2.2.4.2. Leki zobojętniające sok żołądkowy

Leki zobojętniające sok żołądkowy to leki neutralizujące kwas solny, w wyniku czego zmniejsza się drażniący wpływ soku żołądkowego na błonę śluzową, zmniejsza zespół bólowy i aktywuje procesy regeneracyjne. Leki zobojętniające sok żołądkowy mają szybki, ale krótki efekt, są zwykle przepisywane w połączeniu z lekami, które hamują wydzielanie i ruchliwość żołądka.

Używany jako środek zobojętniający kwas wodorowęglan sodu działa szybko i niezawodnie. Jednak dwutlenek węgla powstający w reakcji neutralizacji może powodować skutki uboczne: dyskomfort, odbijanie gazu i perforacja wrzodu (perforacja) w przypadku wrzodu trawiennego. Wchłonięty wodorowęglan sodu wspomaga rozwój zasadowicy.

Jednym z najczęściej stosowanych środków zobojętniających kwas jest algeldrat (wodorotlenek glinu). Lek neutralizuje kwas chlorowodorowy (1 g wodorotlenku glinu odpowiada 250 ml 0,1 N roztworu kwasu solnego), tworząc nierozpuszczalne i niewchłanialne związki glinu. Wskazane jest łączenie wodorotlenku glinu z tlenkiem magnezu (łatwo wchodzi w interakcje z kwasem chlorowodorowym), ponieważ powstały chlorek magnezu ma właściwości przeczyszczające. Często stosowana jest kombinacja zwana almagel (tlenek magnezu, tlenek glinu, D-sorbitol). Wraz ze środkiem zobojętniającym kwas almagel ma działanie pochłaniające i otaczające. D-sorbitol promuje wydzielanie żółci i wypróżnienia. W połączeniu ze znieczuleniem (Almagel A) stosuje się w obecności bólu w okolicy nadbrzusza.

Długotrwałe stosowanie (dłużej niż 3-4 tygodnie) almagelu prowadzi do hipofosfatemii. Dlatego jest bardziej preferowany (na długo

metoda) fosfalugel (żel mineralny fosforanu glinu, żel organiczny, agar-agar).

Trójkrzemian magnezu ma właściwości adsorpcyjne, otaczające i zobojętniające kwasy. Koloid powstały w wyniku interakcji trójkrzemianu magnezu i kwasu solnego chroni błonę śluzową żołądka przed agresywnym działaniem pepsyny i kwasu solnego. Cechą tego leku jest długotrwałe działanie zobojętniające kwas..

Vicalin jest złożonym preparatem, w tym podstawowym azotanem bizmutu, zasadowym węglanem magnezu, wodorowęglanem sodu, proszkiem korzenia tataraku i kory rokitnika, rutyną i kelliną. Ma działanie ściągające, zobojętniające, przeczyszczające, jest stosowany w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Nowoczesne leki zobojętniające sok żołądkowy w praktyce gastroenterologicznej

Możliwość szybkiego efektu gojenia, przede wszystkim w eliminacji (zmniejszaniu intensywności) zgagi i bólu, po zażyciu preparatów zobojętniających kwas doustnie od dawna przyciąga uwagę lekarzy i badaczy. To jest jakość środków zobojętniających kwas

Możliwość szybkiego efektu gojenia, przede wszystkim w eliminacji (zmniejszaniu intensywności) zgagi i bólu, po zażyciu preparatów zobojętniających kwas doustnie od dawna przyciąga uwagę lekarzy i badaczy. Ta jakość preparatów zobojętniających kwas odróżnia je od leków innych klas, w tym H.2)-blokery receptorów histaminowych i inhibitory pompy protonowej, których zastosowanie w leczeniu pacjentów może znacznie zmniejszyć powstawanie kwasu w żołądku, jednak efekt ich działania występuje nieco później, a koszt finansowy jest znacznie wyższy.

Głównym punktem zastosowania leków zobojętniających kwas jest neutralizacja kwasu solnego wydalanego przez komórki okładzinowe błony śluzowej żołądka. Zgodnie z obserwacjami niektórych badaczy [14] przy przyjmowaniu leków zobojętniających kwas w zwykłych dawkach terapeutycznych poziom kwasowości wynosi nie więcej niż 5 (leki neutralizują jedynie nadmierną kwasowość soku żołądkowego), jednak gdy poziom kwasowości spada do 1,3–2,3, leki te neutralizują 90% soku żołądkowego i o wartości 3,3 - 99% soku żołądkowego.

Leki zobojętniające kwas były od dawna stosowane w leczeniu pacjentów cierpiących na różne choroby gastroenterologiczne, zwłaszcza choroby zależne od kwasu. Obecnie zależne od kwasu obejmują dużą grupę chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego, niezależnie od tego, czy czynnik agresji kwasu jest centralny czy tylko dodatkowy, prowadząc do wystąpienia i postępu tych zaburzeń. Wśród chorób zależnych od kwasu, wrzód trawienny żołądka i dwunastnicy, choroba refluksowa przełyku (GERD), niestrawność (funkcjonalna, niezbędna) dyspepsja (UFD), zapalenie trzustki, wrzody związane z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (zespół Zolonevpone 1) ]. Niektórzy badacze określają również choroby zależne od kwasu jako wrzody, które mogą wystąpić w przypadku nadczynności tarczycy [13]. Naszym zdaniem zaburzenia te można również przypisać idiopatycznemu stanowi nadmiernego wydzielania, wrzodom trawiennym gastanenteroanastomozy, które występują u niektórych pacjentów po resekcji żołądka, oraz w pewnym stopniu wrzody Cushinga, a także wrzody pojawiające się podczas enteropatii trzewnej.

W leczeniu pacjentów cierpiących na choroby zależne od kwasu stosuje się różne środki zobojętniające kwas, które mniej lub bardziej różnią się od siebie, przede wszystkim pod względem składu, szybkości początku działania terapeutycznego, czasu trwania i skuteczności działania. Te właściwości leków w pewnym stopniu zależą od ich postaci (tabletka, żel, zawiesina). Jednak większość współczesnych preparatów zobojętniających kwas ma coś wspólnego - spadek stężenia jonów wodoru w żołądku, wynikający z neutralizacji kwasu solnego; ponadto działanie neutralizujące powoduje spadek aktywności trawiennej. Ponadto, leki zobojętniające sok żołądkowy w kwasie żółciowym żółci i lezolecytyna, zapewniając efekt otaczający. Niektóre preparaty zobojętniające kwas (w szczególności zawierające wodorotlenek glinu) mają również działanie cytoprotekcyjne, które polega na zwiększeniu wydzielania śluzu i syntezie prostaglandyn. Okazało się również, że leki zobojętniające kwas mogą wiązać nabłonkowy czynnik wzrostu i utrwalać go w obszarze wrzodu trawiennego, stymulując proliferację komórek, angiogenezę i regenerację tkanek [1].

Biorąc pod uwagę antagonistyczne działanie magnezji dożylnie wprowadzanej do żołądka na nadmierne wydzielanie wapnia spowodowane węglanem wapnia, stworzono środki zawierające mieszaninę węglanu wapnia i hydratu tlenku magnezu. Jednak takie preparaty zobojętniające kwas nie eliminują stymulującego wpływu węglanu wapnia na wydzielanie kwasu w żołądku. Ponadto preparaty zobojętniające kwas zawierające węglan wapnia, w interakcji z kwasem chlorowodorowym w żołądku, powodują powstawanie znacznej ilości dwutlenku węgla, co prowadzi do pojawienia się lub nasilenia wzdęć, a także w przypadku niewydolności serca, w tym w połączeniu z przepukliną rozworu przełykowego, beki.

