzusznej lub przez laparoport ustanowiony podczas operacji.

Skuteczność terapii lekowej jest niska, z wyjątkiem przypadków pierwotnego raka jajnika. Ukierunkowane i immunoonkologiczne leki są badane tylko w badaniach klinicznych..

Zapobieganie


Nie ma konkretnych metod zapobiegania tej chorobie. Najważniejsze w zapobieganiu jest szybkie wykrywanie i odpowiednie leczenie guzów pierwotnych. Szczególną ostrożność należy zachować w odniesieniu do złośliwych nowotworów narządów rozrodczych - zwłaszcza raka jajnika, który w wielu przypadkach wywołuje raka.

Zaleceń dotyczących zdrowego stylu życia nie należy ignorować. Są w stanie zmniejszyć ryzyko raka. Najskuteczniejsze są następujące postulaty:

 • odpowiednia dieta;
 • regulacja pracy, odpoczynku, snu, odżywiania, seksualności;
 • odmowa złych nawyków - palenie, spożywanie alkoholu i narkotyków;
 • aktywność fizyczna;
 • zdolność do relaksu, unikania stresu i negatywności.

Jakie metody terapii dają najlepszy wynik

Najwyższy efekt wykazuje połączenie trzech metod leczenia raka:

 1. Operacja z maksymalnym możliwym usunięciem nowotworów złośliwych - cytoredukcja.
 2. Miejscowa hipertermia dootrzewnowa.
 3. Wewnątrzwątrobowe podawanie leków chemioterapeutycznych.

Zastosowanie dootrzewnowej chemioterapii hipertermicznej (IHCT lub HIPEC) podczas operacji pozwala na utrzymanie bardzo wysokiego stężenia środka cytostatycznego bezpośrednio w obszarze dotkniętym chorobą tak długo, jak to możliwe, i wzmocnienie działania leku poprzez ogrzewanie tkanek. Przy bardzo skromnych historycznych wynikach interwencji chirurgicznej pseudomyxoma opornego na cytostatykę, tylko HIPEC oferuje pacjentom perspektywę długiego życia.

Technologia IHCT jest następująca: przez półtorej godziny podgrzany lek do chemioterapii wstrzykuje się do jamy brzusznej pod ciśnieniem znacznie przekraczającym maksimum dozwolone do podawania dożylnego. Ze względu na miejscowe zastosowanie zmienia się spektrum reakcji toksycznych, zagrażające życiu uszkodzenie hematopoezy jest wyeliminowane, ale możliwe są bóle brzucha i przejściowe zakłócenie funkcjonowania przewodu pokarmowego.

Śródoperacyjna terapia fotodynamiczna (PDT), gdy zmiany zidentyfikowane za pomocą fotouczulacza są wystawione na działanie lasera, jest gorsza od HIPEC pod względem skuteczności, ponieważ nie jest możliwe penetrowanie laserem wszystkich „zakamarków” jamy brzusznej. Niemniej jednak zaleca się stosowanie terapii fotodynamicznej w przypadku dużych i nielicznych węzłów nowotworowych.

Wydajność

W trakcie obserwacji trwającej 4,7 roku 209 z 245 (85%) miało nawrót lub śmierć pacjenta; mediana przeżycia bez nawrotów była 3,5 miesiąca dłuższa w grupie operacji cytoredukcyjnej w połączeniu z HIPEC w porównaniu z grupą tylko operacji (14,2 miesiąca w porównaniu z 10,7 miesiąca).

Prawdopodobieństwo przeżycia bez nawrotów po 3 latach wyniosło 8% w grupie chirurgicznej i 17% w grupie chirurgicznej plus HIPEC.

Całkowite przeżycie wyniosło 33,9 miesiąca w grupie chirurgicznej i 45,7 miesiąca w grupie chirurgicznej plus HIPEC. Prawdopodobieństwo całkowitego przeżycia po 3 latach wyniosło 48% w grupie chirurgicznej i 62% w grupie chirurgicznej plus HIPEC.

Rokowanie raka

Na przebieg tego procesu ma wpływ objętość zmiany w momencie rozpoczęcia leczenia, stopień złośliwości guza, który z kolei określa wrażliwość na chemioterapię. Talent i doświadczenie chirurga mają zasadniczy wpływ i, bez wątpienia, na prawidłowość wyboru taktyki medycznej.

Wyjątkowo rewolucyjne wyniki w badaniach klinicznych wykazały tylko HIPEC. Po śródoperacyjnej chemioterapii hipertermicznej pięcioletni wskaźnik przeżycia raka raka żołądka wzrósł do maksymalnie 20%, przy czym wszystkie inne metody wykluczały tak długie przeżycie. Z rakiem okrężnicy z przerzutami wzdłuż otrzewnej co trzeci pacjent żył ponad 5 lat, z rakiem jelita ślepego i wyrostka robaczkowego - sześć na dziesięć przeszło do drugiego pięcioletniego życia.

Wodobrzusze otrzewnowe w onkologii, rak żołądka i jelit, rak otrzewnej - rokowanie, ile żyją, leczenie, chemioterapia, jak leczyć?

Po wykryciu onkologii u pacjenta wodobrzusze często stają się głównym towarzyszem takich chorób. Współczesna medycyna nauczyła się rozpoznawać przyczyny tego powikłania i opracowywać właściwą strategię leczenia. W przypadku pozytywnych prognoz ważne jest, aby nie przegapić pierwszych etapów rozwoju podżegaczy. Dlatego sensowne jest szczegółowe opisanie objawów puchliny brzusznej w onkologii, aby porozmawiać o tym, jakie leczenie można zastosować w przypadku zdiagnozowania złośliwego wodobrzusza i raka otrzewnej.

Akumulacja ultrafiltratu w otrzewnej nie występuje we wszystkich typach onkologii, wodobrzusze stają się towarzyszami raka żołądka i jelita grubego, raka jelita grubego, onkologii trzustki, piersi, jajników i macicy. Aby zrozumieć, dlaczego rak puchliny rozwija się w onkologii i jak ją leczyć, konieczne jest określenie parametrów normy. Każdego dnia u zdrowej osoby w jamie brzusznej zachodzi stały obieg płynu, procesy jego wytwarzania i wchłaniania zachodzą w równowadze dynamicznej, to znaczy, ile płynu jest wytwarzane, ta sama ilość jest absorbowana przez tkanki narządów wewnętrznych.

