Antybiotyki tetracyklinowe: lista i charakterystyka

Przedstawiciele grupy:

1. naturalne tetracykliny: tetracyklina, oksytetracyklina;

2. półsyntetyczne tetracykliny: doksycyklina, metacyklina (rondomycyna), minocyklina.

Farmakodynamika:

1. wywierają działanie bakteriostatyczne na mikroorganizmy;

2. przenikają mikroorganizmy poprzez pasywną dyfuzję i częściowo z powodu aktywnego transportu przezbłonowego;

3. wewnątrz komórki bakteryjnej tetracykliny wiążą się odwracalnie z receptorami rybosomu ® przeszkodą dla włączenia nowych aminokwasów do budowanego łańcucha peptydowego i naruszeniem syntezy białka w komórce bakteryjnej ® przeszkodą w ich podziale (po przedwczesnym anulowaniu spożycia tetracykliny można przywrócić wzrost mikroorganizmów);

4. wpływają na mikroorganizmy Gram-dodatnie i Gram-ujemne, w tym riketsje, mykoplazmy, chlamydie, szereg beztlenowców i pierwotniaków.

Wskazania do stosowania:

5. choroby zakaźne wywołane przez powyższe drobnoustroje;

6. szczególnie niebezpieczne infekcje - bruceloza, borelioza, wąglik, tularemia, cholera, dżuma;

7. ciężkie zakażenia wywołane przez riketsje - gorączka Ku, gorączka plamista, tyfus itp. (leki z wyboru - doksycyklina i minocyklina);

8. doksycyklina w połączeniu z lekami do leczenia infekcji pierwotniakowych ® malaria;

9. wrzód żołądka tetracykliny i doksycykliny ® spowodowany przez bakterie spiralne H. pręgierz.

Farmakokinetyka:

1. leki kwasoodporne - można stosować doustnie;

2. sposoby podawania: doustnie, in / m, in / in, miejscowo w postaci maści;

3. przy przyjmowaniu doustnym:

- biodostępność tetracyklin - 50 - 65% (doksycyklina - 95 - 98%);

- maksymalne stężenie w osoczu - po 2 - 3 godzinach;

- czas trwania tetracykliny i oksytetracykliny wynosi 4-6 godzin, metacykliny 10-12 godzin, minocykliny i doksycykliny do 24 godzin;

- połączenie doksycykliny z białkami osocza krwi - 80 - 92%;

1. z / m wprowadzeniem tetracykliny - maksymalne stężenie w osoczu krwi - po 60 - 120 minutach;

2. częstotliwość przyjmowania: tetracyklina i oksytetracyklina - 4 razy, metacyklina - 2 razy, minocyklina i doksycyklina - 1 - 2 razy dziennie;

3. lepiej wchłania się, gdy przyjmuje się 60 minut przed posiłkiem lub 3 godziny po jedzeniu;

4. Nie możesz pić z mlekiem ®, tworząc nierozpuszczalne sole z wapniem zawartym w mleku;

5. przenikają do tkanek i płynów ustrojowych - żółć, wysięk opłucnowy, płyny maziowe i puchlinowe, gromadzą się w zębach, kościach, wątrobie, śledzionie, prostacie;

6. w kościach i zębach tworzą nierozpuszczalne kompleksy z wapniem;

7. słabo przenikają barierę krew-mózg, z wyjątkiem minocykliny (gromadzi się w płynie mózgowo-rdzeniowym);

8. wydalany z moczem przez filtrację kłębuszkową i z żółcią (minocyklina i doksycyklina są wydalane głównie z żółcią);

9. w przypadku choroby nerek konieczne jest dostosowanie dawki tetracyklin (jednak doksycyklina i minocyklina mogą być stosowane w przypadku niewydolności nerek, a w chorobach wątroby ich stosowanie jest przeciwwskazane).

Efekt uboczny:

1. efekt hematoksyczny: niedokrwistość, leukopenia, trombocytopenia;

2. naruszenie spermatogenezy;

3. zmiany jelitowe: niestrawność, erozja i owrzodzenie błony śluzowej jelit;

4. naruszenie syntezy białek w ciele, co jest szczególnie niebezpieczne u wcześniaków i noworodków, a także osób starszych i starszych;

5. u noworodków, szczególnie wcześniaków z zaburzeniami rozwoju kości i zębów, możliwe jest zwiększenie ciśnienia śródczaszkowego aż do zgonu (nakłucie lędźwiowe w celu zmniejszenia ciśnienia śródczaszkowego);

6. działanie wątrobowe i nefrotoksyczne;

7. zaburzenia przedsionkowe minocycline ® (zawroty głowy, nudności, wymioty, ataksja);

8. iv szybkie podawanie doksycykliny ® rozwój niewydolności serca i zapaść z powodu wiązania jonów Ca ++ w osoczu krwi.

Skutki uboczne są związane z brakiem selektywności w przeciwieństwie do penicylin i cefalosporyn.

Przeciwwskazania:

1. nadwrażliwość na antybiotyki z grupy tetracyklin;

2. ciężka choroba wątroby i nerek;

4. wiek do 8–9 lat (okres powstawania zęba);

6. karmienie piersią;

7. porfiria doksycykliny ®;

8. Moczówka prosta Metacycline ®.

Interakcja z lekami innych grup:

9. tetracykliny są niezgodne z następującymi lekami:

- aminoglikozydy (antagonizm farmakologiczny);

- antybiotyki z grupy chloramfenikolowej (zwiększona hepatotoksyczność);

- pośrednie antykoagulanty (może rozwinąć się krwawienie);

- środki zwiotczające mięśnie i preparaty zawierające sole magnezu (prawdopodobnie zaburzone przewodnictwo nerwowo-mięśniowe);

- doustne leki przeciwcukrzycowe (możliwy jest rozwój hipoglikemii);

- preparaty zawierające sole cynku, miedzi, żelaza, przeciwdrgawkowe, glikozydy nasercowe (tworzenie się nierozpuszczalnych w wodzie, niewchłanialnych kompleksów w jelitach) - lub w odstępie 2–3 godzin;

10. tetracyklin nie miesza się w tej samej strzykawce z antybiotykami makrolidowymi, tabletkami nasennymi z grupy barbituranów, glikokortykosteroidami i heparyną.

Tetracykliny - spektrum działania preparatów farmakologicznych

Tetracykliny to środki przeciwdrobnoustrojowe pierwszej generacji uzyskane w połowie ubiegłego wieku. Zastąpiły one penicyliny, na które większość mikroorganizmów rozwinęła oporność w wyniku niewłaściwego stosowania leków. Obecnie antybiotyki z grupy tetracyklinowej nie są często stosowane, ale w niektórych przypadkach nie można się bez nich obejść. Na ich podstawie zsyntetyzowano ostatnio nowoczesne preparaty o szerokim spektrum działania w leczeniu chorób zakaźnych. Ale tetracykliny zarówno pierwszego, jak i kolejnych pokoleń mają znaczną liczbę przeciwwskazań i mogą wywoływać poważne skutki uboczne. Dlatego antybiotyki są przyjmowane pod ścisłym nadzorem medycznym i tylko po dokładnym zbadaniu pacjenta..