Stymulujący wpływ niektórych preparatów zobojętniających kwas na wydzielanie kwasu w żołądku jest częściowo związany z alkalizacją odbytu, uwalnianiem gastryny i ewentualnie innymi czynnikami neurohormonalnymi, a częściowo bezpośrednim działaniem tych leków zobojętniających sok żołądkowy na komórki okładzinowe błony śluzowej żołądka.

Wielokrotnie podejmowano próby klasyfikacji preparatów zobojętniających kwas (wchłanialnych i niewchłanialnych, efekty miejscowe i ogólnoustrojowe, anionowe i kationowe, połączone i jednoskładnikowe). Najczęściej izolowane są wchłaniane i niewchłanialne preparaty zobojętniające kwas. Preparaty zwykle obejmują leki takie jak wodorowęglan sodu (soda), magnez, zasadowy węglan wapnia - mieszanina Mg (OH)2), 4MgCO3), H.2)O, tlenek magnezu (kalcynowana magnezja), zasadowy węglan wapnia - CaCO3), mieszanina Bourget (siarczan Na, fosforan Na i wodorowęglan Na), mieszanina Rennie (węglan wapnia i węglan magnezu), mieszanina Tams (węglan wapnia i węglan magnezu). W przypadku tych środków zobojętniających kwas jest charakterystyczna względna szybkość początku działania terapeutycznego (wadą jest krótki czas neutralizacji kwasu solnego). Zazwyczaj leki te, działając ogólnoustrojowo, zwiększają rezerwy alkaliczne osocza, zmieniając równowagę kwasowo-zasadową i neutralizują (o działaniu miejscowym) kwas solny w żołądku, co w niektórych przypadkach może prowadzić do zespołu odbicia kwasu z powodu utrzymującego się nadmiernego wydzielania kwasu w żołądku po zażyciu takich preparatów zobojętniających kwas [12]. W szczególności te preparaty zobojętniające kwas obejmują węglan wapnia, który wkrótce po podaniu zaczyna stymulować wydzielanie kwasu w żołądku - przyspieszona neutralizacja kwasu solnego w żołądku, aktywuje wzmocnienie jego wydzielania przez komórki okładzinowe błony śluzowej żołądka. W związku z tym węglan wapnia jest obecnie bardzo rzadko stosowany w leczeniu pacjentów..

Do grupy niewchłanialnych preparatów zobojętniających kwas najczęściej należą takie preparaty jak fosfalugel (sól glinowa kwasu fosforowego), tak zwane preparaty zobojętniające glinowo-magnezowe (maalox, nealmagel, talcide, protub, magalfil itp.) Oraz preparaty zobojętniające glinowo-magnezowe Alginian (Topalkan). Wspólną cechą pierwotnego działania tej grupy leków (po wejściu do żołądka) jest działanie adsorpcyjne na kwas solny z jego późniejszą neutralizacją. W przeciwieństwie do wchłanialnych preparatów zobojętniających kwas, niewchłanialne preparaty zobojętniające kwas mają dłuższy efekt przeciwwydzielniczy (neutralizujący) (do 2-3 godzin), nie powodują zmian równowagi kwasowo-zasadowej i nie prowadzą do wzrostu pH zawartości żołądka powyżej wartości neutralnej, nie powodując zespołu „kwasowego” rykoszet.

Nowoczesne preparaty zobojętniające kwas różnią się między sobą składem kationów (magnezu, wapnia, glinu), co w dużej mierze determinuje ich podstawowe właściwości (neutralizujące, adsorbujące, otaczające, ściągające i cytoprotekcyjne).

W przeciwieństwie do jednoskładnikowego środka zobojętniającego kwasy, złożone preparaty zobojętniające kwas składają się z kilku składników, które je tworzą i mają różne właściwości, w zależności od składu. Czasami izolowane są preparaty zawierające glin (fosfalugel, maaloks, almagel, lakier Gelusil, talcide itp.), Których jedną z podstawowych zalet, wraz z neutralizacją kwasu chlorowodorowego w świetle żołądka, jest ochrona błony śluzowej przełyku i żołądka przed działaniem czynnika kwasowo-trawiennego. Połączone preparaty zobojętniające kwas, zwłaszcza te zawierające glin, mają różne mechanizmy działania, w tym kombinację zapewniającą neutralizację kwasu solnego i zwiększającą właściwości ochronne błony śluzowej, tj. Mają również działanie cytoprotekcyjne.

Przy ocenie skuteczności preparatów zobojętniających kwas najczęściej bierze się pod uwagę ich zdolność do neutralizacji kwasów i czas działania. Ten fakt jest bardzo ważny: czas ekspozycji na leki zobojętniające kwas jest jednym z głównych czynników oceny skuteczności terapeutycznej preparatów zobojętniających kwas stosowanych w leczeniu pacjentów. Wiadomo, że leki zobojętniające sok żołądkowy, ze względu na ich zdolność do adsorpcji na błonie śluzowej żołądka, powodują trwałe działanie neutralizujące kwasy, pozwalając im wykazywać właściwości buforujące przy 2,4 pH.

Aktywność neutralizująca kwasy w różnych preparatach zobojętniających kwas wynosi od mniej niż 20 mmol / 15 ml preparatu zobojętniającego kwas do 100 mmol / 15 ml [8]. Zdolność (aktywność) zobojętniania kwasu preparatów zobojętniających kwas jest zwykle rozumiana jako ilość konkretnego preparatu zobojętniającego kwas w gramach lub mmol / l, niezbędna do osiągnięcia poziomu pH 50 ml 0,1 N roztworu kwasu solnego do 3,5 [4].

Spośród leków zobojętniających kwas leki związane z grupą węglanu wapnia mają najkrótszy czas działania, grupa magnezu jest nieco dłuższa, a grupa fosforu jest jeszcze dłuższa (do 90 minut). Znane są inne dane dotyczące czasu działania preparatów zobojętniających kwas [11], w szczególności zawierających fosforan glinu, które mają działanie zobojętniające kwas z powodu ich wchłaniania przez błonę śluzową żołądka, co wydłuża czas ich działania buforującego przy pH = 2,4 do 120 min.

Według niektórych badaczy [11] kombinacje wodorotlenków glinu i magnezu, a także węglanów wapnia i magnezu, wykazują głównie jedynie aktywność neutralizującą, która obejmuje również przyspieszony przepływ pokarmu przez żołądek. Badanie właściwości niektórych preparatów zobojętniających kwas [2], zgodnie z wewnątrzżołądkowym komputerowym pomiarem pH za pomocą 3-elektrodowej sondy pH wykazało, że najkrótszy czas od rozpoczęcia podawania leku zobojętniającego kwas do wzrostu pH (średnio 8,9 min) wykryto w maaloxie najlepszy czas na almagel (średnio 13,5 minuty) w porównaniu z remagelem, fosfalugelem, megalakiem; średni czas trwania działania alkalizującego (czas alkaliczny - od początku podwyższania pH do powrotu do poziomu początkowego) w preparatach zobojętniających kwas wahał się od 28 minut dla almagel do 56 minut dla maalox. W tym przypadku remagel, fosfalugel i megalak zajmowały pozycję pośrednią między almagel i maalox. Analiza gramów pH wykazała, że ​​maksymalne wartości pH po przyjęciu różnych preparatów zobojętniających kwas nie różniły się znacząco..