Kiedy występuje wodobrzusze rakowe? Istnieje wiele przyczyn rozwoju niebezpiecznego powikłania. Wymieniamy najbardziej podstawowe i sporządzamy prognozy.

Rak otrzewnej i wodobrzusze

Co dzieje się, gdy wodobrzusze rozwijają się wraz z onkologią? Jakie są prognozy, ile osób żyje z podobnymi chorobami? Na warstwie ciemieniowej i trzewnej otrzewnej komórki złośliwe zaczynają aktywnie osiadać. Powodują naruszenie funkcji resorpcyjnej. Naczynia limfatyczne źle wykonują swoją pracę, więc płyn stopniowo zaczyna gromadzić się w żołądku. To powoduje raka otrzewnej i wodobrzusze. Winowajcą powikłania jest bliski kontakt otrzewnej z narządami, w których rozwija się onkologia, bardzo ścisłe dopasowanie fałdów otrzewnowych do siebie, obfita sieć limf i naczyń krwionośnych zlokalizowanych w opisanym narządzie.

Kiedy rozwija się rak otrzewnej i wodobrzusze, rokowanie jest w większości przypadków złe. A wszystko dlatego, że rozgałęziona sieć naczyń limfatycznych i krwionośnych znajdujących się w błonie surowiczej otrzewnej komunikuje się nie tylko z blisko położonymi narządami, ale także z całym ciałem. W rezultacie przerzuty rozprzestrzeniają się bardzo szybko w całym ciele..

Najczęściej rak otrzewnej i wodobrzusze występują z powodu rozwoju onkologii - raka żołądka, jelit i jajników. Wnikanie komórek rakowych do ścian otrzewnej może nastąpić w wyniku interwencji chirurgicznej w celu usunięcia guzów, kiełkowania guza w ścianach otrzewnej, przerzutów komórek rakowych za pomocą przepływu krwi i układu limfatycznego. W rakowiakach po chemioterapii mogą wystąpić złośliwe wodobrzusze, a zatrucie rakowe może również wywołać ich pojawienie się. Trudno jednoznacznie powiedzieć, ile osób żyje z takimi powikłaniami, każdy organizm jest indywidualny, ale lekarze nie dają takich pacjentów dłużej niż rok.

Samo rozpoznanie objawów raka jest dość trudne, prawie niemożliwe. A wszystko dlatego, że jest konsekwencją, a nie przyczyną. Objawy pierwotnej choroby są najważniejsze. Ale jeśli są połączone z tępym i bolącym bólem brzucha, ze wzrostem objętości talii z zauważalną utratą masy ciała, z zaburzeniami trawienia, z nudnościami i rzadkimi wymiotami, można podejrzewać onkologię i wodobrzusze. I tutaj prognoza jest już rozczarowująca.

Złośliwe wodobrzusze w marskości wątroby

Bardzo często lekarze diagnozują wodobrzusze w jamie brzusznej z rakiem wątroby. Dlaczego w tym przypadku onkologia daje impuls do powstawania płynu? Istnieje kilka odpowiedzi:

 • Obca tkanka nowotworowa stale rośnie. Gdy rośnie, zaczyna ściskać główną tętnicę wątroby - żyłę wrotną. W rezultacie powstaje wysokie ciśnienie, które wpycha limfę do jamy brzusznej..
 • W innych przypadkach powstaje złośliwy wodobrzusze, ponieważ chora wątroba przestaje wytwarzać albuminę, białko, które zatrzymuje ciekły składnik krwi we krwi. Dlatego płyn zaczyna przenosić się tam, gdzie białko albuminy jest najbardziej - w otrzewnej.
 • Nerki reagują również na wzrost ilości płynu, z powodu braku płynu wytwarzają specjalne substancje, które zwiększają ciśnienie krwi. Przyczynia się również do powstawania wodobrzusza rakowego..

Leczenie wodobrzusza w onkologii wątroby sprowadza się do usuwania płynu z brzucha przez drenaż. Leczenie zachowawcze i stosowanie leków moczopędnych jest możliwe tylko we wczesnych stadiach opuchlizny brzusznej, jeśli duża ilość wysięku gromadzi się w jamie brzusznej, można się go pozbyć tylko za pomocą laparocentezy. Odpowiadając na pytanie, ilu pacjentów żyje po takiej operacji, lekarze zwracają uwagę na fakt, że marskość wątroby, podobnie jak rakotwórczość, jest bardzo niebezpieczna. Ale współczesna nauka posunęła się tak daleko, że wiele sytuacji daje pozytywne prognozy..

Ograniczenie spożycia soli, gdy taka onkologia wywołała wodobrzusze jamy brzusznej, nie jest wprowadzone. Powoduje zauważalne pogorszenie stanu pacjenta, chemioterapia pozwala zachować wszystkie funkcje otrzewnej i daje pacjentowi przewagę na dwa miesiące do przodu, należy zauważyć, że chemioterapia wodobrzuszem pomaga w 60% przypadków (w 40% rokowanie jest niekorzystne). Operacja paliatywna pomaga również złagodzić stan pacjenta w takiej sytuacji..

Wodobrzusze w raku żołądka i jelit

W pięciu procentach przypadków raka jelita i żołądka powstaje wodobrzusze. Obraz kliniczny tego budzącego grozę związku jest raczej skomplikowany. Pacjent odczuwa ciągłe pękanie żołądka, ciężkość w jamie brzusznej, ból brzucha, wzdęcia. Skarży się na ciężką zgagę, odbijanie się, problemy trawienne, zaparcia na przemian z biegunką. Przy dużej ilości wysięku pojawia się duszność podczas chodzenia, z opróżnieniem możliwe jest lekkie krwawienie.

Kiedy zdiagnozowano wodobrzusz brzuszny z onkologią, wielu jest zainteresowanych pytaniem, ilu pacjentów żyje z tym powikłaniem? Na pewno trudno jest odpowiedzieć. Prognozy mogą się różnić. Gdy rozwija się stadium końcowe, opuchlizna nie pogarsza stanu osoby, u której zdiagnozowano onkologię; wodobrzusze leczy się diuretykami. Ale przy wyraźnym opadaniu jamy brzusznej prognozy nie zawsze są pocieszające. Nadmiar płynu można oczywiście usunąć za pomocą laparocentezy, ale ponownie się nagromadzi, powodując pogorszenie ogólnego stanu pacjenta. Powtarzająca się laparocenteza jest bardzo niebezpieczna, wywołuje rozwój innych bardzo niebezpiecznych powikłań, one i onkologia są często po prostu niekompatybilne.