Klasyfikacja

Pierwsze tetracykliny uzyskano w wyniku katalitycznej reakcji chemicznej w celu redukcji chlortetracykliny. Następnie naukowcy odeszli od tej techniki i antybiotyki zaczęły być wytwarzane w sposób biosyntetyczny. Pomimo skuteczności terapeutycznej tetracyklin obecność poważnych skutków ubocznych nałożyła ograniczenia na stosowanie leków u pacjentów z patologiami zakaźnymi. Dlatego w kolejnych wysiłkach twórców zmierzono do poprawy tetracyklin.

Preparaty uzyskano z następującymi zaletami:

 • dobrze wchłaniany przez błony śluzowe;
 • nie wywoływać uszkodzenia tkanek w miejscu wstrzyknięcia;
 • przez długi czas znajdują się w krążeniu ogólnoustrojowym i w ogniskach zapalnych;
 • utrzymywać poziom terapeutyczny we krwi przez długi czas;
 • bez poważnych skutków ubocznych.

Jednak z czasem, nawet ulepszone tetracykliny, mikroorganizmy rozwinęły odporność, co stwierdzono w badaniach laboratoryjnych próbek biologicznych.

Ostrzeżenie: „Lekarze starają się nie przepisywać tych środków przeciwbakteryjnych, ale zostawiają je w grupie rezerwowej leków. Często zalecane tetracykliny obejmują tylko doksycyklinę, stosowaną w leczeniu patologii skóry i chorób układu moczowego ”.

Antybiotyki tetracyklinowe są klasyfikowane w zależności od metody ich przygotowania:

 • naturalny: oksytetracyklina, tetracyklina;
 • półsyntetyczny: chlortetracyklina, demeklocyklina, metacyklina, doksycyklina, minocyklina.

Przy przepisywaniu pacjentom różnych antybiotyków lekarze zawsze biorą pod uwagę okres półtrwania tabletek, kapsułek lub roztworów. Termin ten odnosi się do czasu wymaganego do utraty przez preparat farmakologiczny 50% jego właściwości terapeutycznych. W tym okresie część substancji czynnej jest metabolizowana i wydalana z organizmu z kałem i (lub) moczem. Wartości te leżą u podstaw następującej klasyfikacji tetracyklin:

 • krótki czas działania (5-6 godzin) - chlortetracyklina, tetracyklina, oksytetracyklina;
 • średni czas trwania (7–10 godzin) - demeklocyklina, metacyklina;
 • długoterminowe (12-15 godzin) - doksycyklina, minocyklina.

Okres półtrwania tetracyklin nie zawsze pokrywa się z okresem biologicznym. Przedział czasu tego ostatniego może się różnić w zależności od zdolności wiązania się z białkami i interakcji z receptorami.

Spektrum działania

Spektrum aktywności antybiotyków tetracyklinowych jest dość szerokie ze względu na ich właściwości bakteriostatyczne. Niektóre mikroorganizmy nabyły oporność na te leki z czasem, podczas gdy inne są nadal wrażliwe na ich działanie. Takie bakterie, patyczki i wiriony nie rozwinęły wystarczającej odporności na tetracykliny:

 • Bakterie Gram-dodatnie. Tetracykliny wykazują działanie bakteriostatyczne przeciwko paciorkowcom, gronkowcom i pneumokokom;
 • Bakterie Gram-ujemne. Leki przeciwbakteryjne mogą niszczyć czynniki wywołujące zapalenie opon mózgowych - meningokoki;
 • Kije Nie stwierdzono spadku odporności na tetracykliny prętów Gram-ujemnych i Gram-dodatnich - Campylobacter, Listeria, Yersinia, Bacillus hemofilny.

Zalecenie: „Nieodpowiednie jest stosowanie tych środków przeciwbakteryjnych w leczeniu infekcji jelitowych wywołanych przenikaniem Salmonelli, Shigelli i Escherichia coli do organizmu człowieka. Te mikroorganizmy są wysoce odporne nawet na nowoczesne tetracykliny o szerokim spektrum działania. ”.

Czynniki sprawcze rzadko spotykanych chorób wąglika, cholery, tularemii i dżumy wciąż nie rozwinęły wrażliwości na antybiotyki tetracyklinowe. W procesie badania nabywania mechanizmów oporności na działanie tych antybiotyków naukowcy zidentyfikowali cztery możliwe sposoby:

 • powolna penetracja tetracyklin do komórek bakteryjnych, co powoduje niskie stężenie substancji czynnej, aw rezultacie nieznaczną aktywność terapeutyczną;
 • nabycie w procesie życia nośnika, który aktywnie usuwa związki leku z komórki bakteryjnej;
 • po przyłączeniu białek ochronnych do rybosomów działanie antybiotyków tetracyklinowych na nich jest zmniejszone;
 • aktywność przeciwdrobnoustrojowa zmniejsza się pod wpływem enzymów bakteryjnych.

Ciekawym faktem jest to, że gdy tylko mikroorganizmy rozwiną oporność na którąkolwiek tetracyklinę, oporność rozwija się we wszystkich lekach z tej grupy. Ale spektrum działania tetracyklin jest wciąż dość szerokie. Często są one uwzględnione w schematach terapeutycznych po udowodnionej nieskuteczności innych leków przeciwbakteryjnych.

efekt farmakologiczny

Grupa tetracyklinowa obejmuje dużą liczbę leków przeciwbakteryjnych, ale wszystkie mają podobny mechanizm działania przeciwdrobnoustrojowego. Opiera się na zdolności antybiotyków do penetracji komórek bakteryjnych, zakłócania syntezy białek. Ale wpływ tetracyklin na mikroorganizmy jest wieloaspektowy - w procesie metabolizmu prętów i bakterii wpływają na niektóre etapy metabolizmu.

Farmakodynamika

Po przeniknięciu do przewodu żołądkowo-jelitowego leki krążące ogólnoustrojowo rozprzestrzeniły się na ogniska zakaźne. Wchodzą do komórek bakteryjnych poprzez pasywną dyfuzję lub aktywny transport przez kanały jonowe. Rezultatem jest nagromadzenie w mikroorganizmie znacznego stężenia tetracyklin, które jest wyższe niż to, które pozostało w przestrzeni pozakomórkowej.