Terapia zobojętniająca kwas

Leki zobojętniające kwas można z powodzeniem stosować w terapii lekowej wszystkich chorób zależnych od kwasu w następujących przypadkach: 1) jako monoterapia w początkowych stadiach tych chorób; 2) jako dodatkowe fundusze (na przykład w leczeniu pacjentów z blokerami N2)-receptory histaminowe lub prokinetyka); 3) jako środki objawowe w celu wyeliminowania (zmniejszenia intensywności) zgagi i bólu za mostkiem i / lub w okolicy nadbrzusza zarówno podczas leczenia pacjentów, łącząc ich przyjmowanie z innymi lekami, jak i podczas remisji (w tym w ramach leczenia na żądanie"); 4) podczas fazy przesiewowej przed rozpoczęciem proponowanego leczenia, przy wyborze pacjentów do randomizowanych badań w celu zbadania skuteczności i bezpieczeństwa niektórych leków lub schematów ich stosowania (z reguły przyjmowanie leków zobojętniających kwas jest dozwolone zgodnie z protokołami tych badań), a także bezpośrednio czas przeprowadzenia takich badań, jak leczenie doraźne w przypadkach, w których bada się skuteczność i bezpieczeństwo prokinetyki, H2)-blokery receptorów histaminowych, inhibitory pompy protonowej lub tak zwane leki cytoprotekcyjne.

W takich przypadkach brana jest pod uwagę niewątpliwa zaleta preparatów zobojętniających kwas - szybka eliminacja (zmniejszenie intensywności) zgagi (pieczenia) za mostkiem i / lub w okolicy nadbrzusza oraz inne objawy żołądkowo-jelitowe spowodowane przez samą chorobę, na którą leczeni są pacjenci, leki i zatrucie.

Jednym z preparatów zobojętniających kwas, który okresowo przyciąga uwagę badaczy i lekarzy, jest fosfalugel (koloidalny fosforan glinu w postaci żelu doustnego zawierającego 8,8 g w jednej saszetce). Fosfalugel jest częściej określany jako grupa niewchłanialnych preparatów zobojętniających kwas. Większość żelu fosforanu glinu jest nierozpuszczalna, jednak przy pH mniejszym niż 2,5 fosfalugel przechodzi do rozpuszczalnego w wodzie chlorku amonu, którego część jest zdolna do rozpuszczenia, po czym zawieszone jest dalsze rozpuszczanie fosforanu glinu. Stopniowy spadek poziomu kwasowości treści żołądkowej do pH 3,0 nie prowadzi do pojawienia się „odbicia kwasu”: zastosowanie fosfalugelu w leczeniu pacjentów nie powoduje pojawienia się wtórnego nadmiernego wydzielania kwasu solnego.

Jedną z zalet fosfalugelu jest to, że jego zdolność neutralizacji kwasu zależy od jego poziomu: im wyższa kwasowość, tym bardziej aktywne jest działanie tego leku [10]. Wzrost pH pod działaniem leku prowadzi do zmniejszenia aktywności proteolitycznej pepsyny. Lek nie powoduje alkalizacji soku żołądkowego, nie ogranicza procesów enzymatycznych i nie narusza warunków fizjologicznych procesu trawienia. Długotrwałe stosowanie leku nie wpływa na metabolizm fosforu. Rzeczywisty efekt fosfalugelu, który jest w postaci hydrofilowych koloidalnych miceli leku, jest określony przez koloidalny fosforan glinu, który ma działanie zobojętniające kwas, otaczające i adsorbujące. Nieznaczna część fosfalugelu wytrąca się w jelicie w postaci tlenków i nierozpuszczalnych węglanów, co poprawia jego działanie ochronne, adsorpcyjne i zobojętniające kwas. Jeden gram miceli żelu fosforanu glinu, składający się z fosforanu glinu, żelu agarowego i pektyny, ma powierzchnię kontaktową około 1000 m2, co zapewnia intensywne połączenie ze ścianami przewodu pokarmowego i adsorpcję szkodliwych substancji. Żele pektyny i agaru, które są częścią leku, biorą udział w tworzeniu śluzowatej, antypeptydowej warstwy ochronnej w przewodzie pokarmowym. Koloidalny fosforan glinu wiąże endogenne i egzogenne toksyny, bakterie, wirusy, gazy powstałe w wyniku rozkładu i patologicznej fermentacji w całym przewodzie żołądkowo-jelitowym, normalizując ich przejście przez jelita, a tym samym przyczyniając się do ich usuwania z ciała pacjentów. Pod wpływem leku ból również ulega osłabieniu [3]. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat są zwykle przepisywane 1-2 saszetki 2-3 razy dziennie bezpośrednio po jedzeniu i wieczorem (z refluksowym zapaleniem przełyku) lub częściej (z innymi chorobami) - 1-2 godziny po jedzeniu.

Jednym z leków zobojętniających kwas, który ostatnio zwrócił uwagę lekarzy, jest hydrotalcyt (rutacid, talcide), lek o niskiej zawartości glinu i magnezu. Wśród cech mechanizmu działania tego leku jest stopniowe uwalnianie jonów glinu i magnezu, w zależności od stanu pH zawartości żołądka. Inne zalety hydrotalcytu to szybkie i długotrwałe zobojętnianie kwasu chlorowodorowego z utrzymywaniem pH zbliżonego do normalnego poziomu, działanie ochronne na błonę śluzową żołądka ze spadkiem aktywności proteolitycznej pepsyny, wiązanie kwasów żółciowych, a także forma uwalniania leku - w postaci tabletek do żucia, które należy ostrożnie przeżuć. W leczeniu dorosłych pacjentów hydrotalcyt jest zwykle przepisywany 500–1000 mg (1-2 tabletki) 3-4 razy dziennie 1 godzinę po posiłku i przed snem; po błędach w diecie, towarzyszących pojawieniu się objawów dyskomfortu, a także nadużywaniu alkoholu - 1-2 tabletki raz. W przypadku dzieci w wieku 6-12 lat dawkę zmniejsza się 2 razy. Czas trwania leczenia zależy od ogólnego stanu pacjentów. Nie zaleca się przyjmowania tego leku jednocześnie z napojami zawierającymi kwas (soki, wino).

Wiadomo, że wraz z zaburzeniami dyspeptycznymi, zwykle związanymi z różnymi chorobami przełyku i żołądka, znaczna część pacjentów jest zaniepokojona wzdęciami, które występują z różnych przyczyn, w tym pacjenci, którzy zgodnie z naszymi obserwacjami od dawna przyjmują inhibitory pompy protonowej. Pojawienie się na rosyjskim rynku krajowym nowego, rozpuszczalnego w wodzie preparatu almagel neo zawierającego optymalną ilość wodorotlenku glinu i wodorotlenku magnezu (w porównaniu z wcześniej znaną zawiesiną almagelu, zawartość tego ostatniego zwiększa się 3,9 razy) i wprowadzono do jego składu symetikon (środek przeciwpieniący), pozwala pacjentom z zachowanym i zwiększonym wydzielaniem żołądka uzyskać w krótkim czasie pozytywny efekt w eliminacji objawów dyskomfortu, w tym wzdęć, (średnio w piątym - siódmym dniu); tylko w przypadku ciężkich objawów wzdęć, leczenie pacjentów z almagel neo należy rozpocząć od dawki 60 ml / dzień [13]. Skuteczność tego leku wynika z jego wysokiej zdolności neutralizacji kwasu, obecności simetikonu (substancji powierzchniowo czynnej, która zmniejsza stres zewnętrzny pęcherzyków gazu), co przyczynia się do naturalnego uwalniania gazów jelitowych i ich wchłaniania, co w pewnym stopniu zapobiega wystąpieniu opóźnionego stolca (zaparcia) i wzdęć, zmniejsza prawdopodobieństwo odbicia. Obecność neosorbitolu w almagelu umożliwia stosowanie go w leczeniu pacjentów, którzy wraz z jedną z chorób zależnych od kwasu mają cukrzycę. Zwykłe dawki do przepisywania tego leku pacjentom: w środku dla dorosłych, 1 saszetka lub 2 łyżki dozujące 4 razy dziennie 1 godzinę po posiłku i wieczorem; dla dzieci powyżej 10 lat dawkę leku ustala lekarz prowadzący (biorąc pod uwagę masę ciała i stan dziecka).