Wyraźny efekt terapeutyczny ma wpływ na czynnik etiologiczny. Eliminując guz chirurgicznie, tłumiąc przerzuty przez chemioterapię, można wyeliminować źródło powstawania wodobrzusza. Po wyeliminowaniu głównego ogniwa w patogenezie znika również zlew. A głównym linkiem tutaj jest onkologia.

Innym pytaniem, które martwi pacjentów z rakiem jelita i żołądka, jest to, czy chemioterapia jest skuteczna w przypadku wodobrzusza, ilu pacjentów z onkologią żyje po nim. Systemowa chemioterapia jest skuteczna tylko w przypadku raka jelit, ale nie raka żołądka. W drugim przypadku takie leczenie ma charakter paliatywny (znieczula, ale nie więcej). Wodobrzusze z tym leczeniem nie znikną. Istnieją inne rodzaje chemioterapii, które są stosowane w onkologii i wodobrzuszu, ale nie mogą dostarczyć pozytywnych prognoz. Tak więc, na przykład, dootrzewnowa chemioterapia prowadzi do tworzenia zrostów i zwłóknienia, leczenie biologiczne puchliny brzusznej jest bardzo trudne do wykonania i ma wiele skutków ubocznych, chemioterapia hipertermiczna ma wiele przeciwwskazań, przy zaawansowanych formach onkologii nie jest w ogóle stosowana.

Wiedząc, jak leczyć złośliwe wodobrzusze jamy brzusznej, można zrozumieć, że niemożliwe jest uruchomienie takich chorób, im wcześniej rozpocznie się leczenie, im bardziej korzystne rokowanie, tym dokładniejsza odpowiedź na pytanie, ilu pacjentów żyje.

Co to jest rak jamy brzusznej, rokowanie życia i ile żyją z 4 stopniami

Rak otrzewnej jest zmianą nowotworową liści błony śluzowej pokrywającą narządy i wewnętrzną ścianę brzucha. Głównie z powodu rozprzestrzeniania się przerzutów raka w jamie brzusznej czasami może wystąpić rozwój pierwotnego procesu złośliwego - międzybłoniaka w samej otrzewnej.

Zmiana przerzutowa jest bardziej poprawnie nazywana „rakiem”, ponieważ rak jest synonimem raka. Podobnie przerzuty mięsaka w otrzewnej nazywane są „sarkomatozą”.

Częstym, ale nieobowiązkowym objawem raka otrzewnej jest wytwarzanie płynu puchlinowego. Z wodobrzuszem lub bez, ale uszkodzenie otrzewnej przez złośliwy proces zawsze zagraża życiu pacjenta i wymaga bardzo trudnego leczenia.

Przyczyny i objawy raka

Do niedawna choroby onkologiczne były uważane za nieuleczalne..

Rak otrzewnej odnosi się do różnych patologii charakteryzujących się szerokim rozprzestrzenianiem się przerzutów.

Długoterminowe statystyki wskazują, że rozwój raka jamy brzusznej występuje u ponad jednej czwartej wszystkich pacjentów z rakiem.

Aby przeprowadzić skuteczne leczenie tej patologii, musisz znać mechanizm jej pojawiania się i rozprzestrzeniania.

Rakotwórczość występuje w wyniku intensywnego transferu patogennych komórek z narządu, w którym powstały, za pomocą surowiczego płynu do jamy brzusznej.

Surowata błona wyściełająca wewnętrzną powierzchnię jamy brzusznej wytwarza klarowny płyn, który zawiera białka i nosi tę samą nazwę.

Płyn został zaprojektowany w celu zapewnienia dynamicznych funkcji narządów wewnętrznych..

Główne miejsce namnażania komórek rakowych można znaleźć w następujących narządach:

 • żołądek;
 • trzustka;
 • jelito cienkie;
 • jajowody.

Z jakiegoś dotkniętego narządu, dostając się do surowiczego płynu, patogenne komórki są przenoszone do jamy brzusznej, gdzie powodują raka.

Aby szybko wykryć i rozpocząć leczenie patologii brzucha, konieczne jest jasne zrozumienie mechanizmu rozprzestrzeniania się raka.

Charakterystyczną cechą choroby jest to, że rozwija się stopniowo.

W pierwszym etapie rozwijają się komórki rakowe, które powstały w ścianach żołądka lub jelita cienkiego i stopniowo rozprzestrzeniają się na inne narządy.

Przyczyną rozwoju raka jest mutacja komórkowa, która nie jest kontrolowana przez układ odpornościowy, co powoduje nowotwór nowotworowy, który wnika głęboko w zdrowe tkanki..

Patogenne komórki mają zwiększoną ruchliwość.

Po wejściu do jamy brzusznej gromadzą się w niektórych obszarach, w których występuje zwiększona resorpcja, po czym następuje drugi etap, gdy powstaje złośliwa formacja zwana rakiem.

Pierwszym charakterystycznym objawem raka jest wyraźny wodobrzusze. Lekarze nazywają ten termin gromadzeniem dużej ilości płynu w jamie brzusznej..

Zdarza się, że zespół puchliny brzusznej jest przyjmowany z powodu choroby podstawowej i na tej podstawie przeprowadza się określone leczenie. Dlatego główny cel patologii pozostaje poza obszarem zainteresowania onkologów.

Dla doświadczonego onkologa wodobrzusze są głównym objawem raka jamy brzusznej.

Ponadto występują następujące niespecyficzne objawy tej choroby - wymioty, nudności, wyraźne osłabienie i zmęczenie.

Aby dokładnie opisać leczenie, te znaki nie są wystarczające.

Onkolodzy opracowali specjalną tabelę klasyfikacji, która określa następujące stopnie lokalizacji przerzutów:

 • P1 - miejscowe uszkodzenie jamy brzusznej;
 • P2 - obecność kilku miejsc raka;
 • P3 - duża liczba zmian.

Istnieją inne metody oceny stanu pacjenta..