W komórce bakteryjnej substancje czynne antybiotyków:

 • wiążą się z rybosomami;
 • zakłócają dostęp aminokwasów i transport kwasu rybonukleinowego do kompleksów rybosomów z informacją o kwasach rybonukleinowych.
Ta zasada działania jest podobna do tej, która występuje między komórkami mikroorganizmów i tkanek ludzkich. Różnica polega na tym, że aktywny system transportu bakterii sprzyja przemieszczaniu się leków przeciwbakteryjnych przeciwko gradientowi stężenia. Ludzkie komórki nie mają tej zdolności, więc nawet maksymalne stężenie tetracyklin nie uszkadza tkanek i narządów.

Farmakokinetyka

Biodostępność leków przeciwbakteryjnych jest dość wysoka po podaniu doustnym. Nie mają zdolności przenikania bariery krew-mózg. Duża liczba przeciwwskazań i skutków ubocznych wynika ze skumulowanych właściwości tetracyklin. Gromadzą się w znacznym stężeniu w ciele ludzkim. Ta możliwość jest również wykorzystywana w celu zapewnienia maksymalnego efektu terapeutycznego, a możliwe ryzyko powikłań zmniejsza odpowiednio obliczone dawki dzienne i pojedyncze.

Metabolizm antybiotyków tetracyklinowych zachodzi w komórkach wątroby - hepatocytach. Środki przeciwbakteryjne opuszczają ludzkie ciało w następujący sposób:

 • wraz z kwasami żółciowymi;
 • przy każdym opróżnianiu pęcherza;
 • w składzie kału.

Przy określaniu wymaganych dawek lekarz bierze pod uwagę, że połowa całkowitej liczby tetracyklin jest wydalana w postaci niezmienionej.

Ostrzeżenie: „Doksycyklina jest wydalana z organizmu tylko przez przewód pokarmowy. Dlatego przepisując tę ​​tetracyklinę pacjentom z patologiami układu moczowego, lekarz nie dostosowuje dawki „.

Wskazania do stosowania leków przeciwbakteryjnych

Ostatnio na półkach aptek pojawiło się wiele leków, które w pewnym stopniu mają działanie przeciwdrobnoustrojowe i przeciwbakteryjne. Ale nie mają nic wspólnego z antybiotykami. Często wśród użytkowników narkotyków występuje zamieszanie, jeśli chodzi o pojęcia i przynależność tabletek i kapsułek do niektórych grup leków. Dlatego pytanie: „Czy tetracyklina jest antybiotykiem, czy nie?” całkiem zrozumiałe. Oczywiście ten lek farmakologiczny należy do antybiotyków, służył jako podstawa syntezy nowoczesnych leków o właściwościach przeciwbakteryjnych.

Szerokie spektrum działania tetracyklin pozwala na ich zastosowanie w leczeniu różnych patologii:

 • choroby rozwijające się po penetracji narządów układu moczowo-płciowego chlamydii i ich powikłania: chlamydia, zapalenie szyjki macicy, zapalenie cewki moczowej i prostaty;
 • infekcje wywołane przez mykoplazmę, mykoplazmozę oddechową;
 • Borelioza, nawracająca gorączka;
 • gorączka przenoszona przez kleszcze, endemiczny i epidemiczny tyfus;
 • bruceloza, tularemia, wąglik
 • choroby zakaźne dolnych dróg oddechowych;
 • trądzik o różnym nasileniu;
 • bakteryjne infekcje jelitowe;
 • andexitis, zapalenie jajowodów i jajników w wyniku przenikania do nich patogenów;
 • powstawanie ognisk zapalnych po ukąszeniach owadów lub zwierząt;
 • choroby przenoszone drogą płciową, w tym kiła;
 • promienica - zakaźna patologia przewlekłego przebiegu wywoływana przez promienne grzyby;
 • choroby zakaźne oka.
Antybiotyki tetracyklinowe stosuje się w kompleksowym leczeniu wrzodziejących zmian w przewodzie pokarmowym wywołanych przez bakterie Gram-ujemne Helicobacter pylori. Najwyższą aktywność bakteriobójczą obserwuje się, gdy tetracykliny, ditrynian bizmutu tripotasowy i inhibitory pompy protonowej są łączone w schemacie terapeutycznym.

Najsłynniejsze tetracykliny

Antybiotyki tetracyklinowe są przeznaczone do użytku wewnętrznego i lokalnego. Podawanie doustne jest wskazane u pacjentów z zapaleniem płuc, powikłanym zapaleniem oskrzelików, zapaleniem migdałków. Maści z tetracyklinami stosuje się na skórę i błony śluzowe zaszczepione bakteriami chorobotwórczymi. Aby wzmocnić efekt terapeutyczny, ćwiczy się kombinację leków wewnętrznych i zewnętrznych. Następujące leki znajdują się na liście antybiotyków tetracyklinowych:

 • Doksycyklina. Antybiotyk o szerokim spektrum jest stosowany w leczeniu zapalenia opłucnej, zapalenia zatok, zakażeń układu moczowo-płciowego, trądziku;
 • Metacyklina. Lek stosuje się w chorobach, którym towarzyszy posocznica, ropne wydzielanie. Metacyklina jest skuteczna w leczeniu oparzeń i zapalenia ucha środkowego, zmian ran;
 • Minocyklina Antybiotyk stosuje się w leczeniu zapalenia cewki moczowej o różnej etiologii, jaglicy, nawracającej gorączki;
 • Oksytetracyklina. Lek o szerokim spektrum działania stosowany w leczeniu wszelkich infekcji wywołanych przez ziarniaki Gram-dodatnie;
 • Hyoksyson Antybiotyk jest dostępny w postaci maści o tej samej nazwie. Jego zastosowanie pozwala szybko zatrzymać proces zapalny, który występuje z erozją, wypryskiem, infekcjami krostkowymi;
 • Oksycyklozol Substancja czynna aerozolu wykazuje działanie przeciwbakteryjne. Za pomocą tego leku możesz szybko leczyć rany i oparzenia;
 • Tetracyklina. Lek stosuje się w leczeniu rzeżączki, szkarlatyny, czerwonki, septycznego zapalenia wsierdzia, ropnego zapalenia opłucnej;
 • Dietracyklina. Przedłużone działanie maści z tym antybiotykiem tetracyklinowym jest szeroko stosowane w leczeniu zakaźnych zmian rogówki oka;
 • Dwuwodzian oksytetracykliny. Antybiotyk ma zdolność szybkiego wchłaniania się w organizmie i przez długi czas utrzymywania maksymalnego stężenia substancji czynnej we krwi.

Podczas antybiotykoterapii tetracyklinami lekarze dokładnie monitorują stan pacjenta. Jest to konieczne ze względu na możliwe objawy uboczne: ataki wymiotów, nudności lub reakcje alergiczne. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek negatywnego objawu osoba powinna natychmiast poinformować lekarza prowadzącego o zmianie dawki lub całkowitym odstawieniu leku.