Istnieją różne opcje przepisywania leków zobojętniających kwas u pacjentów z różnymi chorobami, ale najczęściej leki zobojętniające kwas są przepisywane w następujących przypadkach: dzięki tak zwanej terapii „na żądanie” w celu szybkiego wyeliminowania (zmniejszenia intensywności) objawów niestrawności, zwłaszcza zgagi i bólu (o każdej porze dnia) ; w trakcie leczenia 30–40 minut przed lub 30–60 minut po jedzeniu (w razie potrzeby i przed snem) w monoterapii lub w złożonym leczeniu, w skojarzeniu, głównie z prokinetyką i / lub H2)-blokery receptorów histaminowych (częstotliwość i czas trwania preparatów zobojętniających kwas zależy od ogólnego stanu pacjentów). Sam w sobie pozytywny wpływ leków zobojętniających kwas w eliminowaniu bólu za mostkiem i / lub w okolicy nadbrzusza i / lub zgagi (pieczenie) wskazuje na obecność choroby zależnej od kwasu u pacjenta. Najczęściej obserwacje pokazują, że leki zobojętniające sok żołądkowy mogą być konieczne w leczeniu pacjentów cierpiących na chorobę wrzodową, przewlekłe zapalenie trzustki, GERD i / lub NFD, które można łączyć z przewlekłym nadkwaśnym lub normalnym kwaśnym zapaleniem żołądka i jest możliwe u pacjentów z zespołem NFD bez morfologicznego objawy zapalenia żołądka.

Jak wykazały nasze obserwacje, najbardziej wskazane jest stosowanie leków zobojętniających kwas w następujących przypadkach. W przypadku wrzodu trawiennego związanego z Helicobacter pylori (HP), po terapii eradykacyjnej u pacjentów z bólem i / lub zaburzeniami dyspeptycznymi, zwłaszcza zgagą. Jednak ze względu na zdolność adsorpcyjną preparatów zobojętniających kwas ich stosowanie bezpośrednio podczas leczenia eradykacyjnego Helicobacter pylori nie jest uzasadnione: w tym okresie pacjenci przyjmują dużo tabletek lub kapsułek - 6 razy dziennie, podstawowy lek (inhibitor pompy protonowej, ranitydyna lub lek bizmutu) w połączeniu z 2 antybiotykami (terapia pierwszego rzutu) lub 4 lekami (terapia drugiej linii) 13 razy dziennie, ponieważ zwiększa się prawdopodobieństwo zmniejszenia skuteczności zarówno antybiotyków, jak i podstawowego (podstawowych) leku (ów). Biorąc pod uwagę liczbę leków stosowanych przez pacjentów w ciągu dnia i niezbędnych do uzyskania efektu eradykacyjnego, tj. Zniszczenia Helicobacter pylori (HP), w przypadku dodatkowej recepty na leki zobojętniające kwas liczba tabletek będzie przekraczać określoną liczbę dawek leków (biorąc pod uwagę dawki), odpowiednio ponad 6 i 13 razy dziennie w terapii pierwszego i drugiego rzutu.

W przypadku wrzodu trawiennego, niezwiązanego z HP, leki zobojętniające sok żołądkowy można z powodzeniem stosować jako niezależną terapię dla pierwszego wykrytego, nieskomplikowanego wrzodu trawiennego dwunastnicy (z małymi wrzodami), a także jako dodatkową terapię wrzodu trawiennego żołądka i dwunastnicy do H2)-blokery receptorów histaminowych, w terapii na żądanie lub z inhibitorami pompy protonowej. Sukces leczenia pacjentów zależy w dużej mierze od głębokości wrzodu.

Porównując wyniki 4-tygodniowego leczenia 2 grup pacjentów cierpiących na nieskomplikowane wrzody dwunastnicy (w jednej z grup różne leki zobojętniające sok żołądkowy leczono w postaci „płynnej” lub w postaci tabletek, 4–6 razy dziennie, z różną zdolnością neutralizacji - od 120 do 595 mEq anionów H + dziennie, kolejna grupa pacjentów leczonych terapeutycznymi dawkami H2)-blokery receptorów histaminowych [7]), nie było istotnych różnic w czasie znikania objawów klinicznych i gojenia się wrzodów. W innym badaniu [6] wyniki leczenia 42 pacjentów leczonych fosfaluglem 11 g żelu fosforanu glinu 3 razy dziennie (po jedzeniu) przez 4 tygodnie porównano z leczeniem 49 pacjentów leczonych ranitydyną w dawce 150 mg 2 razy dziennie również w w ciągu 4 tygodni wykazano, co następuje: gojenie się wrzodów dwunastnicy odnotowano odpowiednio w 60 i 55% przypadków. Według innego badania [7], na podstawie analizy wyników 6-tygodniowego leczenia 153 pacjentów, którzy otrzymywali fosforan glinu (1 saszetka = 11 g żelu) 5 razy dziennie, gojenie wrzodów stwierdzono w 65% przypadków.

W zależności od etapu przebiegu leczenia GERD, preparaty zobojętniające kwas mogą być skutecznie stosowane w następujących przypadkach: jako główny lek u niektórych pacjentów z endoskopowo ujemnym GERD i z GERD w fazie lekko wyrażonego zapalenia przełyku (z minimalnie wyrażonymi objawami); w połączeniu z H2)-blokery receptorów histaminowych w trakcie leczenia pacjentów z GERD w fazie łagodnego lub umiarkowanego wyrażonego zapalenia przełyku, a także podczas leczenia na żądanie; w trakcie leczenia pacjentów z GERD w fazie erozyjnego refluksowego zapalenia przełyku w połączeniu z H2)-blokery receptorów histaminowych, terapia na żądanie w połączeniu z ciągłym leczeniem pacjentów inhibitorami pompy protonowej (podczas zaostrzenia choroby); w trakcie leczenia pacjentów z GERD w stadium wrzodu trawiennego przełyku w skojarzeniu H2)-blokery receptorów histaminowych lub terapia na żądanie (podczas leczenia pacjentów z inhibitorami pompy protonowej).

Aby poprawić stan pacjentów, zaleca się stosowanie preparatów zobojętniających kwas w leczeniu pacjentów cierpiących na inne choroby: w szczególności z erozyjno-wrzodziejącymi zmianami żołądka i dwunastnicy związanymi z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, z erozyjno-wrzodziejącymi zmianami w górnym odcinku przewodu pokarmowego, których występowanie możliwe z niewyrównaną marskością wątroby, z wrzodem trawiennym w połączeniu z enteropatią trzewną i zespołem Zollingera-Ellisona.

W leczeniu pacjentów z tymi chorobami leki zobojętniające sok żołądkowy należy stosować podczas terapii skojarzonej z H.2)-blokery receptorów histaminowych (na żądanie i z inhibitorami pompy protonowej).