Klasyfikacja choroby

Rakotwórczość jamy brzusznej klasyfikuje się według lokalizacji procesów przerzutowych i ich liczby:

 • Etap P1 charakteryzuje się lokalną lokalizacją węzła z jedną złośliwą zmianą.
 • Na etapie P2 istnieje kilka miejsc raka potwierdzających chorobę. Pomiędzy dotkniętymi ogniskami ujawniają się obszary zdrowych tkanek.
 • Etap P3 odpowiada 4 stopniom złośliwości. Wykryto wiele nowotworów złośliwych z objawami fuzji w jedną zmianę..

Diagnoza i leczenie

Długoterminowa praktyka w przekonujący sposób dowodzi, że w przypadku raka jamy brzusznej istnieje realne zagrożenie nie tylko dla zdrowia pacjenta, ale także dla jego życia.

Według ekspertów choroba ma tak zwany niespecyficzny obraz kliniczny. Oznacza to, że do pewnego etapu rozwoju patologia nie pojawia się w żaden sposób.

Ukryte objawy, które pojawiają się w wielu chorobach, jedynie zasłaniają raka i przyczyniają się do jego niekontrolowanego rozwoju.

Aby dokonać dokładnej diagnozy i przepisać leczenie, wymagana jest wspólna konsultacja gastroenterologa i onkologa.

Faktem jest, że objawy raka jamy brzusznej mają właściwości objawiające się z różną intensywnością.

Guzy onkologiczne zwykle pojawiają się i rozwijają w obszarach jelita o słabej perystaltyce.

Gastroenterolodzy znają tę sytuację i wiedzą, jak aktywować jelita. Dla onkologa bardzo ważne jest określenie głównego źródła komórek rakowych..

Jeśli nie zostanie to zrobione, leczenie raka nie da oczekiwanych rezultatów..

Obecnie lekarz prowadzący ma do dyspozycji różne metody badania ciała pod kątem różnych patologii - wystarczy wybrać tę odpowiednią dla tego przypadku.

Diagnoza dolegliwości

Testy laboratoryjne do diagnozowania raka jamy brzusznej nie ujawniają zmian patologicznych.

Leukocytoza, podwyższony poziom glukozy we krwi i przyspieszona ESR nie wskazują na obecność komórek rakowych w ciele.

Aby dokładnie określić patologię, stosuje się następujące metody diagnostyczne:

 1. badanie ultrasonograficzne (ultradźwięki);
 2. rezonans magnetyczny (MRI);
 3. badanie cytologiczne.

Obecnie USG jamy brzusznej jest uważane za najtańszą metodę diagnostyczną. W przypadku podejrzenia raka wyniki testu można uzyskać w ciągu kilku minut..

Stosując szczególną metodę diagnostyczną w przypadku raka jamy brzusznej, lekarz prowadzący oczekuje, że otrzyma wyczerpujące informacje na temat stanu pacjenta.

Jest to konieczne, aby jak najszybciej przepisać leczenie i przewidzieć możliwe konsekwencje.

Kiedy ultradźwięki nie dają wyraźnego obrazu raka, pacjent zostaje skierowany na dodatkowe badanie.

Należy podkreślić, że dla skutecznego leczenia tej patologii konieczne jest wyeliminowanie głównego celu rozprzestrzeniania się komórek rakowych.

Można to wykryć poprzez badanie na rezonansie magnetycznym.

Leczenie patologii

Do tej pory główna metoda leczenia raka jamy brzusznej jest uważana za chirurgiczną. Jest wyraźnie stosowany w sytuacjach, w których istnieje zagrożenie dla życia pacjenta.

Jeśli diagnoza zostanie prawidłowo postawiona podczas operacji, pierwotne i wtórne zmiany zostaną usunięte.

W tym kontekście należy podkreślić, że usunięcie guza nie gwarantuje, że nie pojawi się ponownie. Przerzuty mają różne rozmiary.

Jeśli zostaną usunięte duże formacje, można oczekiwać korzystnego wyniku..

Prognozy oparte są na pozostałych przerzutach, które są małe i rozrzucone na dużym obszarze.

Takie nowotwory są tłumione przez chemioterapię. Leczenie raka otrzewnej tą metodą ma poważne wady..

Ich istotą jest to, że terapia ma efekt uboczny na ciało, którego nie można nazwać użytecznym. Terapia fotodynamiczna służy do zabijania komórek rakowych..

Błona patogennych komórek jest niszczona przez wiązkę laserową i giną. Onkolodzy zauważają, że żadna metoda nie gwarantuje, że nawrót patologii jest niemożliwy.

Prawdopodobieństwo nowej epidemii pozostaje wysokie: prognozy na odzyskanie są zawsze mniejsze niż 40%.

Występowanie raka jamy brzusznej jest uważane za niekorzystny objaw. Prognozy dotyczące przeżycia po operacji są bardzo ograniczone..

Statystyki pokazują, że średnia długość życia pacjenta wynosi jeden rok.

Tylko jedna dziesiąta pacjentów, którzy przeszli operację usunięcia raka, pokonała pięcioletni kamień milowy.

Nie ma zapobiegawczych metod zapobiegania patologii. Ważne jest, aby wykryć chorobę na wczesnym etapie rozwoju..

Wodobrzusze w raku jajnika - co robić? To dość częste pytanie, na które postaramy się udzielić w naszym artykule.

Faktem jest, że w medycynie każdego roku odnotowuje się coraz więcej przypadków raka jajnika. Jest to patologia onkologiczna spowodowana mutacją i namnażaniem patogennych komórek, prowadząca do pojawienia się nowotworów.

Jak leczyć raka otrzewnej?

Leczenie pacjentów z rakiem jest dość skomplikowane, a także nie zawsze wystarczająco skuteczne. Jeśli to możliwe, operacja jest zalecana w połączeniu z chemioterapią.
Wiele innych innowacyjnych metod leczenia jest również stale stosowanych, więc nie można z całą pewnością stwierdzić, że w najbliższej przyszłości skuteczny sposób leczenia tej patologii nie będzie dostępny. Jednak środki ludowe nie mogą wyleczyć choroby.

Operacja

Interwencja chirurgiczna (peritektomia) polega przede wszystkim na usunięciu pierwotnej zmiany nowotworowej, dotkniętych węzłów chłonnych, ogniskach zapłodnienia komórkami rakowymi. Często operacja łączy się z usunięciem części jelita cienkiego lub grubego, esicy, pęcherzyka żółciowego, macicy i przydatków.

Chemioterapia raka

W leczeniu pacjentów z rakiem stosuje się jedną z najnowocześniejszych metod - hipertermiczną chemioterapię dootrzewnową.