Co to są antybiotyki tetracyklinowe?

Wiele chorób nie może być leczonych konwencjonalnymi lekami. W tym przypadku stosuje się tak zwane antybiotyki tetracyklinowe. Zanim zaczniesz ich używać, zalecamy zapoznanie się z funkcjami leków, ich listą, a także zaletami i wadami przedmiotów.

Co to są tetracykliny?

Preparaty tej kategorii antybiotyków charakteryzują się szerokim spektrum działania, jeśli chodzi o drobnoustroje. Przed nimi są nie tylko bezsilne patogeny gram-dodatnie lub ujemne, ale także wszelkiego rodzaju koka, a także chlamydia, rickettsia. Jednocześnie niektóre mikroorganizmy nie są podatne na działanie tetracyklin, a mianowicie Pseudomonas aeruginosa, Proteus, ząbkowanie. Mówimy również o znacznej części szczepów bakteroidów, grzybów i wirusów..

Grupa leków tetracyklinowych różni się od innych mechanizmem działania. Wszystkie przedmioty po wejściu do ludzkiego ciała zaczynają integrować się ze strukturą komórkową patogenu. Następnie naruszają wewnętrzne algorytmy, które mają na celu produkcję białka i tworzenie nowych drobnoustrojów. To ostatecznie pozwala pokonać chorobę lub poradzić sobie z nieprzyjemnymi objawami.

Lista antybiotyków tetracyklinowych, zalety i wady

Lista antybiotyków tetracyklinowych obejmuje wiele pozycji. Najczęstsze z nich to tetracyklina, doksycyklina, minoleksyna i inne, które zostaną opisane później.

Tetracyklina

Prezentowany rodzaj antybiotyku jest wytwarzany w postaci tabletek, kapsułek, a także maści do użytku zewnętrznego i na oczy. Mówiąc o tym leku, zwróć uwagę na fakt, że:

 1. Zaletą jest możliwość korzystania przez dzieci i dorosłych. Pierwszy może stosować tetracyklinę po osiągnięciu wieku ośmiu lat.
 2. Wchłanianie leku zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ w pełni determinuje jego skuteczność. Antybiotyk wchłania się do 70% zastosowanej dawki, co zapewnia jego przenikanie do tkanek i narządów wewnętrznych.
 3. Eksperci wskazują na łagodne działanie tetracykliny i minimalne gromadzenie się w strukturach kostnych, a także w zębach lub wątrobie.

Kolejną zaletą antybiotyku jest jego więcej niż przystępny koszt - około 50 rubli. Dzięki temu kompozycja jest dostępna dla każdego, kto chce poradzić sobie z różnymi bakteriami i wirusami w ciele. Warto zauważyć, że stosuje się również tetracyklinę na biegunkę. Jednak wielu woli stosować bardziej nowoczesne i skuteczne leki z serii tetracyklin, które zostaną opisane później.

Doksycyklina

Lek jest wytwarzany w postaci tabletek pod osłoną, a także kapsułek, syropów, roztworów do wstrzykiwań i proszków do przygotowania zastrzyków. Charakteryzuje się silniejszym działaniem na pneumokoki. Kolejną istotną zaletą jest lepsza tolerancja w porównaniu z tetracykliną..

Specjaliści zwracają uwagę na fakt, że:

 • głównym wskazaniem do stosowania są choroby zakaźne, na przykład infekcje dróg oddechowych, zapalenie spojówek i inne,
 • może być stosowany przez osoby dorosłe i dzieci, w tym drugim przypadku jest dopuszczalne nawet w wieku poniżej ośmiu lat, jeśli podejrzewa się wąglika,
 • tabletki i kapsułki można stosować niezależnie od przyjmowania pokarmu.

Jednocześnie, o czym świadczą recenzje osób leczonych doksycykliną, prawdopodobne są działania niepożądane. Na przykład alergie, lekki tachykardia lub szum w uszach. Takich reakcji można uniknąć, stosując lek w minimalnych dawkach na początkowym etapie leczenia. Jego koszt jest jeszcze bardziej przystępny niż w przypadku tetracykliny, ponieważ doksycyklina kosztuje nieco ponad 20 rubli.

Minoleksyna

Koszt minoleksyny i analogów (minocykliny, chlorowodorku minocykliny) wynosi co najmniej 550 rubli. Ten antybiotyk jest wytwarzany wyłącznie w postaci kapsułek przeznaczonych do użytku wewnętrznego. Minoleksyna jest najczęściej stosowana w leczeniu zapalenia cewki moczowej, patologii zapalnych oczu, jaglicy, a także infekcji płuc i narządów płciowych..

Według ekspertów prezentowany antybiotyk należy przyjmować po jedzeniu, co eliminuje patologię układu trawiennego lub proste dolegliwości.

Istnieje jednak szereg wad, a mianowicie znaczna liczba działań niepożądanych. Na przykład rondomycyna, która zostanie opisana później, ma znacznie mniej. Najczęściej skarżą się na bóle głowy, zaczerwienienie skóry, wzrost wskaźników temperatury. Można tego uniknąć jedynie stosując antybiotyk zgodnie ze wszystkimi zasadami, a zatem jego stosowanie bez porady eksperta jest niedopuszczalne.

Rondomycyna

Serię tetracyklin uzupełnia rondomycyna. Dostępny w kapsułkach i jest półsyntetycznym antybiotykiem. Jego zaletą w porównaniu z innymi lekami jest wzrost stopnia skuteczności w walce z wirusami (zapalenie migdałków, zapalenie ucha środkowego, uszkodzenie układu moczowo-płciowego). Specjaliści zwracają uwagę na następujące kwestie:

 • Rondomycyna jest najczęściej przepisywana w przypadku alergii na nazwy beta-laktamów.,
 • lek jest środkiem drugiej linii,
 • przy jednoczesnym stosowaniu ze związkami zawierającymi żelazo, identyfikuje się inaktywację rondomycyny,
 • pacjenci z patologiami nerek zalecali dostosowanie podanej dawki.

Ci, którzy otrzymali leczenie rondomycyną, zauważyli jego łagodny wpływ na organizm nawet przy ciężkich zmianach wirusowych i braku działań niepożądanych. Dodatkową zaletą jest koszt - do 200 rubli, jednak biorąc pod uwagę jego skuteczność, lek nie zawsze jest dostępny.

Chlorowodorek oksytetracykliny

Dostępne w postaci proszku w specjalnych torebkach lub plastikowych puszkach. Oksytetracyklina ma silne działanie bakteriostatyczne (nie mylić z kompozycją stosowaną w dziedzinie weterynarii). Eksperci udowodnili związek między jedzeniem a osłabieniem działania antybiotyku, dlatego odstęp między nimi powinien wynosić co najmniej cztery godziny. Nazwa jest używana do celów terapeutycznych, a mianowicie w celu wykluczenia chorób immunologicznych i zapobiegania zmianom zakaźnym po operacji, w leczeniu kandydozy.