Zastosowanie leków zobojętniających kwas jest przydatne, jak wykazały obserwacje, oraz w leczeniu pacjentów z ostrym zapaleniem błony śluzowej żołądka (jako dodatkowy środek adsorbujący różne rodzaje ostrego zapalenia błony śluzowej żołądka); jako terapia wspomagająca (do H.2)-blokery receptorów histaminowych lub inhibitory pompy protonowej) na wrzody Cushinga; w leczeniu pacjentów z wrzodami żołądka i jelit oraz pacjentów z przewlekłym zapaleniem trzustki. Leki zobojętniające kwas stosowane w połączeniu z H.2)-blokery receptorów histaminowych lub z inhibitorami pompy protonowej jako terapia na żądanie.

Środki zobojętniające sok żołądkowy należy stosować w leczeniu pacjentów z czynnościowymi chorobami jelit w celu wyeliminowania bólu i / lub dyskomfortu. Wykazano [9], że pojedyncza dawka żelu fosforanu glinu o objętości od 100 do 300 ml, podawana doustnie, tuż przed dawką radiostrontium 85Sr, zmniejszała wchłanianie tego ostatniego o 87,5%, podczas gdy dawkowanie 100 ml żelu fosforanu glinu było równie skuteczne, np. 300 ml, co wskazuje na inne możliwości stosowania leków zobojętniających kwas.

Wiadomo, że żel fosforanowo-glinowy, który jest kombinacją środka zobojętniającego kwas i substancji, które pokrywają i chronią błonę śluzową przed patologicznym działaniem kwasów i kwasów żółciowych, pomaga wyeliminować (zmniejszyć) ich „drażniący” (patologiczny) wpływ na błonę śluzową przełyku i żołądka, co pozwala nam zalecić krótkoterminowe stosowanie tego leku u kobiet w ciąży lub w okresie laktacji po porodzie [5]. Te same zalety fosfalugelu (działanie cytoprotekcyjne leku) chronią przed uszkodzeniem błony śluzowej i przed działaniem alkoholu [4].

Jako objawowy (dodatkowy) sposób na wyeliminowanie (zmniejszenie intensywności) objawów niestrawności, leki zobojętniające sok żołądkowy mogą być stosowane w leczeniu pacjentów z niestrawnością organiczną o różnej etiologii (na przykład przed chirurgicznym leczeniem pacjentów, jeśli to konieczne i po nim), a także w celu wyeliminowania objawy dyskomfortu u osób, które uważają się za zdrowe.

Funkcje mianowania leków zobojętniających sok żołądkowy

Przepisując preparaty zobojętniające kwas, należy wziąć pod uwagę mechanizm (y) ich działania oraz objawy chorób odnotowane u określonych pacjentów (zaparcia, biegunka itp.). W szczególności, w obecności biegunki (jako dodatkowe środki, jeśli to konieczne), zaleca się leczenie pacjentów preparatami zobojętniającymi kwas zawierającymi glin (almagel, fosfalugel, rutacid, talcid); w przypadku zaparć - z preparatami zobojętniającymi kwas, które obejmują magnez (lakier Gelusil, żołądkowy itp.).

Wiadomo, że preparaty zobojętniające kwas (po wejściu do ciała pacjenta) mają zdolność adsorpcji, z tego powodu zmniejszają aktywność i biodostępność niektórych leków przyjmowanych przez pacjentów (na przykład H2)-blokery receptorów histaminowych, niesteroidowe leki przeciwzapalne, antybiotyki itp.). Dlatego przy przepisywaniu leków zobojętniających kwas w połączeniu z innymi lekami zaleca się, aby pacjenci przestrzegali odstępu czasu między przyjmowaniem leków zobojętniających kwas a innymi lekami (przed lub po około 2-2,5 godzinach), to znaczy wskazują, kiedy pacjenci przyjmują określone leki w ciągu dnia.

Zgodnie z naszymi obserwacjami efekt przyjmowania preparatów zobojętniających kwas wytwarzanych w postaci żeli lub zawiesin (w porównaniu z postaciami tabletek) jest szybszy, chociaż forma tabletek wydaje się nieco wygodniejsza do przechowywania (szczególnie na wycieczkach).

Przy podejmowaniu decyzji o stosowaniu preparatów zobojętniających kwas, zwłaszcza długoterminowych (w dużych dawkach), należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia działań niepożądanych. Działania niepożądane, które są możliwe u niektórych pacjentów podczas przyjmowania leków zobojętniających kwas, w dużej mierze zależą od indywidualnych cech pacjentów, dawek leków zobojętniających kwas i czasu ich stosowania. Zaparcia lub biegunka (w zależności od leku zobojętniającego kwas stosowany w leczeniu pacjentów) to najczęstsze działania niepożądane występujące u pacjentów przyjmujących leki zobojętniające kwas. Znaczące zwiększenie dawki leków zobojętniających kwas jest główną przyczyną zaparć lub biegunki, a długotrwałym, niekontrolowanym stosowaniem jest pojawienie się zaburzeń metabolicznych.

W szczególności jedną z cech działania preparatów zobojętniających kwas zawierających magnez jest wzrost funkcji motorycznej jelit, co może prowadzić do normalnego stolca, ale przy nadmiernym spożyciu, do rozwoju biegunki. Przedawkowanie preparatów zobojętniających kwas zawierających magnez (wzrost jonów Mg +++ w ciele pacjenta) przyczynia się do wzrostu zawartości magnezu w ciele pacjenta, co może powodować bradykardię i / lub niewydolność nerek.

W przypadku przedawkowania środki zobojętniające zawierające wapń powodują wzrost Ca ++ w ciele pacjenta (występowanie hiperkalcemii), co może prowadzić do pojawienia się tak zwanego zespołu „zasadowego” u pacjentów z kamicą moczową, co z kolei zwiększa tworzenie się kamienia nazębnego. Zmniejszenie produkcji hormonu przytarczyc może prowadzić do opóźnienia wydalania fosforu, wzrostu zawartości nierozpuszczalnego fosforanu wapnia, aw konsekwencji do zwapnienia tkanek pacjenta i wystąpienia nefrokokalcynozy.

Poziom wchłaniania glinu może być różny dla różnych leków, co należy wziąć pod uwagę przy określaniu możliwego ryzyka działań niepożądanych ze względu na fakt, że preparaty zobojętniające kwas zawierające glin u niektórych pacjentów, szczególnie przy długotrwałym stosowaniu, mogą powodować hipofosfatemię z niewydolnością nerek - encefalopatia, osteomalacja (z poziomem glinu powyżej 3,7 μmol / l), objawy kliniczne uważane za charakterystyczne dla zatrucia (ze stężeniem glinu większym niż 7,4 μmol / l). Należy wziąć pod uwagę fakt, że niższa toksyczność fosforanu glinu A1PO4 w porównaniu z wodorotlenkiem glinu A1 (OH) 3 wynika z jego większej odporności na rozpuszczanie i tworzenia obojętnych kompleksów w obecności kwasów zwykle występujących w żywności, co wskazuje na niższą toksyczność fosforanu aluminium.

Z reguły można uniknąć wystąpienia działań niepożądanych, jeśli przy przepisywaniu preparatów zobojętniających kwas należy uwzględnić mechanizm ich działania, stan określonych pacjentów, a ponadto, jeśli przed przepisaniem preparatów zobojętniających kwas zostanie przeprowadzona szczegółowa praca wyjaśniająca..

W przypadku pytań dotyczących literatury prosimy o kontakt z wydawcą.