Ta metoda polega na wprowadzeniu chemioterapii za pomocą gorącego powietrza bezpośrednio do otrzewnej, co można osiągnąć podczas operacji.

Wstrzykiwany roztwór z chemioterapią nadal znajduje się w otrzewnej przez około godzinę, stale krążąc i niszcząc komórki rakowe. Skuteczność leczenia kilkakrotnie zwiększa się w wyniku chemioterapii hipertermicznej.

Leczenie pierwotnej zmiany

W przypadku raka otrzewnej należy zidentyfikować główne ognisko, a także jego lokalizację, stadium i częstość przerzutów. Decyzję o niezbędnym leczeniu podejmuje się dopiero po wszystkich badaniach.
W przypadku, gdy pozwala na to stadium raka i lokalizacja guza, przeprowadza się operację w celu usunięcia formacji (na przykład rokowanie jest niekorzystne o 4 stopnie). Dodatkowo przepisane sesje ekspozycji na promieniowanie i chemioterapii.

Leczenie objawowe

Jest to leczenie mające na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie głównych objawów choroby. W przypadku raka z reguły przeprowadzają:

 • Znieczulenie. W bardzo zaawansowanych przypadkach ból mono można usunąć tylko za pomocą narkotycznego środka przeciwbólowego;
 • Leczenie wodobrzusza. Polega na usuwaniu płynu przez nakłucie w ścianie brzucha;
 • Poprawa funkcjonowania układu trawiennego. Konieczne jest poprawienie strawności pokarmu i trawienia, zwiększenie perystaltyki;
 • Napar z rozwiązań. Wlew dożylny ma działanie detoksykacyjne, takie leczenie normalizuje skład krwi;
 • Zastosowanie diuretyków sprzyja pobraniu nadmiaru płynu.

W razie potrzeby pacjentom przepisuje się leki poprawiające funkcjonowanie serca i naczyń krwionośnych, leki przeciwskurczowe, enzymy. Pacjent musi pozostać pod obserwacją i okresowo poddawać się ponownemu badaniu.

Grupa ryzyka

Wiek kobiet zagrożonych tą chorobą jest starszy niż 45 lat. Zasadniczo kobiety w okresie menopauzy wpadają w szeregi chorych. Szczyt zapadalności wynosi 65 lat lub więcej..

Początkowe stadia tej choroby przebiegają z reguły bez wyraźnych objawów. I najczęściej kobiety, które mają problemy z narządami płciowymi, nie zwracają uwagi na pierwsze oznaki raka jajnika, przypisując je do istniejących chorób. Dlatego w większości przypadków diagnozuje się go na późnych etapach, kiedy przerzutowane komórki już rozprzestrzeniają się na sąsiednie narządy.

Często specjaliści mają również do czynienia z wodobrzuszem w stadium 3 raka jajnika. Ilu takich pacjentów żyje, powiemy dalej.

Prognoza


Jeśli nowotworom złośliwym towarzyszy rak otrzewnej, zawsze stanowi to podstawę do niekorzystnego rokowania. Choroba nie jest podatna na leczenie chirurgiczne, a chemioterapia i radioterapia nieznacznie i niezbyt długo poprawiają stan i jakość życia. W wielu przypadkach pojawiają się oznaki zmiany rakowej z już wyraźnym rozsiewem komórek nowotworowych wzdłuż otrzewnej, co oznacza, że ​​leczenie musi zostać rozpoczęte późno. Rokowanie pogarsza się wraz z infekcją..

Średnio oczekiwana długość życia takich pacjentów wynosi nie więcej niż 12-14 miesięcy od momentu pojawienia się pierwszych objawów choroby. Pięcioletnie przeżycie (tradycyjne kryterium przeżycia) wynosi 10%, co oznacza, że ​​tylko co dziesiąty pacjent z rakiem żyje pięć lat lub dłużej. Pacjenci tracą zdolność do pracy, wielu z nich jest w grupie osób niepełnosprawnych..

Kovtonyuk Oksana Vladimirovna, obserwator medyczny, chirurg, konsultant medyczny

18, łącznie dzisiaj

(173 głosów, średnia: 4,62 z 5)

Powiązane posty
Papilarny rak tarczycy: przyczyny, operacje, rokowanie
Chłoniak - rodzaje, objawy i leczenie

Etapy rozwojowe

Etap przypisany rakowi jajnika zależy bezpośrednio od tego, jak bardzo choroba rozprzestrzeniła się w momencie diagnozy, od objawów i przebiegu choroby. Współczesna medycyna wyróżnia cztery etapy:

 1. Rak jest ograniczony do jednego lub obu jajników bez wychodzenia poza nie. Ze względu na brak objawów jako takich, etap ten jest prawie niemożliwy do zidentyfikowania.
 2. Drugi etap wpływa, oprócz jajników, macicy i przewodów macicy, pęcherza, esicy. Na tym etapie pojawiają się charakterystyczne objawy w postaci ciągnięcia bólów w miednicy.
 3. Rak jajnika w stadium 3 charakteryzuje się uszkodzeniem narządów poza miednicą. Przerzuty dostają się do węzłów chłonnych i wątroby. Na tym etapie raka jajnika rozpoznaje się w 70 procentach przypadków. Często jest to również skomplikowane. Następnie specjaliści muszą odpowiedzieć na pytania dotyczące tego, jak długo żyją z rakiem jajnika w stadium 3 i wodobrzuszem.
 4. Na 4 etapie wszystkie narządy kobiety mogą zostać dotknięte bez wyjątku. Ale najczęściej jest to wątroba i płuca. Płyn opłucnowy gromadzi się w płucach. Ten etap towarzyszy silny, ciągły ból brzucha..

Dalej rozważymy bardziej szczegółowo

Jakie metody terapii dają najlepszy wynik

Najwyższy efekt wykazuje połączenie trzech metod leczenia raka:

 1. Operacja z maksymalnym możliwym usunięciem nowotworów złośliwych - cytoredukcja.
 2. Miejscowa hipertermia dootrzewnowa.
 3. Wewnątrzwątrobowe podawanie leków chemioterapeutycznych.