Algorytm dawkowania chlorowodorku oksytetracykliny w każdym przypadku dobiera się indywidualnie, porównywalnie z mechanizmem działania tetracykliny. Według samych pacjentów bardzo ważne jest rozważenie ciężkości procesu patologicznego, a także rozprzestrzeniania się zmiany zakaźnej w ciele. Koszt antybiotyku wynosi do 15-20 rubli za jedną butelkę.

Tygecyklina

Dostępny w postaci roztworu do wstrzykiwań, który ma 100% biodostępności. Specjaliści i pacjenci, którzy go używali, zwracają uwagę na fakt, że:

 1. Wskazania należy uznać za zaostrzone infekcje skóry i tkanek miękkich. Również na tej liście znajdują się skomplikowane zmiany zakaźne w obrębie jamy brzusznej i pozaszpitalne zapalenie płuc,
 2. Kompozycję podaje się kroplami (dożylnie) przez 30 minut lub dłużej. Dla osoby dorosłej dawka początkowa wynosi 100 mg. Następnie co 12 godzin podawaj 50 mg.
 3. Zaletą jest minimalna liczba przeciwwskazań. Ograniczeniem jest zwiększona podatność na główny składnik antybiotyku.

Dozwolone jest stosowanie w czasie ciąży, ale tylko w nagłych przypadkach. Tygecyklina może być również stosowana w niewydolności nerek. Koszt antybiotyku jest dość wysoki - od 13 000 rubli (10 sztuk 50 mg).

Nazwa antybiotyków tetracyklinowych

Antybiotyki tetracyklinowe

Antybiotyki tetracyklinowe są środkami przeciwdrobnoustrojowymi o szerokim spektrum działania i są skuteczne przeciwko większości bakterii, w wysokich stężeniach pomagają również w zwalczaniu niektórych pierwotniaków, ale są praktycznie bezużyteczne w przypadku wirusów i chorób grzybowych.

Zastosowanie tetracykliny

Tetracyklina jest stosowana zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Wewnątrz jest przepisywany na krztusiec, zapalenie migdałków, szkarlatynę, brucelozę, infekcje dróg oddechowych, zapalenie opłucnej, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zapalenie wewnętrznych jam serca, rzeżączkę, opryszczkę, stany zapalne i infekcje dróg moczowych. Na zewnątrz tetracyklina jest wskazana w oparzeniach, ropnych stanach zapalnych i stanach zapalnych oczu. W niektórych przypadkach możliwe jest łączone użycie..

Analogi tetracyklinowe

Najczęstsze antybiotyki tetracyklinowe obejmują tetracyklinę, minocyklinę, metacyklinę, doksycyklinę.

Doksycyklina ze względu na swoje właściwości prawie całkowicie pokrywa się z tetracykliną i jest stosowana w leczeniu tych samych chorób, z wyjątkiem infekcji oka.

Minocyklina i metacyklina są najczęściej stosowane w leczeniu chlamydii i zakażeń układu moczowo-płciowego.

Tetracyklina na problemy skórne

W przypadku trądziku i trądziku (w tym trądziku) tetracyklina jest zwykle stosowana wewnętrznie, ale w skomplikowanych przypadkach możliwe jest łączone podawanie.

Tabletki są przyjmowane trzy razy dziennie, przed posiłkami, ponieważ jedzenie, zwłaszcza produkty mleczne, utrudnia wchłanianie leku. Dawka jest obliczana na podstawie indywidualnych cech organizmu, ale dzienna dawka nie powinna być mniejsza niż 0,8 g. Przy niższej dawce lek jest nieskuteczny - bakterie rozwijają oporność, a w przyszłości znacznie trudniej sobie z nim poradzić.

Do użytku zewnętrznego maść nakłada się na wcześniej oczyszczoną skórę 3-4 razy dziennie lub stosuje się bandaż, który należy zmieniać co 12-24 godzin.

Stosowanie maści tetracyklinowej może powodować suchość skóry, dlatego w okresie leczenia należy regularnie stosować krem ​​nawilżający.

Tetracyklina jest silnym antybiotykiem, więc nie należy jej przyjmować bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Formy uwalniania tetracykliny

Lek jest dostępny w kapsułkach 0,25 g, drażetkach 0,05 g, 0,125 g i 0,25 g, tabletkach 0,12 g (dla dzieci) i 0,375 g (dla dorosłych). Istnieje również 10% zawiesina i 0,03 g granulatu do przygotowania roztworu. Do użytku zewnętrznego maść produkuje się w tubach po 3, 7 lub 10 g. 1% maści stosuje się w leczeniu chorób oczu, a 3% stosuje się w przypadku trądziku, czyraków, stanów zapalnych i powoli gojących się zmian skórnych..

Przeciwwskazania i reakcje alergiczne

Przeciwwskazania do stosowania tetracykliny to upośledzenie czynności wątroby, niewydolność nerek, mała liczba białych krwinek, choroby grzybicze, drugi i trzeci trymestr ciąży, karmienie piersią i nadwrażliwość na lek. Dla dzieci w wieku poniżej 8 lat ten lek nie jest przepisywany.

W leczeniu tetracykliną nie należy spożywać wodorowęglanu sodu, suplementów wapnia i preparatów zawierających żelazo i magnez przez co najmniej 2 godziny przed i po przyjęciu antybiotyku.

Najczęstszymi objawami reakcji alergicznej na tetracyklinę są podrażnienia skóry, wysypki, obrzęk alergiczny. Alergiczny nieżyt nosa i astma oskrzelowa mogą występować znacznie rzadziej. Jeśli wystąpi alergia, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku, aw ciężkich przypadkach natychmiast skontaktować się z alergologiem.

Przez długi czas bardzo skuteczne antybiotyki tetracyklinowe były stosowane w leczeniu chorób wywoływanych przez bakterie. Mechanizm działania tych leków opiera się na hamowaniu żywotnej aktywności białka komórki drobnoustrojowej, która przejawia się na poziomie rybosomów.

Cechy antybiotyków typu tetracykliny

Antybiotyki tetracyklinowe są środkami przeciwdrobnoustrojowymi, które mogą szybko i przy minimalnych skutkach ubocznych leczyć infekcje bakteryjne różnego pochodzenia. Leki mają podobny mechanizm działania przeciwdrobnoustrojowego, całkowitą oporność krzyżową, prawie takie same właściwości farmakologiczne. Niektóre różnice dotyczą jedynie cech wchłaniania i metabolizmu, a także stopnia działania przeciwbakteryjnego.