Yu. V. Wasiliew, doktor nauk medycznych, profesor

Centralny Instytut Badawczy Gastroenterologii, Moskwa

Leczenie zgagi zobojętniającej kwas

Niedopuszczalne bóle pieczenia za mostkiem, ciągłe uczucie ciężkości i mdłości, a często czucie - na to są skazani ludzie z ostrymi lub przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego. Ciągłe nieprzyjemne uczucie pieczenia prędzej czy później prowadzi osobę do placówki medycznej, gdzie po badaniu nadal musisz brać znienawidzone leki.

Przede wszystkim w przypadku zgagi zostaną przepisane leki zobojętniające sok żołądkowy, które są terapią pierwszego rzutu w leczeniu izolowanej zgagi. Dowiedzmy się, co to jest - leki zobojętniające sok żołądkowy, aw jakich przypadkach są przepisywane.

Leki zobojętniające sok żołądkowy - jakie są te leki

Choroby przełyku, żołądka lub początkowej części jelita cienkiego są częstymi chorobami układu pokarmowego, w których rozpadają się procesy naturalnej fizjologicznej regeneracji błon śluzowych i wykrywane są zaburzenia ich funkcji motorycznych.

W przypadku zgagi dochodzi do nadmiernego wydzielania kwasu solnego w żołądku, co jest patologicznie szkodliwe dla przełyku.

Dlatego przede wszystkim jako terapia patogenetyczna (leczenie mające na celu wyeliminowanie przyczyn choroby), przy wzroście produkcji kwasu solnego, stosuje się leki, które go neutralizują. Takie leki nazywane są środkami zobojętniającymi kwas..

W jakich przypadkach przepisywane są leki zobojętniające sok żołądkowy

Leki z grupy zobojętniającej kwas są stosowane w przypadku zgagi i odbijania kwasu.

Mają następujące efekty:

 • zneutralizować wolny (nadmiar) kwas solny soku żołądkowego;
 • zmniejszyć nadmierne ciśnienie w żołądku i dwunastnicy;
 • zmniejszyć spastyczne skurcze żołądka i refluks dwunastniczo-żołądkowy (refluks do żołądka treści dwunastnicy);
 • znacznie skrócić czas promocji treści żołądkowej.

Leki zobojętniające kwas są aktywnie przepisywane na GERD (refluks żołądkowo-przełykowy) z zapaleniem przełyku (zapalenie przełyku). Leki zobojętniające sok żołądkowy, jest to jedna z niewielu grup leków, które nie są przeciwwskazane dla kobiet w ciąży. Na podstawie wskazań, leki zobojętniające sok żołądkowy stosuje się w leczeniu GERD bez zapalenia przełyku, nieskomplikowanego wrzodu trawiennego i wrzodu dwunastnicy, funkcjonalnej niestrawności żołądka.

Klasyfikacja leków zobojętniających kwas

Leki zobojętniające są klasyfikowane zgodnie z mechanizmem działania i składem chemicznym.

Zgodnie z mechanizmem działania są one podzielone:

 • na wchłanialny (ogólnoustrojowy, rozpuszczalny);
 • i niewchłanialne (niesystemowe, nierozpuszczalne).

Według składu chemicznego tych leków są podzielone:

 • zawierający magnez: wodorotlenek magnezu i zasadowy węglan magnezu;
 • zawierający glin: fosforan glinu i wodorotlenek glinu;
 • wodorowęglan sodu;
 • węglan wapnia;
 • połączone, zawierające 2–3 grupy chemikaliów.

Absorbowane leki zobojętniające sok żołądkowy

Absorbujące leki zobojętniające sok żołądkowy to takie, które są całkowicie rozpuszczalne we krwi. Wyróżnia je szybki efekt, ale krótka akcja..

Zaletą wchłoniętych środków zobojętniających kwas jest ich charakterystyczna szybka eliminacja kwasowości, a tym samym zgaga. Ale negatywne skutki uboczne, wraz z krótkim czasem działania neutralizującego kwas, sprawiają, że są mniej preferowane niż niewchłanialne leki zobojętniające sok żołądkowy.

Przyjmowanie wchłanialnych środków zobojętniających kwas powoduje, wraz z działaniem neutralizującym kwasy, równoczesne tworzenie się dwutlenku węgla, który rozciąga żołądek i wywołuje nową produkcję kwasu. Również dla tej grupy leków po zakończeniu efektu ich działania charakterystyczne jest odbicie odbicia kwasu.

Zjawisko odbicia lub odrzutu kwasu

Objaw odbicia kwasu objawia się natychmiast po zakończeniu działania zaabsorbowanych leków zobojętniających sok żołądkowy. Efekt ten jest podobny do reakcji ochronnej, gdy organizm reaguje próbą wytworzenia większej ilości kwasu chlorowodorowego w dużych ilościach, na skutek gwałtownej redukcji substancji kwasowych..

Przykładem przyswajalnych środków zobojętniających kwas jest soda oczyszczona - wodorowęglan sodu, który jest często aktywnie stosowany w domu, aby szybko pozbyć się zgagi. Po pierwsze, substancja ta nie nadaje się do długotrwałego stosowania, ponieważ podczas interakcji z sodą powstaje dwutlenek węgla, co przyczynia się do powtarzalnego wytwarzania kwasu solnego w żołądku, aw rezultacie do pojawienia się zgagi z odnowionym wigorem. Po drugie, sód jest wchłaniany w jelitach, przez co pojawia się obrzęk. Ten efekt uboczny jest niepożądany, szczególnie u osób z chorobami serca i nerek, a także u kobiet w ciąży.

Przygotowania

Leki należące do grupy wchłoniętych leków zobojętniających sok obejmują:

 • magnezja;
 • węglany wapnia i magnezu;
 • „Mieszanka Bourget”;
 • „Rennie”;
 • Tums
 • „Vicair”;
 • Vikalin.

Zasada ich działania jest prawie taka sama jak w przypadku sody oczyszczonej, ale podczas interakcji z kwasem chlorowodorowym CO2 (dwutlenek węgla) nie jest uwalniany, co odpowiednio pozytywnie wpływa na samopoczucie osób, które go przyjmują. Ale okres ich działania jest również krótkotrwały..

Niewchłanialne leki zobojętniające sok żołądkowy

Mechanizm działania niewchłanialnych środków zobojętniających kwas jest realizowany przez dwa procesy - neutralizują i adsorbują kwas solny wytwarzany przez żołądek. W porównaniu z pierwszą grupą niewchłanialne leki zobojętniające sok żołądkowy są bardziej skuteczne i mają mniej wyraźne skutki uboczne..

Przygotowania

Leki należące do grupy niewchłaniających leków zobojętniających sok obejmują:

Skutki uboczne

Leki zobojętniające kwas są łatwo tolerowane, dobrze przyswajalne, ale w rzadkich przypadkach możliwe są również komplikacje po ich użyciu. Skutków ubocznych nie ma tak wiele, ale nie można powiedzieć.

 1. Leki zawierające magnez mają działanie przeczyszczające na stolec, często powodując biegunkę.
 2. I odwrotnie, preparaty zawierające glin lub wapń mogą powodować zaparcia..
 3. W bardzo rzadkich przypadkach indywidualna nietolerancja, której towarzyszą nudności, wymioty i wysypki na ciele.
 4. Wysokie dawki mogą powodować łagodną senność..