Zastosowanie dootrzewnowej chemioterapii hipertermicznej (IHCT lub HIPEC) podczas operacji pozwala na utrzymanie bardzo wysokiego stężenia środka cytostatycznego bezpośrednio w obszarze dotkniętym chorobą tak długo, jak to możliwe, i wzmocnienie działania leku poprzez ogrzewanie tkanek. Przy bardzo skromnych historycznych wynikach interwencji chirurgicznej pseudomyxoma opornego na cytostatykę, tylko HIPEC oferuje pacjentom perspektywę długiego życia.

Technologia IHCT jest następująca: przez półtorej godziny podgrzany lek do chemioterapii wstrzykuje się do jamy brzusznej pod ciśnieniem znacznie przekraczającym maksimum dozwolone do podawania dożylnego. Ze względu na miejscowe zastosowanie zmienia się spektrum reakcji toksycznych, zagrażające życiu uszkodzenie hematopoezy jest wyeliminowane, ale możliwe są bóle brzucha i przejściowe zakłócenie funkcjonowania przewodu pokarmowego.

Śródoperacyjna terapia fotodynamiczna (PDT), gdy zmiany zidentyfikowane za pomocą fotouczulacza są wystawione na działanie lasera, jest gorsza od HIPEC pod względem skuteczności, ponieważ nie jest możliwe penetrowanie laserem wszystkich „zakamarków” jamy brzusznej. Niemniej jednak zaleca się stosowanie terapii fotodynamicznej w przypadku dużych i nielicznych węzłów nowotworowych.

Przyczyny

Zanim dowiemy się, ile żyć z wodobrzuszem w stadium 3 raka jajnika, konieczne będzie zrozumienie przyczyn raka jajnika. Współczesna medycyna nie może dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Naukowcy zgadzają się, że choroba ta ma charakter dziedziczny, ponieważ istnieje wiele potwierdzonych przypadków jej wykrycia zarówno u matki, jak i córki. Ogólnie lekarze mogą sugerować tylko możliwe przyczyny:

 • Przewlekłe procesy zapalne.
 • Zaburzenia na tle hormonalnym, a mianowicie wzrost liczby androgenów, zaburzenia czynności jajników.
 • Niemożność poczęcia dziecka (bezpłodność).
 • Zmniejszona odporność organizmu.
 • Nieregularna aktywność seksualna.
 • Choroby weneryczne.
 • Poronienie.
 • Rak piersi (w przypadku tej choroby ryzyko rozwoju patologii w jajnikach jest 2 razy wyższe).
 • Otyłość.
 • Zaburzenia odżywiania, złe nawyki (palenie i alkohol).
 • Narażenie na promieniowanie.

W jaki sposób objawia się rak jajnika w stadium 3? Wymyślmy to.

Zapobieganie

Niestety nie ma ukierunkowanych skutecznych metod zapobiegania. Możesz zmniejszyć ryzyko rozwoju tej choroby, prowadząc zdrowy tryb życia, nie nadużywając napojów alkoholowych i lecząc wszystkie choroby w odpowiednim czasie. Ponadto należy systematycznie poddawać się profilaktycznemu badaniu lekarskiemu. W takim przypadku istnieje szansa na szybkie wykrycie początku procesu patologicznego i rozpoczęcie leczenia.

Przy pierwszych objawach wymienionych powyżej powinieneś szukać pomocy medycznej, a nie samoleczenia lub ignorować objawy choroby.

Objawy

W pierwszym etapie, jak już wspomniano, rak jajnika przebiega bezobjawowo. Ból miednicy występuje w późniejszych stadiach, charakteryzujących początek przerzutów.

Znakiem charakterystycznym dla każdego raka jest nieuzasadniona, szybka utrata masy ciała. Jednocześnie wizualny wzrost brzucha jest charakterystyczny dla raka jajnika. Oznacza to wzrost nowotworu, a także nagromadzenie płynu w jamie brzusznej (wodobrzusze). Czasami guzowi towarzyszą zaburzenia trawienia, niedrożność jelit itp..

Rozpoznanie raka we wczesnych stadiach następuje losowo w wyniku identyfikacji innych chorób. Aby nie musieć dowiedzieć się od lekarza, ile żyją z wodobrzuszem w stadium 3 i 4 raka jajnika, należy zwrócić uwagę na objawy ostrzegające o rozwoju patologii:

 • nieregularna miesiączka;
 • Objawy niedokrwistości - zmęczenie, ogólne osłabienie, bladość skóry;
 • ból w dolnej części brzucha;
 • naruszenie funkcji trawiennych i moczowych;
 • krwawienie z macicy niezwiązane z miesiączką;
 • nie pojedyncze poronienia;
 • ból w okolicy lędźwiowej, którego nie łagodzą środki przeciwbólowe;
 • bezprzyczynowy wzrost temperatury ciała;
 • nieuzasadnione obniżenie ciśnienia krwi.

Kobieta powinna uważnie monitorować swoje zdrowie i, w obecności powyższych objawów, przejść badanie. Terminowe wykrycie patologii nie pozwoli jej rozwinąć się w raka jajnika w stadium 3 i wodobrzusze (ile żyje z tą patologią, rozważymy poniżej) i przerzuty do innych narządów.

Rak opłucnej

Rak opłucnej często obserwuje się w raku płuc, piersi, żołądka i nowotworach samej opłucnej (międzybłoniak), przerzuty dowolnego innego guza mogą również powodować raka. Najczęściej porażka opłucnej jest konsekwencją kiełkowania pierwotnego guza płuca na powierzchni narządu pokrytej surowiczą błoną. Obwodowy rak płuc, zlokalizowany blisko powierzchni narządu, może w krótkim czasie dotrzeć do opłucnej i „wyjść” do jamy opłucnej.

W przypadku mięsaków piersi, tarczycy, kości i tkanek miękkich rak rozwija się po krwiotwórczym lub limfogennym wejściu komórek nowotworowych do opłucnej.

Rozwój procesu patologicznego nie różni się od rozwoju otrzewnej: komórka nowotworowa wchodzi w powierzchnię opłucnej, jest w stanie migrować do różnych części jamy klatki piersiowej, jest umocowana w pewnym miejscu i zaczyna się dzielić. Rakotwórczość, osiedlając się wzdłuż surowicy, obejmuje coraz większy obszar, w wyniku czego naturalny odpływ limfy zostaje zakłócony i gromadzi się płyn, często z objawami zapalenia (zapalenie opłucnej guza).