Leki tetracyklinowe stosuje się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Użycie wewnętrzne jest uzasadnione w przypadku zapalenia migdałków, krztuśca, brucelozy, zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc, innych zakażeń dolnych dróg oddechowych, opryszczki i rzeżączki oraz zakażeń dróg moczowych. Zastosowanie zewnętrzne jest wskazane w przypadku oparzeń, ropnych stanów zapalnych, stanów zapalnych oczu. Łączone użycie jest często możliwe..

Lista antybiotyków tetracyklinowych

Doksycyklina (Doxycyclinum) jest antybiotykiem o szerokim spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego. Stosuje się go w walce z pneumokokami, gronkowcami, paciorkowcami, a także patogenami zapalenia opon mózgowych, salmonellozy, jaglicy i psittacosis. Podjęte również z zapaleniem oskrzeli, zapaleniem opłucnej i zapaleniem zatok..

Chlorowodorek metacykliny odnosi się również do antybiotyków tetracyklinowych o podobnym działaniu doksycykliny. Aktywny dla większości mikroorganizmów i czynników zakaźnych. Lek jest lepiej wchłaniany do użytku wewnętrznego, ma doskonałą zdolność penetracji w tkankach ciała. Antybiotyk stosuje się w sepsie, zapaleniu migdałków i zapaleniu ucha środkowego, infekcjach żółci i układu moczowego, ropnych infekcjach skóry, zakażonych ran i oparzeń, zapaleniu kości i szpiku, zapaleniu oskrzeli i ginekologicznych chorobach zakaźnych..

Minocyklina (minocyklina) jest uważana za półsyntetyczny antybiotyk z grupy tetracyklin o działaniu bakteriostatycznym. Lek zapobiega rozwojowi bakterii, które powodują choroby zakaźne o różnym spektrum. Następujące infekcje bakteryjne reagują na leczenie Minocykliną: zapalenie cewki moczowej, zapalenie zewnętrznej powłoki oka, jaglica, nawracająca gorączka, limfogranulomatoza weneryczna, bruceloza i infekcje skóry. Podczas przepisywania leku predyspozycje pacjenta do objawów zawartych w przeciwwskazaniach są dokładnie określone.

Chlorowodorek oksytetracykliny jest antybiotykiem o szerokim spektrum działania stosowanym w medycynie do leczenia chorób wywoływanych przez bakterie różnego pochodzenia. Stosowanie leku pozwala zatrzymać rozwój bakterii.

Hyoksyson jest wysoce skuteczną maścią przeciwzapalną, która jest często stosowana w celu poprawy stanu w zakażonych ranach, egzemie, erozji i chorobach krostkowej skóry..

Oksyklozol jest aerozolem o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwalergicznym, najczęściej stosowanym w leczeniu ran i oparzeń.

Tetracyklina jest antybiotykiem do użytku zewnętrznego i wewnętrznego, który jest przepisywany pacjentom z zapaleniem oskrzeli, zapaleniem płuc, ropnym zapaleniem opłucnej, septycznym zapaleniem wsierdzia, zapaleniem migdałków, rzeżączką, szkarlatyną, czerwonką, brucelozą, durem brzusznym, tularemią i chorobami zakaźnymi dróg moczowych i dróg żółciowych,.

Według spektrum antybakteryjnego dihydrat oksytetracykliny (Oxytetracyclinidihydras) jest najbliższy tetracykliny: lek ma zdolność do szybkiego wchłaniania i przechowywania w organizmie przez stosunkowo długi czas.

Chlorowodorek tetracykliny jest dobrze rozpuszczalny w wodzie i soli fizjologicznej, dlatego często stosuje się go domięśniowo w przypadku ciężkich dolegliwości zakaźnych, zapalenia otrzewnej, posocznicy, stanów zapalnych, gdy podawanie wewnętrzne jest niemożliwe lub trudne.

Maść dietytracyklinowa o udowodnionym działaniu stosowana jest w leczeniu zapalenia spojówek i innych infekcji oka zakażonych zmianami rogówkowymi. Zapobiega podziałowi bakterii.

Podczas leczenia lekami z grupy tetracyklin pacjenci są dokładnie monitorowani, a objawy nadwrażliwości na leki są kontrolowane. Szczególną ostrożność należy zachować podczas leczenia, jeśli u pacjenta występuje jakakolwiek alergia..

Nazwy szeroko zakrojonych antybiotyków tetracyklinowych

Prawie wszystkie nazwy antybiotyków tetracyklinowych mają podobne spektrum działania i te same właściwości farmakologiczne. Antybiotyki z grupy tetracyklin są również nazywane antybiotykami o szerokim spektrum działania. Skutecznie zwalczają bakterie, ponieważ działają bezpośrednio na białko drobnoustrojów, które powodują infekcję.

Do czego służą antybiotyki tetracyklinowe?

Tetracyklina jest przepisywana zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. W przypadku dławicy piersiowej, szkarlatyny, ostrego zakażenia dróg oddechowych i innych chorób zakaźnych antybiotyki są przepisywane do podawania doustnego. Stosowanie zewnętrzne jest zalecane w przypadkach zapalenia oka, z ciężkimi oparzeniami lub ropnym wydzielaniem z ran. Czasami możliwe są kombinacje przyjmowania leków.

Lista najczęściej stosowanych leków z grupy tetracyklin składa się z:

Doksycyklina; Minocyklina; Hyoksyson; Chlorowodorek metacykliny; Chlorowodorek oksytetracykliny; Oksycyklozol; Tetracyklina; Maść dietytracyklinowa i inne.

Cała lista leków doskonale zwalcza bakterie, a także hamuje wzrost riketsji i wirusów.

Antybiotyki z grupy tetracyklin do użytku wewnętrznego mogą mieć postać tabletek, leków lub drażetek. Co jest bardzo skuteczne, ponieważ leki są niezwykle wchłaniane do krwi z przewodu pokarmowego. Tabletki zaleca się stosować przed posiłkami, aby były łatwiejsze do strawienia, ponieważ jedzenie uniemożliwia normalne wchłanianie leku. Do użytku zewnętrznego maści stosuje się w różnych stężeniach procentowych. 1% maść jest przeznaczona do leczenia stanów zapalnych i chorób oczu, 3% maści stosuje się w przypadku ostrzejszych zmian skórnych. Mogą to być oparzenia, trądzik, czyraki.

Maść należy nakładać na oczyszczoną skórę kilka razy dziennie..

Ze względu na stosowanie maści może wystąpić suchość i podrażnienie skóry, dlatego lekarze zalecają regularne stosowanie kremu nawilżającego. Warto pamiętać, że antybiotyki tetracyklinowe mają silny wpływ na organizm, dlatego przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Leki z listy tetracyklin mogą być przepisywane w celu zapobiegania powikłaniom po poważnie przeniesionej grypie lub zapaleniu migdałków. W przypadkach, w których drobnoustroje są oporne na proste antybiotyki, takie jak penicylina lub streptomycyna, zaleca się stosowanie tetracyklin.