Stosowanie leków zobojętniających sok żołądkowy z zgagą

Zgaga może być albo częstą konsekwencją niedożywienia, albo objawem choroby układu pokarmowego. Leki zobojętniające kwas tłumią zgagę, działając w następujący sposób: neutralizują kwas solny (chlorowodorowy), zmieniając pH soku żołądkowego, podnosząc go do 3,5 i zwiększając do 4,5. Ten efekt utrzymuje się przez kilka godzin - od jednej do trzech.

W chorobach żołądka i jelit leki zobojętniające są przepisywane w zależności od wskazań, jeśli występuje zgaga i odbijanie. Leki zobojętniające kwas są przyjmowane przez długi czas, aż objawy znikną całkowicie, bez przerw.

Jeśli występuje izolowana zgaga, bez uszkodzenia przełyku, żołądka lub jelita cienkiego, jak na przykład po regularnym spożywaniu kolorowych napojów z nadużywaniem kawy, wówczas leki zobojętniające kwas są podstawą leczenia.

U kobiet ciężarnych obserwuje się częściej bóle za mostkiem w drugim i prawie zawsze w trzecim trymestrze, zwykle po błędzie w diecie (spożywanie ostrych, nadmiernie tłustych lub smażonych potraw). Dlatego w czasie ciąży leki zobojętniające są przepisywane w razie potrzeby i tylko po konsultacji z lekarzem.

Teraz wszyscy już wiedzą, że pierwsza pomoc na zgagę to oczywiście leki zobojętniające sok żołądkowy. Ale, jak każdy lek, substancje te nie są przepisywane niezależnie i nie są przyjmowane na czas nieokreślony. Dlatego przed wizytą w aptece znajdź okazję do spotkania z lekarzem.

Leki zobojętniające sok żołądkowy dla dzieci i dorosłych - wskazania do stosowania, lista leków z recenzjami i cenami

Zgaga, ból w klatce piersiowej - odczucia znane wielu osobom z pierwszej ręki. Przyczyny tego są różne: od niedożywienia do chorób przewodu żołądkowo-jelitowego. Bez względu na przyczynę wymagane jest skuteczne leczenie w celu złagodzenia stanu. Leki zobojętniające kwas - grupa leków opracowanych w celu pomocy w takich stanach.

Działanie leków zobojętniających sok żołądkowy

Leki zobojętniające sok żołądkowy to leki opracowane w celu wspomagania chorób żołądkowo-jelitowych zależnych od kwasu poprzez neutralizację kwasu solnego i żółci soku żołądkowego. Nazwa pochodzi od starożytnych greckich słów „przeciw” i „kwas”. Osobliwością stosowania leków zobojętniających kwas jest to, że nie leczą one samej choroby, przyczyny bólu, a jedynie wpływają na objawy. Są przyzwyczajeni:

 • zmniejszyć ból spowodowany drażniącym działaniem kwasu na błonę śluzową układu pokarmowego;
 • zmniejszyć nacisk na brzuch;
 • zapobiegać wrzucaniu zawartości dwunastnicy do jamy żołądka.

Przyjmowanie tych leków przyspiesza przepływ pokarmu przez przewód pokarmowy. Otaczają, chronią przełyk przed agresywnymi czynnikami i hamują aktywność bakterii wywołujących wrzody i zapalenie żołądka - Helicobacter pylori. Działanie zobojętniające kwas zaczyna być odczuwalne po 5-10 minutach po podaniu, trwa 2-4 godziny. Większość leków w tej grupie jest dobrze tolerowanych, nie powoduje skutków ubocznych..

Wskazania do stosowania leków zobojętniających sok żołądkowy

Zaleca się przyjmowanie leków zobojętniających sok - zarówno jako samodzielnych leków, jak i w złożonym leczeniu - z:

 • nieprawidłowe działanie żołądka od przyjmowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych;
 • choroby, zapalenie trzustki, woreczek żółciowy, kamica żółciowa;
 • wrzód, GERD (choroba refluksowa przełyku);
 • choroby zależne od kwasu, w tym u kobiet w ciąży;
 • pojedyncza zgaga;
 • zaostrzenie chorób przewlekłych (zapalenie trzustki, zapalenie pęcherzyka żółciowego).

Rodzaje leków zobojętniających kwas

Leki zobojętniające są klasyfikowane według kilku kryteriów:

 • Według rodzaju asymilacji leki są wchłanialne i niewchłanialne.
 • Skład - nowoczesne preparaty zobojętniające kwas zawierają: wodorotlenek glinu i fosforan, wodorotlenek lub węglan magnezu, węglan wapnia, wodorowęglan sodu. Wytwarzane są połączone środki zobojętniające sok żołądkowy z kilkoma składnikami aktywnymi..
 • Dzięki szybkości działania krótko i długo działające leki są izolowane. Pierwsze często obejmują wchłanialne preparaty na bazie magnezu, wapnia. Zmniejszają ból przez krótki czas, około 30 minut. Działanie leków z wodorotlenkiem glinu, trikrzemianem magnezu dłużej - do 4 godzin.
 • Ze względu na zdolność neutralizacji wyróżniają skuteczne: tlenkiem magnezu, wodorotlenkiem glinu, węglanem wapnia i słabszymi: trójkrzemian magnezu, wodorowęglan sodu.

Formularz zwolnienia

Środki zobojętniające sok żołądkowy są dostępne w postaci pastylek do ssania lub zawiesin. Istnieją gotowe do użycia mieszanki lub proszek do przygotowania leku, pakowane w torby. Formularz wydania wpływa bezpośrednio na użyteczność i zdolność neutralizacji:

 • Bardziej wygodne jest przyjmowanie tabletek - nie trzeba ich myć wodą, wystarczy żuć.
 • Zawiesiny są bardziej skuteczne, ponieważ ich cząstki są mniejsze, a obszar dystrybucji jest większy. Ich gęsta żelowa struktura lepiej otacza błonę śluzową, znieczulając i chroniąc.

Absorbowane leki zobojętniające sok żołądkowy

Ta grupa leków (lub produktów ich interakcji chemicznych) jest wchłaniana przez jelita i dostaje się do krwioobiegu. Różnią się szybką, ale krótką akcją od 30 minut do 2 godzin. Wywołana przez nich reakcja chemiczna zachodzi wraz z uwolnieniem dwutlenku węgla. Powoduje to odbijanie się, wzdęcia, które po chwili wielokrotnie prowadzą do zgagi. Charakteryzują się „zespołem odbicia” - 1-2 godziny po podaniu zwiększa się produkcja kwasu solnego, co zaostrza chorobę.

Absorbujące leki zobojętniające kwas zawierają węglan wapnia, magnez, wodorowęglan sodu. Należą do nich: soda oczyszczona, Rennie, Vicalin, Vicair i inne. Dzięki układowi ekowaskularnemu są one rozmieszczone w całym ciele - zwiększa to ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Podstawowe: zmiany w składzie krwi, przerwy w układzie sercowym, wpływ na funkcjonowanie nerek, obrzęki, podwyższone ciśnienie krwi, tworzenie się kamieni nerkowych. Takie objawy pojawiają się częściej podczas przyjmowania produktów mlecznych z lekami. Zaleca się stosowanie ich jednorazowo zamiast długich kursów.

Główne przeciwwskazania do przyjmowania wchłoniętych leków zobojętniających sok żołądkowy:

 • alergie lub indywidualna nietolerancja składników;
 • ciężka niewydolność nerek;
 • dzieci poniżej 12 lat;
 • hiperkalcemia.