Objawy raka opłucnej:

 1. Ciężkie ogólne zatrucie, nasilone przez zapalenie opłucnej, z utratą masy ciała, gorączką, silnym osłabieniem;
 2. Proces zapalny w opłucnej ma często charakter krwotoczny (z domieszką krwi), objawiający się bólem w klatce piersiowej, kaszlem, dusznością, nasilonymi objawami niewydolności oddechowej wraz ze wzrostem objętości wysięku opłucnej (świszczący oddech, tachykardia, bladość skóry);
 3. Kiedy narządy śródpiersia są przemieszczane przez dużą objętość płynu, aktywność serca (arytmia) jest zaburzona.

rakowiak na CT i prześwietleniu

Aby potwierdzić fakt rakotwórczej zmiany opłucnej, wykonuje się badanie rentgenowskie, tomografię komputerową i nakłucie opłucnej, a cytolodzy wykrywają komórki rakowe w powstałym płynie. Badanie laparoskopowe i biopsja są wskazane w rzadkich przypadkach, gdy badanie cytologiczne nie dostarczyło wiarygodnych informacji..

Zapalenie opłucnej guza jest zawsze konsekwencją zaawansowanej choroby, a ponieważ jest bardzo trudne i znacznie pogarsza objawy guza głównego, oczekiwana długość życia w obecności takiego powikłania jest krótka: bez leczenia pacjenci z rakiem opłucnej i zapaleniem opłucnej żyją nie dłużej niż 3-4 miesiące.

Leczenie raka rdzenia surowiczego nie jest łatwym zadaniem, ale ma na celu raczej przedłużenie życia i poprawę jego jakości niż całkowite wyeliminowanie guza. Podczas operacji ogniska nowotworowe są usuwane, a chemioterapia pomaga wpływać na nowotwór za pomocą chemioterapii. Ponieważ chemioterapia układowa jest raczej trudna do tolerowania przez pacjentów, wymaga dużych dawek leków i jest bardzo toksyczna, obecnie stosuje się chemioterapię hipertermiczną z wprowadzaniem leków bezpośrednio do jamy brzusznej lub opłucnej. Wstrzyknięty podgrzewany roztwór leku działa lokalnie i krąży w jamie przez długi czas, a dawkę można zwiększyć, a efekty toksyczne będą mniejsze niż przy dożylnym podawaniu leku.

W leczeniu raka otrzewnej można zastosować terapię fotodynamiczną, zmiany opłucnowe reagują na roncoleukinę (immunoterapia wewnątrzopłucnowa). Trwa opracowywanie skutecznej metody walki z rakiem, ale prognozy dotyczące tego poważnego stanu pozostają poważne ze względu na niską skuteczność stosowanych metod leczenia..

Wodobrzusze

Rakowi jajnika u co trzeciej chorej kobiety towarzyszą tzw. Wodobrzusze. Zjawisko to jest szczególnie powszechne na 3. etapie. Wodobrzusze to nagromadzenie płynu w jajniku, opuchlizna. Często powoduje przerzuty w okolicy brzucha. Można to wykryć za pomocą biopsji.

Niebezpieczeństwo wodobrzusza polega na tym, że krople mogą pęknąć, a płyn, gdy znajdzie się w okolicy miednicy, spowoduje zapalenie i martwicę komórek. Śmierć z tą opcją w 60% przypadków.

Wodobrzusze w raku jajnika na 3 etapach (ile życia, wyjaśniamy) wywołują wzrost brzucha, obrzęk nóg, zaciskanie żył i zakrzepicę. Powoduje ból w podbrzuszu, ciężkość, duszność, wzdęcia itp. Po wykryciu tego powikłania zaleca się leczenie moczopędne w celu normalizacji równowagi wodno-solnej w ciele. W przeciwnym razie nadmiar płynu jest wypompowywany przez nakłucie. W niektórych przypadkach walka z wodobrzuszem odbywa się poprzez zastosowanie chemioterapii.

Jeśli jednak wodobrzusze nie przekraczają określonego rozmiaru, nie są usuwane, ponieważ nie zakłócają życia kobiety i przechodzą po chemioterapii.

Powikłania

Głównym powikłaniem tej choroby jest wodobrzusze. Termin ten odnosi się do stanu, w którym płyn gromadzi się w żołądku. Zwykle między arkuszami otrzewnej produkuje się i pochłania około 1,5 płynów dziennie. W przypadku rakotwórczości odpływ limfy jest zaburzony, a płyn wchłaniany jest gorzej. Zaczyna gromadzić się w jamie brzusznej.

Podczas gdy jest mało płynu, pacjent nie odczuwa żadnych objawów. Potem zaczynają przeszkadzać nasilenie, tępe bóle w podbrzuszu. Występują trudności w oddychaniu, duszność. Z uwagi na fakt, że płyn ściska narządy, pacjent skarży się na odbijanie, nudności, problemy z kałem i oddawaniem moczu. Brzuch powiększa się, może wystąpić przepuklina pępkowa. W przypadku silnego wodobrzusza rozwija się niewydolność serca, obrzęk.

Wykrywanie chorób

Rozpoznanie tej choroby jest trudne i tylko 20% przypadków jest ustalanych na czas. Wynika to z ukrytego przebiegu choroby (bez wyraźnych objawów).

Najbardziej odpowiednią i obiecującą metodą wczesnego rozpoznania raka jajnika jest badanie markera nowotworowego (dla tego typu choroby - CA 125). U 80% pacjentów z rakiem jajnika ten konkretny marker nowotworowy jest zwiększony. Jednak na wczesnym etapie wskaźnik ten praktycznie nie przekracza normy, dlatego niestety pacjenci muszą dowiedzieć się, ile żyje z rakiem jajnika w stadium 3.

Badanie ultrasonograficzne pomoże dokładnie określić rozmiar nowotworu, zlokalizować chorobę i określić stopień rozpowszechnienia. Niewątpliwą zaletą tego typu badań jest powtarzana bezpieczna procedura dla pacjenta. Jeśli jednak kobieta ma nadwagę, rozpoznanie tą metodą może być trudne.

Używając kontrastowej tomografii komputerowej, można dokładniej zrozumieć zakres przerzutów w innych narządach. Rezonans magnetyczny pozwala uzyskać trójwymiarowy obraz guza. To badanie jest bezbolesne.

Uzyskanie materiału biologicznego (biopsja) jest również powszechną opcją diagnostyczną. Pobrany materiał jest z reguły badany podczas operacji usunięcia guza. Laparoskopia jest także jednym z badań laboratoryjnych mających na celu wykrycie nowotworu..