Przeciwwskazania

Wśród przeciwwskazań do przyjmowania leków z listy antybiotyków są ciąża, mała liczba białych krwinek, karmienie piersią, choroby grzybowe i indywidualna wrażliwość na lek. Dzieciom poniżej 8 roku życia nie zaleca się przepisywania tej serii antybiotyków do stosowania. W przypadku małych pacjentów mikrobiologowie specjalnie zaczęli opracowywać i wytwarzać leki tetracyklinowe o różnych przyjemnych smakach. Takie leki świetnie nadają się do leczenia zapalenia płuc u małych dzieci. Co więcej, dzieci mogą łatwo tolerować takie leczenie bez żadnych komplikacji..

Najczęstsze działania niepożądane spowodowane stosowaniem leków to reakcje alergiczne: obrzęk, podrażnienie skóry, wysypka. Czasami mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym wymioty, biegunka. Ale z reguły po zaprzestaniu stosowania antybiotyków ustaje również manifestacja skutków ubocznych.

Obecnie w mikrobiologii trwają badania nad antybiotykami tetracyklinowymi. Lista leków została niedawno uzupełniona.

Nowy antybiotyk o nazwie Biomycyna ma dłuższy efekt. Jest to bardzo wygodne dla pacjentów poddawanych leczeniu ambulatoryjnemu, którym trudno jest dostać się do punktów opieki lub oddziałów szpitalnych. Ta funkcja jest również niezwykle wygodna dla pacjentów z zapaleniem spojówek, ponieważ maść umieszcza się w worku spojówkowym tylko 1 raz dziennie..

Źródła: http://womanadvice.ru/antibiotiki-tetraciklinovogo-ryada, http://igiuv.ru/slovar/1137-antibiotiki-tetracziklinovogo-ryada.html, http://anginynet.ru/preparaty/antibiotiki/naimenovaniya- tetraciklinovogo-ryada.html

brak komentarzy!

Pierwsze tetracykliny odkryto w połowie XX wieku. Leki z tej grupy mają wspólny mechanizm działania, prawie podobne właściwości farmakologiczne, prawie całkowitą oporność krzyżową. Między poszczególnymi różnią się tylko cechami adsorpcji, metabolizmu i siłą efektu terapeutycznego.

Dzisiaj, ze względu na pojawienie się wielu opornych szczepów przez mikroorganizm na leki z tej grupy, rozwój licznych działań niepożądanych pojawiających się podczas leczenia, są one rzadko stosowane.

Niemniej jednak stosuje się je w leczeniu chlamydii, riketsji, niektórych chorób odzwierzęcych, ciężkiego trądziku.

Opis grupy antybiotyków

Wszystkie antybiotyki tetracyklinowe mają działanie bakteriostatyczne, które jest związane z naruszeniem tworzenia białka w komórkach mikroorganizmów.

Tetracykliny są lekami o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego, ale z powodu ich długotrwałego stosowania pojawiła się duża liczba odpornych mikroorganizmów, a ich lista spotkań została znacznie zmniejszona.

Preparaty z tej grupy powodują śmierć takich mikroorganizmów, jak:

pneumokoki, z wyjątkiem pneumokoków opornych na antybiotyki; meningokoki; moraxella cataralis; listeria; hemofilna pałeczka; Różdżka Ducrey; Yersinia; Campylobacter; wibracje; Brucella bartonella; wąglik Bacillus; czynniki sprawcze donovanozy i tularemii; różdżka zarazy; krętki; leptospira; rickettsia; chlamydia mykoplazmy; promieniowce; indywidualne pierwotniaki; clostridia, z wyjątkiem C.difficile; fusobakterie; trądzik propionibakterii.

Następujące bakterie wyróżniają się odpornością na tetracykliny:

50% β-hemolityczny; ponad 70% hospitalizowanych szczepów gronkowców; gonokoki; enterokoki; Escherichia coli; Salmonella czynniki wywołujące czerwonkę; Klebsiella; enterobakterie; bakteroidy.

Farmakokinetyka

Po podaniu doustnym antybiotyki tetracyklinowe są dobrze wchłaniane z przewodu pokarmowego, a najwyższy poziom we krwi obserwuje się po 1-3 godzinach. Jedzenie nie wpływa na biodostępność doksycykliny, podczas gdy adsorpcja tetracykliny przyjmowanej z jedzeniem jest znacznie zmniejszona.

Wątroba jest głównym organem ludzkiego ciała, biorącym czynny udział w transformacji leków przyjmowanych przez człowieka. Dlatego tak ważna jest ochrona wątroby przed negatywnymi skutkami po lub podczas przymusowego stosowania antybiotyków z...

Fundusze tej grupy są w stanie przeniknąć do wielu narządów i środowisk, w tym przez barierę łożyskową.

Tetracyklina jest wydalana z moczem, dlatego w przypadku patologii nerek konieczne jest dostosowanie schematu leczenia. Cząsteczki doksycykliny są wysoce lipofilowe, więc są również wydzielane przez jelita. Ponadto, jeśli u pacjenta występuje jakakolwiek choroba nerek, wówczas większość substancji czynnej jest wydalana z kałem..

Obszar zastosowań

Produkuj leki z tej grupy w postaciach dawkowania do użytku zewnętrznego i wewnętrznego.

Doustne podawanie tetracyklin jest uzasadnione w następujących chorobach:

chlamydia mykoplazmoza; borelioza kleszczowa; nawracająca gorączka; koksielloza; dur plamisty; Gorączka Bullisa; plaga; tularemia; bruceloza; złośliwy karbuncle; leptospiroza; przewlekłe zapalenie oskrzeli w ostrym stadium; pozaszpitalne zapalenie płuc; cholera; pseudotuberculosis; zapalenie przydatków; trądzik różowaty; trądzik syfilis; donovanoza; wrzód żołądka i dwunastnicy (w celu stłumienia Helicobacter); choroba promieniotwórczo-grzybicza; angiomatoza nabłonkowa; do zapobiegania malarii tropikalnej.

Zewnętrznie tetracykliny stosuje się w postaci maści:

z infekcjami oka; z ropnymi ranami.

Tetracykliny są często przepisywane w połączeniu z beta-laktami w celu rozszerzenia efektu terapeutycznego..

Lista nowoczesnych leków

Tetracykliny można warunkowo podzielić na naturalne i półsyntetyczne.