Jednym z popularnych leków tego typu jest Rennie. Są to tabletki do żucia o miętowym, chłodzącym lub pomarańczowym smaku, które neutralizują nadmiar kwasu solnego i chronią błonę śluzową przewodu pokarmowego i żołądka. Działanie jest odczuwalne po 5 minutach, dzięki doskonałej rozpuszczalności i wysokiemu stężeniu wapnia:

 • Składniki aktywne Renny: węglan wapnia i węglan magnezu.
 • Formą uwalniania leku są tabletki. Pakowane po 6 lub 12 sztuk w blistry lub opakowania z termozgrzewalnego aluminium. W opakowaniu od 1 do 8 blistrów.
 • Koszt 24 tabletek w zakresie 290-320 rubli.
 • Przyjmowane co 2 godziny lub dłużej, maksymalna dzienna dawka 11 tabletek.

Niedrogi lek - tabletki Vicair. Są przepisywane w celu złagodzenia objawów wrzodu trawiennego, zapalenia żołądka ze skłonnością do zaparć. Dawkowanie - 1-2 sztuki 3 razy dziennie. Działanie leku: zobojętniające, ściągające, przeczyszczające, przeciwskurczowe. Skład: węglan magnezu, wodorowęglan sodu, substrat bizmutu, korzeń tataraku, kora kruszyny. Cena pakietu 10 tabletek wynosi 15-25 rubli.

Niewchłanialne leki zobojętniające sok żołądkowy

Są to bardziej nowoczesne leki w porównaniu z lekami wchłanialnymi, o łagodnym działaniu. Przeprowadzić efekt terapeutyczny w chorobach przewodu pokarmowego, mają zastosowanie w przypadku długotrwałego stosowania. Ich substancje czynne nie są wchłaniane przez organizm, działania niepożądane są zauważane przez pacjentów znacznie rzadziej. Główne składniki: fosforan glinu, wodorotlenki glinu i magnezu, mieszany skład. Niektóre preparaty zawierają dodatkowe składniki: symetikon, kwas alginowy i jego sole. Dzięki nim zmniejsza się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Niewchłanialne leki otaczają błonę śluzową, przyspieszają gojenie. Ważny 15-20 minut po podaniu, wynik wynosi do 4 godzin. Ostrożnie przepisywany osobom z niewydolnością nerek, ze względu na wydalanie substancji czynnych z moczem. Główni przedstawiciele tej grupy leków - Maalox, Almagel, Gaviscon, Fosfalugel, Palmagel A, Gastal, Alumag i inni.

Możliwe skutki uboczne stosowania: zaburzenia jelitowe, nudności, wymioty, senność, alergiczna wysypka skórna. Długi przebieg podawania może powodować zmniejszenie zawartości fosforu i wapnia we krwi, co spowoduje kruchość kości. Ryzyko kamieni nerkowych i ich normalnego funkcjonowania jest zwiększone. Niewchłanialne leki zobojętniające sok żołądkowy mają wspólne przeciwwskazania. Zabronione dla:

 • niewydolność nerek;
 • Choroba Alzheimera;
 • reakcja alergiczna, indywidualna nietolerancja składników leku.

Nie zaleca się, ale można go stosować pod nadzorem lekarza z:

 • ciąża, laktacja;
 • niewydolność serca;
 • urazy, choroby mózgu;
 • powyżej 65 lat;
 • dzieci poniżej 18 roku życia;
 • marskość wątroby;
 • źle funkcjonująca nerka.

Almagel jest popularnym środkiem zawierającym aktywny składnik fosforan glinu. Eliminuje objawy zapalenia dwunastnicy, zapalenia żołądka, wrzodów żołądka, wrzodów dwunastnicy i innych chorób żołądkowo-jelitowych. Znieczula, zmniejsza zgagę. Dostępny w postaci tabletek i zawiesin Almagel T. Lek jest dostępny w fiolkach 170 ml lub jednorazowych saszetkach 10 ml. Koszt sieci aptecznych wynosi 195-300 rubli za butelkę. Cena opakowania Almagel T z 12 tabletkami wynosi 60 rubli.

Zawieszenie jest wykonywane w kilku opcjach:

 • Almagel to standardowa kompozycja żelowa z wodorotlenkiem glinu i magnezu. Zielone pudełko.
 • Almagel A - żelowe leki zobojętniające sok żołądkowy ze środkami znieczulającymi (benzokaina). Żółte opakowanie.
 • Almagel Neo - symetikon w kompozycji eliminuje tworzenie się gazów. Projekt czerwonego pudełka.

Fosfalugel jest lekiem z grupy zobojętniającej kwas, który chroni błonę śluzową żołądka, obniża kwasowość soku żołądkowego. Jest stosowany w leczeniu zapalenia żołądka, wrzodów żołądkowo-jelitowych, refluksowego zapalenia przełyku, zaburzeń trawiennych i zatrucia pokarmowego. Sprzedawany w aptekach bez recepty. Przed zażyciem zawartość saszetki zagniata się palcami w celu wymieszania. Jest stosowany w czystej postaci lub zmieszany z niewielką ilością wody:

 • Głównym składnikiem jest fosforan glinu, dodatkowo - sorbitol, agar-agar, pektyna, dwuwodny siarczan wapnia, woda oczyszczona, aromat.
 • Formą uwalniania Phosphalugel jest biały żel o jednolitej strukturze. Jest rozpakowywany w workach 16 lub 20 gramów na jeden odbiór.
 • Opakowanie zawiera 20 saszetek o wadze 20 gramów lub 26 saszetek o wadze 16 gramów.
 • Cena to 360-390 rubli.

Leki zobojętniające sok żołądkowy dla dzieci

U dzieci istnieją choroby, które wymagają stosowania leków zobojętniających sok żołądkowy. Są to zapalenie żołądka i dwunastnicy, nadżerka lub wrzód błony śluzowej żołądka i jelit, zgaga z powodu niezrównoważonej diety. Jeśli to konieczne, wybierz lek dla małego dziecka (do 10 lat), warto wziąć pod uwagę, że wchłaniane leki zobojętniające sok są surowo zabronione. Powodem jest efekt rykoszetu, przenikanie do układu krążenia, możliwe działania niepożądane.

Możesz wybrać lek dla dziecka spośród niewchłanialnych środków zobojętniających kwas: są to Maalox, Gaviscon, Alumag, Almagel, Fosfalugel i inne. Fosfalugel nie zaburza równowagi fosforanowej i wypłukuje wapń z kości. Dozwolone dla dzieci z dawką zmniejszoną 2–4 razy (w porównaniu z dorosłymi). Lekarz podaje dokładne zalecenia dotyczące leku. Długotrwałe stosowanie nawet dopuszczonych leków zobojętniających sok żołądkowy nie jest zalecane dla dzieci: konieczne jest leczenie choroby, a nie łagodzenie jej objawów.

Interakcje pomiędzy lekami

Przyjmowanie leków zobojętniających kwas pogarsza wchłanianie składników odżywczych i pierwiastków z pożywienia i leków. Dlatego należy je spożywać w odstępie 1-2 godzin. Film pokrywający błonę śluzową przewodu pokarmowego zmniejsza wchłanianie i działanie:

 • preparaty żelaza, siarczany żelaza;
 • fluorki;
 • fosforany;
 • fluorochinolony;
 • benzodiazepiny;
 • Niesteroidowe leki przeciwzapalne;
 • antybiotyki: tetracyklina, metronidazol;
 • leki przeciwgruźlicze;
 • Fenytoina, digoksyna, chinidyna, warfiryna.

Wideo

Znaleziono błąd w tekście?
Wybierz, naciśnij Ctrl + Enter, a my to naprawimy!