Obraz kliniczny

Objawy raka otrzewnej obserwuje się u tej części pacjentów, którzy mają już pierwotny nowotwór układu pokarmowego (częściej jest zlokalizowany w jelitach lub żołądku) lub inwazyjny nowotwór kobiet. Należy zauważyć, że u pacjentów z rakiem jajnika prawdopodobieństwo raka jajnika jest znacznie wyższe (70%) niż u pacjentów z nowotworami złośliwymi przewodu pokarmowego (tylko 40%).

Również na powierzchni szwów chirurgicznych mogą powstawać ogniska przerzutowe, które zaszczepiają jamę brzuszną. Komórki nowotworowe są otoczone dość gęstą warstwą fibryny (z łac. Fibra - włókno), co czyni je praktycznie niewrażliwymi. To ten mechanizm wyjaśnia powstawanie nawrotów po operacji.

Leczenie raka jajnika

Terapia jest przepisywana przez lekarza prowadzącego na podstawie danych na temat zdrowia kobiety. Pierwszorzędne znaczenie ma tutaj rozmiar guza i jego dokładne umiejscowienie. Obecnie w leczeniu zaawansowanego raka jajnika stosuje się 2 główne metody:

 • operacja usunięcia jajnika z guzem;
 • chemoterapia.

Terapie

W zależności od cech nowotworów można zastosować różne metody leczenia, ale żadna z nich nie może zagwarantować pełnego wyzdrowienia, ponieważ dotyczy postępu raka, w przypadku którego trudno jest przewidzieć.

Leczenie chirurgiczne

Chirurgiczne usunięcie guza jest możliwe na kilka sposobów:

 1. Operacja brzucha - guz wraz z częścią zdrowych tkanek jest wycinany przez wycięcie jamy brzusznej. Wymaga szwów wewnętrznych i zewnętrznych, a także długiego okresu rehabilitacji
 2. Usunięcie laparoskopowe - guz wycina się poprzez nakłucie otrzewnej i wprowadzenie endoskopu. Nie wymaga szycia, rehabilitacja małoinwazyjnej interwencji trwa nie dłużej niż 3-4 dni.

Usunięty guz należy podać do badania histologicznego, zgodnie z którego zostanie podjęta decyzja o potrzebie dodatkowych metod leczenia.

Chemioterapia i radioterapia

Chemioterapia jest przepisywana na kursach. Dawkowanie zależy od ciężkości procesu nowotworowego. Wstrzykiwane leki mogą niszczyć pojedyncze komórki rakowe, ale mają szereg negatywnych skutków dla organizmu i wywołują szereg powikłań.


Chemioterapia - metoda leczenia raka otrzewnej

Radioterapia jest zwykle przepisywana na koniec leczenia, aby utrwalić pozytywną dynamikę i zapobiec rozwojowi nawrotów. Napromienianie wykonuje się na całej otrzewnej, co może powodować szereg komplikacji i oparzeń..

Płukanie brzucha

Wraz z rozwojem puchliny brzusznej i gromadzeniem się płynu, a także galaretowatego śluzu ważne jest, aby zapobiec rozwojowi procesu zapalnego. W tym celu stosuje się ssanie, podczas którego wypompowuje się większość wolnego płynu. Roztwory dezynfekujące wstrzykuje się do jamy brzusznej, aby zapobiec powstawaniu stanu zapalnego..

Również rehabilitacja jest wskazana w obecności zapalenia otrzewnej. W takim przypadku procedura jest wykonywana podczas operacji brzucha.

Ile żyje z rakiem jajnika w stadium 3?

Oczywiście głównym zagadnieniem interesującym pacjentów z potwierdzonym rakiem jajnika jest rokowanie w zakresie powrotu do zdrowia i dalszej jakości życia. Przy rozpoznawaniu choroby we wczesnych stadiach rokowanie jest najkorzystniejsze. W takim przypadku odzysk występuje w 95% przypadków.

Oczekiwana długość życia pacjentów z trzecim etapem raka jajnika zależy od ogólnego stanu zdrowia organizmu jako całości, prawidłowości wybranego leczenia i, oczywiście, kompetencji lekarza prowadzącego. Około 11% pacjentów z rakiem jajnika w stadium 3 ma szansę przeżyć ponad 5 lat. Wraz z etapem 4 i wzrostem wodobrzusza prognozy są jeszcze bardziej rozczarowujące - do 5%.

Ważnym punktem w walce z rakiem jest ścisłe wdrożenie wszystkich zaleceń lekarza, co znacznie zwiększa szansę na powrót do zdrowia i powrót do zwykłego trybu życia.

To wszystkie informacje o przyczynach, objawach, leczeniu raka jajnika..

Stadium raka jamy brzusznej

Stopień zaawansowania raka otrzewnej nie można nazwać dokładnym, wszystkie klasyfikacje są przybliżone w określaniu zakresu uszkodzenia i nie określają lokalizacji węzłów. Często inscenizacja daje ogólne wyobrażenie o prognozie skuteczności środków terapeutycznych, a nie informuje o obecnym stanie w jamie brzusznej. Stopień rozprzestrzenienia się guza o trzy stopnie opracowany przez japońskich specjalistów uwzględnia całkowitą objętość zmiany, bez liczby i wielkości ognisk:

 1. P1 - ograniczony;
 2. P2 - ogniska oddzielone normalną tkanką;
 3. P3 - wiele węzłów.

Podczas operacji chirurdzy określają wskaźnik rakowej otrzewnej (PCI), mierząc guzki w 13 regionach jamy, łączny wynik wpływa na taktykę leczenia, przede wszystkim na możliwość usunięcia otrzewnej - peritonektomii i stosowności chemioterapii wewnątrzgazowej. W niektórych procesach złośliwych do obliczania PCI stosuje się złożone formuły. Największe wyobrażenie o stopniu uszkodzenia raka daje stopniowanie:

 • 0 - we wnęce jest czysty,
 • I - w jednej strefie anatomicznej guzka do 5 mm,
 • II - wiele guzków do 5 mm,
 • III - zmiana miejscowa 0,5–2 cm,
 • IV - guzki 2 cm.

Przebieg raka zależy nie tyle od wielkości węzła przerzutowego, ale od siły komórkowej do progresji i wytwarzania płynu puchlinowego, całkowitego obszaru transformacji guza i objawów klinicznych.