Naturalne tetracykliny obejmują:

Informacje zwrotne od naszej czytelniczki, Marii Ostapowej

Niedawno przeczytałem artykuł, który mówi, że musisz zacząć leczyć każdą chorobę od oczyszczenia wątroby. I chodziło o środek Leviron Duo do ochrony i oczyszczania wątroby. Za pomocą tego leku możesz nie tylko chronić wątrobę przed negatywnymi skutkami przyjmowania antybiotyków, ale także przywrócić ją.

Nie byłem przyzwyczajony do ufania żadnej informacji, ale postanowiłem sprawdzić i zamówić opakowanie. Zacząłem go brać i zauważyłem, że są mocne strony, stałem się bardziej energiczny, gorycz zniknęła z ust, dyskomfort w żołądku zniknął, poprawiła się moja cera. Wypróbuj go, a jeśli ktoś jest zainteresowany, to link do artykułu poniżej.

Przeczytaj artykuł -> Tetracyklina; Oksytetracyklina.

Tetracyklina jest wytwarzana w tabletkach; oksytetracyklina jako roztwór do wstrzykiwań.

Główną różnicą między oksytetracykliną jest to, że jest wydalana po pojedynczym wstrzyknięciu po 3 dniach, więc wstrzykuje się ją co 72 godziny.

Lista półsyntetycznych antybiotyków jest prezentowana przez następujące leki:

Metacyklina; Doksycyklina (nazwa handlowa Unidox Solutab); Minocyklina; Demeclocyklina.

Wszystkie te leki są do siebie podobne. Najwygodniejszą formą uwalniania jest Unidox Solutab, jest wytwarzany w postaci rozpuszczalnych tabletek, które przed podaniem można rozcieńczyć w małej objętości wody (20 ml).

Ważny! Samoleczenie tetracyklinami jest niedopuszczalne, tylko lekarz może ocenić, jak właściwe jest ich podawanie..

Przeciwwskazania i działania niepożądane podczas przyjmowania

Tetracykliny należy porzucić w następujących przypadkach:

Z indywidualną nietolerancją na antybiotyki z grupy tetracyklin, ponieważ mają alergię krzyżową. Podczas ciąży, ponieważ substancje czynne przechodzą przez łożysko i mogą mieć negatywny wpływ na tworzenie tkanki kostnej u płodu. Podczas laktacji. Udowodniono, że substancja czynna antybiotyków przenika do mleka matki i może powodować niepożądane zmiany w kości i tkance zęba dziecka. W ciężkiej niewydolności wątroby, ponieważ tetracykliny mają działanie hepatotoksyczne. Przeciwwskazaniem do powołania tetracykliny jest niewydolność nerek. Leki na bazie doksycykliny u takich pacjentów są wydalane przez jelita. Tetracyklin nie należy przepisywać pacjentom w wieku poniżej 8 lat, ponieważ odkładają się one w tkance kostnej i zębinie zębów pierwotnych, w wyniku czego następuje spowolnienie wzrostu szkieletu, odbarwienie zębów i hipoplazja. U noworodków przyjmujących duże dawki antybiotyków z tej serii odnotowano obrzęk ciemiączkowy. zawartość ↑

Skutki uboczne

Na tle przyjmowania tetracyklin możliwe są następujące niepożądane zdarzenia z boku:

układ trawienny: ból brzucha, nudności, wymioty, rozstrój żołądka, zapalenie języka z czernieniem, owrzodzenie przełyku, dysbioza, choroba Leśniowskiego-Crohna, stłuszczenie lub martwica wątroby, zapalenie trzustki; układ nerwowy: zawroty głowy, zaburzenia koordynacji, nadciśnienie śródczaszkowe; kość i tkanka zęba: opóźnienie wzrostu liniowego, zaburzenia tworzenia szkliwa, przebarwienia tkanek zęba; metabolizm: patologiczne zmiany w metabolizmie białek z przewagą ich rozpadu, zwiększone poziomy azotu we krwi u pacjentów cierpiących na niewydolność nerek; skóra: światłoczułość.

Ponadto możliwe jest wystąpienie alergii: wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja. W leczeniu postaci do wstrzyknięć może rozwinąć się zakrzepowe zapalenie żył.

Kompatybilność farmakologiczna

Odbiór tetracyklin z lekami zawierającymi żelazo, magnez, glin, wapń, a także sodę zmniejszają ich adsorpcję.

Dzięki połączeniu leków z tej grupy z doustnymi tabletkami antykoncepcyjnymi zawierającymi estrogeny możliwe jest zmniejszenie efektu terapeutycznego tych ostatnich.

Dlatego na tle leczenia antybiotykami należy stosować dodatkowe środki antykoncepcyjne. Nie jest konieczne jednoczesne przyjmowanie tetracyklin i retinolu, ponieważ istnieje ryzyko rozwoju idiopatycznego nadciśnienia śródczaszkowego.

Tetracykliny spowalniają metabolizm pośrednich antykoagulantów w wątrobie, powodując zmianę czasu protrombiny.

Nie należy jednocześnie przyjmować doksycykliny i barbituranów, karbamazepiny lub fenytoiny, ponieważ przy takim połączeniu zmniejsza się poziom antybiotyku w krążeniu ogólnoustrojowym, w związku z czym może być konieczna zmiana jego dawki lub przepisanie tetracykliny.

Podczas używania narkotyków z tej grupy należy przestrzegać następujących zasad:

Doustne tetracykliny w celu zmniejszenia ryzyka erozji przełyku należy przyjmować stojąc z dużą ilością wody. Musisz wziąć antybiotyk w tym samym czasie. Jeżeli pominięto następną dawkę, należy ją przyjąć jak najszybciej. Jeśli nadszedł czas na następny lek, nie można podwoić dawki. Konieczne jest skonsultowanie się ze specjalistą, jeśli po 72 godzinach od rozpoczęcia terapii nie nastąpi poprawa samopoczucia pacjenta. Podczas antybiotykoterapii należy unikać ekspozycji na bezpośrednie promienie UV ze względu na ryzyko fotouczulenia..

TWOJEJ RODZINY NIE MOŻNA UWOLNIĆ Z TRWAŁYCH CHORÓB?

Czy ty i twoja rodzina często chorujecie i jesteście leczeni tylko antybiotykami? Próbowałem wielu różnych leków, spędziłem dużo pieniędzy, wysiłku i czasu, ale wynik jest zerowy? Najprawdopodobniej leczysz efekt, a nie przyczynę.

Słaba i niska odporność sprawia, że ​​nasze ciało jest BEZPIECZNE. Nie może się oprzeć nie tylko infekcjom, ale także patologicznym procesom, które powodują nowotwory i raka!

Pilna potrzeba podjęcia działań! Dlatego postanowiliśmy opublikować ekskluzywny wywiad z Aleksandrem Myasnikowem, w którym podziela on groszową metodę wzmocnienia odporności. >>>